Migrace do cloudu je bezproblémová

Automatizované nástroje Oracle umožňují hladký přesun vaší on-premises databáze do cloudu Oracle prakticky bez přerušení provozu. Služba Oracle Database Cloud Service pracuje se stejnými standardy, produkty a znalostmi, které aktuálně využíváte on-premises, a tím vám usnadňuje přesun databázových úloh do veřejného cloudu. S jednotnou správou svého on-premises i cloudového prostředí si udržíte kontrolu a získáte vyšší efektivitu.

Upgradujte svoji databázi na cloudové řešení

On-premises řešení Oracle Database můžete pomocí různých metod a nástrojů snadno migrovat do cloudu Oracle Database Cloud. Ne všechny metody migrace se hodí ke všem migračním scénářům. Mezi charakteristiky a faktory, které je třeba vzít při výběru metody migrace v úvahu, patří: verze Oracle Database použitá on-premises a v cloudu; hostující on-premises operační systém a verze; nastavená povaha databáze; množství dat, včetně indexů; použité typy dat; případná dočasná úložiště dat; přijatelná délka výpadku systému; a šířka pásma sítě. S využitím těchto informací určete, jaké metody migrace se hodí pro váš konkrétní scénář migrace kontejnerové nebo nekontejnerové databáze (CDB nebo non-CDB).

Metoda Nekontejnerová databáze Kontejnerová databáze
Odpojení/připojení: Konsolidace a migrace Do jedné cloudové CDB Do instance DBaaS
Vzdálené klonování: Kopírování on-premises databáze Oracle Database 12c Do databáze v cloudu Pro instanci DBaaS
Použití metod datové pumpy, RMAN a SQL developer k migraci do prostředí Oracle Database Cloud Ano – všechny metody k dispozici Ano – všechny metody k dispozici
Metody migrace Plánování a metodika migrace Dokumentace