Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — zatwierdzanie budżetu

Szybkie i świadome decyzje dotyczące budżetu
Szybkie i świadome decyzje dotyczące budżetu

Zatwierdzanie budżetu

Twórz aktualne raporty usprawniające proces podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu chmury, funkcji mobilnych, społecznościowych, analitycznych oraz dużych wolumenów danych. Popraw dokładność budżetowania dzięki wbudowanym technikom regresji szeregów czasowych umożliwiającym analizowanie trendów danych historycznych. Współpracuj z całą organizacją. Korzystaj z chmury jako bezpiecznej platformy do analizowania rzeczywistych wyników w porównaniu z planowanymi budżetami i łatwo udostępniaj zatwierdzony budżet interesariuszom w dowolnym czasie i miejscu — z dowolnego urządzenia.

Efektywne procesy oparte na danych

  • Bezpieczne współdziałanie za pośrednictwem sieci społecznościowej
  • Analiza mobilna
  • Pulpity odpowiednie dla konkretnych ról/stanowisk
  • Automatyczna kontrola statusu budżetu i analiza scenariusza

Wyznaczanie strategii dotyczącej budżetu
Kontrola stanu zamknięcia ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wyznaczanie strategii dotyczącej budżetu

Powiąż budżet przedsiębiorstwa z celami wysokiego poziomu, dotyczącymi na przykład przychodu, marży czy kapitału obrotowego.


Wyznaczanie celów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wyznaczanie celów

Wyznaczaj cele budżetowe dla poszczególnych działów, jednostek organizacyjnych lub centrów kosztów za pomocą schematów danych lub innych zasad.


Określanie podstawowych założeń
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Określanie podstawowych założeń

Twórz plany oddolne, określaj czynniki i założenia budżetowe oparte na kontach. Analizuj wszelkie odstępstwa od wyznaczonych celów. Zarządzaj zadaniami za pomocą scentralizowanego pulpitu.Sprawdzanie poprawności założeń
Monitorowanie i konsolidacja ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Sprawdzanie poprawności założeń

Weryfikuj dokładność planów poprzez analizowanie trendów w danych historycznych za pomocą wbudowanych technik regresji szeregów czasowych. W razie potrzeby koryguj założenia.


Łatwiejsze osiąganie konsensusu
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Łatwiejsze osiąganie konsensusu

Bezpiecznie współpracuj nad budżetami jednostki i kluczowymi założeniami planów na każdym poziomie organizacji. W miarę potrzeb korzystaj z analiz warunkowych. Dbaj, aby plany były zbieżne z celami strategicznymi.


Monitorowanie i konsolidacja
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Monitorowanie i konsolidacja

Automatycznie przekazuj wnioski o zatwierdzenie w oparciu o ustanowione reguły i otrzymuj powiadomienia o stanie budżetu jednostki. Weryfikuj i przekazuj przesłane budżety na kolejny poziom.


Zacznij