Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych

Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych
Efektywne rozwiązywanie stosunku pracy i przydatna analiza zasobów kadrowych

Od rozwiązania stosunku pracy do analizy zasobów kadrowych

Twórz pozytywne i wydajniejsze procesy rozwiązania stosunku pracy i ograniczaj zmiany w zatrudnieniu, wykorzystując rozwiązania mobilne, społecznościowe, analityczne i technologię Big Data. Łatwo i rzetelnie finalizuj opcje wypłaty. Oszczędzaj czas i zmniejszaj liczbę błędów dzięki pulpitom opartych na rolach. Automatyzuj przetwarzanie i wypłatę ostatniego wynagrodzenia oraz narosłych zobowiązań. Przewiduj przyszłe zmiany dotyczące personelu i zapobiegaj zwolnieniom, analizując czynniki zmian zatrudnienia. Skorzystaj z poniższych wskazówek Modern Best Practice, aby realizować skuteczne i oparte na danych procesy zarządzania zasobami ludzkimi.


Przetwarzanie zwolnień pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przetwarzanie zwolnień pracowników

Zakończ proces zwalniania pracowników z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w danym kraju.


Rozmowa końcowa
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Rozmowa końcowa

Zdobywaj informacje o przyczynach, dla których pracownicy rezygnują z pracy i korzystaj z listy kontrolnej, aby omówić wszystkie tematy związane z rozwiązywaniem stosunku pracy.


Finalizowanie wynagrodzeń
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka.

Finalizowanie wynagrodzeń

Automatyzuj przetwarzanie i wypłacanie proporcjonalnego wynagrodzenia należnego po rozwiązaniu stosunku pracy.


Od zaksięgowania do listy płac
Mobilność. Big Data. Ikona Mobilność. Big Data.

Od zaksięgowania do listy płac

Automatycznie przesyłaj finalne płatności do listy płac z weryfikacją i poprawkami dla zaplanowanych płatności lub płatności spoza cyklu.


Analiza trendów dotyczących pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Analiza trendów dotyczących pracowników

Przewiduj przyszłe zmiany kadrowe i zapobiegaj zwolnieniom poprzez analizę czynników powodujących zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem różnorodnych danych, takich jak region, stanowisko, dział i lokalizacja, a także na podstawie rozmów końcowych.

Zacznij