Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

  • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
  • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
  • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
  • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси
Oracle SQL Developer Web is Here

Oracle SQL Developer Web is Here

Oracle REST Data Services (ORDS) bridges HTTPS and your Oracle Database. A mid-tier Java application, ORDS provides a Database Management REST API, a web interface for working with your database (SQL Developer Web), the ability to create your own REST APIs, and a PL/SQL Gateway. In addition, ORDS provides a REST interface for your Oracle Database 19c JSON Document Store.

RESTful Application Development

Video: Develop and Deploy RESTful Services

Video: Announcing SQL Developer Web!

Blog: REST-Enable your Oracle Database

Blog: REST-Enable your Oracle Database

Get Started

ORDS is included with both Oracle Database and Oracle SQL Developer installs.

 

It is supported in Weblogic, Tomcat, and as a standalone application running Jetty in embedded mode.

 

Interact with ORDS Experts and Users