Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Oracle Juridisch

Oracle Downloads
Juridische kennisgevingen

Privacy @ Oracle
Privacybeleid voor Oracle Advertising

1. INLEIDING

Dit Privacybeleid voor Oracle Advertising (ook wel aangeduid als het ‘Privacybeleid’ of ‘Privacybeleid voor Marketing Cloud en Oracle Data Cloud’) bevat informatie voor consumenten (‘u’) over het verzamelen, gebruiken, delen en verkopen (gezamenlijk aangeduid als ‘verwerken’ of ‘verwerking’) van uw persoonsgegevens in verband met het aanbod van de Marketing Cloud- en Advertising-services van Oracle die zijn ontwikkeld om Oracle-klanten en -partners te helpen met hun online en offline marketingactiviteiten (hierna ‘Oracle Marketing & Advertising’ genoemd). In dit Privacybeleid worden ook uw privacyrechten uitgelegd die u hebt met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 13 april 2021. Het Privacybeleid kan echter na verloop van tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke vereisten of aan veranderende bedrijfsbehoeften. De meest recente versie is te vinden op deze website. In het geval er een belangrijke wijziging is die we willen benadrukken, zullen we u ook op een andere, gepaste manier informeren (bijvoorbeeld via een pop-upbericht of wijzigingen op onze website). Bekijk een eerdere versie van dit Privacybeleid.

Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent 'persoonsgegevens' of 'persoonlijke gegevens' de informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon of een identificeerbare persoon. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, eerder koopgedrag of informatie over uw online interesses. Persoonsgegevens over u die Oracle mogelijk verwerkt, worden ook aangeduid als ‘informatie over u’. Voor meer informatie over de soorten gegevens over u die we mogelijk verwerken in Oracle Marketing & Advertising, verwijzen we u naar onderstaande Sectie 4.

BEREIK VAN HET PRIVACYBELEID

Toon
Meer
 • Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van informatie over u door Oracle die via onze gegevensleveranciers zijn aangeleverd aan de Oracle Marketing & Advertising.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid.

WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Toon
Meer
 • Oracle kan online persoonsgegevens verwerken die u indirect kan identificeren, evenals offline informatie die u direct kan identificeren.

HOE KOMEN WE AAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Oracle verkrijgt gegevens van externe bronnen, zoals reclamebureaus, websitebeheerders, winkels en externe gegevensleveranciers.

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • We gebruiken persoonsgegevens over u zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising hun producten en services aan u kunnen aanbieden, om Oracle-producten en -services te ontwikkelen en verbeteren, en voor beveiliging en regelnaleving.

HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN OF VERKOPEN?

Toon
Meer
 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de hele Oracle-organisatie en verkocht aan derden, zoals klanten, partners en serviceproviders van Oracle Advertising, evenals met overheidsautoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Toon
Meer
 • U hebt privacyrechten betreffende de informatie die wij over u verwerken. U kunt ervoor kiezen om geen informatie met derden te delen of aan hen te verkopen en bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor online marketing- en reclamedoeleinden, uw persoonsgegevens te verwijderen of toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Toon
Meer
 • Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens is gebruikt op een manier die in strijd is met het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer.

2. REIKWIJDTE

Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking door Oracle van informatie over u die door onze externe gegevensleveranciers aan de Oracle Marketing & Advertising is aangeleverd om klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising in staat te stellen om producten en services op basis van uw interesses te marketen.

Het privacybeleid is niet van toepassing op de volgende activiteiten:

 • Gegevens die worden verzameld in verband met de Oracle AddThis tools. In sommige regio's verwerkt Oracle mogelijk ook informatie over u die via de Oracle AddThis tools aan de Oracle Marketing & Advertising is aangeleverd door website publisher-partners. Voor informatie over het verzamelen en gebruiken van Oracle-gegevens in verband met de Oracle AddThis tools, raadpleegt u https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
 • First-party informatie die over u is verzameld door Oracle-klanten. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktijken voor het verzamelen van persoonsgegevens of hun gebruik van hun persoonsgegevens voor marketing en andere doeleinden, onder meer wanneer ze de Oracle Marketing of Advertising gebruiken om u online reclame te sturen. Dit omvat alle persoonsgegevens die worden verwerkt via de Moat- of Grapeshot-producten van Oracle Advertising namens Oracle-klanten. Als u meer wilt weten over het gebruik van informatie over u die onze klanten zelf hebben verzameld, wordt u geadviseerd het relevante privacybeleid te bekijken van het bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld of dat u reclame stuurt. Neem contact op met dat bedrijf indien u verdere vragen hebt over hun gebruik van informatie over u.
 • Gegevens die worden verzameld voor de eigen direct-marketingdoeleinden van Oracle. Voor informatie over de verwerkingsactiviteiten van Oracle met betrekking tot uw persoonsgegevens die zijn verzameld op Oracle-websites en -toepassingen en die worden gebruikt voor de eigen direct-marketingdoeleinden van Oracle, raadpleegt u https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oracle Corporation en Oracle America, Inc., met hun geregistreerde adres op 2300 Oracle Parkway, Austin, TX, 78741, Verenigde Staten, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het kader van dit Privacybeleid.

