Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości

Planowanie nieobecności a poprawa produktywności
Proaktywne zarządzanie nieobecnościami

Od planowania nieobecności po zapewnianie ciągłości

Miej gotowy plan na wypadek nieoczekiwanych nieobecności pracowników i usprawnij zarządzanie nieobecnościami, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analiz i rozwiązań w chmurze. Twórz zasady dotyczące nieobecności i urlopów pozwalające zrównoważyć potrzeby pracowników i pracodawcy. Monitoruj trendy, aby zapewnić produktywność i wysoką jakość pracy pracowników.


Określanie zasad dotyczących nieobecności
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Określanie planów nieobecności i urlopów

Zapewnij zgodność z przepisami i zasadami firmowymi, korzystając z opartych na danych definicji planów, rodzajów i kategorii nieobecności i urlopów.


Tworzenie przepisów dotyczących nieobecności i środków kontrolnych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Tworzenie przepisów dotyczących nieobecności i środków kontrolnych

Określ różne rodzaje nieobecności, kryteria uprawnień, reguły kwalifikowania i definicje zobowiązań.


Zachęcanie pracowników do korzystania z rozwiązań samoobsługowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zachęcanie pracowników do korzystania z rozwiązań samoobsługowych

Zoptymalizuj wprowadzanie przez pracowników danych o nieobecnościach za pomocą samoobsługowych okien dialogowych, z dowolnego urządzenia mobilnego.


Zarządzanie uprawnieniami i płatnościami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Śledzenie salda nieobecności

Obliczaj salda w ciągu roku, aby uzyskać dokładne informacje na temat sald nieobecności pracowników i kierownictwa.


Monitorowanie tendencji i analiz dotyczących nieobecności
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Monitorowanie tendencji i analiz dotyczących nieobecności

Analizuj tendencje dotyczące nieobecności, aby uzyskać wskazówki w kwestii zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.


Zacznij