Oracle Modern Best Practice — Od gromadzenia danych dotyczących harmonogramu do wynagrodzenia

Dane dotyczące harmonogramu i przygotowanie wynagrodzeń
Usprawnij zarządzanie wynagrodzeniami

Od gromadzenia danych dotyczących harmonogramu do wynagrodzenia

Zwiększ dokładność, wydajność i efektywność procesu gromadzenia danych o czasie pracy i wypłacania wynagrodzeń, korzystając z urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analityki i rozwiązań w chmurze. Zarządzaj ryzykiem biznesowym, proaktywnie monitorując czas pracy i obecności. Pozwól pracownikom skoncentrować się na bardziej strategicznych inicjatywach biznesowych dzięki przetwarzaniu i obliczaniu danych dotyczących harmonogramu w oparciu o wyjątki.

Zminimalizuj liczbę błędów i usprawnij procesy płacowe

  • Zyskaj widoczność i kontrolę procesów płacowych dzięki rejestrowaniu czasu i zarządzaniu opartym na przepisach
  • Zapewnij wpisy dotyczące czasu za pomocą opartego na przepisach kalendarza lub karty czasu pracy opartej na regułach biznesowych
  • Wspieraj mobilne wpisy dotyczące czasu, zatwierdzenia i aktualizacje wynagrodzeń
  • Zarządzaj współczesnymi procesami płacowymi, począwszy od najprostszych po te najbardziej zaawansowane
  • Zapewnij terminowe i przepisowe przetwarzanie wynagrodzeń
  • Zwiększ produktywność wszystkich procesów płacowych
  • Proaktywnie przedstaw statusy i praktyczne informacje
  • Zagwarantuj zgodność z przepisami, zapewniając użytkownikom strategiczne informacje biznesowe, błyskawiczne raporty oraz raporty legislacyjne i bilansowe

Samodzielne wprowadzanie danych do harmonogramu
Mobilność. Analityka. Internet przedmiotów. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Internet przedmiotów. Big Data.

Dane dotyczące harmonogramu

Gromadź dane dotyczące harmonogramu za pomocą różnych metod online lub urządzeń zapisujących.


Zatwierdzanie harmonogramu
Ikona Zatwierdzanie harmonogramu Mobilność. Media społecznościowe.

Monitorowanie wpisów dotyczących harmonogramu

Monitoruj wpisy dotyczące czasu, statusy i procesy za pomocą różnych widoków kalendarza.


Synchronizowanie danych dotyczących harmonogramu
Mobilność. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Big Data.

Obliczanie danych dotyczących harmonogramu

Realizuj przetwarzanie i obliczanie harmonogramu — na przykład nadgodzin, dodatków zmianowych i innych premii — w oparciu o przepisy.


Zatwierdzanie harmonogramu
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zatwierdzanie harmonogramu

Zarządzaj zatwierdzeniem harmonogramu wprowadzonego przez poszczególne osoby lub grupy. Zatwierdzaj wszystko lub tylko pojedyncze wpisy.


Przenoszenie danych dotyczących harmonogramu
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przenoszenie danych dotyczących harmonogramu

Przenoś dane dotyczące harmonogramu do działu płac, innych projektów lub dowolnej aplikacji zewnętrznej.

Obliczenia wynagrodzeń
 Ikona Obliczenia wynagrodzeń Analityka. Mobilność.

Obliczenia wynagrodzeń

Przetwarzaj i obliczaj wynagrodzenia w oparciu o przepisy.


Zacznij już teraz