Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Oracle Modern Best Practice — Od świadczeń do listy płac

Od świadczeń do listy płac
Bezproblemowe zarządzanie świadczeniami

Od świadczeń do listy płac

Określaj programy świadczeń i zarządzaj nimi w elastyczny, łatwy i dokładny sposób, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analiz i technologii Big Data. Portale oparte na chmurze umożliwiają integrację procesu przetwarzania płac z czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez pracowników, co ułatwia proces starania się o świadczenia i zarządzanie świadczeniami. Uzyskaj pełny wgląd w swoje wybory świadczeń i związane z nimi koszty.

Sprawne i wydajne procesy płacowe

  • Oferują pełny pakiet wynagrodzeń z elastycznymi świadczeniami
  • Umożliwiają strategiczne planowanie, przydzielanie i różnicowanie wynagrodzenia
  • Umożliwiają wprowadzenie programów świadczeń zgodnych z celami organizacji
  • Sprawdzają się zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych potrzeb płacowych


Określanie programów świadczeń
Mobilność. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Big Data.

Określanie programów świadczeń

Określ programy i uprawnienia oraz oceń potencjalne koszty. W razie konieczności ponownie wykorzystaj elementy planu w obrębie organizacji.


Przetwarzanie wniosków o wypłatę świadczeń
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przetwarzanie zapisów

Zaplanuj roczne i okresowe zapisy dla pracowników. Przetwarzaj informacje o zdarzeniach życiowych oraz prośby o urlop na żądanie.


Zarządzanie świadczeniami
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Zarządzanie świadczeniami

Przygotuj plany i zarządzaj wnioskami o wypłatę świadczeń wprowadzanymi samodzielnie przez pracowników.


Powiadamiaj dostawców
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Powiadamiaj dostawców

Wysyłaj dostawcom zewnętrznym informacje o wnioskach o wypłatę świadczeń.


Zautomatyzowany proces „od zaksięgowania do listy płac”
Ikona Zautomatyzowany proces „od zaksięgowania do listy płac” Mobilność.

Automatyczne przetwarzanie wynagrodzeń

Zautomatyzuj przetwarzanie wynagrodzeń w określonym cyklu płac.


Zacznij już teraz