Oracle Juridisch

Oracle Downloads
Juridische kennisgevingen

Privacy @ Oracle
Privacybeleid voor Oracle Data Cloud

1. INLEIDING

Dit Privacybeleid voor Oracle Data Cloud (ook wel aangeduid als het ‘Privacybeleid’ of ‘Privacybeleid voor Marketing Cloud en Oracle Data Cloud’) bevat informatie voor consumenten (‘u’) over het verzamelen, gebruiken en delen (gezamenlijk aangeduid als ‘verwerken’) van uw persoonsgegevens in verband met het aanbod van de Marketing Cloud- en Data Cloud-services van Oracle die zijn ontwikkeld om Oracle-klanten en -partners te helpen met hun online en offline marketingactiviteiten (hierna ‘Oracle Marketing & Data Clouds’ genoemd). In dit Privacybeleid worden ook de keuzes uitgelegd die u hebt met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten.

Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent 'persoonlijke informatie' of 'persoonsgegevens' de informatie die betrekking heeft op een bepaalde persoon of een identificeerbare persoon. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, eerder koopgedrag of informatie over uw online interesses. Persoonsgegevens over u die Oracle mogelijk verwerkt, worden ook aangeduid als ‘informatie over u’. Voor meer informatie over de soorten gegevens over u die we mogelijk verwerken in Oracle Marketing & Data Clouds, verwijzen we u naar onderstaande Sectie 4.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Het Privacybeleid kan na verloop van tijd wijzigen, bijvoorbeeld om aan veranderende bedrijfsbehoeften of wettelijke vereisten te voldoen. De meest recente versie is te vinden op deze website. In het geval er een belangrijke wijziging is die we willen benadrukken, zullen we u ook op een andere, gepaste manier informeren (bijvoorbeeld via een pop-upbericht of wijzigingen op onze website). Klik hier om de vorige versie van dit Privacybeleid te zien.

BEREIK VAN HET PRIVACYBELEID

Toon
Meer
 • Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten door Oracle die via onze gegevensleveranciers zijn verstrekt aan Oracle Marketing & Data Cloud.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Toon
Meer
 • Oracle verwerkt mogelijk zowel offline als online persoonsgegevens. Met informatie over u kunt u in sommige gevallen direct worden geïdentificeerd, en in andere gevallen slechts indirect worden geïdentificeerd.

HOE KOMEN WE AAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Oracle verwerkt mogelijk zowel offline als online informatie over u, met inbegrip van informatie van reclamebureaus, websitebeheerders, winkels en externe gegevensleveranciers.

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • We gebruiken persoonsgegevens over u zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud hun producten en services aan u kunnen aanbieden, om Oracle-producten en -services te ontwikkelen en verbeteren, en voor beveiliging en regelnaleving.

HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Toon
Meer
 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de hele Oracle-organisatie en met derden, zoals klanten, partners en serviceproviders van Oracle Data Cloud, evenals met overheidsautoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

WELKE KEUZES HEBT U?

Toon
Meer
 • We bieden meerdere keuzes ten aanzien van de informatie die we over u verwerken. U kunt zich afmelden voor en bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, en u kunt uw persoonsgegevens verwijderen of inzien.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Toon
Meer
 • Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een manier die in strijd is met het Privacybeleid, neemt u contact op met de Global Data Protection Officer.

2. REIKWIJDTE

Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten door Oracle:

 • (i) die onze gegevensleveranciers hebben verstrekt aan Oracle Marketing & Data Cloud; en
 • (ii) die Oracle heeft verzameld op de eigen websites en in eigen toepassingen voor gebruik met Oracle Marketing & Data Cloud.

Dit soort persoonsgegevens wordt aangeduid als informatie van derden.

Het Privacybeleid is niet van toepassing op de eigen verzamelpraktijken van persoonsgegevens door klanten of hun gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing en andere doeleinden, ook niet wanneer ze gebruikmaken van Oracle Marketing Cloud of Data Cloud om u online reclame te sturen. Dit soort persoonsgegevens wordt aangeduid zelf verzamelde gegevens (first-party information). Als u meer wilt weten over het gebruik van informatie over u die onze klanten zelf hebben verzameld, wordt u geadviseerd het relevante privacybeleid te bekijken van het bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld of dat u reclame stuurt. Neem contact op met dat bedrijf indien u verdere vragen hebt over hun gebruik van informatie over u.

