Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od świadczeń do listy płac

Od świadczeń do listy płac
Bezproblemowe zarządzanie świadczeniami

Od świadczeń do listy płac

Określaj programy świadczeń i zarządzaj nimi w elastyczny, łatwy i dokładny sposób, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analiz i technologii Big Data. Portale oparte na chmurze umożliwiają integrację procesu przetwarzania płac z czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez pracowników, co ułatwia proces starania się o świadczenia i zarządzanie świadczeniami. Uzyskaj pełny wgląd w swoje wybory świadczeń i związane z nimi koszty.


Określanie programów świadczeń
Mobilność. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Big Data.

Określanie programów świadczeń

Określ programy i uprawnienia oraz oceń potencjalne koszty. W razie konieczności ponownie wykorzystaj elementy planu w ramach przedsiębiorstwa.


Przetwarzanie wniosków o wypłatę świadczeń
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przetwarzanie wniosków o wypłatę świadczeń

Zaplanuj roczne i okresowe wnioski o wypłatę świadczeń dla pracowników. Przetwarzaj informacje o zdarzeniach życiowych oraz prośby o urlop na żądanie.


Zarządzanie świadczeniami
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Zarządzanie świadczeniami

Przygotuj plany i zarządzaj wnioskami o wypłatę świadczeń wprowadzanymi samodzielnie przez pracowników.


Powiadamianie dostawców
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Powiadamianie dostawców

Wysyłaj świadczeniodawcom zewnętrznym informacje o wnioskach o wypłatę świadczeń.


Automatyzacja procesu „od zaksięgowania do listy płac”
Automatyzacja procesu „od zaksięgowania do listy płac” ikona Mobilność.

Automatyzacja procesu „od zaksięgowania do listy płac”

Zautomatyzuj przetwarzanie wynagrodzeń w określonym cyklu płac


Zacznij