4. WELKE CATEGORIEËN EN SPECIFIEKE STUKJES PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Met informatie over u kunt u in sommige gevallen direct worden geïdentificeerd, en in andere gevallen slechts indirect worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens die offline wordem verzameld en waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, omvatten bijvoorbeeld:

 • naam en woonadres, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • demografische kenmerken, indien gerelateerd aan andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • transactiegegevens op basis van uw aankopen, wanneer deze zijn gekoppeld aan andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • bedrijfsgegevens zoals de naam, grootte en locatie van het bedrijf waar u werkt en uw functie binnen het bedrijf;
 • gegevens van aanmeldingslijsten voor marketing, consumentenenquêtes of openbare informatie;
 • Alleen voor de Verenigde Staten: breedtegraad en lengtegraad die zijn afgeleid van een fysiek adres.

Persoonsgegevens die online worden verzameld en waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld:

 • unieke id's zoals de id van uw mobiele apparaat of een cookie-id in uw browser;
 • een id van een aangesloten apparaat, zoals een id van een smart-tv of streaming-apparaat (wordt alleen gebruikt voor overeenkomende doeleinden in de VS);
 • IP-adressen en gegevens die kunnen worden afgeleid van IP-adressen, zoals de geografische locatie;
 • gegevens over uw apparaat, zoals browser, apparaattype, besturingssysteem, de aanwezigheid of het gebruik van “apps”, schermresolutie of de voorkeurstaal;
 • persoonsgegevens die onidentificeerbaar zijn gemaakt, zoals e-mailadressen waarop een hash-bewerking is uitgevoerd (directe id's zijn verwijderd);
 • demografische informatie, zoals geslacht, leeftijd en inkomensschaal, wanneer deze informatie niet is gekoppeld aan informatie waarmee u direct identificeerbaar bent;
 • gedragsgegevens van een met internet verbonden computer of apparaat dat u gebruikt tijdens interactie met websites, toepassingen of andere verbonden apparaten, zoals advertenties waarop u hebt geklikt of die u hebt bekeken, websites en inhoudsgebieden, datum en tijd van deze activiteiten of de webzoekactie die u hebt gebruikt om een website te zoeken en hiernaar te navigeren.

We koppelen persoonsgegevens over u mogelijk aan interessesegmenten of profielen als onderdeel van de levering van Oracle Marketing & Advertising-services aan onze klanten en partners:

 • Interessesegmenten zijn een specifieke groep consumenten die een gemeenschappelijk gedrag of voorkeur hebben en die onze klanten gebruiken voor direct marketing. Bijvoorbeeld: geïnteresseerd in reisspecials naar Hawaï.
 • Profielen zijn een set kenmerken van een bepaalde consument of apparaat, of een set van meerdere consumenten of apparaten die gemeenschappelijke kenmerken hebben en die onze klanten gebruiken voor marketing. Bijvoorbeeld: leeftijdsegment 25-55; avontuurlijke reiziger; surfliefhebber; geïnteresseerd in reisspecials naar Hawaï.

5. VOOR WAT COMMERCIEEL OF ZAKELIJK DOEL GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende commerciële doeleinden:

 • a) zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising hun producten en services aan u kunnen aanbieden op basis van uw interesses.
 • b) voor persoonsgegevens verzameld buiten de EU/EER: om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren;

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • c) om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren;
 • d) om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Deze doeleinden worden hieronder nader beschreven.

 • A) Om klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising in staat te stellen producten en services te marketen op basis van uw interesses

We verwerken persoonsgegevens over u voor marketingdoeleinden om klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising in staat te stellen producten en services aan u te adverteren via online en offline marketingactiviteiten op basis van uw interesses. "Marketingdoeleinden" verwijst naar de verwerking van offline en online persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in Paragraaf 4,: (I) om een aankoop, huur, lease of uitwisseling van producten of diensten rechtstreeks aan consumenten of bedrijven te vragen of te stimuleren via offline en online advertentiecampagnes; (ii) om marktonderzoek of -enquêtes te ontwikkelen of om verificatiediensten te verlenen aan marketeers; (iii) om aanbiedingen te creëren, te communiceren, te leveren en uit te wisselen die waarde hebben voor klanten, cliënten, partners en de samenleving als geheel, of (iv) om veilige praktijken en trends, evenals het verstrekken van feitelijke informatie aan te moedigen, inclusief, bij wijze van voorbeeld, het verstrekken van kennisgevingen over terugroepacties van producten of auto's.

