Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle Analytics Cloud

Business Analytics
Zajistěte, aby všechny akce byly řízeny na základě dat

Využívejte cloudovou vizualizaci, prediktivními analytiku a strojové učení, se kterými odhalíte skryté obchodní přehledy.

Oracle Analytics Cloud

Nejkompletnější řešení pro analytiku v cloudu

Oracle Analytics Cloud je jednotná platforma, která celé vaší organizaci pomůže s pokládáním libovolných dotazů na libovolná data v libovolném prostředí a z libovolného zařízení.


Spolupráce

Vizuální příběhy
Z přehledů a komentářů vytvářejte interaktivní příběhy, které bude možné sdílet v rámci celé organizace.

Analytika všude okolo nás
Integrujte přehledy do každodenní práce ostatních v upřednostňovaných aplikacích a portálech

Případová analýza
Spolupráce na analytických datech bez zbytečné prodlevy, včetně modelování různých předpokladů a jejich vlivu na podnikání.

Pracovní postupy
Formalizace spolupráce a sdílení schválených modelů s širokým publikem


Určeno pro enterprise

Vrstva obchodního modelu
Snadné vytváření sémantické vrstvy nebo používání stávajících on-premises modelů za účelem lepšího využití obchodních definic v rámci veškeré analytiky

Interaktivní řídicí panely
Konfigurovatelné řídicí panely umožňují rychle analyzovat a spravovat aktivitu v rámci celého systému

Pokročilá analytika
Vyberte interaktivní vizualizace a automaticky vytvářejte pokročilé výpočty, které odhalí souvislosti ve vašich datech

Flexibilita strojového učení
Předpovídejte výsledky a rozšiřte rozhodování bez ohledu na to, kde se data nacházejí. Přístup k datům on premises a v cloudu bez nutnosti jejich přesunu


Flexibilní

Elastické
Prostředky lze škálovat podle měnící se povahy pracovního zatížení

Automatizovaná správa
Nasazujte opravy, vytvářejte zálohy nebo provádějte obnovení pouhým kliknutím na tlačítko

Automatizace procesů
Automatizujte úlohy správy životního cyklu prostřednictvím rozhraní API RESTful a implementujte opakovaně použitelné a opakované procesy

Rychlé nastavení
Vytvářejte prostředí bez prodlevy a urychlete nasazení


Samoobsluha

Intuitivní vizuální interakce
Jednoduché a bezproblémové používání ruší hranice mezi objevováním a zobrazováním, což usnadňuje prohlížení dat, práci s vizualizacemi a vytváření působivých zpráv

Výkonné mobilní prostředí
Samoučicí mobilní aplikace vnáší do každodenních aktivit přehledy založené na datech a navíc k získání odpovědí využívá hlasové funkce

Inteligentní přehledy
Automatizované vizuální přehledy zvýrazňují zajímavá data ještě před přímou interakcí uživatele

Samoobslužná příprava dat
Můžete se rychle připojit k požadovaným datům a pak snadno připravit data a zkombinovat je do dynamických datových toků


Produkty

Oracle Analytics Cloud – Standard

Funkce Klíčové schopnosti
Funkce pro zjišťování, přípravu a vizualizaci dat s využitím umělé inteligence na webu, v počítačích a mobilních zařízeních.

Více než 40 zdrojů dat včetně přímého připojení k prostředí SaaS, databázím, Big Data úložištím, NoSQL a generickým rozhraním ODBC/JDBC

Sjednocený katalog a vyhledávání ve všech datech

Snadná samoobslužná příprava dat a jejich kombinování

Rychlé a plynulé samoobslužné zjišťování dat, jejich vizualizace a tvorba scénářů

Automatická vizualizace přehledů a pokročilá analytika jedním kliknutím

Vizualizace prostřednictvím mobilní aplikace Oracle Synopsis a v počítači (pro 50 uživatelů na OCPU)

Snadné modelování případových scénářů prostřednictvím vizualizace dat a jejich možná využití v aplikaci Microsoft Excel

 

Oracle Analytics Cloud – Data Lake

Funkce Klíčové schopnosti
Vše, co je obsaženo v edici Standard, a navíc podpora vytváření škálovatelných toků dat zahrnujících příjem, transformaci a perzistenci. Toky dat lze realizovat na platformě Apache Spark nebo ve službě Oracle Database Cloud.

Bezproblémové zřizování a správa se službou Oracle Big Data Cloud

Snadné definování příjmu, přípravy, transformace a persistence dat s využitím toků dat ve službě Oracle Analytics Cloud

Transformace dat ve velkých objemech s využitím architektury Apache Spark

Konektivita s on-premises datovými zdroji na bázi architektury data lake

Izolovaný prostor a oddíly v externích zdrojích pro aplikaci Oracle Essbase

 

Oracle Analytics Cloud – Enterprise

Funkce Klíčové schopnosti
Vše, co je obsaženo v edici Data Lake, a navíc mobilní aplikace Day by Day a podpora úplné sémantické vrstvy, která umožňuje klasický přesun jako v edici OBIEE a optimalizované možnosti připojení k datovým skladům na pracovišti.

