Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Co to jest ERP?

Skrót ERP oznacza enterprise resource planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Odnosi się do pakietu oprogramowania używanego przez organizacje do zarządzania codziennymi działaniami biznesowymi, takimi jak księgowość, zakupy, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z przepisami, jak również operacje łańcucha dostaw. Kompletny pakiet ERP obejmuje również zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa, czyli oprogramowanie wspomagające planowanie, budżetowanie, przewidywanie i raportowanie wyników finansowych organizacji.

Systemy ERP łączą się i definiują różne procesy biznesowe oraz umożliwiają przepływ danych pomiędzy nimi. Dzięki gromadzeniu udostępnianych przez organizację danych transakcyjnych z wielu źródeł, systemy ERP eliminują duplikację danych i zapewniają ich integralność za pomocą jednego źródła wiarygodnej wiedzy.

Obecnie systemy ERP mają krytyczne znaczenie dla zarządzania tysiącami przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów w dowolnych branżach. Dla tych przedsiębiorstw ERP to rozwiązanie tak samo niezastąpione, jak elektryczność.

Podstawowe wiadomości dotyczące ERP

Podstawowe wiadomości dotyczące ERP

Punktem centralnym systemu ERP jest wspólna, zdefiniowana struktura danych, zwykle korzystająca ze wspólnej bazy danych. Pomaga to dostarczać informacje w całym przedsiębiorstwie przy użyciu znormalizowanych danych opartych na wspólnych definicjach i doświadczeniach użytkowników. Za pomocą ERP te podstawowe pojęcia są następnie kojarzone z konkretnymi procesami biznesowymi napędzanymi przepływami pracy w różnych działach biznesowych (np. finansowym, kadr, inżynieryjnym, marketingu, operacyjnym), łącząc systemy z użytkownikami. Mówiąc najprościej, ERP jest narzędziem integracji ludzi, procesów i technologii w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Weźmy na przykład firmę produkującą samochody z części i materiałów kupowanych u wielu dostawców. System ERP nie tylko śledzi zapotrzebowanie na te towary i ich zakup, ale dba również o to, by każdy element łańcucha od zakupu do płatności wykorzystywał jednolite i czyste dane powiązane ze zintegrowanymi przepływami pracy przedsiębiorstwa, procesami biznesowymi i raportowaniem za pomocą analiz. Jeśli rozwiązanie ERP u tego producenta samochodów zostało prawidłowo wdrożone, przykładowy komponent „klocki hamulcowe przednie” jest jednorodnie identyfikowany na podstawie nazwy części, rozmiaru, materiału, źródła, numeru partii, numer części dostawcy, numeru seryjnego, kosztu i specyfikacji, wraz z mnóstwem innych elementów opisowych i opartych na danych. Ponieważ dane są siłą napędową każdej nowoczesnej firmy, ERP ułatwia gromadzenie, organizowanie, analizowanie i rozpowszechnianie tych informacji między użytkownikami i systemami, którzy potrzebują tych danych do wypełnienia swoich ról i zakresu obowiązków.

ERP zapewnia również, że te pola i atrybuty danych są przenoszone do właściwego konta w księdze głównej firmy (np. „Klocki hamulcowe”), tak aby wszystkie koszty były odpowiednio śledzone i reprezentowane. Gdyby klocki hamulcowe przednie były nazywane „hamulcami przednimi” w jednym systemie oprogramowania (lub zbiorze arkuszy kalkulacyjnych), „klockami hamulcowymi” w innym systemie i „okładzinami hamulcowymi” w trzecim, to firma produkująca samochody z trudem śledziłaby roczne wydatki na przednie klocki hamulcowe i nie mogłaby stwierdzić, czy należy zmienić dostawcę lub negocjować lepsze ceny.

Główną zasadą ERP jest centralne gromadzenie danych do szerokiej dystrybucji. Zamiast kilku oddzielnych baz danych z nieskończonym zestawem rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych, systemy ERP porządkują chaos, tak aby użytkownicy — od CEO po pracowników księgowości — mogli tworzyć i przechowywać takie same dane uzyskane ze wspólnych procesów oraz używać tych danych. Bezpieczne, centralne repozytorium danych gwarantuje, że każdy w organizacji może mieć pewność, że są one prawidłowe, aktualne i kompletne. Gwarancja integralności danych dotyczy każdego zadania wykonywanego w organizacji — od kwartalnego sprawozdania finansowego po pojedyncze raporty o zaległych zobowiązaniach — bez konieczności używania podatnych na błędy arkuszy kalkulacyjnych.