In het bijzonder verwerkt Oracle mogelijk informatie over u:

 • I. Voor online advertenties op basis van interesses die worden aangeboden via Oracle Advertising-partners die online advertenties aan u tonen namens Oracle Advertising-klanten.

  Voorbeeld: een marketingprofessional die voor een reisbureau werkt, wil de reisspecials naar Hawaï marketen bij een specifieke groep personen (ook wel een doelgroep genoemd) die mogelijk geïnteresseerd is in die specials. De marketingprofessional maakt gebruik van Oracle Advertising om een doelgroep te maken die geïnteresseerd is in een reis naar Hawaï. Als u eerder een reiswebsite hebt bezocht en interesse hebt getoond in reizen naar Hawaï, kunt u in de doelgroep van het reisbedrijf worden geplaatst en vervolgens op andere websites advertenties voor reizen naar Hawaï te zien krijgen (omdat er een cookie in uw browser is geplaatst) of, in de Verenigde Staten, via een aangesloten apparaat (vanwege een koppeling tussen uw IP-adres en apparaat-id).

 • ii. Voor het meten van offline en online campagnes, en het analyseren en ontwikkelen van inzichten namens onze Oracle Advertising-klanten.

  Voorbeeld: een marketingprofessional van een reisbureau wil beter begrijpen of de marketingcampagne van het bedrijf voor reisspecials naar Hawaï bijdraagt aan een toename van de productverkoop. De marketingprofessional gebruikt Oracle Advertising om te zien hoeveel video's of advertenties zijn bekeken, of er op de advertenties is geklikt en vervolgens een aankoop is gedaan.

 • iii. Zodat onze Oracle Advertising-klanten hun producten en services kunnen personaliseren, waaronder siteoptimalisatie, e-mailpersonalisatie en optimalisatie van dynamische marketing en advertenties.

  Voorbeeld: als u eerder interesse hebt getoond in een reis naar Hawaï en u vervolgens de website van een reisbureau bezoekt, kan het reisbureau op maat gesneden aanbiedingen voor vakanties naar Hawaï op de homepage weergeven.

 • iv. Voor het koppelen van profielen en interessesegmenten zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising uw interessesegmenten kunnen koppelen in de verschillende browsers en/of apparaten die u mogelijk gebruikt voor de doelen die in deze sectie worden beschreven.

  Voorbeeld: u bent geïnteresseerd in vakanties die worden aangeboden door een reisbureau en hebt op hun online reclame geklikt. U bent aangemeld bij meerdere apparaten (uw desktopcomputer, smartphone en tablet) met dezelfde aanmelding. Oracle-partners hebben vastgesteld dat u waarschijnlijk dezelfde gebruiker op deze apparaten bent. Het reisbureau kan vakantieaanbiedingen aan u tonen op deze verschillende apparaten (via een onidentificeerbaar gemaakte cookie-id).

 • v. Voor het maken van gemodelleerde online en offline doelgroepen voor de producten en services van Oracle Advertising-klanten.

  Voorbeeld: een marketingprofessional van een reisbureau wil nieuwe potentiële klanten vinden die, net zoals u, geïnteresseerd zijn in een reis naar Hawaï. Oracle Advertising kan het reisbureau helpen door te zoeken naar belangrijke kenmerken in profielen die een interesse hebben getoond in reizen naar Hawaï en andere profielen waaruit een vergelijkbare interesse kan worden afgeleid op basis van deze kenmerken, zoals een interesse in reizen naar tropische eilanden.

 • vi. Zodat onze Oracle Advertising-klanten zelf verzamelde informatie kunnen koppelen aan bepaalde Oracle Advertising-id's om marketing- en reclameservices aan u te leveren.

  Voorbeeld: Een reisbureau heeft zijn eigen lijsten van klanten die reisarrangementen bij het bureau hebben gekocht. Deze lijsten bevatten namen, e-mailadressen en huisadressen. Het reisbureau wil deze klanten met online reclame kunnen bereiken. De Oracle Advertising kan het reisbureau helpen door de eigen klantenlijsten van het bedrijf te converteren van geïdentificeerde namen, e-mailadressen en adressen naar onidentificeerbaar gemaakte groepen cookies en apparaat-id's die door de Oracle Advertising worden aangeleverd, in een proces dat in de reclamebranche bekend staat als "onboarding".

