Základní transformace HRMS v cloudu

Vzhledem k důležitosti personalistiky pro zajištění hladkého a efektivního budoucího chodu organizace a díky dostupnosti dat a nástrojů pro přijímání správných rozhodnutí s vyčísleným přínosem se nyní personalisté stali jedněmi z nejvitálnějších pracovníků ve vedení. S hlubším pochopením cloudové a digitální technologie dnes mohou výrazně přispět k vybudování a udržování produktivního pracoviště s použitím cloudových systémů řízení lidských zdrojů (HRMS) zítřka.

Personalistika se musí modernizovat a transformovat, aby mohla dostát svému slibu zajistit dobrý soulad s obchodní činností. A aby bylo správným heraldem změny, musí personální oddělení zvolit správný cloudový systém HRMS na řízení celého životního cyklu zaměstnanců. Oddělená on-premises řešení, kdy jsou základní funkce personalistiky (např. mzdy a benefity) zpracovávány na samostatných systémech HRMS, nejsou integrována se systémy používanými pro talent management, optimalizaci pracovní síly a učení. Tato rozdrobenost znesnadňuje používání, zhoršuje uživatelský dojem a komplikuje analýzu dat pro získání užitečných poznatků.


Lepší komunikace se zaměstnanci

 

Oracle Global HR, součást Oracle HCM Cloud, pomáhá transformovat personální transakce a vytvářet lepší prostředí pro zaměstnance. Vytváří tak budoucnost pracovní síly organizace již dnes.


Řízení lidských zdrojů

Přední personalisté přecházejí na cloudové systémy HRMS kvůli výhodám, které přináší, jako například výhody nabízené řešením Oracle Human Capital Management Cloud. Řešení Oracle:

  • Přináší lepší pracovní prostředí pro zaměstnance, kteří mohou efektivně komunikovat a být rychle produktivní
  • Dává do souladu strategii lidských zdrojů společnosti s její stále se vyvíjející obchodní strategií, která se přizpůsobuje rychlým změnám v obchodním prostředí
  • Buduje kulturu inovace tím, že drží krok s novými technologiemi (umělá inteligence, machine learning, chatboty, blockchain) a přitom si udržuje náskok před konkurencí
 

Více informací o Oracle HCM


Transformace personalistiky ve dvacátém prvním století

Ekonomika dvacátého prvního století překypuje novými technologiemi, které můžete zkoumat. Úspěšné organizace využívají inovativní systémy lidských zdrojů, aby pečovaly o své zaměstnance – a ti pak mohli pečovat o své zákazníky. Adaptivní inteligence a machine learning rozšiřují možnosti toho, co je v lidských silách. Jsou hlavními hnacími silami při vytváření chytřejšího a přívětivějšího prostředí pro zaměstnance.

Personální organizace dnes mají přístup k novým inovativním technologiím a cloudovým řešením HRMS pracujícím v reálném čase na zvyšování obchodní hodnoty.

Přehodnoťte svou technologii a využijte Oracle Human Capital Management Cloud Service.