Oracle Supply Chain Management na potrzeby PLM

Opracowywanie produktów a Oracle Supply Chain Management
Product Lifecycle Management na potrzeby opracowywania innowacyjnych produktów
Innowacyjność produktów a Oracle SCM
Zharmonizowana innowacyjność produktów

Czy za każdym razem udaje Ci się przejść od pomysłu do dochodowego produktu?

Wybieraj i dopracowuj pomysły oraz inwestuj w te, które mają największy potencjał zysku. Postaw przy tym na oddolną innowacyjność i zapewnij sobie odgórny wgląd w dane finansowe i strategiczne, aby zarabiać na otwartych, zharmonizowanych innowacjach.


Opracowywanie produktów a Oracle SCM
Opracowywanie produktów

Czy regularnie dostarczasz nowe produkty, które spełniają lub przekraczają wymagania klientów?

Zachwyć klientów wysoką jakością i innowacyjnymi produktami, jednocześnie kontrolując koszt i ryzyko. Szybciej wprowadzaj produkty na rynek poprzez optymalizację swojego globalnego, zewnętrznego łańcucha wartości produktu.


PLM i wprowadzanie produktów na rynek
Wprowadzanie produktów na rynek

Czy każdy produkt wprowadzasz na rynek bez problemów?

Zapewnij każdemu produktowi świetny start. Dostosuj i przygotuj całą sieć związaną z wprowadzaniem produktu na rynek, aby cały proces odbywał się w sposób zsynchronizowany między wszystkimi kanałami sprzedaży, producentami, miejscami dostaw i partnerami.


Jakość produktu i zgodność z przepisami
Jakość produktu i zgodność z przepisami

Czy możesz proaktywnie zarządzać jakością i zgodnością z przepisami, aby uniknąć wysokich kosztów serwisu i asysty technicznej?

Zminimalizuj koszty gwarancji, serwisu, asysty technicznej i przestrzegania przepisów. Dzięki pełnej widoczności całego łańcucha wartości produktu oraz opartych na mechanizmie zamkniętej pętli procesach zapewniania jakości i zgodności z przepisami dostarczysz lepsze produkty w krótszym czasie.


Stałe kontynuowanie wzrostu i zwiększanie rentowności dzięki Oracle Supply Chain Management
Wzrost i rentowność

Masz pomysł na to, jak stale zwiększać rentowność?

Dąż do perfekcji i wzrostu w całym nastawionym na klienta łańcuchu wartości produktu. Dzięki najnowszym narzędziom do monitorowania i mierzenia wyników oraz usprawniania procesu podejmowania decyzji możesz natychmiast wykorzystywać nadarzające się okazje.


Rozpocznij