Voor informatie over de verwerkingsactiviteiten van Oracle met betrekking tot uw persoonsgegevens die buiten de reikwijdte van dit Privacybeleid vallen, bijvoorbeeld persoonsgegevens die worden verzameld op websites en in toepassingen van Oracle en die worden gebruikt voor de eigen direct-marketingdoeleinden van Oracle, raadpleegt u https://www.oracle.com/legal/privacy/.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst met Oracle-entiteiten is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

4. WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN UIT WELKE BRONNEN?

Oracle verwerkt mogelijk zowel offline als online informatie over u, met inbegrip van informatie die afkomstig is van openbaar beschikbare bronnen of externe gegevensleveranciers.

 • Offline informatie over u verkrijgt Oracle van zijn offline partners zoals fysieke winkels, supermarkten en hun loyaliteitsprogramma's, betaalkaartmerken, catalogusorders en consumentenenquêtes, alsmede derde partijen die mogelijk geen relatie met u hebben en die offline informatie verzamelen van hun offline partners.
 • Online informatie over u komt voort uit uw activiteiten op onze sites of hun online partners, zoals reclamebureaus en websitebeheerders (bijvoorbeeld online winkels of reiswebsites). Oracle verkrijgt ook online informatie van derde partijen die mogelijk geen relatie met u hebben en die online informatie verzamelen met behulp van cookies of soortgelijke technologieën, zoals pixeltags en apparaat-id's, terwijl u op internet navigeert en interactie voert met websites. Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt in verband met Oracle Data Cloud raadpleegt u onderstaande Sectie 11. Voor een uitgebreider overzicht van de online partners van Oracle Marketing & Data Cloud raadpleegt u onze Catalogus van Oracle Data Cloud-gegevensleveranciers.

Met informatie over u kunt u in sommige gevallen direct worden geïdentificeerd, en in andere gevallen slechts indirect worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens die offline worden verzameld en waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld:

 • naam en woonadres, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • demografische kenmerken, indien gerelateerd aan andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • transactiegegevens op basis van uw aankopen, wanneer deze zijn gekoppeld aan andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • bedrijfsgegevens zoals de naam, grootte en locatie van het bedrijf waar u werkt en uw functie binnen het bedrijf;
 • gegevens van aanmeldingslijsten voor marketing, consumentenenquêtes of openbare informatie;
 • Alleen voor de Verenigde Staten: breedtegraad en lengtegraad die zijn afgeleid van een fysiek adres.

Persoonsgegevens die online worden verzameld en waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld:

 • unieke id's zoals de id van uw mobiele apparaat of een cookie-id in uw browser;
 • IP-adressen en gegevens die kunnen worden afgeleid van IP-adressen, zoals de geografische locatie;
 • informatie over uw apparaat, zoals browser, apparaattype, besturingssysteem, de aanwezigheid of het gebruik van "apps", schermresolutie of de voorkeurstaal;
 • persoonsgegevens die onidentificeerbaar of verborgen zijn gemaakt, zoals e-mailadressen waarop een hash-bewerking is uitgevoerd (directe id's zijn verwijderd);
 • demografische informatie, zoals geslacht, leeftijd en inkomensschaal, wanneer deze informatie niet is gekoppeld aan informatie waarmee u direct identificeerbaar bent;
 • gedragsgegevens van een met internet verbonden computer of apparaat dat u gebruikt tijdens interactie met websites, toepassingen of andere verbonden apparaten, zoals advertenties waarop u hebt geklikt of die u hebt bekeken, websites en inhoudsgebieden, datum en tijd van deze activiteiten of de webzoekactie die u hebt gebruikt om een website te zoeken en hiernaar te navigeren.

We koppelen persoonsgegevens over u mogelijk aan interessesegmenten of profielen als onderdeel van de levering van Oracle Marketing & Data Cloud-services aan onze klanten en partners. Interessesegmenten zijn een specifieke groep consumenten die een gemeenschappelijk gedrag of voorkeur hebben en die onze klanten gebruiken voor direct marketing. Profielen zijn een set kenmerken van een bepaalde consument of apparaat, of een set van meerdere consumenten of apparaten die gemeenschappelijke kenmerken hebben en die onze klanten gebruiken voor marketing.

5. WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud hun producten en services aan u kunnen aanbieden;
 • b) om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren;
 • c) om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren;
 • d) om te voldoen aan toepasselijke wetten en reguleringen, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Deze doelen worden hieronder nader beschreven.

 • a) zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud hun producten en services aan u kunnen aanbieden

We gebruiken persoonsgegevens over u zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud hun producten en services aan u kunnen aanbieden via online en offline marketingactiviteiten.

In het bijzonder verwerkt Oracle mogelijk informatie over u:

 • I. Voor online adverteren via Oracle Data Cloud-partners die online reclame aan u tonen namens Oracle Data Cloud-klanten.

  Voorbeeld: Een marketingprofessional die voor een reisbureau werkt, wil een groep personen bereiken (ook aangeduid als een doelgroep) die mogelijk geïnteresseerd zijn in de reisspecials naar Hawaï. De marketingprofessional maakt gebruik van Oracle Data Cloud om een doelgroep te maken die geïnteresseerd is in een reis naar Hawaï. Als u eerder een reiswebsite hebt bezocht en interesse in een vakantie naar Hawaï kenbaar hebt gemaakt, ziet u later mogelijk reclame voor een vakantie naar Hawaï omdat een cookie op uw apparaat is geplaatst waarmee u bent toegevoegd aan de doelgroep van dat reisbureau.

 • ii. Voor het meten van offline en online campagnes, en het analyseren en ontwikkelen van inzichten namens onze Oracle Data Cloud-klanten.

  Voorbeeld: Een marketingprofessional die voor een reisbureau werkt, wil een beter inzicht krijgen in de mate waarin de marketingcampagne voor reisspecials naar Hawaï heeft bijgedragen aan een stijging van hun verkopen. De marketingprofessional gebruikt Oracle Data Cloud om te zien hoeveel video's of advertenties zijn bekeken, of op de advertenties is geklikt en vervolgens een aankoop is gedaan.

 • iii. Zodat onze Oracle Data Cloud-klanten hun producten en services kunnen personaliseren, waaronder siteoptimalisatie, e-mailpersonalisatie en optimalisatie van dynamische marketing en advertenties.

  Voorbeeld: Als u eerder interesse hebt getoond in een reis naar Hawaï en u vervolgens de website van een reisbureau bezoekt, kan het reisbureau aanbiedingen voor vakanties naar Hawaï op de homepage weergeven.

 • iv. Voor het koppelen van profielen en segmenten zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud uw interessesegmenten kunnen koppelen in de verschillende browsers en/of apparaten die u mogelijk gebruikt voor de doelen die in deze sectie worden beschreven.

  Voorbeeld: U bent geïnteresseerd in vakanties die worden aangeboden door een reisbureau en hebt op hun online reclame geklikt. U bent aangemeld bij meerdere apparaten (uw desktopcomputer, smartphone en tablet) met dezelfde aanmelding. Oracle-partners hebben vastgesteld dat u waarschijnlijk dezelfde gebruiker op deze apparaten bent. Het reisbureau kan u vakantieaanbiedingen sturen op deze verschillende apparaten (via een onidentificeerbaar gemaakte cookie-id).

 • v. Voor het maken van gemodelleerde online en offline doelgroepen voor de producten en services van Oracle Data Cloud-klanten.

  Voorbeeld: Een marketingprofessional die voor een reisbureau werkt, wil meer klanten vinden die, net zoals u, geïnteresseerd zijn in een reis naar Hawaï. Oracle Data Cloud zoekt gemeenschappelijke kenmerken in profielen waarmee interesse is getoond in een reis naar Hawaï en zoekt vervolgens andere profielen waar een vergelijkbare interesse kan worden afgeleid.

 • vi. Zodat onze Oracle Data Cloud-klanten zelf verzamelde informatie kunnen koppelen aan bepaalde Oracle Data Cloud-id's om marketing- en reclameservices aan u te leveren.

  Voorbeeld: Een reisbureau heeft zijn eigen lijsten van klanten die reisarrangementen bij het bureau hebben gekocht. Deze lijsten bevatten namen, e-mailadressen en huisadressen. Het reisbureau wil deze klanten met online reclame kunnen bereiken. Hiervoor moeten de eigen klantenlijsten met geïdentificeerde namen, e-mailadressen en huisadressen worden omgezet naar onidentificeerbaar gemaakte groepen cookie- en apparaat-id's, middels een proces dat in de reclamebranche bekendstaat als 'onboarding'.

