Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej

Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej
Znaj swoje kwalifikacje

Od przeglądu kwalifikacji pracowników do planowania sukcesji kadrowej

Najlepsze w swojej klasie przedsiębiorstwa cechuje o 50% większe prawdopodobieństwo korzystania z procesów służących do rozpoznawania wysoko wykwalifikowanych pracowników o dużym potencjale*. Poznaj lepiej silne i słabe strony swoich pracowników dzięki opartym na posiadanej wiedzy, zespołowym i interaktywnym dyskusjom online. Korzystaj z zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko, skutki utraty pracownika czy wydajność. Przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców.

* Aberdeen Group: Sześć sposób na planowanie rozwoju, które nie działają, 2015


Oceń kwalifikacje pracownika
 Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Oceń kwalifikacje pracownika

Oceniaj umiejętności talentów poprzez interaktywne dyskusje w Internecie oparte na danych i współpracy.


Ranking i ocena pracownika
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Ranking i ocena pracownika

Oceniaj i planuj zapotrzebowanie na kwalifikacje pracowników za pomocą zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko i skutki utraty pracownika oraz wydajność.


Przejrzyj bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przejrzyj bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników

Na podstawie zatwierdzonych przez korporację planów dotyczących personelu identyfikujących krótko- i długoterminowe potrzeby rekrutacyjne (np. emerytury, ekspansje rynkowe lub wysokie wskaźniki zmian zatrudnienia) można tworzyć pule utalentowanych pracowników (np. w celu śledzenia wschodzących liderów lub obiecujących ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji) lub plany sukcesji w celu śledzenia potencjalnych luk albo dopasowania kandydatów.


Organizacja pracy pracownika
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Organizacja pracy pracownika

Strategicznie przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców na podstawie danych rankingowych, ocen oraz wskaźników zaangażowania i reputacji.


Analizuj pule talentów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML).

Analizuj pule talentów

Odkryj zalecane potrzeby rozwojowe członków puli talentów i automatyczne ścieżki uczenia się w celu uzupełnienia braków w umiejętnościach. Śledź postęp wdrożonych planów rozwoju talentów.


Oceń plany sukcesji
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Oceń plany sukcesji

Przeanalizuj plany sukcesji dla poszczególnych osób i organizacji, aby sprawdzić bezpieczeństwo kadrowe i gotowość następców.


Zacznij