Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oprogramowanie i rozwiązania do zarządzania Oracle Field Service

Zarządzanie obsługą w terenie
Zarządzanie obsługą w terenie

Zwiększ możliwości pracowników działających w terenie, aby potrafili jak najlepiej wykorzystać każdą interakcję z klientem

Rozwiązanie Oracle Field Service Cloud pozwoli zaoferować klientom najwyższą jakość obsługi, a personelowi terenowemu pracować wydajniej i sprawniej.


Zarządzanie obsługą w terenie

Zarządzanie obsługą w terenie

Dostosowywanie i optymalizacja działań w terenie

Zwiększ zasięg znakomitej obsługi klienta. Zwiększ sprawność działania — niezależnie od złożoności swojej firmy. Zautomatyzuj, a następnie zoptymalizuj cały proces obsługi — od kontaktu z klientem poprzez wykonanie usługi aż po zebranie opinii.

 

W centrum uwagi

Seminarium internetowe na żywo

Seminarium internetowe

Zwiększ możliwości handlowców działających w terenie, udostępniając im wiedzę kontekstową
Handlowcy firmy działający w terenie nie powinni pracować jak na bezludnej wyspie

Najwyższa jakość obsługi wymaga współpracy. Dowiedz się, jak czołowe firmy wykorzystują technologię do wyposażania swoich przedstawicieli terenowych w wiedzę, która umożliwia im szybkie dostarczanie rozwiązań i wykraczanie poza oczekiwania klientów.

Artykuł przeglądowy na temat obsługi w terenie i obsługi klienta

Najlepsze praktyki

Obsługa w terenie i Internet rzeczy
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) zmienia nasz sposób patrzenia na obsługę

Wdrożenie strategii IoT może pomóc działowi obsługi w zapewnieniu znakomitej obsługi klienta z jednoczesnym wykorzystaniem nowych możliwości w zakresie obniżania kosztów. Oto co należy wiedzieć na temat IoT i obsługi w terenie.

Zmodyfikuj obsługę w terenie

Prezentacja

Zamów prezentację
Zmodyfikuj obsługę w terenie

Dowiedz się więcej o znakomitej obsłudze w terenie, oglądając prezentację Oracle Field Service Cloud Service.

Produkty do obsługi w terenie

Produkty do obsługi w terenie

 • Możliwości

  Musisz wiedzieć, jakimi mocami dysponuje w danym momencie personel pracujący w terenie, aby móc przydzielać zasoby do najważniejszych zadań.

 • Przydzielanie

  Zadbaj, aby w każdym przypadku do konkretnych zleceń byli przydzielani odpowiedni pracownicy, dysponujący właściwą wiedzą i sprzętem.

 • Podstawowe zarządzanie

  Korzystaj z zawsze aktualnego, całościowego podglądu na operacje serwisowe w terenie. Śledź zasoby. Sprawdzaj, jakie prace wykonano, które są w toku, a jakie są planowane. I interweniuj, gdy istnieje ryzyko, że zadania nie będą wykonane w jakości SLA.

 • Mobilność

  Dostarczaj pracownikom terenowym wszystkie potrzebne im informacje bezpośrednio do ich urządzeń przenośnych.

 • Inteligentne zarządzanie lokalizacjami

  Wyświetlaj i porównuj trasy faktyczne z przewidywanymi. Utrzymuj integralność danych ze spotkań.

 • Współpraca

  Udostępnij pracownikom mobilnym narzędzia współpracy kontekstowej, które ułatwiają dzielenie się wiedzą, sprzętem i podzespołami w terenie.

 • Komunikacja z klientem

  Zaoferuj klientom większy wybór, większą elastyczność i więcej informacji. Komunikuj się za pomocą prewencyjnych powiadomień w preferowanych przez klienta kanałach przed zaplanowanymi spotkaniami i po nich.

 • Prognozowanie

  Wprowadź planowanie zasobów terenowych na wyższy poziom, zmieniając model działania ze sterowanego zdolnościami produkcyjnymi na sterowany popytem. Prognozy sprawią, że nigdy nie zabraknie Ci personelu, który może zaspokoić potrzeby klientów.


Zacznij