Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej

Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej
Znaj swoje kwalifikacje

Od przeglądu kwalifikacji pracowników do planowania sukcesji kadrowej

Najlepsze w swojej klasie przedsiębiorstwa cechuje o 50% większe prawdopodobieństwo korzystania z procesów służących do rozpoznawania wysoko wykwalifikowanych pracowników o dużym potencjale*. Poznaj lepiej silne i słabe strony swoich pracowników dzięki opartym na posiadanej wiedzy, zespołowym i interaktywnym dyskusjom online. Korzystaj z zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko, skutki utraty pracownika czy wydajność. Przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców.

* Aberdeen Group: Sześć sposobów na nieudane planowanie sukcesji kadrowej w firmie, 2015 r.


Przegląd kwalifikacji pracowników
 Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Przegląd kwalifikacji pracowników

Oceniaj kwalifikacje pracowników poprzez interaktywne dyskusje w Internecie oparte na danych i współpracy.


Ranking i ocena kwalifikacji pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Ranking i ocena kwalifikacji pracowników

Oceniaj i planuj zapotrzebowanie na kwalifikacje pracowników za pomocą zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko i skutki utraty pracownika oraz wydajność.


Ocena bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Ocena bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na pracowników

Na podstawie zatwierdzonych przez przedsiębiorstwo planów kadrowych identyfikujących krótko- i długoterminowe potrzeby rekrutacyjne (spowodowane np. przez odchodzenie na emeryturę, ekspansje rynkowe lub wysokie wskaźniki rotacji pracowników) można tworzyć pule wykwalifikowanych pracowników (np. w celu śledzenia wyłaniających się liderów lub obiecujących ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji) lub plany sukcesji kadrowej w celu śledzenia potencjalnych luk w obsadzie kadrowej albo dopasowywania odpowiednich kandydatów.


Organizacja zasobów kadrowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Organizacja zasobów kadrowych

Strategicznie przydzielaj pracowników do pul wykwalifikowanych pracowników i list następców na podstawie danych rankingowych, ocen oraz wskaźników zaangażowania i reputacji.


Analiza pul wykwalifikowanych pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. AI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. AI/samouczenie się maszyn (ML).

Analiza pul wykwalifikowanych pracowników

Odkrywaj zalecane potrzeby rozwojowe członków pul wykwalifikowanych pracowników i automatyczne ścieżki uczenia się w celu uzupełnienia braków w kwalifikacjach. Śledź postępy wdrożonych planów rozwoju kwalifikacji pracowników.


Ocena planów sukcesji kadrowej
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Ocena planów sukcesji kadrowej

Przeanalizuj plany sukcesji kadrowej dla poszczególnych osób i jednostek organizacyjnych, aby sprawdzić bezpieczeństwo kadrowe i gotowość następców do objęcia określonych stanowisk.


Zacznij