Podstawowa transformacja HRMS w chmurze

Biorąc pod uwagę znaczenie HR dla utrzymania efektywności i skuteczności organizacji w przyszłości — oraz dzięki narzędziom i danymi dla podejmowania właściwych decyzji i prezentowania korzyści — specjaliści ds. HR stali się teraz jednymi z najważniejszych osób wśród kardy kierowniczej wyższego szczebla. Dzięki głębszemu zrozumieniu chmury i technologii cyfrowej mogą dziś wnieść znaczący wkład w tworzenie i utrzymywanie produktywnego miejsca pracy, korzystając z systemów zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) w chmurze w przyszłości.

Aby zrealizować cel dostosowania się do działalności, dział HR musi się zmodernizować i przekształcić. Bycie motorem zmian wymaga od działu HR wyboru odpowiedniego systemu HRMS w chmurze, aby możliwe było zarządzanie całym cyklem życia pracownika. Różne lokalne rozwiązania, w których kluczowe funkcje HR, takie jak płace i świadczenia, są przetwarzane w oddzielnych systemach HRMS, nie są zintegrowane z tymi używanymi do zarządzania talentami, optymalizacji siły roboczej i szkolenia. Ta separacja zmniejsza łatwość obsługi, ogranicza możliwości użytkownika i utrudnia analizę danych w celu uzyskania cennych informacji.


Spraw, aby każdy moment był ważny dla Twoich pracowników

 

Globalne zasoby ludzkie Oracle, część rozwiązania Oracle HCM Cloud, pomaga przekształcać transakcje HR w znaczące doświadczenia pracowników i kształtować przyszłość personelu organizacji już dzisiaj.


Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierownicy działów HR przechodzą na chmurowy system HRMS, aby uzyskać korzyści, takie jak te, które można znaleźć w rozwiązaniu Oracle Human Capital Management Cloud. Rozwiązanie firmy Oracle:

  • Zapewnia doskonałą obsługę pracowników, pomagając ludziom w ciągłym angażowaniu się i szybkim osiągnięciu wysokiej wydajności.
  • Dopasowuje strategię dotyczącą zasobów ludzkich firmy, aby wspierać jej zmieniającą się strategię biznesową, dostosowując ją do coraz szybciej zachodzących zmian na rynku.
  • Tworzy kulturę innowacji dzięki wykorzystaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, czatboty czy blockchain, a jednocześnie pozwala wyprzedzać konkurencję.
 

Więcej informacji o Oracle HCM


Transformacja HR w XXI wieku

Gospodarka XXI wieku jest pełna nowych technologii do odkrycia. Organizacje odnoszące sukces wykorzystują innowacyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, aby mogły zatroszczyć się o swoich pracowników, którzy następnie mogą zająć się swoimi klientami. Inteligencja adaptacyjna i uczenie maszynowe rozszerzają to, co wcześniej nie było możliwe. Są podstawowymi czynnikami, które pozwalają tworzyć bardziej inteligentne i przyjemniejsze środowisko dla pracowników.

Obecnie działy HR mają dostęp do nowych innowacyjnych technologii i rzeczywistych rozwiązań chmurowych HRMS, aby poprawiać wyniki biznesowe.

Zmień swoje podejście do technologii — pomyśl o usłudze Oracle Human Capital Management Cloud.