Produkty Oracle SaaS

SaaS oferuje kompletne rozwiązanie w dziedzinie oprogramowania jako usługi. Jako jedyny dostawca technologii, który oferuje zarówno zintegrowany pakiet aplikacji chmurowych, jak i platformę infrastruktury chmurowej, oferujemy oprogramowanie w modelu SaaS, które ułatwia szybsze wdrażanie zmian w procesach oraz lepsze budowanie i rozszerzanie aplikacji w przedsiębiorstwie.

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM)

Oracle Supply Chain Management (SCM)

Oracle Cloud Human Capital Management (HCM)

Advertising and Customer Experience (CX)

Analityka

Branże

NetSuite

Produkty wdrażane lokalnie