Najlepszy w swojej klasie pakiet zintegrowany

Produkty Oracle Marketing Cloud

Oracle Eloqua

Oracle Eloqua oraz Oracle Content and Experience Cloud wyposażają marketerów B2B w najlepsze na rynku narzędzia do zarządzania informacjami o potencjalnych klientach oraz kampaniami, które pomagają w dotarciu do odpowiednich odbiorców na odpowiednim etapie ich ścieżki zakupowej, zapewniając jednocześnie wgląd i raportowanie w czasie rzeczywistym.

Oracle Responsys

Oracle Responsys i Oracle Mobile Cloud zwiększają możliwości zespołów marketingowych B2C dzięki narzędziom umożliwiającym zapewnienie odpowiednich i angażujących doświadczeń, których oczekują klienci, na różnych urządzeniach, w różnych kanałach i na różnych etapach cyklu współpracy.

Oracle BlueKai

Oracle BlueKai wyposaża marketerów w narzędzia do pozyskiwania najlepszych klientów, bardziej precyzyjnego typowania, tworzenia i realizacji bardziej ukierunkowanych kampanii medialnych oraz zwiększania zwrotu z inwestycji.

Oracle Maxymiser

Oracle Maxymiser umożliwia marketerom testowanie i personalizację doświadczeń klienta w różnych kanałach i na różnych urządzeniach. Dopasowanie treści do indywidualnych potrzeb i zachowań ułatwia właściwe zaangażowanie i zapewnia wyższy zwrot z inwestycji marketingowej.

Oracle Infinity

Oracle Infinity to rozwiązanie analityczne, które pozwala wykorzystać możliwości big data i które w czasie rzeczywistym gromadzi i przetwarza dane oraz dostarcza praktycznych informacji o kliencie na szeroką skalę i z nieograniczoną elastycznością.

Oracle Social

Oracle Social Cloud stanowiące ujednoliconą platformę do monitorowania, analizowania i interakcji pozwala marketerom bazującym na danych na uzyskanie praktycznych wskazówek, ocenę skuteczności i połączenie analityki z kluczowymi wskaźnikami efektywności biznesowej w celu zaoszczędzenia czasu i maksymalizacji środków.