 • vii. Alleen voor de Verenigde Staten: zodat onze klanten op uw huisadres catalogi kunnen leveren die u mogelijk interessant vindt op basis van uw eerdere aankoopgedrag.

 • b) Voor persoonsgegevens verzameld buiten de EU/EER: om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren

  We verwerken mogelijk persoonsgegevens voor de eigen onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden van Oracle.

  Bijvoorbeeld: Om gegevenskwaliteit te verbeteren, nieuwe functies en functionaliteit te ontwikkelen, en voor statistische analyses met betrekking tot de prestaties en werking van Oracle Marketing & Advertisings.

 • c) om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren

  We kunnen gebruiks- en systeembedrijfsgegevens uit de Oracle Marketing & Advertising verzamelen voor beveiligings- en bedrijfsbeheer om netwerken en systemen van Oracle, klanten en partners, evenals onze producten en services, veilig te houden. We kunnen ook gebruiks- en systeembedrijfsgegevens verzamelen om cyberaanvallen, schadelijke activiteiten of potentiële fraude, waaronder advertentiefraude, te onderzoeken en te voorkomen en om bots op te sporen.

 • d) om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

  In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften. Bijvoorbeeld, om te reageren op een verzoek van een toezichthouder of om een wettelijke vordering te verdedigen. We verwerken mogelijk ook persoonsgegevens tijdens onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om audits en onderzoeken te verrichten, en voor financierings-, boekhoudings-, archiverings- en verzekeringsdoeleinden.

6. CATEGORIEËN VAN BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Oracle verwerkt mogelijk zowel offline als online informatie over u, met inbegrip van informatie die afkomstig is van openbaar beschikbare bronnen of externe gegevensleveranciers.

 • Offline informatie over u verkrijgt Oracle van zijn offline partners zoals fysieke winkels, supermarkten en hun loyaliteitsprogramma's, betaalkaartmerken, catalogusorders en consumentenenquêtes, alsmede derde partijen die mogelijk geen relatie met u hebben en die offline informatie verzamelen van hun offline partners.
 • Online informatie over u komt voort uit uw activiteiten op sites van onze online partners, zoals reclamebureaus en websitebeheerders (bijvoorbeeld online winkels of reiswebsites). Oracle verkrijgt ook online informatie van derde partijen die mogelijk geen relatie met u hebben en die online informatie verzamelen met behulp van cookies of soortgelijke technologieën, zoals pixeltags en apparaat-id's, terwijl u op internet navigeert en interactie voert met websites. Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt in verband met Oracle Advertising raadpleegt u onderstaande Paragraaf 12.

Onze online Oracle Marketing & Advertising-gegevenspartners staan vermeld in onze catalogus, met een uitgebreide lijst van onze huidige gegevensleveranciers in de EU/EER. Sommige van deze partners verstrekken alleen informatie over personen in specifieke regio's.

7. WAT IS ONZE WETTELIJKE BASIS VOOR INFORMATIE OVER U VERZAMELD IN DE EU/EER?

Wij hebben uw toestemming nodig om klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising in staat te stellen producten en services onder uw aandacht te brengen, inclusief metingen en analyses van campagneprestaties, personalisatie, modellering, onboarding en koppeling (zie Sectie 5 hierboven voor meer informatie over deze doeleinden). Uw toestemming wordt verkregen ten behoeve van Oracle en de klanten en partners van Oracle Marketing & Advertising via onze externe gegevensleveranciers.

U hebt het recht uw toestemming voor dit doel op elk moment in te trekken. Raadpleeg Paragraaf 13 hieronder voor meer informatie over het afmelden van gerichte gegevensverwerking op basis van uw toestemming;

Daarnaast kunnen we zo nodig bepaalde informatie over u verwerken op basis van ons legitieme belang om de veiligheid van onze sites, netwerken en systemen te waarborgen, en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om een afmeldingsverzoek te verwerken.

8. HOE LANG BEWAREN WE INFORMATIE OVER U?

Oracle bewaart informatie over u gedurende de volgende bewaartermijnen:

 • a) Online informatie over u wordt gedurende maximaal 13 maanden bewaard.

  Bij wijze van uitzondering en voor online informatie die buiten de EU/EER wordt verzameld, kan online informatie maximaal 18 maanden worden bewaard, bijvoorbeeld voor gerichte seizoensgebonden of cyclische reclamecampagnes voor Oracle-klanten’ of interne analyse- en modelontwikkeling.

