Migrace databáze do řešení Oracle Cloud

Migrace vaší databáze Oracle Database z pracoviště do řešení Oracle Cloud je zcela bezproblémová

Automatizované nástroje společnosti Oracle umožňují bezproblémový přesun vašich databází z pracoviště do řešení Oracle Cloud prakticky bez jakýchkoliv prostojů. Služba Oracle Database Cloud Service používá tytéž normy, produkty a možnosti, jaké v současné době používáte na pracovišti, a usnadňuje převod databázových zátěží do veřejného cloudu. S jednotným řízením vašeho pracoviště a cloudového prostředí si můžete udržet kontrolu a dosáhnout lepší efektivity.

  • Předvedení služby „Lift and Shift” hybridního cloudu

    Zjistěte, jak produkt Oracle Enterprise Manager 12c umožňuje řízení IT na pracovišti i v cloudu z jednoho okna (tzv. single pane-of-glass koncept) pomocí stejného rozhraní, které znáte a používáte každý den na svém pracovišti. (5:37)

  • Larry Ellison předvádí migraci do cloudu

    Podívejte se, jak Larry Ellison, předseda představenstva a technický ředitel společnosti Oracle, přesouvá databázi a aplikaci v jazyce Java z nasazení na pracovišti do řešení Oracle Cloud. (5:46)

  • Solution-Soft popisuje hybridní cloudové řešení

    Poslechněte si příběh Paula Wanga, technického ředitele společnosti Solution-Soft, ve kterém se dozvíte, jak se jim podařilo zlepšit pružnost jejich podniku a zajistit rychlejší dodání softwarových řešení pro časové testování pro databázová prostředí zákazníků pomocí služby Oracle Database Cloud Service. (1:53)


Migrace vaší databáze Oracle Database do řešení Oracle Cloud je zcela bezproblémová

Svou databázi Oracle Database můžete pomocí různých metod a nástrojů migrovat z pracoviště do řešení Oracle Database Cloud.

Ne všechny metody migrace se však vztahují na všechny migrační scénáře. Při výběru metody migrace je potřeba zvážit určité charakteristiky a faktory, mezi které patří například verze databáze Oracle Database používané na pracovišti a v cloudu; hostitelský operační systém používaný na pracovišti a jeho verze; databázová znaková sada; množství dat včetně indexů; použité datové typy; veškerá úložiště pro dočasné uložení dat; přijatelná délka výpadku systému či šířka pásma sítě. Tyto informace použijte jako vodítko k nalezení vhodné metody migrace pro váš konkrétní migrační scénář s kontejnerovou (CDB) nebo nekontejnerovou (non-CDB) databází.

Migrujte své databáze do řešení Oracle Database Cloud

Metoda Nekontejnerová databáze Kontejnerová databáze
Odpojit/zapojit: Konsolidujte a migrujte Do jediné cloudové kontejnerové databáze (CDB) Do instance řešení DBaaS
Vzdálené klonování: Zkopírujte databázi Oracle Database 12c z databáze pracoviště Do databáze v cloudu Pro instanci řešení DBaaS
K migraci do řešení Oracle Database Cloud můžete použít datové pumpy, RMAN či SQL metody pro vývojáře. Ano – všechny metody jsou dostupné Ano – všechny metody jsou dostupné
Metody migrace Plánování a metodologie migrace Dokumentace

Související zdroje


Související produktyZačínáme