Oracle Modern Best Practice — Rozwiązanie stosunku pracy i analiza zasobów kadrowych

Rozwiązanie stosunku pracy i analiza zasobów kadrowych
Efektywne rozwiązywanie stosunku pracy i przydatna analiza zasobów kadrowych

Rozwiązanie stosunku pracy i analiza zasobów kadrowych

Twórz pozytywne i wydajniejsze procesy rozwiązania stosunku pracy i ograniczaj zmiany w zatrudnieniu, wykorzystując rozwiązania mobilne, społecznościowe, analityczne oraz Big Data. Łatwo i rzetelnie finalizuj opcje wypłaty. Oszczędzaj czas i zmniejszaj liczbę błędów dzięki pulpitom opartych na rolach. Automatyzuj przetwarzanie i wypłatę ostatniego wynagrodzenia oraz narosłych zobowiązań. Przewiduj przyszłe zmiany dotyczące personelu i zapobiegaj zwolnieniom, analizując czynniki zmian zatrudnienia. Skorzystaj z poniższych wskazówek Modern Best Practice, aby realizować skuteczne i oparte na danych procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Od rozliczenia do wypłaty — najważniejsze wskazówki

Dokładne i zgodne z przepisami procesy płacowe

  • Zyskaj widoczność i kontrolę dzięki funkcjom samoobsługi opartym na przepisach
  • Wspieraj mobilne aktualizacje i zezwolenia
  • Sprostaj wszystkim wymaganiom dotyczącym list płac, począwszy od najprostszych po te zaawansowane
  • Zwiększ produktywność wszystkich procesów ostatecznych rozliczeń
  • Przedstaw status płac za pomocą wizualnej prezentacji praktycznych informacji
  • Zagwarantuj zgodność z przepisami, zapewniając użytkownikom strategiczne informacje biznesowe, błyskawiczne raporty oraz raporty legislacyjne i bilansowe

Przetwarzaj zwolnienia pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przetwarzaj zwolnienia pracowników

Zakończ proces zwalniania pracowników z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w danym kraju.


Rozmowa końcowa
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Rozmowa końcowa

Zdobądź informacje o przyczynach, dla których pracownicy rezygnują z pracy, i skorzystaj z listy kontrolnej, by omówić wszystkie tematy związane z rozwiązywaniem stosunku pracy.


Finalizuj wynagrodzenia
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka.

Finalizuj wynagrodzenia

Automatyzuj przetwarzanie i wypłacaj proporcjonalne wynagrodzenia należne po rozwiązaniu stosunku pracy.


Przetwarzanie wynagrodzeń
Mobilność. Big Data. Ikona Mobilność. Big Data.

Przetwarzanie wynagrodzeń

Automatycznie przesyłaj finalne płatności do lisy płac z weryfikacją i poprawkami dla zaplanowanych płatności lub płatności spoza cyklu.


Analizuj trendy dotyczące pracowników
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Analizuj trendy dotyczące pracowników

Przewiduj przyszłe zmiany personelu i zapobiegaj zwolnieniom, analizując czynniki zmian zatrudnienia za pomocą różnorodnych danych, takich jak region, stanowisko, dział i lokalizacja, a także na podstawie rozmów końcowych.

Finalizuj wypłacanie wynagrodzeń
Ikona Finalizuj wypłacanie wynagrodzeń Mobilność. Analityka.

Finalizuj wypłacanie wynagrodzeń

Automatycznie przetwarzaj i wypłacaj pensje i zaległe wynagrodzenia z chwilą zwolnienia.


Ustawa COBRA (tylko Stany Zjednoczone)
Ikona Ustawa COBRA (tylko Stany Zjednoczone) Mobilność. Media społecznościowe.

Ustawa COBRA (tylko USA)

Upewnij się, że pracownicy mogą kontynuować korzystanie ze świadczeń zgodnie z ustawą COBRA.


Zakończ lub utrzymaj świadczenia dla pracowników
Ikona Zakończ lub utrzymaj świadczenia dla pracowników Big Data. Mobilność. Analityka.

Zakończ lub utrzymaj świadczenia dla pracowników

Z łatwością ustalaj zakres świadczeń dla pracowników. Bezpiecznie przesyłaj informacje do zewnętrznych dostawców dotyczące dalszej kontynuacji lub zakończenia zakresu świadczeń.


Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń
Ikona Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń Big Data. Mobilność.

Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń

Automatycznie przesyłaj finalne płatności do lisy płac z weryfikacją i poprawkami dla zaplanowanych płatności lub płatności spoza cyklu.


Zacznij już teraz