Rozwiązania Oracle SCM — zarządzanie popytem

Planowanie łańcucha dostaw

Skup się klientach i zwiększ swój przychód. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje związane z planowaniem. Dostosuj plany do operacji, aby osiągać wyniki.

Zarządzanie popytem

Rozwiązania Oracle Demand Management pomagają zmaksymalizować rentowność dzięki zaawansowanym możliwościom szybszej identyfikacji popytu. Zautomatyzowane prognozowanie zapewnia, że Twoje plany są oparte na najdokładniejszych prognozach. Nie musisz już więc zamawiać dodatkowych ekspertyz statystycznych. Dzięki temu Twoja organizacja jest bardziej ukierunkowana na klienta, odnotowuje wyższe poziomy usług i sprzedaży, ma mniejsze zapasy i ponosi niższe koszty dystrybucji, a klienci są zadowoleni.

Demand Management Cloud

Demand Management Cloud

Dokładniejsze prognozy pomagają poprawić obsługę klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jak jednak można przewidzieć popyt, gdy biznes stale się zmienia? Oracle Demand Management Cloud:

 • Łączy sprawdzone algorytmy prognostyczne z elastyczną analizą umożliwiającą przewidywanie potrzeb klientów
 • Zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne na temat nowych produktów, segmentów biznesowych i zachowań klientów, które napędzają popyt, aby można było reagować na zmiany
 • Pomaga szybko przejść do planowania bardziej zorientowanego na klienta dzięki łatwemu wdrożeniu w chmurze połączonemu z innymi rozwiązaniami Oracle Supply Chain Planning Cloud
 • Umożliwia osiągnięcie i utrzymanie lepszych wyników
Arkusz danych: Oracle Demand Management Cloud (PDF)
Zarządzanie popytem

Zarządzanie popytem

Nowoczesna platforma do zarządzania popytem zapewnia „statystykę w pakiecie” i zautomatyzowane możliwości współpracy.

 • Reagowanie na zmienność popytu i związaną z tym niepewność poprzez planowanie popytu w czasie rzeczywistym
 • Zwiększenie dokładności prognoz dzięki zautomatyzowanemu i zaawansowanemu bayesowskiemu mechanizmowi prognozowania
 • Łatwiejsze dochodzenie do konsensusu i motywowanie do podejmowania odpowiedzialności dzięki zaawansowanym narzędziom współpracy
 • Szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu wyjątkami i przepływowi pracy
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Demantra Demand Management (PDF)
Zarządzanie sygnałami popytu

Zarządzanie sygnałami popytu

Zaawansowane narzędzie zasilane technologią big data, umożliwiające przechwytywanie olbrzymich ilości rozmaitych zewnętrznych danych dotyczących popytu detalicznego oraz zarządzanie nimi.

 • Wykorzystywanie danych uzyskanych dzięki kontaktom z klientami do stymulowania zyskownego rozwoju przy jednoczesnej redukcji złożoności i kosztu IT
 • Identyfikowanie potencjalnych problemów, a także obszarów możliwości dzięki najlepszym w swojej klasie funkcjom analitycznym
 • Uzyskiwanie niemal w czasie rzeczywistym obrazu sprzedaży na poziomie sklepów oraz trendów związanych z zarządzaniem zapasami
 • Rozumienie trendów ogólnorynkowych dzięki oczyszczonym i zharmonizowanym danym
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Demand Signal Repository (PDF)

Powiązane produkty i zasoby

Rozpocznij