Oracle Modern Best Practices — Planowanie kariery

Planowanie kariery i zarządzanie wydajnością
Zachęcaj pracowników do samodzielnego rozwoju kariery

Planowanie i rozwój kariery

Utrzymuj zaangażowanie pracowników w rozwój ich kariery, wykorzystując rozwiązania mobilne, społecznościowe, analityczne i chmurowe. Określ umiejętności i kompetencje, by ustalić braki. Wykorzystuj programy kształcenia zintegrowanego, automatyczne sugestie i szkolenie na stanowisku pracy. Regularnie monitoruj i aktualizuj dane, by uwzględnić w nich nowe umiejętności i doświadczenia.

Proaktywne procesy zarządzania karierą

  • Zamień swoją firmę w niezwykle wydajną organizację, łącząc inwestycje w ludzi z rentownością firmy
  • Zapewnij pracownikom ścieżki kariery i rozwoju umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy
  • Zapewniaj inicjatywy szkoleniowe, zarządzaj nimi i śledź je
  • Zapewnij zgodność z lokalnymi wymogami rządowymi
  • Wspieraj zaangażowanie pracowników, ich chęć do pozostania w firmie oraz produktywność, dbając o spójne interakcje pomiędzy kierownikami i pracownikami w zakresie rozwoju kariery
  • Stwórz kompleksowe strategie rozwoju pracowników w oparciu o informacje uzyskane z analiz lejka sprzedaży, oceny wyników pracy oraz plany rozwoju i kariery

Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj planowaniem

Korzystaj z modelowania zasobów ludzkich i przewidywań, aby ustalić potrzeby w zakresie zasobów i budżetu.


Mobilność. Media społecznościowe.

Znajdź pracownika

Twórz opisy stanowisk i wymagań. Reaguj na odpowiedzi.


 Prognozowanie zasobów ludzkich
 Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Określanie celów zawodowych

Twórz spersonalizowane cele uwzględniające programy kształcenia zintegrowanego, automatyczne sugestie i szkolenie na stanowisku pracy.


Szkolenia społecznościowe
Mobilność. Media społecznościowe. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Big Data.

Szkolenia społecznościowe

Wykorzystuj zaangażowanie społeczne do wspierania ogólnofirmowej współpracy i wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym.


Realizuj proces planowania kariery
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Realizuj proces planowania kariery

Wykorzystuj proces planowania kariery do oceny talentów i mierzenia postępów kariery osobistej. Regularnie monitoruj i aktualizuj dane, by uwzględnić w nich nowe umiejętności i doświadczenia.

Zarządzaj wymaganiami dotyczącymi różnorodności w miejscu pracy
Ikona Zarządzaj wymaganiami dotyczącymi różnorodności w miejscu pracy Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Zarządzaj wymaganiami dotyczącymi różnorodności w miejscu pracy

Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi mniejszości, niepełnosprawności, płci i innymi przepisami lokalnymi.Zacznij już teraz