Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości

Planowanie nieobecności a poprawa produktywności
Proaktywne zarządzanie nieobecnościami

Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości

Miej gotowy plan na wypadek nieoczekiwanych nieobecności pracowników i usprawnij zarządzanie nieobecnościami, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analiz i rozwiązań w chmurze. Twórz zasady dotyczące nieobecności i urlopów pozwalające zrównoważyć potrzeby pracowników i pracodawcy. Monitoruj trendy, aby zapewnić produktywność i wysoką jakość pracy pracowników.


Określ zasady dotyczące nieobecności
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Określanie planów nieobecności i urlopów

Zapewnij zgodność z przepisami i zasadami firmowymi, korzystając z opartych na danych definicjach planów, rodzajów i kategorii nieobecności i urlopów.


Tworzenie przepisów dotyczących nieobecności i środków kontrolnych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Tworzenie przepisów dotyczących nieobecności i środków kontrolnych

Określ różne rodzaje nieobecności, kryteria uprawnień, reguły kwalifikowania i definicje zobowiązań.


Zachęcaj pracowników do korzystania z rozwiązań samoobsługowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zachęcaj pracowników do korzystania z rozwiązań samoobsługowych

Zoptymalizuj wprowadzanie przez pracowników danych o nieobecności za pomocą samoobsługowych okien dialogowych z dowolnego urządzenia mobilnego.


Zarządzanie uprawnieniami i płatnościami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Śledzenie salda nieobecności

Obliczaj salda w ciągu roku, aby uzyskać dokładne informacje na temat sald nieobecności pracowników i kierownictwa.


Kontrolowanie tendencji i analiz dotyczących nieobecności
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Kontrolowanie tendencji i analiz dotyczących nieobecności

Analizuj trendy dotyczące nieobecności, aby uzyskać wskazówki dotyczące ciągłości organizacyjnej.


Zacznij