Oracle SCM-lösningar – Demand Management

Prognostisering och planering

Fokusera på kunderna och öka intäkterna. Fatta bättre och snabbare planeringsbeslut. Nå resultat genom att jämka planerna med driften.

Demand Management

Oracle Demand Management-lösningar hjälper er att få maximal lönsamhet med enastående kapacitet så att ni kan identifiera efterfrågan snabbare. Automatiserade prognoser garanterar att era planer bygger på de mest exakta prognoserna, utan att ni behöver anställa ytterligare statistiker. Resultatet är en kundcentrerad organisation med högre servicenivå och mer försäljning, mindre lager- och distributionskostnader samt nöjda kunder.

Demand Management

Demand Management

En modern plattform för efterfrågestyrning är som att ha en jourhavande statistiker och automatiska samarbetsfunktioner.

  • Reagera på varierande efterfrågan och osäkerhet med planering i realtid
  • Få mer exakta prognoser med en automatiserad och raffinerad bayesiansk prognosmotor
  • Kom överens och se till att alla tar sitt ansvar med avancerade samarbetsverktyg
  • Reagera snabbt på ändrade marknadsvillkor med automatiserad undantagshantering och ett automatiserat arbetsflöde
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Demantra Demand Management (PDF)
Demand Signal Management

Demand Signal Management

Ett kraftfullt big data-verktyg för att samla in och hantera stora volymer olikartade, externa data om efterfrågan i detaljhandeln.

  • Utnyttja data för att skapa lönsam tillväxt och minska kostnaderna för och komplexiteten hos IT
  • Identifiera möjliga problem och tillväxtpotential med den bästa analysfunktionen inom området
  • Skaffa er inblick i försäljningen i butikerna och lagersaldon nära nog i realtid
  • Förstå trender på marknaden med rensade och harmoniserade data
Datablad: Oracle Supply Chain Planning: Demand Signal Repository (PDF)


Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne