Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Yeni bir arama başlatın.
Bize Ulaşın Oracle Cloud'da Oturum Aç

Varsayılan Bulut Bölgesi Seçme Kılavuzları

Always Free Cloud Services US East (Ashburn) US Midwest (Chicago) US West (Phoenix) US West (San Jose) Canada Southeast (Toronto) Canada Southeast (Montreal)
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute VM
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
no
no
yes
no
no
no
Cloud Services US East (Ashburn) US Midwest (Chicago) US West (Phoenix) US West (San Jose) Canada Southeast (Toronto) Canada Southeast (Montreal)
Oracle Access Governance
yes
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
no
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
no
no
yes
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
no
yes
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
yes
no
yes
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
no
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
yes
no
yes
yes
yes
no
Oracle Database Service for Azure
yes
no
yes
yes
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
no
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
no
yes
no
yes
no
Oracle Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Health Checks
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
yes
yes
no
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Always Free Cloud Services UK South (London) UK West (Newport) Germany Central (Frankfurt) Switzerland North (Zurich) Netherlands Northwest (Amsterdam) France Central (Paris) France South (Marseille) Italy Northwest (Milan) Serbia Central (Jovanovac) Sweden Central (Stockholm) Spain Central (Madrid)
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute VM
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Services UK South (London) UK West (Newport) Germany Central (Frankfurt) Switzerland North (Zurich) Netherlands Northwest (Amsterdam) France Central (Paris) France South (Marseille) Italy Northwest (Milan) Serbia Central (Jovanovac) Sweden Central (Stockholm) Spain Central (Madrid)
Oracle Access Governance
no
*
no
*
yes
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
no
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
no
yes
no
yes
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
yes
no
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
yes
no
yes
no
yes
no
no
no
no
no
no
Oracle Database Service for Azure
yes
no
yes
no
yes
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
no
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
yes
no
yes
no
Oracle Health Checks
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
no
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Always Free Cloud Services Saudi Arabia West (Jeddah) UAE East (Dubai) UAE Central (Abu Dhabi) Israel Central (Jerusalem) South Africa Central (Johannesburg)
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute VM
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Services Saudi Arabia West (Jeddah) UAE East (Dubai) UAE Central (Abu Dhabi) Israel Central (Jerusalem) South Africa Central (Johannesburg)
Oracle Access Governance
no
*
no
*
yes
no
*
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
yes
no
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
no
yes
no
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
no
no
no
no
yes
Oracle Database Service for Azure
no
no
no
no
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
yes
no
no
no
Oracle Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Health Checks
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
no
yes
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder
yes
yes
yes
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Always Free Cloud Services Brazil East (Sao Paulo) Chile Central (Santiago) Brazil Southeast (Vinhedo) Mexico Central (Queretaro)
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute VM
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
Cloud Services Brazil East (Sao Paulo) Chile Central (Santiago) Brazil Southeast (Vinhedo) Mexico Central (Queretaro)
Oracle Access Governance
yes
no
*
no
*
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
yes
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
no
no
yes
no
Oracle Database Service for Azure
no
no
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
no
no
yes
Oracle Content Management
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
yes
yes
yes
Oracle Health Checks
yes
yes
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
yes
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder
yes
yes
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Always Free Cloud Services Japan East (Tokyo) Japan Central (Osaka) South Korea Central (Seoul) South Korea North (Chuncheon) Australia East (Sydney) Australia Southeast (Melbourne) India West (Mumbai) India South (Hyderabad) Singapore (Singapore)
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute VM
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Services Japan East (Tokyo) Japan Central (Osaka) South Korea Central (Seoul) South Korea North (Chuncheon) Australia East (Sydney) Australia Southeast (Melbourne) India West (Mumbai) India South (Hyderabad) Singapore (Singapore)
Oracle Access Governance
no
*
no
*
no
*
no
*
yes
no
*
no
*
no
*
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
yes
yes
no
no
yes
yes
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
yes
no
yes
no
no
no
no
no
yes
Oracle Database Service for Azure
yes
no
yes
no
no
no
no
no
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
Oracle Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Health Checks
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Visual Builder
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Cloud Services Dedicated Region Cloud@Customer
Oracle Access Governance
no
*
Oracle Application Performance Monitoring
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
Oracle APEX Application Development
yes
Oracle Data Safe
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
no
Oracle Functions
yes
Oracle Cloud Guard
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
no
Oracle Cloud VMware Solution
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
yes
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
yes
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
yes
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
no
Oracle Database Service for Azure
no
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
yes
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
Oracle Big Data Service
yes
Oracle Blockchain Platform
yes
Oracle Content Management
yes
Oracle Visual Builder Studio
yes
Oracle Digital Assistant
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
yes
Oracle Health Checks
no
Oracle Identity Cloud
yes
Oracle Integration
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
Oracle MySQL Database Service
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
Oracle Security Zones
yes
Oracle Threat Intelligence Service
yes
Oracle Visual Builder
yes
Java Management Service
yes

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Cloud Services US Gov East (Ashburn) US Gov West (Phoenix) US DoD East US DoD North US DoD West UK Gov South (London) UK Gov West (Newport)
Oracle Access Governance
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
Oracle Application Performance Monitoring
no
*
no
*
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Artifact Registry
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle APEX Application Development
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Data Safe
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compliance Documents
no
no
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute GPU
yes
no
yes
no
no
no
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute HPC
yes
no
no
no
no
no
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Labeling
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
Oracle Cloud Infrastructure DevOps
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure DNS
no
no
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Database Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
yes
yes
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Forecasting
yes
yes
no
*
no
*
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure GoldenGate
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Language
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Media Flow
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Media Streams
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Network Firewall
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Search with OpenSearch
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Service Mesh
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Speech
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway
no
no
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management
no
no
no
no
no
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vulnerability Scanning Service
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure to Microsoft Azure Interconnect
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Database Service for Azure
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Vision
no
*
no
*
no
*
no
*
no
*
no
no
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
no
no
no
yes
yes
Oracle Big Data Service
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
Oracle Blockchain Platform
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Content Management
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Visual Builder Studio
no
*
no
*
no
no
no
yes
yes
Oracle Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Exadata Cloud@Customer
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Health Checks
no
no
no
no
no
no
no
Oracle Identity Cloud
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
Oracle Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle Management Agent Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Oracle MySQL Database Service
no
no
no
no
no
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
Oracle Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
Oracle Visual Builder
no
*
no
*
no
no
no
yes
yes
Java Management Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* Services marked with the asterisk have already been already submitted to JAB or DISA.
** For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

  • Kayıt veya sipariş etkinleştirmesi sırasında varsayılan bir bulut bölgesini seçtikten sonra o bölgedeki tüm veri merkezleri, Oracle Bulut dağıtımınız için kullanılabilir.
  • Hizmet erişilebilirliği değişebilir. Tüm hizmet SKU'larına tüm bulut bölgelerinde erişilemeyebilir.
  • Bu sayfa, Oracle Bulut Uygulamaları bulut bölgelerini içermez.
  • Oracle CASB Bulut Hizmeti için varsayılan bulut bölgesi olarak Kuzey Amerika veya EMEA'yı seçin.