Oracle EPM — planowanie

Usprawnij prognozowanie — we wszystkich obszarach działalności

Cyfrowa ekonomia to coś więcej niż arkusze kalkulacyjne i procesy planowania ukierunkowane na konkretny dział. Prawdziwie skuteczne planowanie pozwala bowiem płynnie połączyć całą firmę, zapewniając tym samym lepsze perspektywy. Rozwiązania Oracle do planowania, budżetowania i prognozowania pozwalają na ujednolicenie planowania w całym przedsiębiorstwie. Reaguj szybciej i skuteczniej na zmiany, opracowując dynamiczne prognozy dla wszystkich dziedzin działalności. Twórz długookresowe prognozy dotyczące nieprzewidywalnych zmian biznesowych z użyciem zaawansowanej wbudowanej funkcji modelowania scenariuszy. Uzyskaj szczegółowe informacje na temat wymiarów kosztów i rentowności, aby określić, gdzie inwestować ograniczone zasoby.


Zastąp niepołączone ze sobą narzędzia do planowania i arkusze

Zastąp niepołączone ze sobą narzędzia do planowania i arkusze. Usprawnij prognozowanie. Uwzględnij niepewność w modelu. Wykorzystaj specjalnie zaprojektowane, gotowe moduły służące do szybkiego połączenia planowania finansowego i operacyjnego w zakresie planowania zasobów ludzkich, planowania środków trwałych, planowania finansowego projektów oraz planowania sprawozdań finansowych.

Dzięki rozwiązaniom Oracle Planning Cloud można w łatwy sposób:

  • Przewidywać przyszłą wydajność i tworzyć alternatywne scenariusze przez powiązanie założeń operacyjnych z wynikami finansowymi dzięki planowaniu predykcyjnemu i prognozom ruchomym
  • Integrować dane z rozwiązań Oracle i innych systemów ERP, wykorzystując dotychczasowe inwestycje w IT
  • Zwiększyć elastyczność firmy dzięki kompleksowemu modelowaniu finansowemu i szybkim zmianom założeń
  • Poradzić sobie z iteracyjną naturą finansowania i wpływem strategii na oceny zdolności kredytowej i strukturę kapitałową
  • Tworzyć raporty przy użyciu intuicyjnego interfejsu i pełnej integracji z programem Excel
  • Ustalić, którzy klienci, usługi i produkty generują największe zyski, i zwiększyć rentowność oraz zmniejszyć koszty
  • Umożliwić użytkownikom biznesowym w działach HR, sprzedaży, finansów i innych łatwe dostosowywanie planów do własnych potrzeb — bez potrzeby angażowania działu IT


Produkty lokalne

Hyperion

Zacznij już teraz