Oracle Modern Best Practice — Świadczenia

Świadczenia
Bezproblemowe zarządzanie świadczeniami

Świadczenia

Określaj programy świadczeń i zarządzaj nimi w elastyczny, łatwy i dokładny sposób, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analityk i dużych wolumenów danych. Portale oparte na chmurze umożliwiają integrację procesu przetwarzania płac z czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez pracowników, co ułatwia proces starania się o świadczenia i zarządzanie świadczeniami. Uzyskaj pełny wgląd w swoje wybory świadczeń i związane z nimi koszty.

Sprawne i wydajne procesy płacowe

  • Oferują pełny pakiet wynagrodzeń z elastycznymi świadczeniami
  • Umożliwiają strategiczne planowanie, przydzielanie i różnicowanie wynagrodzenia
  • Umożliwiają wprowadzenie programów świadczeń zgodnych z celami organizacji
  • Sprawdzają się zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych potrzeb płacowych


Określanie programów świadczeń
Mobilność. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Big Data.

Określanie programów świadczeń

Określ programy i uprawnienia oraz oceń potencjalne koszty. W razie konieczności ponownie wykorzystaj elementy planu w obrębie organizacji.


Przetwarzanie zapisów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przetwarzanie zapisów

Zaplanuj roczne i okresowe zapisy dla pracowników. Przetwarzaj informacje o zdarzeniach życiowych oraz prośby o urlop na żądanie.


Zarządzanie świadczeniami
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Zarządzanie świadczeniami

Przygotuj plany i zarządzaj zapisami wprowadzanymi samodzielnie przez pracowników.


Powiadamiaj dostawców
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Powiadamiaj dostawców

Wysyłaj zewnętrznym dostawcom informacje dotyczące zapisu do świadczeń pracowniczych.


Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń
Ikona Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń Mobilność.

Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń

Automatyzuj przetwarzanie wynagrodzeń w określonym cyklu płac.


Zacznij już teraz