Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Intelligent Track and Trace İçin Yeni Blok Zinciri Uygulama Yazılımı

Oracle Intelligent Track and Trace'in tedarik zinciri genelinde şeffaflığı ve izlenebilirliği nasıl yükselttiğini keşfedin.

Keşfedin

Oracle Blockchain Applications

Oracle, işletmelerin gelişmiş güvenlik, iyileştirilmiş izlenebilirlik ve kolaylaştırılmış kararlar da dahil olmak üzere önemli avantajlar elde etmesine yardımcı olmak için kullanımı kolay ve SaaS tabanlı blok zinciri uygulama yazılımlarını oluşturan ilk şirkettir.

Oracle'ın blok zinciri uygulama yazılımları, amaca yönelik olarak oluşturulduğundan ve kullanımı kolay olduğundan, iş süreçlerini değer zinciri genelinde iyileştirebilirsiniz. Oracle'ın blok zinciri uygulama yazılımlarını kullanarak ürün kalitesini artırıp doğrulayabilir, ürün sağlamayı hızlandırabilir, sözleşmeleri kolayca imzalayabilir ve müşteri memnuniyetini yükseltebilirsiniz.

Oracle'ın blok zinciri uygulama yazılımları, sektör standardı hiper kayıt defteri altyapısı kullanılarak güvenli işlem uygulamaları ve güvenilir kimlik yönetimi için önceden derlenmiş Oracle Blockchain Platform üzerinde çalışır.

Ayrıntıları Edinin

Oracle Blockchain Applications Özellikleri


Karmaşık bir blok zinciri geliştirme döngüsünden kaçının.

 • Ancak bulut tabanlı blok zinciri uygulama yazılımlarını, kurumsal kullanıcıların bugünkü iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak şekilde yapılandırın. Kodlama gerekmez.
 • Piyasadan toplama durumları, anlaşmazlıklar, sahtecilik, dolandırıcılık ve mevzuat uyum gibi iş sorunlarını neden-sonuç analizi ve tedarik zinciri genelinde uçtan uca izlenebilirlik özelliği ile daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturun.
 • Verimsiz manüel süreçleri otomatikleştirin ve sözleşmeleri kolayca imzalayın.
 • Tedarik zinciriniz, ürün geçmişiniz ve kaynağınız genelinde çok katmanlı görünürlük ve izlenebilirlik kazanın.
 • Daha güvenilir iş süreçleri için tekrarlanamayan ve kimliği doğrulanmış işlemleri merkezi olmayan kayıt defterlerine kolayca kaydedin.
 • İstihbaratınızı geliştirin ve daha geniş bir işletme ağında uzlaşmayı optimize edip gerçekleştirecek öneriler oluşturun.

Daha iyi görünürlük, izlenebilirlik ve uyum için mevcut iş süreçlerinizi kolayca çoğaltın. Var olan iş süreçlerinde değişiklik yapmaya veya mevcut uygulama yazılımlarını değiştirmeye gerek yoktur.

 • Oracle markalı ve Oracle dışındaki mevcut SCM, ERP, insan sermayesi yönetimi (HCM), CX ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulama yazılımlarıyla sorunsuzca çalışın.
 • Satın alma siparişleri, satış siparişleri, sevkiyat bildirimleri, iş siparişleri, hizmet kayıtları ve ekipman ölçüm değerleri gibi standart iş belgeleriyle birlikte önceden oluşturulmuş iş akışlarını kullanarak zaman kazanın.
 • Akıllı sözleşmeleri ve kuralları kolayca tanımlayın. Gerektiğinde ekleme yapın.
 • Sensörler aracılığıyla fiziksel varlıklardan güvenilir istihbarat elde etmek için IoT bağlantısı, yapay zeka (AI) ve makine öğreniminden yararlanarak iş ağınızı bilgilendirin.
 • Bir iş ağı oluşturmak için ticari iş ortaklarınızı kolayca ve istikrarlı bir şekilde sürece dahil edin.
 • Bulut ortamına, şirket ağına, Oracle ve diğer üçüncü taraf uygulama yazılımlarına kolayca bağlanın.
 • Oracle tarafından yönetilen blok zinciri işlemleriyle riski azaltın.

