Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od wyznaczenia celu do oceny wydajności

Od wyznaczenia celu do oceny wydajności
Dostosuj cele pracowników i firmy

Od wyznaczenia celu do oceny wydajności

Możliwości związane z usługami mobilnymi, mediami społecznościowymi, sztuczną inteligencją i samouczeniem się maszyn oraz funkcjami analitycznymi i Big Data zawarte w nowoczesnych najlepszych praktykach zmieniają sposób ustalania celów pracowników dzięki bardziej precyzyjnemu dopasowaniu tych celów do ogólnych celów biznesowych. Pracownicy dzięki temu są w pełni świadomi, które cele osobiste wpływają na cele biznesowe firmy. Menedżerowie i pracownicy wspólnie planują, analizują i realizują cele osobiste. Profile pracowników są automatycznie aktualizowane po osiągnięciu celów. Postępy zespołu są monitorowane. Menedżerowie są informowani na bieżąco. Skorzystaj z poniższych wskazówek związanych z nowoczesnymi najlepszymi praktykami, aby realizować skuteczne i oparte na danych procesy zarządzania kadrami.


Dostosowywanie celów indywidualnych i biznesowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Dostosowywanie celów indywidualnych i biznesowych

Zdefiniuj i dopasuj cele pracowników do celów biznesowych, w tym do odpowiednich potrzeb wynikających z planów sukcesji kadrowej. Sprawdzaj postępy w realizacji celów za pomocą pulpitów.


Planowanie celów
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Planowanie celów

Przeglądaj profile pracowników, aby porównać ocenę z wszelkimi istotnymi celami ich rozwoju zawodowego. Pracownicy przekazują menedżerowi wstępny plan celów, które chcieliby osiągnąć.


Mobilność. Media społecznościowe.

Zwiększenie skuteczności osiągania celów dzięki współpracy społecznościowej

Wykorzystaj wbudowane funkcje współpracy społecznościowej do usprawnienia procesów osiągania celów i zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu.


Realizacja celów
Realizacja celów ikona Mobilność.

Realizacja celów

Ustal i realizuj cele w oparciu o opinie.


Samoocena pracowników
Samoocena pracowników ikona Mobilność.

Samoocena pracowników

Pracownicy dokonują samooceny w celu zmierzenia skuteczności realizacji celów i zdobywania kwalifikacji. Zaktualizuj profil pracownika, wprowadzając zmiany dotyczące kompetencji i celów rozwoju zawodowego.


Realizacja celów
Realizacja celów ikona Mobilność. Media społecznościowe. Big Data.

Poproszenie współpracownika o opinię

Pracownicy proszą współpracowników o ocenę ich indywidualnych wyników pracy.


Ocena wyników pracownika
Mobilność. Media społecznościowe. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Big Data.

Ocena wyników pracownika

Przejrzyj opinie innych osób, wykonaj analizę dopasowania/luk w zakresie odpowiednich wstępnie zdefiniowanych kompetencji i zaktualizuj ocenę, potwierdzając osiągnięcie określonych wyników. Przeprowadzaj częste oceny wyników, sfinalizuj ocenę i zaktualizuj plan rozwoju zawodowego.


Przewidywanie wydajności pracowników i zespołów
Mobilność. Analityka. AI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. AI/samouczenie się maszyn (ML).

Przewidywanie wydajności pracowników i zespołów

Przewiduj dobrowolne zmiany zatrudnienia, analizując ryzyko odejścia i wydajność, oraz określ, jakie zalecane działania zapobiegawcze należy podjąć.


Zacznij