Co to jest ERP?

ERP to akronim od Enterprise Resource Planning, co oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Dotyczy systemów i pakietów oprogramowania używanych przez organizacje do codziennego zarządzania czynnościami biznesowymi, takimi jak księgowanie, zaopatrzenie, zarządzanie projektami i produkcja. Systemy ERP łączą się i definiują różne procesy biznesowe oraz umożliwiają przepływ danych pomiędzy nimi. Dzięki gromadzeniu udostępnianych przez organizację danych transakcyjnych z wielu źródeł, systemy ERP eliminują duplikację danych i zapewniają ich integralność za pomocą jednego źródła wiarygodnej wiedzy.

Obecnie systemy ERP mają krytyczne znaczenie dla zarządzania tysiącami przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów w dowolnych branżach. Dla tych przedsiębiorstw ERP to rozwiązanie tak samo niezastąpione jak elektryczność.

Podstawowe wiadomości dotyczące ERP

Centralnym punktem systemu ERP jest wspólna, zdefiniowana struktura danych, która zwykle korzysta ze wspólnej bazy danych. Systemy ERP zapewniają dostęp do danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, używając w tym celu wspólnych konstrukcji i definicji, a także wspólnych interfejsów użytkownika.

Główną zasadą ERP jest centralne gromadzenie danych do szerokiej dystrybucji.

Zamiast kilku oddzielnych baz danych z nieskończonym zestawem odłączonych arkuszy kalkulacyjnych, systemy ERP porządkują chaos, tak aby użytkownicy — od CEO po pracowników księgowości — mogli tworzyć i przechowywać takie same dane uzyskane ze wspólnych procesów oraz używać tych danych. Bezpieczne, centralne repozytorium danych gwarantuje, że każdy w organizacji może mieć pewność, że są one prawidłowe, aktualne i kompletne. Gwarancja integralności danych dotyczy każdego zadania wykonywanego w organizacji — od kwartalnego sprawozdania finansowego po pojedyncze raporty o zaległych zobowiązaniach — bez konieczności używania podatnych na błędy arkuszy kalkulacyjnych.

Zobacz wszystkie zasoby dotyczące ERP

Wartość biznesowa ERP

Nie można pominąć wpływu ERP na dzisiejszy biznes. Ponieważ dane dotyczące przedsiębiorstwa i procesy są gromadzone w systemach ERP, firmy są w stanie dostosować funkcjonowanie odrębnych działów i poprawić przepływ pracy, co przekłada się na poprawę rentowności. Do szczególnych zalet biznesowych należą:

  • Lepszy wgląd w informacje o firmie — dzięki informacjom w czasie rzeczywistym generowanym za pomocą raportów
  • Niższe koszty operacyjne — dzięki zdefiniowanym i usprawnionym procesom biznesowym
  • Lepsza współpraca dzięki możliwościom korzystania ze wspólnych danych w umowach, zapotrzebowaniach i zamówieniach zakupu
  • Poprawa efektywności — dzięki wspólnemu interfejsowi użytkownika w wielu funkcjach biznesowych i zarządzanych procesach biznesowych
  • Jednolita infrastruktura — zarówno w działach zaplecza, jak i obsługi klienta wszystkie działania biznesowe wyglądają tak samo
  • Wysoki odsetek akceptacji przez użytkowników — od jednolitego projektu i środowiska użytkownika
  • Mniejsze ryzyko — przez lepszą integralność danych i kontrolę finansów
  • Niższe koszty zarządzania i operacyjne — przez lepszą integralność danych i kontrolę finansów

Wyświetl wszystkie produkty ERP

Dawniej: historia ERP

Od kartek papieru po urządzenia mobilne

Historia ERP liczy sobie ponad 100 lat. W 1913 r. inżynier Ford Whitman Harris opracował model ekonomicznej wielkości zamówienia (Economic Order Quantity, EOQ) — system do planowania produkcji na papierze. Przez wiele lat EOQ stanowił standard w produkcji. Sytuacja zmieniła się 1964 r., kiedy produkująca narzędzia firma Black and Decker jako pierwsza zastosowała rozwiązanie do planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning, MRP), które połączyło koncepcje EOQ za pomocą komputera typu mainframe.

Rozwiązanie MRP pozostało standardem do czasu opracowania w 1983 r. rozwiązania do planowania zasobów w przedsiębiorstwie (noszącego nazwę MRP II). W MRP II zastosowano modułową architekturę oprogramowania i zintegrowano główne składniki produkcyjne, w tym zakupy, zestawienie materiałów, planowanie i zarządzanie umowami. Po raz pierwszy różne zadania produkcyjne weszły w skład jednego systemu. Rozwiązanie MRP II było także ważnym przykładem możliwości wykorzystania przez organizacje oprogramowania do udostępniania i integracji danych przedsiębiorstwa, a także zwiększenia efektywności działania dzięki lepszemu planowaniu produkcji, ograniczeniu zapasów i mniejszej ilości odpadów (ścinków).