 • vii. Alleen voor de Verenigde Staten: zodat onze klanten op uw huisadres catalogi kunnen leveren die u mogelijk interessant vindt op basis van uw eerdere aankoopgedrag.

 • b) om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren

  We verwerken mogelijk persoonsgegevens voor de eigen onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden van Oracle.

  Bijvoorbeeld: om gegevenskwaliteit te verbeteren, nieuwe functies en functionaliteit te ontwikkelen, en voor statistische analyses met betrekking tot de prestaties en werking van Oracle Marketing & Data Cloud.

 • c) om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren

  We kunnen gebruiksgegevens en operationele systeemgegevens verzamelen uit Oracle Marketing & Data Cloud voor beveiliging en activiteitenbeheer om zo onze netwerken en systemen, alsmede onze producten en services veilig te houden, of om cyberaanvallen of potentiële fraude, met inbegrip van advertentiefraude, te onderzoeken en voorkomen, en om bots te detecteren.

 • d) om te voldoen aan toepasselijke wetten en reguleringen, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

  In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetten en reguleringen. Bijvoorbeeld, om te reageren op een verzoek van een toezichthouder of om een wettelijke claim te verdedigen. We verwerken mogelijk ook persoonsgegevens tijdens onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om audits en onderzoeken te verrichten, en voor financierings-, boekhoudings-, archiverings- en verzekeringsdoeleinden.

6. WAT IS ONZE BASIS VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS OVER U ALS INGEZETENE VAN DE EUROPESE UNIE (EU)?

Voor persoonsgegevens over u die zijn verzameld in de EU/EER, is onze basis voor verwerking het volgende:

 • We hebben uw toestemming nodig zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud u producten en services kunnen bieden en we onze Oracle-producten en -services kunnen ontwikkelen en verbeteren. Uw toestemming wordt verkregen namens Oracle en de klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud via onze gegevensleveranciers. Raadpleeg onderstaande Sectie 12 voor meer informatie over het afmelden van gerichte gegevensverwerking op basis van uw toestemming;
 • We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om meet- en analysegegevens te bieden over campagneresultaten, om onze sites, producten en services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren, en om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te onderhouden. Voor zover dit wordt erkend als een geldige rechtsgrondslag, kunnen we ons baseren op gerechtvaardigde belangen zodat klanten en partners van Oracle Marketing & Data Cloud aan u producten en services kunnen bieden;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetten en reguleringen, zoals het opvolgen van een dagvaarding of naleven van een ander juridisch proces, of om een afmeldingsverzoek te verwerken.

7. HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Oracle onderhoudt persoonsgegevens gedurende de volgende bewaartermijnen:

 • a) Online informatie over u wordt gedurende maximaal 13 maanden bewaard.

  Bij wijze van uitzondering en voor online informatie die buiten de EU/EER wordt verzameld, kan online informatie maximaal 18 maanden worden bewaard, bijvoorbeeld voor gerichte seizoensgebonden of cyclische reclamecampagnes voor Oracle-klanten of interne analyse- en modelontwikkeling.

 • b) Online informatie over u voor technologie op meerdere apparaten of met verschillende inhoud wordt gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

 • c) Offline informatie over u mag maximaal 5 jaar bewaard blijven als u zich in de EU/EER bevindt. We bewaren offline informatie over u in andere jurisdicties indien dit nodig is voor bedrijfsdoeleinden.

 • d) Persoonsgegevens die nodig zijn om afmeldvoorkeuren te bewaren, worden gedurende 20 jaar bewaard, tenzij u deze verwijdert of anderszins voorkomt dat deze gegevens worden verzameld, zoals beschreven in onderstaande Sectie 12.

8. WANNEER EN HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Delen binnen Oracle

Als wereldwijde organisatie delen we informatie over u mogelijk wereldwijd via de wereldwijde organisatie van Oracle. Een lijst met Oracle-entiteiten is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

Oracle-medewerkers zijn bevoegd om inzage te krijgen in persoonsgegevens, uitsluitend voor zover nodig is voor de toepasselijke doel(en) en voor de uitvoer van hun functietaken.

