Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych

Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych
Efektywne rozwiązywanie stosunku pracy i przydatna analiza zasobów kadrowych

Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych

Twórz pozytywne i wydajniejsze procesy rozwiązania stosunku pracy i ograniczaj zmiany w zatrudnieniu, wykorzystując rozwiązania mobilne, społecznościowe, analityczne i technologię Big Data. Łatwo i rzetelnie finalizuj opcje wypłaty. Oszczędzaj czas i zmniejszaj liczbę błędów dzięki pulpitom opartych na rolach. Automatyzuj przetwarzanie i wypłatę ostatniego wynagrodzenia oraz narosłych zobowiązań. Przewiduj przyszłe zmiany dotyczące personelu i zapobiegaj zwolnieniom, analizując czynniki zmian zatrudnienia. Skorzystaj z poniższych wskazówek Modern Best Practice, aby realizować skuteczne i oparte na danych procesy zarządzania zasobami ludzkimi.


Przetwarzaj zwolnienia pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przetwarzaj zwolnienia pracowników

Zakończ proces zwalniania pracowników z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w danym kraju.


Rozmowa końcowa
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Rozmowa końcowa

Zdobywaj informacje o przyczynach, dla których pracownicy rezygnują z pracy i korzystaj z listy kontrolnej, aby omówić wszystkie tematy związane z rozwiązywaniem stosunku pracy.


Finalizuj wynagrodzenia
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka.

Finalizuj wynagrodzenia

Automatyzuj przetwarzanie i wypłacanie proporcjonalnego wynagrodzenia należnego po rozwiązaniu stosunku pracy.


Przetwarzanie wynagrodzeń
Mobilność. Big Data. Ikona Mobilność. Big Data.

Przetwarzanie wynagrodzeń

Automatycznie przesyłaj finalne płatności do listy płac z weryfikacją i poprawkami dla zaplanowanych płatności lub płatności spoza cyklu.


Analizuj trendy dotyczące pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Analizuj trendy dotyczące pracowników

Przewiduj przyszłe zmiany kadrowe i zapobiegaj zwolnieniom poprzez analizę czynników powodujących zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem różnorodnych danych, takich jak region, stanowisko, dział i lokalizacja, a także na podstawie rozmów końcowych.

Zacznij