Daha Hızlı Sonuçlar, Hemen

Oracle Blockchain Applications Cloud

Blok zinciri işlemleri, AI, makine öğrenimi ve IoT'den bilgi alan önceden oluşturulmuş sektöre özgü panolarda tüm iş ağınızdan elde edilen gerçek zamanlı sonuçlar, analizler ve uyarılar gösterilir.

 • Müşterilerinize daha hızlı gönderim yaparak daha yüksek kaliteli ürünler üretip doğrulayın.
 • Piyasaya çıkış tarihini ve değer katma tarihini aylar yerine haftalara düşürerek hızlandırın.
 • Tedarikçilere, taşıyıcılara, distribütörlere, imalatçılara, üreticilere ve diğer iş ortaklarına görünürlük sağlayan, uygun şekilde onaylanmış işlemlerle iş ortaklarınız arasında daha fazla şeffaflık ve güven kazanın.
 • IoT, AI ve makine öğrenimi gibi dönüştürücü teknolojilere daha hızlı ve daha az riskle erişim kazanın.
 • İş ve sektör süreçlerinizi hızlı bir şekilde güçlendirip çoğaltın.

Oracle Blockchain Applications Sektörleri Dönüştürme Yeteneğine Sahiptir

Oracle Blockchain Applications Cloud
Oracle Intelligent Track and Trace

Ticari iş ortakları ağı genelindeki varlık veya malların hareketini izlemek için eksiksiz bir takip ve izleme çözümü sunun. Şeffaflığa ulaşmak ve önceden oluşturulmuş analizlerle tedarik zinciri faaliyetlerini yönetmeye yardımcı olmak için imalat sürecindeki her adım, nakliye sürecinin her ayağı ve tedarik/değer zinciri genelindeki her etkinlik için dijital bir kayıt oluşturun.

Oracle Product Lineage and Provenance

Bir ürünün değer zinciri boyunca ilerlerken kaynağını ve güvenilirliğini doğrulayın; köken, seri numarası ve geçmiş de dahil olmak üzere bir ürünün tüm dönüşümleri hakkında otomatik olarak bilgi edinin. Böylece, bu ürünün görünürlüğü ve izlenebilirliği kolayca denetlenebilir.

Oracle Intelligent Cold Chain

Ürünlerin durumunu imalatçının tüm süreçlerinden satış noktasına kadar izleyin. Soğuk depolama gerektiren gıda ve ilaçlar için eksiksiz bir takip ve izleme çözümüyle güvenliği artırın. Tüm olayları denetlenebilecek şekilde kaydederek riski azaltmaya ve tam şeffaflık sağlamaya yönelik öneriler ve neden-sonuç analizleri ile sapmalar konusunda hassas ve kestirimci uyarılar sağlayın.

Oracle Warranty Usage and Tracking

Yüksek değerli varlıkların kiralama, garanti, servis ve sigorta alanlarındaki ürün kullanımını izleyin. Kiraya verilen/kiralanan ürün kullanımı takibiyle tartışmasız kayıtlar sağlayın; ürün kullanımı konusunda garanti ve sorumluluk hak taleplerine yönelik denetlenebilir ve doğrulanabilir kayıt günlüğü sunarak yasal sorumlulukları azaltıp müşteri memnuniyetini artırın.

Güvenli Liman

Yukarıdaki bilgiler, genel olarak ürünlerimizle ilgili bir özet sunmak üzere verilmektedir. Bu bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup hiçbir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir materyal, kod veya işlevsellik sunmaya ilişkin bir taahhüt niteliği taşımaz ve satın alma kararlarında temel alınmamalıdır. Oracle ürünlerine ilişkin açıklanan özelliklerin veya işlevlerin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi, zamanlaması ve fiyatları değişebilir ve sadece Oracle Corporation'ın takdirine bağlıdır.