Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice dla działów finansów i działów kadr

Cztery szybkie kroki do cyfrowego systemu HR
Finanse i kadry: nowe mocne partnerstwo w chmurze

37% firm wybrało chmurę, aby ułatwić współpracę działu HR i finansów.

34 sposoby na połączenie rozwiązań finansowych i kadrowych w chmurze
34 sposoby na połączenie rozwiązań finansowych i kadrowych w chmurze

Dowiedz się, jak połączone procesy Modern Best Practice stanowiące część rozwiązań Oracle ERP Cloud i HCM Cloud pomagają usprawnić operacje, zatrudniać najlepszych pracowników i uzyskiwać wyniki w oparciu o analizy danych.

Wake Forest Medical wdraża innowacyjne rozwiązania dzięki wbudowanym procesom biznesowym Oracle Cloud
Wake Forest Medical wdraża innowacyjne rozwiązania dzięki wbudowanym procesom biznesowym Oracle Cloud

Ciągłe innowacje i wbudowane procesy biznesowe w rozwiązaniach Oracle ERP i HCM Cloud ułatwiają wdrażanie nowych funkcji i zapewniają wyższy zwrot z inwestycji (ROI).

Korzystasz już z ujednoliconego rozwiązania chmurowego ERP i HCM?
Korzystasz już z ujednoliconego rozwiązania chmurowego ERP i HCM?

Dowiedz się, jak Twoja firma wygląda w porównaniu z firmami, które przeszły na zintegrowane rozwiązanie chmurowe ERP i HCM. Uzyskaj spersonalizowaną ocenę ujednolicenia chmury.

 

Zintegrowane rozwiązania dla działu finansowego i działu kadr: już dziś przekształć firmę i wprowadzaj innowacje z szybkością jutra

 

 

Ujednolicone rozwiązania w chmurze dla działu finansowego i działu kadr

Ujednolicone rozwiązania w chmurze dla działu finansowego i działu kadr


Dzisiejsze nowoczesne przedsiębiorstwa działają w oparciu o komunikację i analizy danych oraz kształtują przyszłość, korzystając z najnowszych technologii, takich jak media społecznościowe, urządzenia mobilne, analityka, Big Data, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, aby sprostać obecnym wymaganiom rynku i zrewolucjonizować przyszłość.

Przestarzałe podejście oparte na niezintegrowanych funkcjach i zasobach danych nie może stanowić wsparcia dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Obecnie każdy proces biznesowy musi być zintegrowany, a pełne wykorzystanie potencjału danych wymaga, aby mogły one sprawnie przepływać w ramach kompleksowych transakcji. Żadne dwa obszary nie nadają się do integracji w takim stopniu, jak dział finansów i dział kadr. To, jak bardzo są one współzależne, można łatwo zrozumieć, oceniając wpływ zmian w polityce kadrowej, statusie pracowników lub planowaniu zasobów ludzkich. W świecie, w którym zaobserwować można rzeczywisty brak utalentowanych pracowników, polityka, struktura i status ciągle się zmieniają. Ponadto, niezależnie od tego, czy planujesz strukturę organizacji pod kątem przyszłości czy prowadzisz rutynowe aktualizacje zasobów ludzkich, oba te scenariusze mogą być przyczyną istotnych zmian w dziale finansów i dziale kadr — związanych z bezpieczeństwem, budżetem, zatwierdzeniami i przepływami pracy, dostępem, uprawnieniami opartymi na rolach, regułami biznesowymi i zgodnością z przepisami.

Korzyści z ujednoliconych rozwiązań ERP i HCM w chmurze są zauważalne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Połączone i skalowalne procesy Modern Best Practice korzystające z technologii nowej generacji i zintegrowane w rozwiązaniach Oracle ERP Cloud i HCM Cloud pomagają stać się nowoczesną, przeobrażającą się firmą opartą na współpracy oraz sprawnie działającym i innowacyjnym przedsiębiorstwem przyszłości.


Pięć nowoczesnych najlepszych praktyk dotyczących zintegrowanych rozwiązań dla działu finansowego i działu kadr — prosta ilustracja
 

 

 

Przekształć swoją firmę dzięki zintegrowanym rozwiązaniom finansowym i kadrowym

Przekształć swoją firmę dzięki zintegrowanym rozwiązaniom finansowym i kadrowym


Od zamknięcia dnia do prognozy finansowej

Zmiana w organizacji wpływa na zatwierdzenia — regionalny dyrektor finansowy przejmuje globalną odpowiedzialność; od samego początku ważne jest, by nowy globalny dyrektor finansowy miał dostęp do pulpitów obejmujących wszystkie działania operacyjne. Jednocześnie regionalny zastępca dyrektora finansowego zyskuje dostęp do odpowiednich pulpitów i przywileje zatwierdzania, które odzwierciedlają jego nową rolę. Dowiedz się więcej na temat procesów Oracle Modern Best Practice dla działów finansów — od zamknięcia dnia do prognozy finansowej

Od zapotrzebowania po rachunek

Zmiana zasad wpływa na zgodność z przepisami — wszystkie zakupy w obrębie danej kategorii, np. pracowników najemnych, muszą podlegać zatwierdzeniom na poziomie wiceprezesa działu księgowego. Synchronizacja HR i finansów umożliwia natychmiastowe odzwierciedlenie tej zasady we wszystkich odpowiednich przepływach pracy bez konieczności ludzkiej interwencji. Dowiedz się więcej na temat procesów Oracle Modern Best Practice dla działów finansów — od zapotrzebowania po rachunek

Zatwierdzanie budżetu

Zmiana w organizacji wpływa na budżet — firma zdecydowała się na zwiększenie ilości sprzedawców, aby czerpać korzyści z nowych produktów na rynku. Konieczne będzie utworzenie i zatwierdzenie nowych działów i budżetów. Dowiedz się więcej na temat procesów Oracle Modern Best Practice dotyczących zatwierdzania budżetu

Wgląd w inteligentne zaopatrzenie

Zmiana w organizacji utrudnia negocjowanie umów — aby czerpać korzyści z inteligentnego zaopatrzenia, w procesie musi uczestniczyć wiele działów: dział ds. zakupów, eksperci z danych dziedzin, specjaliści kontraktowi i dział księgowości. Wszelkie zmiany w personelu/organizacji w tych oddziałach utrudniają efektywność negocjacji. Aktualne rejestry dotyczące organizacji umożliwiają łatwe sprawdzenie i zatwierdzenie routingu. Dowiedz się więcej na temat procesów Oracle Modern Best Practice dotyczących wglądu w inteligentne zaopatrzenie

Od raportu wydatków do zwrotu kosztów

Zmiana zasad wyjazdów służbowych zmniejsza wydatki — biuro dyrektora finansowego na postawie analizy wydatków uznało, że koszty wyjazdów służbowych znacząco przewyższały budżet. Wprowadzenie nowych zasad wyjazdów służbowych, które wymagają wcześniejszej wideokonferencji lub zatwierdzonego przez kierownictwo uzasadnienia wyjazdu, pozwoli ograniczyć niepotrzebne wyjazdy. Dowiedz się więcej na temat procesów Oracle Modern Best Practice od raportu wydatków do zwrotu kosztówZacznij