Oracle Software as a Service (SaaS)

Przejście do chmury
Przejście do chmury

Zwykły slogan czy praktyczne podejście?

Zmień swoją firmę za pomocą kompletnego pakietu narzędzi analitycznych
Zmień swoją firmę za pomocą kompletnego pakietu narzędzi analitycznych
Czy Twoje aplikacje w chmurze działają powoli? Prawdopodobnie wynika to z problemu ze skalowalnością usługi SaaS w chmurze.
Czy Twoje aplikacje w chmurze działają powoli?

Może wynika to z problemu ze skalowalnością usługi SaaS?

Co to jest pakiet chmurowy Software-as-a-Service?

Oprogramowanie jako usługa (software as a service, SaaS) to model udostępniania, który pozwala użytkownikom subskrybować aplikacje i korzystać z nich w chmurze. Nowoczesny pakiet chmurowy oferuje kompletne oprogramowanie dla całego przedsiębiorstwa, można więc wykupić subskrypcję na wybrane, potrzebne firmie aplikacje SaaS, np. do obsługi księgowości, działu kadr, marketingu, zaopatrzenia, zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą, serwisu, łańcucha dostaw i zarządzania transportem.

Nowoczesny pakiet aplikacji chmurowych SaaS pozwala użytkownikom personalizować oprogramowanie i dostosować je do zajmowanego stanowiska. Dzięki nowoczesnemu pakietowi SaaS można łatwo zintegrować całą firmę i umożliwić dostęp do jej aplikacji z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca. Można połączyć się z innymi chmurami i zintegrować pakiet z istniejącymi systemami firmy. Nowoczesne aplikacje SaaS mają zabezpieczenia w każdej warstwie chmury. Nowoczesne procesy oparte na najlepszych praktykach i funkcje do analizy danych są wbudowane w aplikacje, a nie dodawane później. Kompleksowe, nowoczesne aplikacje SaaS firmy Oracle oferują te wszystkie możliwości z poziomu najbardziej elastycznej w branży, sprawdzonej i bezpiecznej infrastruktury chmurowej.


 
Lista kontrolna: Przetrwanie wdrażania nowych technologii cyfrowych

Jak przetrwać w dobie wprowadzania nowych technologii cyfrowych

W erze cyfrowej firmy starają się konkurować na nowe sposoby. Jakie są wspólne cechy firm wdrażających nowe technologie cyfrowe? Jak korzystają one z technologii przetwarzania w chmurze? Potraktuj tę listę kontrolną czynników umożliwiających ocenę stanu wdrażania nowych technologii cyfrowych jako poradnik pomocny w ocenie gotowości Twojej firmy do następujących działań:

 • Identyfikacja najważniejszych elementów świadczących o gotowości Twojej firmy do szybkiego wdrożenia udoskonaleń.
 • Regularne sprawdzanie, czy firma używa właściwych wskaźników określających stan wdrażania nowych technologii cyfrowych.
 • Bieżące wdrażanie innowacji w kluczowych obszarach działalności biznesowej.
 • Dbałość o minimalny poziom zakłóceń w działalności firmy i obniżenie kosztów.
 • Analiza, identyfikacja i wprowadzenie nowego modelu biznesowego.
Pobierz listę kontrolną (PDF)

Projektowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych

Kobieta zastanawiająca się nad usługami chmurowymi
 • Kompletność
 • Oparcie na danych
 • Personalizacja
 • Połączenie z chmurą
 • Bezpieczeństwo

SaaS: błyskawiczne innowacje

SaaS: błyskawiczne innowacje

 • Aplikacje Oracle Cloud

  Dowiedz się więcej na temat kompleksowej, opartej na danych, spersonalizowanej, połączonej i bezpiecznej chmury firmy Oracle.

 • Oracle Modern Best Practice

  Dowiedz się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie, aby osiągać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach czasu i zasobów.

 • Oracle ERP Cloud

  Stwórz oparte na współpracy, skuteczne i intuicyjne zaplecze administracyjne, wyposażone w najnowocześniejsze technologie mobilne i analityczne.

 • Oracle EPM Cloud

  Stymuluj osiąganie przewidywalnych wyników, twórz wiarygodne raporty i połącz wszystkie systemy firmowe.

 • Oracle SCM Cloud

  Przyspiesz wdrażanie innowacji w łańcuchu dostaw, aby sprawniej podejmować trafniejsze decyzje w dowolnym momencie cyklu życia produktu.

 • Oracle HR Cloud

  Dzięki szybkości i łatwości obsługi chmury możesz usprawnić pracę firmy, korzystając z licznych rozwiązań Oracle w zakresie zarządzania kadrami i kwalifikacjami pracowników oraz mediami społecznościowymi.

 • Oracle Customer Experience Cloud

  Umocnij relacje z klientami, korzystając z platformy, która poprawia spójność obsługi i gwarantuje jej niezmienną jakość.

 • Oracle Analytics Cloud

  Poznaj najbardziej wszechstronne narzędzia analityczne w chmurze, łączące funkcje BI, funkcje do analizy dużych wolumenów danych i wbudowane funkcje analityczne SaaS.