Jednotný zdroj důvěryhodných informací pro důležitá podniková data s využitím sémantické vrstvy

Přizpůsobené vyhledávání a vizualizace, které poskytují odpovědi přizpůsobené uživateli

Jednoduché kombinování vlastních a podnikových dat

Snadné a přitom sofistikované modelování dat, které podporuje podnikové obchodní definice a analýzu

Proaktivní samoučicí přehledy prostřednictvím nativní mobilní aplikace Day by Day integrované ve službě Oracle Business Intelligence Cloud

Optimalizovaná konektivita k datovým skladům na pracovišti s využitím nástroje Remote Data Connector

Samoobslužná vizualizace datových modelů OBI na základě přesunu datových modelů OBI, výkazů a řídicích panelů do cloudu

Sierra-Cedar
Využívání služby Oracle Business Analytics pomáhá naší společnosti s včasným sdílením informací a rozhodováním na základě centralizace našich různých provozních dat do zabezpečeného a komplexně integrovaného řešení. Toto řešení je přístupné pro celou naši globální uživatelskou základnu. Přístup společnosti Oracle umožňuje koncovým uživatelům kombinovat a zkoumat různorodé zdroje dat a dále poskytuje flexibilní podporu různým požadavkům našich uživatelů.
—Greg Vlahos, generální ředitel BI-EPM, Sierra-Cedar
Accenture
Oracle Business Analytics spojuje novou správu hybridních dat a architekturu analytiky v kombinaci se samoobslužným přístupem k datům a analýzou. Tyto funkce ve spojení s našimi prostředky zajišťují společnosti Accenture velmi dobrou pozici pro podporu a poskytování řešení, která našim klientům umožní učinit z využívání informací konkurenční výhodu.
—Mattias Wohlen, generální ředitel, Accenture
Red Pill Analytics
Snadno použitelné a samoobslužné řešení BI? Splněno. Udržovaná a standardizovaná data s možností škálování? Splněno. Vše na stejné platformě? Splněno na výbornou. Schopnosti společnosti Oracle poskytovat ucelenou platformu pro data a analytiku se nic nevyrovná.
— Kevin McGinley, vlastník a jeden ze zakladatelů, Red Pill Analytics
interRel
Právě jsme dokončili výroční průzkum „analýzy stavu společnosti“ pro rok 2017 a respondenti při přechodu ke cloudu přijímají řešení společnosti Oracle nesmírně pozitivně. Již nyní máme více než 1 000 zákazníků v cloudových řešeních analytiky společnosti Oracle, takže pro jakékoli konkurenty bude obtížné překonat dominantní pozici společnosti Oracle na trhu.”
—Edward Roske, generální ředitel, interRel
Aortabi
Je potěšitelné, že můžeme rozšířit naši spolupráci díky řešení Oracle Business Analytics. Jsme dlouhodobými partnery společnosti Oracle, takže je pro nás důležité zachování tohoto typu transparentnosti. Když víme, že tuto technologii můžeme využívat ve všech typech prostředí a že společnost Oracle do své technologie neustále investuje mnoho prostředků, dokážeme poskytovat špičkové služby.
—Leander van Dongen, generální ředitel, Business Intelligence, Aortabi
Edgewater Ranzal
Výsledky, které nadále poskytujeme zákazníkům jsou důkazem synergie, kterou jsme dosáhli díky partnerství, založeném na řešení Oracle Business Analytics. S inovovanými nabídkami včetně tradičních prostředků BI, vizualizace, prediktivní analytiky a správy výkonu máme dostatečně pevný základ, abychom své zákazníky dostali blíže k pokročilé analytice, kterou potřebují k rozvoji podnikání.
—Robin Ranzal Knowles, prezident, Edgewater Ranzal
Deloitte
Platforma Oracle Enterprise Business Analytics spojuje novou správu hybridních dat a architekturu analytiky a současně poskytuje samoobslužný přístup k datům, vytváření výkazů a analýzu. Díky těmto funkcím má společnost Deloitte výbornou pozici k zajištění podpory požadavků na informace našich klientů a k využití nových a stávajících příležitostí na trhu, protože investujeme do řešení, která využívají rozsáhlé zkušenosti společnosti Deloitte v oboru při využívání platformy Business Analytics společnosti Deloitte.
—Rich Solari, generální ředitel, Deloitte
Vlamis Software Solutions
Mnoho našich zákazníků požaduje škálovatelná řešení podnikové analytiky, která by mohli sami spravovat a přizpůsobovat nezávisle na jejich odděleních IT. S platformou Oracle Business Analytics dokážeme poskytovat přizpůsobené vizualizace zaměřené na konkrétní požadavky společností a služby, které lze škálovat až na úroveň velkých podniků – to vše v platformě, která bude fungovat mnoho let.
—Dan Vlamis, prezident, Vlamis Software Solutions, Inc.

Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Kontaktujte Oracle Support

 

Přihlášení podle tématu