Zobacz wszystkie zasoby dotyczące ERP

Wartość biznesowa ERP

Wartość biznesowa ERP

Nie można pominąć wpływu ERP na dzisiejszy biznes. Ponieważ dane dotyczące przedsiębiorstwa i procesy są gromadzone w systemach ERP, firmy są w stanie dostosować funkcjonowanie odrębnych działów i poprawić przepływ pracy, co przekłada się na poprawę rentowności. Do szczególnych zalet biznesowych należą:

  • Lepszy wgląd w informacje o firmie dzięki informacjom czasu rzeczywistego generowanym przez raporty
  • Niższe koszty operacyjne dzięki uproszczeniu procesów biznesowych i sprawdzonym metodom
  • Lepsza współpraca dzięki możliwościom korzystania ze wspólnych danych w umowach, zapotrzebowaniach i zamówieniach zakupu
  • Poprawa efektywności dzięki wspólnemu środowisku użytkownika w wielu funkcjach biznesowych i dobrze zdefiniowanym procesom biznesowym
  • Jednolita infrastruktura dzięki ujednoliceniu wszystkich procesów biznesowych zaplecza i obsługi klienta
  • Wysoki odsetek akceptacji przez użytkowników dzięki jednolitemu projektowi środowiska użytkownika
  • Niższe ryzyko dzięki lepszej integralności danych i kontroli finansowej
  • Niższe koszty zarządzania i operacyjne dzięki jednolitym i zintegrowanym systemom

Wyświetl wszystkie produkty ERP

Przeszłość: historia ERP

Od kartek papieru po urządzenia mobilne

Historia ERP liczy sobie ponad 100 lat. W 1913 r. inżynier Ford Whitman Harris opracował model ekonomicznej wielkości zamówienia (Economic Order Quantity, EOQ) — system do planowania produkcji na papierze. Przez wiele lat EOQ stanowił standard w produkcji. Sytuacja zmieniła się 1964 r., kiedy produkująca narzędzia firma Black and Decker jako pierwsza zastosowała rozwiązanie do planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning, MRP), które połączyło koncepcje EOQ za pomocą komputera typu mainframe.

Rozwiązanie MRP pozostało standardem do czasu opracowania w 1983 r. rozwiązania do planowania zasobów w przedsiębiorstwie (noszącego nazwę MRP II). W MRP II zastosowano modułową architekturę oprogramowania i zintegrowano główne składniki produkcyjne, w tym zakupy, zestawienie materiałów, planowanie i zarządzanie umowami. Po raz pierwszy różne zadania produkcyjne weszły w skład jednego systemu. Rozwiązanie MRP II było także ważnym przykładem możliwości wykorzystania przez organizacje oprogramowania do udostępniania i integracji danych przedsiębiorstwa, a także zwiększenia efektywności działania dzięki lepszemu planowaniu produkcji, ograniczeniu zapasów i mniejszej ilości odpadów (ścinków).

Trwająca w latach 70. i 80. ubiegłego wieku ewolucja technologii komputerowej sprawiła, że pojawiły się koncepcje podobne do MRP II opracowane pod kątem obsługi działań biznesowych wykraczających poza produkcję. Rozwiązania te obejmowały finanse, zarządzanie relacjami z klientami i dane działu kadr. Jeszcze przed 1990 rokiem analitycy technologii nadali tej nowej kategorii oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem nazwę: planowanie zasobów w przedsiębiorstwie.

Przeszłość: od lat 90 w nowe millenium

Od rozwiązań lokalnych do chmury

Od lat 90 aż do pierwszych lat XXI wieku adopcja rozwiązań ERP szybko rosła. Jednocześnie koszty implementacji systemów ERP zaczęły rosnąć. Sprzęt do obsługi oprogramowania znajdował się zwykle na miejscu, a w serwerowniach znajdowały się duże urządzenia. Zarówno sprzęt, jak i licencje na oprogramowanie, wymagały inwestycji kapitałowych o okresie amortyzacji od 5 do 10 lat. Ponadto organizacje prawie zawsze chciały dostosować swoje systemy ERP do konkretnych wymagań, co pociągało za sobą dodatkowe koszty konsultantów oprogramowania i szkoleń.

