Supply Chain Management Cloud — zasoby

Łańcuch dostaw 2020
Łańcuch dostaw 2020

Dziesięciu specjalistów z branży dzieli się poglądami na temat skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw w zmieniającym się świecie, z uwzględnieniem globalnej konkurencji, oczekiwań konsumentów i coraz bardziej złożonych wzorców popytu klientów.

Przewodniki po najlepszych praktykach