Delen met derden

We delen mogelijk persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Klanten en partners van Oracle Data Cloud, met inbegrip van aanbieders van digitale marketing, reclamebureaus, online uitgevers, platforms aan de vraagzijde, gegevensbeheerplatforms, platforms aan de aanbodzijde en sociale-medianetwerken;
 • externe serviceproviders die nodig zijn voor het uitvoeren van Oracle Marketing & Data Cloud-services namens Oracle;
 • relevante derde partijen bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, overdracht of andere wijze van afstand doen van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (met inbegrip van een faillissement of soortgelijke procedure);
 • indien wettelijk is vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude, of om te reageren op overheidsverzoeken, met inbegrip van overheidsinstanties en autoriteiten buiten het land waar u woont, voor de nationale veiligheid en/of wetshandhaving.

Wanneer derden inzage krijgen in persoonsgegevens, nemen we passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dergelijke verwerking noodzakelijk is en voldoet aan dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

9. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS WERELDWIJD BEHANDELD?

Oracle is een wereldwijde onderneming met activiteiten in meer dan 80 landen en persoonsgegevens worden wereldwijd verwerkt. Als persoonsgegevens worden overgebracht naar een Oracle-ontvanger in een land dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zal Oracle maatregelen nemen om gegevens over u te beschermen, zoals zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de voorwaarden van de EU-modelclausules.

Oracle houdt zich ook aan het tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten afgesloten Privacy Shield Framework en het tussen Zwitserland en de Verenigde Staten afgesloten Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van handel, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens in gevallen waarin een Oracle Data Cloud-klant en Oracle contractueel zijn overeengekomen dat de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER ("Europese Economische Ruimte") of Zwitserland zal worden uitgevoerd en verwerkt overeenkomstig het Privacy Shield voor de betreffende services. Wanneer Oracle deze activiteiten uitvoert namens Oracle Data Cloud-klanten in de EER of Zwitserland, bewaart en/of verwerkt Oracle de door de EER-klant of Zwitserse klant verschafte persoonsgegevens volgens de aanwijzingen van de klant. Het is aan Oracle ervoor te zorgen dat derde partijen die uit hoofde van ons handelen, dat ook doen. Oracle is gecertificeerd door het Amerikaanse Department of Commerce en houdt zich aan de principes van het Privacy Shield. Mochten de voorwaarden in dit Privacybeleid in strijd zijn met de principes van het Privacy Shield, dan gelden de principes van het Privacy Shield. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacy Shield-programma. Daar vindt u ook onze certificering.

Raadpleeg de Privacy Shield-website voor de lijst van bedrijven en instellingen die vallen onder de Privacy Shield-zelfcertificering van Oracle. Wat persoonsgegevens betreft die worden ontvangen of overgedragen volgens het Privacy Shield Framework, is Oracle onderhevig aan de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de VS en zal Oracle samenwerken met de EU-autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

10. HOE WORDT INFORMATIE OVER U BEVEILIGD?

Oracle heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of inzage, alsmede alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

11. WELKE COOKIES, PIXELTAGS EN ANDERE SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN WE?

Oracle en onze advertentietechnologiepartners gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld pixeltags en apparaat-id's) om u en/of uw apparaten te herkennen op en buiten verschillende services en apparaten voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in bovenstaande Sectie 5.

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks tekens waarmee een browser op een verbonden apparaat op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij of onze Oracle Marketing & Data Cloud-partners kunnen gebruikmaken van cookies om, onder andere, gebruikerstrends te volgen en informatie te verzamelen over uw gebruik van de sites van onze klanten of interactie met reclame. De meeste browsers zijn aanvankelijk zo geconfigureerd dat cookies standaard worden geaccepteerd. U kunt uw browserinstellingen echter wijzigen, zodat cookies van derde partijen worden afgewezen of dat er een waarschuwing verschijnt wanneer een cookie van een derde partij wordt verzonden. Raadpleeg de Help-bestanden bij uw browser voor informatie over het verwerken van cookies.

Pixeltags (ook wel webbakens of onzichtbare GIF-bestanden genoemd) zijn onzichtbare afbeeldingen van 1 x 1 pixel. Deze worden op webpagina's geplaatst waarop deze technologie wordt gebruikt voor marketing- en meetdoeleinden. Wanneer u toegang hebt tot deze webpagina's, genereren pixeltags een algemene melding van het bezoek. Pixeltags kunnen met cookies of zelfstandig worden gebruikt. Wanneer deze worden gebruikt met cookies, kunnen pixeltags de activiteit op een site door een bepaald apparaat bijhouden en relevante online reclame aan u tonen. Wanneer u cookies uitschakelt of u zich hebt afgemeld van cookies, detecteren pixeltags alleen een uniek websitebezoek en uw interactie met de reclame, maar volgen een persoon niet om relevante online reclame te tonen.

