Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Poznaj produkty SCM

Planowanie łańcucha dostaw

Planowanie łańcucha dostaw

Pakiet Oracle Supply Chain Planning Cloud obejmuje aplikacje służące do zarządzania popytem, planowania podaży oraz planowania sprzedaży i operacji.

Logistyka

Logistyka

Pakiet Oracle Logistics Cloud oferuje aplikacje służące do zarządzania transportem, zarządzania globalnym handlem i zarządzania magazynem.

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

Pakiet Oracle Inventory Management Cloud zapewnia pełną widoczność przepływów materiałów, operacji magazynowych i kosztów produktów w całym łańcuchu dostaw oraz umożliwia zarządzanie tymi elementami.

Zarządzanie zamówieniami

Zarządzanie zamówieniami

Pakiet Oracle Order Management Cloud oferuje aplikacje służące do zarządzania zamówieniami i cenami, konfiguratora oraz funkcje gwarancji dostawy.

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

Pakiet Oracle Procurement Cloud oferuje aplikacje służące do zarządzania sourcingiem, umowami i dostawcami oraz zapewnienia realizacji płatności.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu

Pakiet Oracle Product Lifecycle Management Cloud oferuje aplikacje służące do zarządzania innowacjami, opracowywania produktów, zarządzania jakością, modelowania za pomocą konfiguratora i zarządzania podstawowymi danymi produktów.

Branża produkcji przemysłowej

Produkcja

Pakiet Oracle Manufacturing Cloud upraszcza zarządzanie produkcją, optymalizuje decyzje w czasie rzeczywistym oraz umożliwia kontrolę jakości i kosztów.

Konserwacja

Konserwacja

Pakiet Oracle Maintenance Cloud umożliwia optymalizację harmonogramów konserwacji i zwiększa wydajność operacji w celu ograniczenia kosztów i ryzyka.

Blockchain

Blockchain

Aplikacje Oracle typu blockchain poprawiają i weryfikują jakość produktów, przyspieszają realizację transakcji, łatwo wykonują zawarte umowy i zwiększają zadowolenie klienta.

Internet rzeczy

Internet rzeczy

Pakiet Oracle Internet of Things Cloud oferuje aplikacje służące do monitorowania produkcji, zasobów i floty oraz pracowników.

In-Memory Cost Management

Pakiet Oracle In-Memory Cost Management Cloud oferuje aplikacje służące do analizy kosztów, marży i rentowności.

Zarządzanie podstawowymi danymi produktów

Zarządzanie podstawowymi danymi produktów

Pakiet Oracle Product Data Hub zapewnia możliwość szybkiej komercjalizacji i publikowania podstawowych danych produktów oraz zarządzania nimi.

Widoczność i współpraca w ramach łańcucha dostaw

Widoczność i współpraca w ramach łańcucha dostaw

Pakiet Oracle Supply Chain Collaboration and Visibility Cloud umożliwia współpracę z dostawcami i zapewnia przedsiębiorstwu widoczność jego globalnego łańcucha dostaw.

Aplikacje AI do zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw

Aplikacje AI do zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw

Pakiet Oracle AI Apps for Supply Chain and Manufacturing oferuje funkcje uczenia maszynowego i technologie oparte na sztucznej inteligencji dla branży przemysłowej.

 

Nowe technologie umożliwiają kontekstowo inteligentne i oparte na bogatych danych kontakty w czasie rzeczywistym w każdym kanale

 

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną

Dzięki samouczeniu się maszyn i sztucznej inteligencji aplikacje z inteligencją adaptacyjną potrafią się dostosowywać w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz osiąganie wyższej wydajności i lepszych wyników.

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną
Sztuczna inteligencja: Gotowe do wdrożenia, gotowe do użycia
Lepsze decyzje w zakresie produkcji
 

Aplikacje oparte na informacjach

Oracle Analytics umożliwia firmom dokonywanie samodzielnych analiz w celu uzyskania wniosków z danych bez nadmiernego nakładu pracy. Pion biznesowy finansów ma dostęp do tych analiz w czasie rzeczywistym i może przekształcić złożone modele finansowe w zrozumiałe wizualizacje.

Analizy biznesowe dla wszystkich pionów biznesowych
Wzmocnij decyzje SCM
 

Aplikacje biznesowe oparte na technologii blockchain

Gotowe, oparte na modelu SaaS aplikacje typu blockchain firmy Oracle zapewniają więcej korzyści niż samo tylko wyeliminowanie pośredników, obniżenie kosztów i zwiększenie szybkości. Gwarantują również większą przejrzystość i identyfikowalność wielu procesów biznesowych.

Przyszłościowe aplikacje oparte na technologii blockchain dostępne już dziś
Obalamy mity o Blockchain
Blockchain i globalny handel

 

Internet rzeczy: zarządzaj złożonością

Aplikacje Oracle IoT mogą rozszerzać procesy biznesowe w ramach aplikacji łańcucha dostaw, ERP, HR i obsługi klienta (CX), dając nowe możliwości i lepsze wyniki biznesowe w cyfrowym świecie.

Przyspiesz realizację wartości
Początek nowego świata SCM
Przyszłość łańcuchów dostaw
Cyfrowa ciągłość

 

Asystenty cyfrowe: nawiązywanie lepszych kontaktów z klientami

Szybko buduj proste chatboty i zaawansowane asystenty cyfrowe, które pozwolą klientom prowadzić naturalne rozmowy z Twoją firmą.

Upraszczaj procesy i uzyskuj lepsze informacje operacyjne dzięki zaawansowanym asystentom cyfrowym
Buduj interfejsy konwersacyjne
Doskonal łańcuchy dostaw

Produkty lokalne

Dzięki Oracle Soar, pierwszej na świecie zautomatyzowanej ofercie migracji do chmury, klienci z aplikacjami działającymi lokalnie mogą łatwiej niż kiedykolwiek migrować aplikacje do Oracle Cloud, redukując czas i koszty migracji do chmury nawet o 30%. Ta oferta jest już dostępna dla użytkowników Oracle E-Business Suite i Oracle PeopleSoft, którzy zdecydowali się na przejście do Oracle SCM Cloud.