Trwająca w latach 70. i 80. ubiegłego wieku ewolucja technologii komputerowej sprawiła, że pojawiły się koncepcje podobne do MRP II opracowane pod kątem obsługi działań biznesowych wykraczających poza produkcję. Rozwiązania te obejmowały finanse, zarządzanie relacjami z klientami i dane działu kadr. Jeszcze przed 1990 r. analitycy technologii nazwali tę nową kategorię oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem „planowaniem zasobów w przedsiębiorstwie”.

Obecnie: ERP dziś

Od rozwiązań lokalnych do chmury

Od lat 90. do początku XXI w. szybko rosło wykorzystanie rozwiązań ERP, ponieważ wiele organizacji korzystało z nich w celu usprawnienia głównych procesów biznesowych i poprawienia widoczności danych. Jednocześnie koszty implementacji systemów ERP zaczęły rosnąć. Nie chodziło tylko o to, że systemy ERP wymagały znacznych nakładów na lokalny sprzęt i oprogramowanie, ale także o dodatkowe koszty niestandardowego programowania, konsultacji i szkoleń.

W międzyczasie w ewoluującej technologii ERP pojawiły się nowe funkcje i możliwości, takie jak osadzone analityki, zakładające wykorzystanie Internetu. Wraz z upływem czasu wiele organizacji odkryło, że ich lokalne systemy ERP nie są w stanie dotrzymać kroku nowoczesnym wymaganiom w zakresie zabezpieczeń ani nowym technologiom, takim jak smartfony.

Przejście do chmury — lub model oprogramowania jako usługi (SaaS) — w przypadku ERP. Jeśli oprogramowanie ERP jest w chmurze, oznacza to, że znajduje się na zdalnych serwerach połączonych w sieć, a nie w placówce przedsiębiorstwa. Chmura to bardziej ekonomiczna alternatywa dla ERP, pozwalająca obniżyć zarówno koszty operacyjne (OpEx), jak i nakłady kapitałowe (CapEx), ponieważ likwiduje konieczność zakupu sprzętu, oprogramowania czy zatrudnienia dodatkowych pracowników IT przez przedsiębiorstwa. Jeśli nie trzeba obsługiwać kosztownej infrastruktury, można inwestować i wykorzystywać możliwości rozwoju. Pracownicy mogą zmienić obszar zainteresowań z zarządzania IT na wykonywanie zadań zapewniających wartość dodaną.

ERP nowej generacji

Dla firm wszelkich rozmiarów

Starsze systemy ERP często były w przeszłości zbyt kosztowne dla małych i średnich firm (SMB). Chmura pozwoliła przełamać tę barierę. Dzięki rozwiązaniom SaaS mniejsze firmy mogą korzystać z takiego samego oprogramowania ERP, jakiego wielkie przedsiębiorstwa używają od lat. Chmurowe rozwiązania ERP można wdrażać szybko, bez nakładów kapitałowych. Dla małych i średnich firm szukających możliwości szybkiego wprowadzania innowacji i wykorzystywania nowych możliwości biznesowych chmurowe rozwiązanie ERP to możliwość elastycznego, szybkiego dodawania nowych użytkowników i obsługiwania zmieniających się potrzeb biznesowych.

Rozpocznij z Oracle ERP

Więcej możliwości dzięki stworzeniu rozległego przedsiębiorstwa

Chmura umożliwia poszerzenie głównej architektury finansowej ERP, tak aby uwzględnić zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), zarządzanie kadrami (HCM) oraz zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), natomiast system płynnie łączy wszystkie aplikacje za pomocą jednego repozytorium danych i wspólnego interfejsu użytkownika. Rozległy chmurowy system ERP zapewnia lepszą widoczność danych i funkcje współpracy, a to przekłada się na możliwość zarządzania wszystkim działami wspólnie, tak jakby stanowiły jedną organizację. Zapewnia także bezproblemowy dostęp do zaawansowanych funkcji raportowania, takich jak wizualizacja danych i zaawansowane analityki. Dzięki dostępowi do nowych technologii, takich jak Internet przedmiotów (IoT), organizacje uzyskują w czasie rzeczywistym wszechstronną wiedzę o działaniach biznesowych nie tylko w jednostkach zajmujących się obsługą klientów, ale także w magazynach i halach produkcyjnych. Z tych informacji pracownicy mogą korzystać na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem narzędzi społecznościowych.

Obecne chmurowe rozwiązania ERP zbudowane na potrzeby ery cyfrowej wykorzystują urządzenia mobilne, sieci społecznościowe i narzędzia analityczne. Bez tego organizacja nie będzie się rozwijać.

Podejmuj najlepsze decyzje biznesowe dzięki rozwiązaniu Oracle ERP Cloud

Organizacje zawsze starają się równoważyć wysokie koszty i złożoność systemu oraz potrzeby dotyczące dostosowanych funkcji i elastyczności przy jednoczesnym spełnieniu wymagań biznesowych. Obejrzyj materiał i dowiedz się, jak Oracle ERP Cloud zapewnia komunikację między zespołami oraz ujednolicone dane i analizy w czasie rzeczywistym, aby pomóc Tobie i działowi finansów w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych. Sprostaj dzisiejszym wyzwaniom dzięki systemowi ERP jutra.