Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Poznaj produkty dotyczące marketingu ukierunkowanego na doświadczenia klienta

Oracle Eloqua

Oracle Eloqua oraz Oracle Content and Experience Cloud wyposażają marketerów B2B w najlepsze na rynku narzędzia do zarządzania informacjami o potencjalnych klientach oraz kampaniami, które pomagają w dotarciu do odpowiednich odbiorców na odpowiednim etapie ich ścieżki zakupowej, zapewniając jednocześnie wgląd i raportowanie w czasie rzeczywistym.

Oracle Responsys

Oracle Responsys i Oracle Mobile Cloud zwiększają możliwości zespołów marketingowych B2C dzięki narzędziom umożliwiającym zapewnienie odpowiednich i angażujących kontaktów, których oczekują klienci — na różnych urządzeniach, w różnych kanałach i na różnych etapach cyklu współpracy.

Oracle BlueKai

Oracle BlueKai wyposaża marketerów w narzędzia do pozyskiwania najlepszych klientów, ich bardziej precyzyjnego typowania, tworzenia i realizacji bardziej ukierunkowanych kampanii medialnych oraz zwiększania zwrotu z inwestycji.

Oracle Maxymiser

Oracle Maxymiser umożliwia marketerom testowanie i personalizację obsługi klienta w różnych kanałach i na różnych urządzeniach. Dopasowanie treści do indywidualnych potrzeb i zachowań ułatwia właściwe zaangażowanie i zapewnia wyższy zwrot z inwestycji marketingowej.

Oracle Infinity

Oracle Infinity to rozwiązanie analityczne, które pozwala wykorzystać możliwości big data i które w czasie rzeczywistym gromadzi i przetwarza dane oraz dostarcza praktycznych informacji o kliencie na szeroką skalę i z nieograniczoną elastycznością.