 • b) Online informatie over u voor koppelingsdoeleinden (technologie op meerdere apparaten of met meerdere contexten) wordt gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

 • c) Offline informatie over u kan maximaal 5 jaar bewaard blijven als deze in de EU/EER is verzameld. We bewaren offline informatie over u in andere regio's, voor zover relevant voor toepasselijke doeleinden in die regio's (zie ook Sectie 5 hierboven).

 • d) Persoonsgegevens die nodig zijn om afmeldvoorkeuren te bewaren, worden gedurende 20 jaar bewaard, tenzij u deze verwijdert of anderszins voorkomt dat deze informatie wordt verzameld, zoals beschreven in onderstaande Paragraaf 13.

9. WANNEER EN HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Delen binnen Oracle

Als wereldwijde organisatie delen we informatie over u mogelijk wereldwijd via de wereldwijde organisatie van Oracle voor zakelijke doeleinden. Zie een lijst met Oracle-entiteiten. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

Oracle-medewerkers zijn bevoegd om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, uitsluitend voor zover nodig is voor de toepasselijke doel(en) en voor de uitvoer van taken gerelateerd aan hun functie.

Delen met of verkopen met derden

Wij kunnen persoonsgegevens delen met of verkopen aan de volgende derden voor commerciële doeleinden:

 • Klanten en partners van Oracle Advertising, met inbegrip van aanbieders van digitale marketing, reclamebureaus, online uitgevers, aangesloten tv-aanbieders, platforms aan de vraagzijde, gegevensbeheerplatforms, platforms aan de aanbodzijde en sociale-medianetwerken, en
 • externe serviceproviders die nodig zijn voor het uitvoeren van Oracle Marketing & Advertising-services namens Oracle.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende derden voor zakelijke doeleinden:

 • relevante derde partijen bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, overdracht of andere wijze van afstand doen van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (met inbegrip van een faillissement of soortgelijke procedure), en
 • Openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf (voor zover wettelijk vereist om te reageren op hun verplichte verzoeken ten behoeve van nationale veiligheid en/of wetshandhaving).

Wanneer derden inzage krijgen in persoonsgegevens, nemen we passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dergelijke verwerking noodzakelijk is en voldoet aan dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

10. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS WERELDWIJD BEHANDELD?

Oracle is een wereldwijde onderneming met activiteiten in meer dan 80 landen en persoonsgegevens worden waar nodig wereldwijd verwerkt in overeenstemming met dit beleid. Als persoonsgegevens worden overgebracht naar een Oracle-ontvanger in een land dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zal Oracle adequate maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen, zoals zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de voorwaarden van de Eu-modelclausules, of andere adequate overdrachtmechanismes zoals vereist op grond van relevante wetgeving voor gegevensbescherming.

11. HOE WORDT INFORMATIE OVER U BEVEILIGD?

Oracle heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, alsmede alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

12. WELKE COOKIES, PIXELTAGS EN ANDERE SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN WE?

Oracle en onze advertentietechnologiepartners gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld pixeltags en apparaat-id's) om u en/of uw apparaten te herkennen op en buiten verschillende services en apparaten voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in bovenstaande Paragraaf 5.

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks tekens waarmee een browser op een verbonden apparaat op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij of onze Oracle Marketing & Advertising-partners kunnen gebruikmaken van cookies om, onder andere, gebruikerstrends te volgen en informatie te verzamelen over uw gebruik van de sites van onze klanten’ of interactie met reclame. De meeste browsers zijn aanvankelijk zo geconfigureerd dat cookies standaard worden geaccepteerd. U kunt uw browserinstellingen echter wijzigen, zodat cookies van derde partijen worden afgewezen of dat er een waarschuwing verschijnt wanneer een cookie van een derde partij wordt verzonden. Raadpleeg de “Help”-bestanden bij uw browser voor informatie over het verwerken van cookies.

Pixeltags (ook wel webbakens of onzichtbare GIF-bestanden genoemd) zijn onzichtbare afbeeldingen van 1 x 1 pixel. Deze worden op webpagina's geplaatst waarop deze technologie wordt gebruikt voor marketing- en meetdoeleinden. Wanneer u toegang hebt tot deze webpagina's, genereren pixeltags een algemene melding van het bezoek. Pixeltags kunnen met cookies of zelfstandig worden gebruikt. Wanneer deze worden gebruikt met cookies, kunnen pixeltags de activiteit op een site door een bepaald apparaat bijhouden en relevante online reclame aan u tonen. Wanneer u cookies uitschakelt of u zich hebt afgemeld van cookies, detecteren pixeltags alleen een uniek websitebezoek en uw interactie met de reclame, maar volgen een persoon niet om relevante online reclame te tonen.

