Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — zatwierdzanie budżetu

Szybkie i świadome decyzje dotyczące budżetu
Szybkie i świadome decyzje dotyczące budżetu

Zatwierdzanie budżetu

Twórz aktualne raporty usprawniające proces podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu chmury, funkcji mobilnych, społecznościowych, analitycznych oraz dużych wolumenów danych. Popraw dokładność budżetowania dzięki wbudowanym technikom regresji szeregów czasowych umożliwiającym analizowanie trendów danych historycznych. Współpracuj z całą organizacją. Korzystaj z chmury jako bezpiecznej platformy do analizowania rzeczywistych wyników w porównaniu z planowanymi budżetami i łatwo udostępniaj zatwierdzony budżet interesariuszom w dowolnym czasie i miejscu — z dowolnego urządzenia.

Efektywne procesy oparte na danych

  • Bezpieczne współdziałanie za pośrednictwem sieci społecznościowej
  • Analiza mobilna
  • Pulpity odpowiednie dla konkretnych ról/stanowisk
  • Automatyczna kontrola statusu budżetu i analiza scenariusza

Wyznacz strategię dotyczącą budżetu
Ikona Kontroluj stan zamknięcia Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wyznacz strategię dotyczącą budżetu

Połącz budżet organizacji z celami wysokiego poziomu, dotyczącymi na przykład przychodu, marży czy kapitału obrotowego.


Wyznaczaj cele
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wyznaczaj cele

Wyznaczaj cele budżetowe dla poszczególnych działów, jednostek organizacyjnych lub centrów kosztów za pomocą schematów danych lub innych zasad.


Określaj podstawowe założenia
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Określaj podstawowe założenia

Twórz plany oddolne, określaj czynniki i założenia budżetowe oparte na kontach. Analizuj wszelkie odstępstwa od wyznaczonych celów. Zarządzaj zadaniami za pomocą scentralizowanego pulpitu.Sprawdzaj poprawność założeń
Ikona Monitoruj i konsoliduj Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Sprawdzaj poprawność założeń

Weryfikuj dokładność planów poprzez analizowanie trendów danych historycznych za pomocą wbudowanych technik regresji szeregów czasowych. W razie potrzeby koryguj założenia.


Łatwiej osiągaj konsensus
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Łatwiej osiągaj konsensus

Bezpiecznie współpracuj nad budżetami jednostki i kluczowymi założeniami planów na każdym poziomie organizacji. W miarę potrzeb korzystaj z analiz warunkowych. Dbaj, aby plany były zbieżne z celami strategicznymi.


Monitoruj i konsoliduj
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Monitoruj i konsoliduj

Automatycznie przekazuj wnioski o zatwierdzenie w oparciu o ustanowione reguły i otrzymuj powiadomienia o stanie budżetu jednostki. Weryfikuj i przekazuj przesłane budżety na kolejny poziom.


Zacznij