Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Modern Best Practice — Od zapotrzebowania po rachunek

Nowoczesna najlepsza praktyka dla procesu „od zapotrzebowania po rachunek”
Szybsze przechodzenie od złożenia zapotrzebowania do wystawienia zlecenia zakupu

Od zapotrzebowania po rachunek

Funkcje mobilne, społecznościowe, związane z Internetem rzeczy, chmurowe i analityczne wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki dotyczące zaopatrzenia umożliwiają usprawnienie procesu zgłaszania zapotrzebowań. Twórz zapotrzebowania ad-hoc i planowane automatycznie lub ręcznie. Zwiększ efektywność pracowników za pomocą opartych na regułach, samoobsługowych narzędzi. Bezpiecznie twórz, udostępniaj i zatwierdzaj zapotrzebowania oraz odbieraj towary i usługi za pomocą urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. Skorzystaj z następującej najlepszej praktyki, aby doprowadzić do wdrożenia bardziej strategicznego, wydajnego i opartego na danych procesu zaopatrzenia.


Zgłaszanie zapotrzebowań
Mobilność. Analityka. Internet rzeczy. Ikona Mobilność. Analityka. Internet rzeczy.

Zgłaszanie zapotrzebowań

Twórz zamówienia zakupów automatycznie lub łatwo zlokalizuj potrzebne towary i usługi w zatwierdzonych katalogach, korzystając z interfejsu użytkownika podobnego jak w przypadku zakupów detalicznych.


Zatwierdzanie zapotrzebowań
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zatwierdzanie zapotrzebowań

Automatyczne zatwierdzanie w oparciu o zdefiniowane progi, hierarchie zatwierdzania i kategorie zakupów.


Tworzenie zlecenia zakupu
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Tworzenie zlecenia zakupu

Zautomatyzuj tworzenie zleceń zakupu dla zatwierdzonego dostawcy w oparciu o wynegocjowane ceny i warunki umowy.


Zatwierdzanie zleceń zakupu (opcjonalnie)
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zatwierdzanie zleceń zakupu (opcjonalnie)

Automatyczne kierowanie do zatwierdzania na odpowiednich szczeblach zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami biznesowymi.


Wysyłanie zleceń zakupu
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Wysyłanie zleceń zakupu

Automatycznie dostarczaj zatwierdzone zlecenia zakupu za pośrednictwem bezpiecznych kanałów elektronicznych lub portalu dostawców.


Odbieranie towarów i usług
Mobilność. Media społecznościowe. Internet rzeczy. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Internet rzeczy.

Odbieranie towarów i usług

Rejestruj otrzymane towary lub zatwierdzaj faktury za świadczone usługi w celu automatycznego dopasowania do zobowiązań.


Zacznij już teraz