U kunt zich afmelden van cookies met behulp van de afmeldtools in de volgende sectie.

13. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, de California Consumer Privacy Act (CCPA) en andere toepasselijke wetten en regelgeving, hebben personen in bepaalde jurisdicties mogelijk in de hoedanigheid van betrokkene het recht om af te zien van delen met of verkopen aan derden, wissen of verwijderen, of te verzoeken om toegang tot en een kopie van hun persoonsgegevens die Oracle in bezit heeft of waarvoor Oracle anderszins verantwoordelijk is.

Afmelden van en bezwaar maken tegen ons gebruik van informatie over u.

Oracle biedt u meerdere manieren om u af te melden voor het delen of verkopen door derden en om bezwaar te maken tegen ons gebruik van informatie over u:

 • Afmelden via Oracle Advertising. Open de afmeldtool voor Oracle Advertising.

  Als u deze afmeldtool gebruikt, meldt Oracle u af voor het gebruik door Oracle van informatie over u voor Oracle Advertising-services, waaronder gebruik van uw informatie door Oracle zelf en gebruik, delen of verkopen door derde partijen. Zie bovenstaande Sectie 2 voor meer informatie over het onderscheid tussen door Oracle zelf verzamelde gegevens en gegevens die afkomstig zijn van derde partijen.

  Als u zich afmeldt voor Oracle Advertising, kan Oracle geen doelgroepen van derden leveren aan verbonden apparaten zoals smart-tv's of streaming-apparaten. U kunt echter ook het instellingenmenu of privacybeleid van uw apparaat raadplegen voor informatie over het direct afmelden van uw verbonden apparaten.
 • Afmelding via de AdTech-branche. U kunt ook kiezen zich af te melden van delen met of verkopen door Oracle Marketing & Advertising-services door gebruik te maken van de afmeldtools van de volgende brancheorganisaties:
 • Afmelding via een mobiel apparaat. De afmeldmethoden die hierboven zijn beschreven, werken vaak ook voor webnavigatie vanaf een mobiel apparaat, maar app-omgevingen voor mobiele apparaten accepteren geen cookies. U kunt overwegen de app AppChoices van Digital Advertising Alliance (DAA) te installeren om bij gebruik van een mobiele app-omgeving uw afmeldingen voor specifieke bedrijven, waaronder Oracle, te beheren. Raadpleeg meer informatie over het downloaden en configureren van de app AppChoices voor uw mobiele platform. U kunt ook naar de website van NAI gaan voor meer informatie en instructies over het afmelden voor mobiele apparaten.
 • Niet traceren. Oracle respecteert de browserinstelling “Do Not Track” (Niet traceren). Dit betekent dat we uw browser niet volgen voor marketingdoeleinden wanneer u "Do Not Track" (Niet traceren) hebt ingeschakeld in uw browserinstellingen.

Als u zich afmeldt met een van de eerste drie afmeldtools, ontvangt u mogelijk tijdelijk nog op interesses gebaseerde reclame van klanten van Oracle Marketing & Advertisings vanwege reclamecampagnes van klanten die al aan de gang zijn. U wordt echter afgemeld voor alle toekomstige marketingcampagnes die gebruikmaken van Oracle Marketing & Advertisings.

De eerste drie afmeldtools zijn momenteel gebaseerd op cookies en hierbij kan Oracle uw persoonsgegevens niet gebruiken, delen of verkopen voor gerichte reclame in de browser waarin deze cookies zijn geplaatst. Dit betekent dat deze afmeldtools alleen werken als in uw browser is ingesteld dat externe cookies worden geaccepteerd en mogelijk niet werken als cookies soms automatisch worden uitgeschakeld of verwijderd (zoals bij bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen). Als u cookies verwijdert, uw browserinstellingen wijzigt, een andere browser, computer of ander besturingssysteem gebruikt, moet u zich opnieuw afmelden. Oracle gebruikt geen blijvende, unieke id's waarmee een eerder afgemeld profiel of verwijderde cookie weer geactiveerd kan worden.

Als u zich wilt afmelden voor het gebruik door Oracle van informatie over u voor Oracle Advertising-services, maar geen cookies van derden wilt ontvangen, kunt u ook uw browserinstellingen wijzigen op uw computer of ander apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met internet. De meeste browsers bieden ook functionaliteit waarmee u zich kunt afmelden voor alle reclame-cookies, inclusief Oracle-cookies.

