Oracle Modern Best Practice — Ocena talentów i rozwój

Od procesu Talent Review do rozwoju
Znaj swoje talenty

Od procesu Talent Review do planowania rozwoju

Najlepsze podmioty w swojej klasie cechuje o 50% większe prawdopodobieństwo wykorzystywania procesów służących do rozpoznawania utalentowanych pracowników o wysokim potencjale*. Dobrze poznaj silne i słabe strony utalentowanych pracowników dzięki zespołowym i interaktywnym dyskusjom online opartym na wiedzy. Korzystaj z zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko, skutki utraty pracownika czy wydajność. Przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców.

* Aberdeen Group: Sześć sposób na planowanie rozwoju, które nie działają, 2015

Nowoczesne procesy Talent Review

  • Zamień swoją firmę w niezwykle wydajną organizację, łącząc inwestycje w ludzi z rentownością firmy
  • Zapewnij pracownikom jasne ścieżki kariery i rozwoju umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy
  • Zapewniaj inicjatywy szkoleniowe, zarządzaj nimi i śledź je
  • Wspieraj zaangażowanie pracowników, ich chęć do pozostania w firmie oraz produktywność, dbając o spójne interakcje pomiędzy kierownikami i pracownikami
  • Śledź i mierz postępy pracowników, szkolenia oraz wymogi zgodności

Proces Talent Review
Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Proces Talent Review

Oceniaj umiejętności talentów poprzez interaktywne dyskusje w Internecie oparte na danych i współpracy.


Klasyfikacja i ocena
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Klasyfikacja i ocena

Oceniaj i dostosowuj talenty za pomocą zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko i skutki utraty pracownika czy wydajność.


Samodzielne zapisywanie się na kursy
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przydział

Strategicznie przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców na podstawie danych rankingowych i ocen.


Analizuj pule talentów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Analizuj pule talentów

Zautomatyzuj proces identyfikowania potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników w puli talentów.


Ukończenie kursu
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Mocne i słabe strony następców

Analizuj mocne i silne strony poszczególnych pracowników i całego personelu, by dokonać oceny zasobów rezerwowych i list następców.

Śledź rozwój umiejętności
Ikona Śledź rozwój umiejętności Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Śledź rozwój umiejętności

Mierz postępy pracowników, zgodność z przepisami szkoleniowymi oraz wpływ na biznes firmy.


Zacznij już teraz