Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

Konsolidace a výkazy bez obav z chyb

Řešení Oracle Financial Consolidation and Close Cloud využívá osvědčené postupy ke zjednodušení procesu konsolidace a závěrky. Toto snadno konfigurovatelné řešení zaručuje soulad s předpisy, auditovatelnost, včasnost a transparentnost procesů.

 • Financial Consolidation and Close Cloud – snímek obrazovky 1

  Snadná možnost povolit pouze ty funkce, které potřebujete ke svému podnikání.

 • Financial Consolidation and Close Cloud – snímek obrazovky 2

  Konfigurovatelné řídicí panely usnadňují rychlou vizualizaci finančních výsledků v reálném čase.

 • Financial Consolidation and Close Cloud – snímek obrazovky 3

  Vnitropodnikové porovnávací výkazy usnadňují analýzu vnitropodnikové bilance.

 • Financial Consolidation and Close Cloud – snímek obrazovky 4

  Zadávání, schvalování, odesílání a kopírování účetních deníků je v řešení Financial Consolidation and Close Cloud snadné.

 • Financial Consolidation and Close Cloud – snímek obrazovky 5

  Efektivní správa a analýza procesu účetní závěrky.


Okamžitě použitelné osvědčené postupy pro konsolidaci

Okamžitě použitelné osvědčené postupy

 • Využití 35 let zkušeností společnosti Oracle s nabízením předních řešení pro finanční závěrku na trhu
 • Rychlá konfigurace bez složitého skriptování a osvědčené postupy integrované s jednoduchou volbou konfigurace
 • Zabudované nástroje vnitropodnikové bilance eliminují složité výpočty nákladů na vlastnictví
 • Snadné přizpůsobení pomocí připravených řídicích panelů a výkazů, včetně cash flow, rozvahy a zprávy o příjmech
Pronikněte komplexně do procesu rozšířené účetní závěrky

Správa procesu rozšířené účetní závěrky

 • Okamžitý přehled o postupu a stavu procesu závěrky
 • Lepší správa a výstupy díky jasné definici úkolů a zodpovědností
 • Zapojení více zaměstnanců do procesu díky cloudovému řešení
 • Přehled o trendech v procesech a oblastech ke zlepšení na základě analýz
 • Zahrnutí všech dat potřebných pro finanční závěrku pomocí nejlepší integrace na trhu
Integrace, bezpečnost a auditovatelnost

Integrace, bezpečnost a auditovatelnost

 • Možnost pro podnikové uživatele spravovat procesy s přímou integrací se zdrojovými systémy
 • Přizpůsobení konkrétním požadavkům pomocí zabezpečených, uživatelem řízených samoobslužných řídicích panelů a vykazování
 • Poskytnutí zabezpečeného přístupu z mobilních zařízení
 • Využití bezpečné integrace aplikací Microsoft Office pro online i offline analýzu a vykazování
 • Využití propracovaného systému pro zajištění souladu s předpisy, včetně auditů, dělení zodpovědnosti a transparentních výpočtů

Začínáme