Services available in all cloud regions

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) has all the services you need to migrate, build, and run all your IT, from existing enterprise workloads to new cloud native applications and data platforms. Oracle delivers services from 48 public cloud regions across the globe as part of its distributed cloud.

  • Cloud services where you need them

    Each Oracle Cloud region supports our 100-plus core cloud services. OCI services are consistent across more than 45 regions for commercial, sovereign, government, and OCI Dedicated Region customers. OCI services can help you optimize enterprise applications without re-architecting, build cloud native and open applications, and unlock the value of your data.

  • Simple and competitive pricing

    OCI offers uniform pricing across all public cloud regions as well as OCI Dedicated Region. Oracle’s approach simplifies cost management and eliminates billing surprises. Customers also get committed use discounts, software license portability, and rewards for OCI consumption.

Komplett molninfrastruktur och plattformstjänster för varje arbetsbelastning

OCI erbjuder en gemensam datamängd med över 100 tjänster i varje molnregion. Få alla tjänster du behöver – från programbehållare och VMware till AI – för att migrera, modernisera, bygga upp och utöka din IT. Automatisera alla dina arbetsbelastningar, både befintliga och nya applikationer och dataplattformar.

Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänster

Bygg, driftsätt och hantera moderna molnapplikationer med utvecklarvänliga verktyg och tjänster.

Integreringstjänster

Integreringstjänster

Integreringstjänsterna för Oracle Cloud Infrastructure kopplar samman alla applikationer och datakällor för att automatisera processer från början till slut och centralisera hanteringen. Det breda utbudet av integreringar med förkonfigurerade adaptrar och anpassning med lite kod förenklar migreringen till molnet och effektiviserar driften av hybridfunktioner och flera moln.

Processautomatisering

Fullständig livscykelhantering av API:er

Händelsestyrd

Meddelandehantering

Analys och affärsinformation

Analys och affärsinformation

Få omfattande affärsinformation med utökad analys för att hjälpa din organisation att växa med unika insikter.

AI och maskininlärning

AI och maskininlärning

Du kan enkelt lägga till intelligens i dina applikationer och arbetsbelastningar med förkonfigurerade upplevelse- och beslutsmodeller och färdiga chattrobotar, eller skapa och träna dina egna modeller med våra datavetenskapliga tjänster.

Stora datamängder och datasjö

Stora datamängder och datasjö

Få nya insikter från alla dina data med vår omfattande plattform med hanterade Spark-, Hadoop-, Elasticsearch- och Kafka-kompatibla tjänster, i kombination med förstklassiga tjänster för datalager och datahantering.

Databearbetning

Databearbetning

Säker och elastisk beräkningskapacitet i molnet som sträcker sig från flexibla virtuella maskiner (Flex VM) och högpresterande servrar utan särskilt operativsystem till HPC och GPU:er.

Lagringsutrymme

Lagringsutrymme

Hantera nyckelanvändningsfall med lokal, objekt-, fil-, block- och arkivlagring på begäran

Containrar och funktioner

Containrar och funktioner

Implementera mikroserverapplikationer med högpresterande, hanterade Docker-tjänster med öppen källkod, Kubernetes och Fn Functions-tjänster.

Nätverk

Nätverk

Anslut säkert till ett anpassningsbart, isolerat virtuellt molnnätverk (VCN) som hjärtat av din molnimplementering. Flytta data till 25 % av kostnaden för andra molnleverantörer.

Databaser med öppen källkod

Databaser med öppen källkod

MySQL HeatWave är en helt hanterad databastjänst som tillhandahålls av den integrerade minnesinterna HeatWave-frågeacceleratorn. Det är den enda databastjänsten i molnet som kombinerar transaktioner, analyser och maskininlärningstjänster i en MySQL Database och som levererar säkra analyser i realtid utan komplexiteten, fördröjningen och kostnaden för ETL-dubbletter.

Säkerhet, observerbarhet och hantering, regelefterlevnad, hantering och styrning av kostnader

Säkerhet, observerbarhet och hantering, regelefterlevnad, hantering och styrning av kostnader

Skydda era mest värdefulla data i molnet med den säkerhetsinriktade Oracle-metoden och omfattande efterlevnadsprogram. Oracle tillhandahåller synlighet och maskininlärningsdriven statistik och förenklar hanteringen i alla skikt i stacken som driftsätts på valfri teknik, var som helst.

Molndatacenterinfrastruktur
48 Handels- och förvaltningsregioner | Cloud@Customer | Dedikerade regioner | Kantenheter

Global molndatacenterinfrastruktur

Global, säker och högpresterande miljö för att flytta, bygga och köra alla dina arbetsbelastningar. Hybrid- och kantprodukter tillhandahåller specialiserad distribution, frånkopplad och intermittent ansluten drift, korta svarstider och höga prestanda samt plats och säkerhet för data.

Service availability

OCI’s strategy is to offer all of its 100-plus cloud services in every public cloud region and dedicated cloud region. Certain specialized or emerging services are available only in select regions.


Specialized services

Service Availability
  North America Latin and South America Europe Middle East and Africa Asia Pacific
Oracle Database@Azure Ashburn, Toronto Frankfurt, London, Paris
Interconnect for Microsoft Azure Ashburn, Phoenix, San Jose, Toronto Vinhedo Amsterdam, Frankfurt, London Johannesburg Seoul, Singapore, Tokyo
Confidential Computing Ashburn, Phoenix, Toronto Frankfurt, London, UK Gov Newport, Zurich Sydney
Data Transfer Service Ashburn, Phoenix Frankfurt, London Osaka, Seoul, Tokyo
Roving Edge Infrastructure Ashburn, US Gov Ashburn Frankfurt
Database Service for Microsoft Azure Ashburn, Phoenix, San Jose, Toronto Vinhedo Amsterdam, Frankfurt, London Johannesburg Seoul, Singapore, Tokyo

Emerging services

Service Availability
  North America Latin and South America Europe Middle East and Africa Asia Pacific
Blockchain Platform Ashburn, Chicago, Montreal, Phoenix, San Jose, Toronto Santiago, Sao Paolo Amsterdam, Frankfurt, London, Milan, Zurich Dubai, Jeddah Hyderabad, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo

Service availability is subject to change. SKUs may not be available in all cloud regions.

Service availability in government regions

Oracle offers separate cloud regions for use by the US, UK, and Australian governments and their service providers. These government clouds provide world-class security and compliance with consistent high performance and both service and rate parity with Oracle’s commercial cloud regions.

All OCI services will be available in Oracle government regions after appropriate certification, except for certain services that are specialized or incompatible with certification criteria. Services in US government regions marked with an asterisk have been submitted to JAB or DISA.

Cloud Services US Gov East (Ashburn) US Gov West (Phoenix) US DoD East US DoD North US DoD West UK Gov South (London) UK Gov West (Newport) Australian Gov (Canberra)
Analytics and BI
Analytics Platform
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Big Data and Data Lake
Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Compute
GPU-Accelerated Compute
yes
no
yes
no
no
no
yes
no
HPC Compute
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Containers and Functions
Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Container Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Container Instances
no
no
no
no
no
no
no
yes
Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cost Management and Governance
Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Compliance Documents
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
License Manager
yes
no
no
no
no
no
no
no
Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Database Services
Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Exadata Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Base Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Exadata Cloud@Customer
no
no
no
no
no
no
no
no
MySQL HeatWave
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
NoSQL
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Search Service with OpenSearch
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Database Tools
Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Database Migration
no
no
no
no
no
no
no
yes
Autonomous Recovery Service
no
no
no
no
no
no
no
no
Management Agent
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Developer Services
Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
APEX
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Blockchain Platform
no
no
no
no
no
no
no
no
Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Health Checks
no
no
no
no
no
no
no
no
Visual Builder
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
yes
Java Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Integration
Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Process Automation
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Machine Learning and AI
Anomaly Detection
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Language
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Media Flow
no
no
no
no
no
no
no
no
Media Streams
no
no
no
no
no
no
no
no
Data Labeling
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Forecasting
yes
yes
no
no
no
no
no
no
Speech
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Vision
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Multicloud
Database Service for Microsoft Azure
no
no
no
no
no
no
no
no
Interconnect for Azure
no
no
no
no
no
no
no
no
Networking
Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
FastConnect
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
DNS Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Network Path Analyzer
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Traffic Management
no
no
no
no
no
no
no
no
Web application Acceleration
yes
no
no
no
no
no
no
no
Observability and Management
Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Ops Insights
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Stack Monitoring
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
yes
Security
Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Managed Access
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Vulnerability Scanning
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Network Firewall
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Web Application Firewall
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Access Governance
no
no
no
no
no
no
no
yes
Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Identity Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Storage
Block Volume
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Transfer Service
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Storage Gateway
no
no
no
no
no
yes
yes
no
VMware
VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* Services marked with the asterisk have already been already submitted to JAB or DISA.

Service availability in Oracle EU Sovereign Cloud regions

Due to the restrictions and safeguards for sovereignty applied to Oracle EU Sovereign Cloud, the following services are not applicable:

The following emerging services are in a rollout phase:*