W międzyczasie w ewoluującej technologii ERP pojawiły się nowe funkcje i możliwości, takie jak osadzone analityki, zakładające wykorzystanie Internetu. Wraz z upływem czasu wiele organizacji odkryło, że ich lokalne systemy ERP nie są w stanie dotrzymać kroku nowoczesnym wymaganiom w zakresie zabezpieczeń ani nowym technologiom, takim jak smartfony.

Teraźniejszość: nowy model realizacji ERP

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

I wtedy pojawia się chmura — a w szczególności model oprogramowania jako usługi (SaaS) do obsługi procesów ERP. Gdy oprogramowanie ERP jest dostarczane „jako usługa” w chmurze, działa na sieci zdalnych serwerów, a nie w firmowej serwerowni. Dostawca chmury zapewnia poprawki, zarządza procesami i aktualizuje oprogramowanie kilka razy do roku — zamiast kosztownych uaktualnień co 5–10 lat (lub więcej) w siedzibie firmy. Chmura może ograniczyć zarówno koszty operacyjne (OpEx), jak i nakłady kapitałowe (CapEx), ponieważ likwiduje konieczność zakupu sprzętu, oprogramowania czy zatrudnienia dodatkowych pracowników IT przez przedsiębiorstwa. Zasoby te mogą być zainwestowane w nowe możliwości biznesowe, a organizacja zawsze korzysta z najnowszego oprogramowania ERP. Pracownicy mogą zmienić obszar zainteresowań z zarządzania IT na wykonywanie zadań zapewniających wartość dodaną, takich jak innowacje i rozwój.

Zacznij używać rozwiązań ERP firmy Oracle

Czy Twój dostawca rozwiązań ERP inwestuje w nowe technologie?

Jednym z uroków modelu SaaS jest to, że oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane dzięki najnowszym funkcjom i sprawdzonym metodom. Dostawcy usług ERP w chmurze regularnie wprowadzają aktualizacje (Oracle robi to raz na miesiąc). To znaczy, że najnowsze rewolucyjne technologie — takie jak AI, asystenci cyfrowi, uczenie maszynowe, blockchain, rzeczywistość rozszerzona i Internet rzeczy (IoT) — są dostępne dla abonentów w regularnej kadencji.

Dzięki dostępowi do tych nowych technologii organizacje mogą szybko wprowadzać do swoich procedur sprawdzone metody wraz z rozwojem oprogramowania ERP. Mogą automatyzować procesy, które kiedyś wymagały intensywnej obsługi ręcznej, jak np. uzgadnianie rachunków finansowych. Ponadto użytkownicy otrzymują kompleksową analizę działań firmy w czasie rzeczywistym, nie tylko w kontaktach z klientami, ale także na poziomie magazynów, zakładów produkcyjnych i w całym przedsiębiorstwie. Ta wiedza jest następnie łatwo dostępna dla każdego uprawnionego pracownika za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym na smartfonach i tabletach.

Stworzona z myślą o erze cyfrowej dzisiejsza chmura ERP obejmuje funkcje mobilne, społecznościowe, analityczne i najnowsze technologie. Bez tego organizacja nie będzie się rozwijać

Podejmuj najlepsze decyzje biznesowe dzięki rozwiązaniu Oracle ERP Cloud

Organizacje zawsze starały się zrównoważyć wysokie koszty i złożoność systemu w stosunku do indywidualizacji funkcji i elastyczności, a jednocześnie dążąc do spełnienia wymagań biznesowych. Obejrzyj film i dowiedz się, jak Oracle ERP Cloud pozwala łączyć zespoły, ujednolicać dane i tworzyć analizy w czasie rzeczywistym, by pomóc Tobie i Twojemu zespołowi finansowemu w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych. Sprostaj dzisiejszym wyzwaniom za pomocą rozwiązań ERP jutra.