U kunt zich afmelden van cookies met behulp van de afmeldtools in de volgende sectie.

12. WELKE KEUZES HEBT U?

We bieden meerdere keuzes ten aanzien van de informatie die we over u verwerken. U kunt deze keuzes uitoefenen zoals hieronder beschreven.

Afmelden van en bezwaar maken tegen ons gebruik van persoonsgegevens

Oracle biedt u meerdere manieren om u af te melden van en bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid:

 • Afmelden via Oracle Data Cloud. U kunt hier de afmeldtool van Oracle Data Cloud gebruiken.

  Als u deze afmeldtool gebruikt, meldt Oracle u af voor het gebruik door Oracle van uw informatie voor Oracle Data Cloud-services, waaronder gebruik van uw informatie door Oracle zelf en door derde partijen. Zie bovenstaande Sectie 2 voor meer informatie over het onderscheid tussen door Oracle zelf verzamelde gegevens en gegevens die afkomstig zijn van derde partijen.
 • Afmelding via de AdTech-branche. U kunt ook kiezen zich af te melden van onze verwerking van uw persoonsgegevens voor Oracle Marketing & Data Cloud-services door gebruik te maken van de afmeldtools van de volgende branchegroepen: De deelname van Oracle aan dergelijke organisaties kan plaatsvinden onder de naam “BlueKai” of “Datalogix”.
 • Afmelding via een mobiel apparaat. De afmeldmethoden die hierboven zijn beschreven, werken vaak voor webnavigatie vanaf een mobiel apparaat, maar ‘app’-omgevingen voor mobiele apparaten accepteren geen cookies. U kunt overwegen de app AppChoices van Digital Advertising Alliance (DAA) te installeren om bij gebruik van een mobiele app-omgeving uw afmeldingen voor specifieke bedrijven, waaronder Oracle, te beheren. Meer informatie over het downloaden en configureren van de app AppChoices voor uw mobiele platform is hier beschikbaar.
 • Niet traceren. Oracle respecteert de browserinstelling “Do Not Track” (Niet traceren). Dit betekent dat we uw browser niet volgen voor marketingdoeleinden wanneer u "Do Not Track" (Niet traceren) hebt ingeschakeld in uw browserinstellingen.

Als u zich afmeldt met een van de eerste drie afmeldtools, ontvangt u mogelijk tijdelijk nog marketingberichten van marketingcampagnes die al zijn gestart. U wordt echter afgemeld van alle toekomstige marketingcampagnes waarbij gebruik wordt gemaakt van Oracle Marketing & Data Cloud.

De eerste drie afmeldtools zijn momenteel gebaseerd op cookies en hierbij kan Oracle uw persoonsgegevens niet gebruiken voor gerichte reclame in de browser waarin deze cookies zijn geplaatst. Dit betekent dat de afmelding alleen werkt als in uw browser is ingesteld dat externe cookies worden geaccepteerd en mogelijk niet werkt als cookies soms automatisch worden uitgeschakeld of verwijderd (zoals bij bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen). Als u cookies verwijdert, uw browserinstellingen wijzigt, een andere browser, computer of ander besturingssysteem gebruikt, moet u zich opnieuw afmelden. Oracle gebruikt geen blijvende, unieke id's waarmee een eerder afgemeld profiel of verwijderde cookie weer geactiveerd kan worden.

Persoonsgegevens verwijderen

U kunt uw online informatie over u wissen of verwijderen door u af te melden van Oracle Data Cloud-services met behulp van bovenstaande Oracle Data Cloud-afmeldtool.

Als u een verzoek wilt indienen om uw offline informatie te laten wissen of verwijderen, kunt u dit formulier gebruiken.