Informatie over u verwijderen

U kunt online informatie over u geheel of gedeeltelijk wissen of verwijderen door u af te melden van Oracle Advertising-services met behulp van bovenstaande Oracle Advertising-afmeldtool.

Als u een verzoek wilt indienen om offline informatie over u, indien aanwezig, te laten wissen of verwijderen, kunt u dit formulier gebruiken.

Toegang tot informatie over u

Voor de uitoefening van uw recht om inzage te krijgen in uw online informatie die is opgeslagen in Oracle Marketing & Advertising, kunt u het Oracle Advertising Register (hierna 'Register' genoemd) gebruiken om de online segmenten te bekijken die Oracle aan uw apparaat heeft gekoppeld. Als u het Register opent, kunt u de typen interessesegmenten van derden weergeven die worden gedeeld met of verkocht aan Oracle Advertising-klanten. De Interessesegmenten die u in het Register ziet, bevatten informatie van het Profiel dat is gekoppeld aan de specifieke browser of computer of aan het specifieke apparaat waarmee u het Register bezoekt. U ziet mogelijk andere segmenten wanneer u het Register bekijkt in een andere browser, op een andere computer of op een ander apparaat. Voor een volledig beeld van de segmenten die aan al uw browsers en apparaten zijn gekoppeld, raden we u daarom aan om deze verschillende browsers en apparaten te gebruiken bij het openen van het Register.

Als u toegang tot uw offline informatie wilt aanvragen, gaat u naar de Oracle Advertising-toegangswebsite, die beschikbaar is op https://datacloudoptout.oracle.com/request-your-data. De meeste offline inzageverzoeken kunnen snel worden afgehandeld, maar complexe aanvragen vergen mogelijk meer onderzoek en tijd. In dergelijke gevallen nemen we binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op om het verzoek en passende vervolgstappen te bespreken. Wanneer u de Oracle Advertising-toegangswebsite bezoekt, wordt u gevraagd uw identiteit te verifiëren om uw verzoek in te dienen. Als u uw verzoek niet via de online portal kunt verifiëren, kunt u een schriftelijk verzoek per post indienen bij de Oracle Global Data Protection Officer op het onderstaande adres, met een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs of ander identiteitsbewijs voor verificatiedoeleinden. We kunnen geen toegang tot offline-gegevens bieden, tenzij Oracle de identiteit van de persoon die het verzoek indient kan verifiëren. De Oracle Advertising verwerkt alleen offline-gegevens van inwoners in de Verenigde Staten.

We kunnen geen offline first-party informatie verstrekken die onze klanten zelf verzamelen en onderhouden. Als u vragen hebt over zelf verzamelde informatie, raadt Oracle aan om rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf dat de informatie van u hebt verzameld.

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Oracle discrimineert geen klanten die de in dit Privacybeleid verstrekte verwijderings-, afmeldings- of toegangsrechten hebben uitgeoefend.

14. VERZAMELT ORACLE Advertising GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?

Oracle maakt geen online interessesegmenten die persoonsgegevens bevatten die we als gevoelig classificeren. We hebben ook operationele procedures in ons platform om te voorkomen dat onze partners en klanten persoonsgegevens gebruiken die door Oracle aan hen worden verstrekt om interessesegmenten te maken die wij als gevoelig beschouwen. Welke soorten persoonsgegevens gevoelig zijn, kan variëren per consument en het toepasselijke recht, maar we behandelen de volgende soorten persoonsgegevens als gevoelig:

 • specifieke gezondheids-, biometrische of genetische informatie, zoals een bepaalde gevoelige medische aandoening, bijvoorbeeld kanker of diabetes.
 • bepaalde aspecten die verband houden met privéleven, zoals religieuze, politieke of seksuele geaardheid;
 • interesse in 18+-activiteiten, zoals alcohol- of drugsgebruik, interesse in wapens of pornografisch materiaal, en
 • informatie die op basis van de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.

Daarnaast verbiedt Oracle alle segmenten in de EU/EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk die in een van de volgende categorieën vallen: gezondheid/biometrisch/genetisch, seksleven of seksuele geaardheid, ras of etniciteit, religieuze/filosofische overtuigingen, politieke connecties en meningen, informatie met betrekking tot kinderen onder de zestien, strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen, of lidmaatschap van een vakbond. In andere regio's kunnen vergelijkbare of aanvullende beperkingen gelden.

