Oracle Modern Best Practice for Finance and HR

Zastosowanie jednolitego modelu danych w rozwiązaniach ERP i HCM
Zastosowanie jednolitego modelu danych
w rozwiązaniach ERP i HCM

Poznaj korzyści biznesowe, jakie daje integracja rozwiązań dla działu finansowego i działu kadr.

Integracja rozwiązań dla działu finansowego i działu kadr
Integracja rozwiązań dla działu finansowego i działu kadr

Poznaj zalety integracji rozwiązań ERP i HCM
w ramach jednej platformy, w tym punkty styczne i rodzaje wymienianych danych.

Hillside Family of Agencies przenosi zasoby do chmury
Hillside Family of Agencies przenosi zasoby do chmury

Wdrożenie nowoczesnej, jednolitej chmury usprawnia procesy kadrowe, płacowe i ERP.

Zintegrowane procesy w chmurze
Zintegrowane procesy
w chmurze

Firma Oracle oferuje łatwiejszą w użytkowaniu i bezpieczną alternatywę integracji osobnych aplikacji najlepszych w swojej klasie.

Współczesna chmura obliczeniowa w ręku CEO
Współczesna chmura obliczeniowa w ręku CEO

Właściwe informacje potrzebne dyrektorom we właściwym czasie i właściwym miejscu.

 

Ścisła integracja procesów realizowanych w dziale finansowym i dziale kadr

 

 

HCM Infographic

Połączone ERP i HCM: Szczęśliwa para w chmurze


Żaden człowiek nie jest samodzielną wyspą. To samo można powiedzieć o współczesnej firmie. Żadna firma nie może istnieć w pojedynkę. Idea funkcjonalnego magazynu nie ma już zastosowania. Wszystkie firmowe procesy mają charakter kompleksowy i powinny być ze sobą ściśle powiązane. Jeśli tak się nie stanie, firma może być wystawiona na ryzyko.

Żadne obszary nie są z kolei ze sobą powiązane tak ściśle, jak finanse i HR. To, jak bardzo są one współzależne można zrozumieć, oceniając wpływ zmian w polityce kadrowej, statusie pracowników lub strukturze organizacji. W świecie, w którym zaobserwować można rzeczywisty brak talentów, polityka, struktura i status ciągle się zmieniają. Rutynowe zmiany mogą skutkować potrzebą wprowadzenia poważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, wydawania zezwoleń, procesów, dostępu, przywilejów właściwych dla ról, zasad biznesowych i zapewnienia zgodności z przepisami.


Pięć nowoczesnych najlepszych praktyk dotyczących zintegrowanych rozwiązań dla działu finansowego i działu kadr — prosta ilustracja

Dzienny czas zamknięcia i prognozy finansowe

Zmiana w organizacji wpływa na zatwierdzenia — regionalny dyrektor finansowy przejmuje globalną odpowiedzialność; od samego początku ważne jest, by nowy globalny dyrektor finansowy miał dostęp do pulpitów obejmujących całą operację. Jednocześnie regionalny zastępca dyrektora finansowego zyskuje dostęp do odpowiednich pulpitów i przywileje zatwierdzania, które odzwierciedlają jego nową rolę.

Żądanie potwierdzenia

Zmiana w polityce wpływa na zgodność z przepisami — wszystkie zakupy w obrębie danej kategorii, np. pracowników najemnych, muszą podlegać zatwierdzeniom na poziomie wiceprezesa działu księgowego. Synchronizacja HR i finansów umożliwia natychmiastowe odzwierciedlenie tej polityki we wszystkich odpowiednich przepływach pracy bez konieczności ludzkiej interwencji.

Zatwierdzanie budżetu

Zmiana w organizacji wpływa na budżet — firma zdecydowała się na zwiększenie personelu ds. sprzedaży, aby czerpać korzyści z nowych produktów na rynku pracy. Konieczne będzie utworzenie i zatwierdzenie nowych działów i budżetów.

Wgląd w inteligentny sourcing

Zmiana w organizacji utrudnia negocjowanie umów — z korzyści inteligentnego sourcingu korzysta wiele oddziałów: dział ds. zakupów, eksperci z danych dziedzin, specjaliści kontraktowi i dział księgowości. Wszelkie zmiany w personelu/organizacji w tych oddziałach utrudniają efektywność negocjacji. Aktualne rejestry dotyczące organizacji umożliwiają łatwe sprawdzenie i zatwierdzenie routingu.

Raport wydatków i zwrot kosztów

Zmiana zasad wyjazdów służbowych zmniejsza wydatki — biuro dyrektora finansowego na postawie analizy wydatków uznało, że koszty wyjazdów służbowych znacząco przewyższały budżet. Wprowadzenie nowych zasad wyjazdów służbowych, które wymagają wcześniejszej wideokonferencji lub zatwierdzonego przez kierownictwo uzasadnienia wyjazdu, pozwoli ograniczyć niepotrzebne wyjazdy.


Zobacz także:


Zacznij już teraz