Bulutta Temel HRMS Dönüşümü

Organizasyonun gelecekte de verimli ve etkin şekilde çalışması için İK'nın önemi ve doğru kararları almak ve değeri göstermek için kullanılacak araçlar ve veriler göz önünde bulundurulduğunda, İK uzmanları en önemli üst düzey yöneticiler arasında yer almaktadır. Bulut ve dijital teknoloji konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaları sayesinde, bulutta insan kaynakları yönetimi sistemleri (HRMS) ile üretken bir iş yeri oluşturmak ve gelecekte bunun devamlılığını sağlamak üzere bugünden önemli katkılarda bulunabilirler.

İK, işletme ile uyumlu olabileceğini şirket içinde kanıtlamak için, modernleşmeli ve dönüşüm gerçekleştirmelidir. Değişim elçisi olabilmesi için İK'nın tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmek üzere bulut ortamında doğru HRMS çözümünü seçmesi gerekir. Bordro ve yan haklar gibi temel İK işlevlerinin ayrı bir HRMS çözümünde işlendiği farklı şirket içi çözümler yetenek yönetimi, iş gücü optimizasyonu ve öğrenme için kullanılan çözümler ile entegre değildir. Bu kopukluk kullanım kolaylığının önüne geçer, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler ve değerli öngörüler etmek üzere verilerin analiz edilmesini zorlaştırır.


Çalışanlarınızın Her Anını Önemli Kılın

 

Oracle HCM Cloud kapsamında sunulan Oracle Global HR çözümü, İK işlemlerinin anlamlı çalışan deneyimlerine dönüştürülmesine ve organizasyonun iş gücü geleceğinin yarınlar için bugünden şekillendirilmesine yardımcı olur.


İnsan Kaynakları Yönetimi

İK liderleri, Oracle Human Capital Management Cloud çözümündeki gibi faydalanabilecekleri avantajlar için bulut tabanlı bir HRMS çözümüne geçiş yapıyor. Oracle çözümü:

  • Çalışanların sürekli olarak etkileşim sağlamasına ve hızlıca üretken hale gelebilmesine yardımcı olarak üstün çalışan deneyimleri sunar
  • Şirketin çalışan stratejisini gelişen iş stratejisine uyumlu hale getirerek iş alanındaki hızlı değişikliklere ayak uydurulmasını sağlar
  • Rekabette liderliği korurken Yapay Zeka, makine öğrenimi, sohbet robotları ve kayıtzinciri gibi gelişmekte olan teknolojilere ayak uydurarak inovasyon kültürü oluşturur
 

Oracle HCM hakkında daha fazla bilgi edinin


Yirmi Birinci Yüzyılda İK Dönüşümü

Yirmi birinci yüzyıl ekonomisi, keşfedilecek yeni teknolojilerle doludur. Başarılı organizasyonlar, çalışanları ile ilgilenebilmeleri ve böylece çalışanlarının müşterileri ile ilgilenebilmeleri için inovatif insan kaynakları sistemlerinden yararlanıyor. Daha önce insanların yapabilmesi mümkün olmayan uyarlanabilir zeka ve makine öğrenimi birleşimi, daha akıllı ve daha keyifli bir çalışan deneyimi oluşturmanın ardındaki itici güçtür.

Günümüzde İK organizasyonları, iş değerini artırmak üzere yeni inovatif teknolojilere ve gerçek HRMS bulut çözümlerine erişebilmektedir.

Teknolojinizi yeniden değerlendirin, Oracle Human Capital Management Cloud Service çözümünü düşünün.