Wij staan niet toe dat klanten of partners van Oracle Marketing & Advertising gegevens gebruiken die door Oracle aan hen zijn verstrekt om beslissingen te nemen die verband houden met de geschiktheid van een persoon voor een dienstverband, krediet, gezondheidszorg of verzekeringsdoeleinden, of om uitsluitend op automatische wijze beslissingen te nemen waarbij de beslissing een significant effect heeft op de persoon, of op een manier die (mogelijk) een persoon discrimineert of die onverdraagzaamheid, racisme of benadeling bevordert. Voor deze doeleinden beschouwt Oracle benadeling als inclusief het gebruik van gegevens die door Oracle worden verstrekt om kwetsbare personen of groepen te benaderen met frauduleuze of misleidende marketingcampagnes.

Zoals hierboven vermeld, maakt Oracle Advertising geen interessesegmenten die gevoelige medische aandoeningen weergeven. Zie deze koppeling (PDF) voor een lijst met de niet-gevoelige gezondheids- en welzijnsegmenten van Oracle Advertising.

15. VERZAMELT ORACLE Advertising PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

Wij verzamelen of delen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Daarnaast verbieden we onze Oracle Advertising-partners om Oracle persoonsgegevens te verstrekken die afkomstig is van websites die gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar of van consumenten van wie deze bedrijven weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

16. IS ORACLE LID VAN EEN BRANCHEORGANISATIE?

Oracle is lid van en houdt zich aan de zelfregulerende principes van de volgende organisaties:


Als lid van deze organisaties werkt Oracle samen met toonaangevende bedrijven aan belangrijke kwesties op het gebied van privacy en klantbeveiliging met betrekking tot offline direct marketing en online reclame.

NAI heeft een nalevingsprogramma opgesteld waarin nalevingscontroles, een klachtenproces voor consumenten, sancties en jaarrapporten zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de deelnemende bedrijven zich aan hun beloften aan u houden en NAI’s Self-Regulatory Code of Conduct. opvolgen.

17. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)?

Als u inwoner bent van Californië, kunt u ons verzoeken om:

 • 1. de volgende informatie over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek te openbaren:

  • de categorieën en specifieke stukjes persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en de categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht (zie Paragraaf 4) te openbaren;
  • de categorieën bronnen waaruit wij dergelijke persoonsgegevens hebben verzameld (zie Paragraaf 6) te openbaren;
  • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens over u (zie Paragraaf 5) te openbaren, en
  • de categorieën derden aan wie wij persoonsgegevens hebben verkocht of anderszins openbaar gemaakt (zie Paragraaf 9) te openbaren.
 • 2. persoonsgegevens die we van u hebben verzameld (zie Paragraaf 13) te verwijderen, of
 • 3. u af te melden voor toekomstige verkoop van persoonsgegevens over u (zie Paragraaf 13).

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u bevoegd gevolmachtigde bent om namens een inwoner van Californië een verzoek tot toegang of verwijdering te doen, neem dan contact met ons op via het verzoekformulier en geef aan dat u een bevoegde gevolmachtigde bent. Wij zullen u instructies geven over hoe u een verzoek als gevolgemachtigde dient in te dienen namens een inwoner van Californië.

Als u een inwoner bent van Californië, kunt u informatie verkrijgen over het uitoefenen van uw rechten, zoals hierboven beschreven, door contact met ons op te nemen op 001-800-633-0748.

18. HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Oracle heeft een Global Data Protection Officer aangesteld. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een wijze die niet strookt met het Privacybeleid of uw keuzes, als u nog vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit Privacybeleid hebt, of als u uw rechten op de inzage in uw offline persoonsgegevens zoals beschreven in Paragraaf 13 wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer door een verzoekformulier in te vullen.

Schriftelijke verzoeken aan de Data Protection Officer kunt u richten aan:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
Verenigde Staten

19. GESCHILLEN OPLOSSEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Neem in eerste instantie contact met ons op als u een klacht hebt met betrekking tot onze naleving van dit Privacybeleid. We zullen klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en het delen van persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Mocht u een niet-opgeloste klacht met betrekking tot privacy of gegevensgebruik hebben die niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, neem dan (gratis) contact op met onze externe bemiddelaar voor geschillenoplossing in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bindende arbitrage instellen wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie.

20. ORACLE-HOOFDKANTOOR

Het adres van het hoofdkantoor van Oracle is:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
VS

Tel.: +1.737.867.1000

Vorige versies: 4-1-2021 | 20-10-2020 | 11-6-2020 | 24-12-2019 | 26-7-2019 | 17-1-2019 | 25-5-2018 | 13-2-2018

TRUSTe

Meer informatie