Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Modern Best Practice — Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej

Od oceny kwalifikacji pracowników do sukcesji kadrowej
Znaj swoje kwalifikacje

Od przeglądu kwalifikacji pracowników do planowania sukcesji kadrowej

Najlepsze w swojej klasie przedsiębiorstwa cechuje o 50% większe prawdopodobieństwo korzystania z procesów służących do rozpoznawania wysoko wykwalifikowanych pracowników o dużym potencjale*. Poznaj lepiej silne i słabe strony swoich pracowników dzięki opartym na posiadanej wiedzy, zespołowym i interaktywnym dyskusjom online. Korzystaj z zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko, skutki utraty pracownika czy wydajność. Przydzielaj pracowników do pul talentów i list następców.

* Aberdeen Group: Sześć sposób na planowanie rozwoju, które nie działają, 2015

Nowoczesne procesy Talent Review

  • Zamień swoją firmę w niezwykle wydajną organizację, łącząc inwestycje w ludzi z rentownością firmy
  • Zapewnij pracownikom jasne ścieżki kariery i rozwoju umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy
  • Zapewniaj inicjatywy szkoleniowe, zarządzaj nimi i śledź je
  • Wspieraj zaangażowanie pracowników, ich chęć do pozostania w firmie oraz produktywność, dbając o spójne interakcje pomiędzy kierownikami i pracownikami
  • Śledź i mierz postępy pracowników, szkolenia oraz wymogi zgodności

Ocena kwalifikacji pracowników
 Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Ocena kwalifikacji pracowników

Oceniaj umiejętności talentów poprzez interaktywne dyskusje w Internecie oparte na danych i współpracy.


Klasyfikacja i ocena
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Klasyfikacja i ocena

Oceniaj i planuj zapotrzebowanie na kwalifikacje pracowników za pomocą zaawansowanej wizualizacji w celu oceny czynników takich jak potencjał, ryzyko i skutki utraty pracownika oraz wydajność.


Analizuj pule talentów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Analizuj pule talentów

Zautomatyzuj proces identyfikowania potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników z puli talentów.


Ukończenie kursu
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Mocne i słabe strony następców

Analizuj mocne i silne strony poszczególnych pracowników i całego personelu, aby dokonać oceny zasobów rezerwowych i list następców.

Śledź rozwój umiejętności
Ikona Śledź rozwój umiejętności Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Śledź rozwój umiejętności

Mierz postępy pracowników, zgodność z przepisami szkoleniowymi oraz wpływ na biznes firmy.


Zacznij już teraz