Inzage in persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw recht om inzage te krijgen in uw online informatie die is opgeslagen in Oracle Data Cloud, kunt u Oracle Data Cloud Register (hierna 'Register' genoemd) gebruiken om de online segmenten te bekijken die Oracle heeft gekoppeld aan uw apparaat. Als u het Register opent, kunt u de typen interessesegmenten van derden weergeven die beschikbaar zijn voor Oracle Data Cloud-klanten. De interessesegmenten die u in het Register ziet, bevatten informatie van het profiel dat is gekoppeld aan de specifieke browser of computer of aan het specifieke apparaat waarmee u het Register bezoekt. U ziet mogelijk andere segmenten wanneer u het Register bekijkt in een andere browser, op een andere computer of op een ander apparaat. Daarom raden we aan om gebruik te maken van verschillende browsers en apparaten bij het openen van het Register

Voor een kopie van uw offline informatie kunt u contact opnemen met de Oracle Global Data Protection Officer, zoals uiteengezet in onderstaande Sectie 16. De meeste offline inzageverzoeken kunnen snel worden afgehandeld, maar complexe aanvragen vergen mogelijk meer onderzoek en tijd. In dergelijke gevallen nemen we binnen één maand na ontvangst van uw verzoek contact met u op om het verzoek en passende vervolgstappen te bespreken. We kunnen geen informatie verstrekken die onze klanten zelf verzamelen en onderhouden. Als u vragen hebt over zelf verzamelde informatie, raadt Oracle aan om rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf dat de informatie van u heeft verzameld.

13. VERZAMELT ORACLE DATA CLOUD GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?

Oracle maakt geen online interessesegmenten die persoonsgegevens bevatten die we classificeren als gevoelig. Welke soorten persoonsgegevens gevoelig zijn, kan variëren per consument en het toepasselijke recht, maar we behandelen de volgende soorten persoonsgegevens als gevoelig:

 • Specifieke gezondheidsinformatie, zoals een consument die een bepaalde medische aandoening heeft, bijvoorbeeld kanker of diabetes. Klik hier voor de lijst met externe interessesegmenten op het gebied van gezondheid en welzijn die beschikbaar zijn in Oracle BlueKai Marketplace.
 • bepaalde aspecten van het privéleven of de financiële situatie van de consument;
 • interesse in "18+"-producten of -services;
 • informatie die op basis van de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.

We staan niet toe dat de Oracle-gegevensservices worden gebruikt om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een dienstbetrekking, krediet, zorg of verzekering.

14. VERZAMELT ORACLE DATA CLOUD PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar en stemmen onze services niet af op deze groep. Daarnaast verbieden we onze Oracle Data Cloud-partners om Oracle persoonsgegevens te verstrekken die afkomstig zijn van websites die gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar of van consumenten van wie deze bedrijven weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

15. IS ORACLE LID VAN EEN BRANCHEORGANISATIE?

Oracle is lid van en houdt zich aan de zelfregulerende principes van de volgende organisaties:


Als lid van deze organisaties werkt Oracle samen met toonaangevende bedrijven aan belangrijke kwesties op het gebied van privacy en klantbeveiliging met betrekking tot offline direct marketing en online reclame.

NAI heeft een nalevingsprogramma opgesteld waarin nalevingscontroles, een klachtenproces voor consumenten, sancties en jaarrapporten zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de deelnemende bedrijven zich aan hun beloften aan u houden en de zelfregulerende gedragscode van het NAI opvolgen.

16. HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Oracle heeft een Global Data Protection Officer aangesteld. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een wijze die niet strookt met het Privacybeleid of uw keuzes, als u nog vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit Privacybeleid hebt, of als u uw rechten op de inzage in uw offline persoonsgegevens zoals beschreven in Sectie 12 wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer door een verzoekformulier in te vullen.

Schriftelijke verzoeken aan de Global Data Protection Officer kunt u richten aan:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
Verenigde Staten

17. GESCHILLEN OPLOSSEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Neem in eerste instantie contact met ons op als u een klacht hebt met betrekking tot onze naleving van dit Privacybeleid. We zullen klachten en geschillen met betrekking tot het gebruiken en delen van persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Mocht u een niet-opgeloste klacht met betrekking tot privacy of gegevensgebruik hebben die niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, neem dan (gratis) contact op met onze externe bemiddelaar voor geschillenoplossing in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden, die zijn uiteengezet op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen als alle andere procedures voor het oplossen van geschillen geen resultaat hebben opgeleverd. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie.

18. ORACLE-HOOFDKANTOOR

Het adres van het hoofdkantoor van Oracle:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, VS

Tel.: +1.650.506.7000
Fax: +1.650.506.7200


Meer informatie