Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Od tworzenia umów do zapewniania zgodności wydatków z przepisami

Szybciej twórz skuteczne, wysokiej jakości umowy
Szybciej twórz skuteczne, wysokiej jakości umowy

Od tworzenia umów do zapewniania zgodności wydatków z przepisami

Funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki umożliwiły firmom radykalne usprawnienie procesu tworzenia umów. Twórz umowy, korzystając z biblioteki standardowych zasad i warunków. Przeglądaj, modyfikuj i zatwierdzaj odchylenia za pośrednictwem bezpiecznej platformy współpracy. Określ efektywność umowy i usprawnij negocjacje dotyczące umowy dzięki analizie powiązanej z transakcjami zakupu. Skorzystaj z następującej najlepszej praktyki, aby doprowadzić do wdrożenia bardziej strategicznego, wydajnego i opartego na danych procesu tworzenia umów.


Umowa autorska
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Umowa autorska

Utwórz umowę, korzystając z instrukcji dotyczących formułowania jej treści lub poprzez kompilację wcześniej zaakceptowanych standardowych zasad i warunków.


Zapewnij zgodność z zasadami
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zapewnij zgodność z zasadami

Egzekwuj przestrzeganie zasad poprzez obowiązkową weryfikację i zatwierdzanie. Utrzymuj wysoką jakość umów dzięki sformatowanym szablonom umożliwiającym spójne drukowanie i przesyłanie drogą elektroniczną.


Zarządzaj odchyleniami
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zarządzaj odchyleniami

Ewidencjonuj poprawki podczas tworzenia treści umowy i negocjacji. Wychwytuj ważne odchylenia od standardowych zasad i automatyczne kieruj te elementy umowy do zatwierdzenia.


Zatwierdź/zaakceptuj umowę
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zatwierdź/zaakceptuj umowę

Skieruj umowę do akceptacji na kolejnych szczeblach zatwierdzania zgodnie z ustalonymi regułami. Zarządzaj podpisami elektronicznymi.


Połącz z elementami dostaw
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Połącz z elementami dostaw

Uzyskaj wgląd w realizację kontraktów, łącząc je z dokumentami wykonawczymi, takimi jak umowy i zlecenia zakupu. Śledź elementy dostaw za pośrednictwem aktualizacji statusu lub podsumowania transakcji.


Wdrażaj zasady dotyczące wydatków
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wdróż zasady dotyczące wydatków

Zautomatyzuj tworzenie zamówień dla dostawców kontraktowych. Monitoruj wycieki wydatków za pomocą dostępnego na pulpicie widoku wykorzystania umowy, porównując go z warunkami, wyciekami wydatków i kluczowymi wskaźnikami wydajności.