Oracle Supply Chain Planning

Oracle SCM: planowanie łańcucha dostaw
Planowanie łańcucha dostaw
Zarządzanie popytem
Zarządzanie popytem

Czy Twój plan popytowy maksymalizuje zyski?

Reaguj na niepewny i zmienny popyt, aby stworzyć łańcuch dostaw nastawiony na klienta. Używaj big data do prognozowania i uzupełniania poziomu zapasów i zaangażuj wszystkich interesariuszy w tworzenie opartego na konsensusie planu.


Planowanie łańcucha dostaw
Planowanie dostaw

Czy Twój łańcuch dostaw może szybko i ekonomicznie reagować na zmiany rynkowe?

Korzystaj z szybkiego, stopniowego planowania, aby natychmiast reagować na nieoczekiwane zdarzenia. Wykorzystuj predykcyjne i praktyczne informacje analityczne do podejmowania najbardziej zyskownych decyzji biznesowych.

 

 


Promocje handlowe
Promocje handlowe Promocje handlowe

Czy uzyskujesz możliwie najlepszy zwrot z Twoich wydatków na promocje handlowe?

Zoptymalizuj planowanie promocji handlowych i relacji z klientami, prognozowanie sprzedaży i wybór promocji, tak aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji w nie.


Łańcuch dostaw usług
Łańcuch dostaw usług Łańcuch dostaw usług

Czy Twoja organizacja usługowa jest tak dochodowa jak to możliwe?

Przekształć swoje działania usługowe w celu zmaksymalizowania dostępności i zminimalizowania kosztów. Używaj wbudowanej statystyki i optymalizacji do równoczesnego analizowania prognozy i podejmowania decyzji dotyczących uzupełniania zapasów.

 

 


Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej
Zintegrowane planowanie biznesowe Zintegrowane planowanie biznesowe

Czy Twoje plany operacyjne są dostosowane do Twoich korporacyjnych celów finansowych?

Dbaj o to, aby Twoje plany operacyjne były dostosowane do planów finansowych, szybko i systematycznie identyfikując luki oraz monitorując je. Osiągaj cele korporacyjne, zachowując większą przejrzystość między finansami, łańcuchem dostaw a sprzedażą.

Rozpocznij