Oracle Modern Best Practice — Od faktury dostawcy do płatności

Od faktury dostawcy do płatności — zaopatrzenie
Usprawnij proces realizacji zamówień i dostawy

Od faktury dostawcy do płatności

Funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki zapewniają optymalizację procesu „od faktury dostawcy do płatności”, gwarantując nad nim pełną kontrolę. Monitoruj i współpracuj z całą firmą, aby otrzymać faktury i dokonać płatności na rzecz dostawców. Skorzystaj z zalet chmury, aby zatwierdzić wyjątki, analizować problemy i płacić dostawcom szybciej za pośrednictwem bezpiecznych systemów mobilnych. Skorzystaj z poniższego procesu Modern Best Practice, aby zapewnić wydajne procesy finansowe oparte na danych.

Szybsze i dokładniejsze wystawianie faktur przez dostawców

  • Automatyczne sprawdzanie faktur
  • Transakcje mobilne
  • Alerty odpowiednie dla konkretnych funkcji
  • Transakcje mobilne
  • Pulpity odpowiednie dla konkretnych ról/stanowisk
  • Zautomatyzowane płatności na rzecz dostawców

Zarządzaj fakturami dostawców
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj fakturami dostawców

Przetwarzaj elektronicznie lub skanuj faktury w ramach procesu opartego na regułach, aby zautomatyzować ich przetwarzanie. Korzystaj z arkuszy kalkulacyjnych, aby przyspieszyć ręczne wprowadzanie danych.


Zarządzaj audytami, kwestiami spornymi i zezwoleniami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj audytami, kwestiami spornymi i zezwoleniami

Zarządzaj zezwoleniami opartymi na regułach na dowolnym urządzeniu lub pulpicie. Rozwiązuj spory i zastoje za pomocą pulpitów opartych na rolach i bezpiecznej społecznościowej interakcji.


Zarządzaj przedpłatami i rabatami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj przedpłatami i rabatami

Zarządzaj przedpłatami z wielu urządzeń i zastosuj konkurencyjne warunki płatności, aby zoptymalizować możliwości rabatowe.


Zarządzaj zobowiązaniami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj zobowiązaniami

Aktywnie monitoruj i przetwarzaj zobowiązania wobec dostawców i zobowiązania umowne, korzystając z metod bezpiecznej współpracy. Przetwarzaj płatności elektroniczne, zautomatyzowane lub płatności spoza cyklu.Sprawdzaj codzienne działania
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Sprawdzaj codzienne działania

Sprawdzaj i analizuj codzienne działania finansowe i miesięczne postępy.


Planuj zamknięcie zobowiązań
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Planuj zamknięcie zobowiązań

Przestrzegaj wcześniej zdefiniowanego harmonogramu zamykania. Sprawdzaj rejestr zobowiązań, bilans próbny oraz raporty uzgodnień. Zamykaj okres zobowiązań.Rozpocznij