Oracle Supply Chain Management na potrzeby produkcji i konserwacji

Oracle SCM: produkcja i konserwacja
Usprawnienie produkcji i konserwacji
Produkcja dyskretna i procesowa
Zarządzanie produkcją Zarządzanie produkcją

Czy Twoje fabryki są odpowiednio wyposażone, aby osiągać cele dotyczące wielkości produkcji?

Skuteczniej zarządzaj produkcją dyskretną i procesową oraz stymuluj modernizacje fabryk i linii produkcyjnych, aby pomóc w realizacji celów związanych z produkcją.


Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością

Czy możesz zapewnić, że stale wytwarzasz wysokiej jakości, zgodne z przepisami produkty?

Dbaj o jakość na każdym etapie procesu wytwórczego, aby proaktywnie zmniejszać ryzyko i wymuszać przestrzeganie przepisów w celu spełnienia wymagań konsumenckich i prawnych.

 


Zarządzanie konserwacją i niezawodnością
konserwacja Zarządzanie konserwacją i niezawodnością

Czy Twoje rozwiązania efektywnie śledzą i optymalizują wykorzystanie zasobów i niezawodność sprzętu?

Zwiększ swoją niezawodność i skróć czas przestojów dzięki narzędziom, które oferują współpracę w czasie rzeczywistym oraz łatwe do wdrożenia procedury zmieniające Twoją organizację serwisową z rozproszonej i reaktywnej w stymulowaną przez popyt i predyktywną.


Widoczność produkcji
Widoczność produkcji Widoczność produkcji

Czy zmagasz się z problemami słabej widoczności i zmienności ze strony Twoich wewnętrznych i zewnętrznych producentów?

Polepsz widoczność, kontrolę i zarządzanie w stosunku do Twoich wewnętrznych i zewnętrznych producentów. Dzięki temu osiągniesz wyższy poziom współpracy i synchronizacji w przepływie produktu.


Zarządzanie kosztami
Zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami

Czy wiesz, jak koszty ponoszone w trakcie produkcji i konserwacji wpływają na Twoją rentowność?

Skonfiguruj swój system rozliczania kosztów tak, aby wychwytywać koszty i zarządzać nimi w sposób, który pozwoli zarówno zaspokoić wewnętrzne potrzeby związane zarządzaniem, jak i spełnić wymogi przepisów dotyczących raportowania zewnętrznego.


Rozpocznij