Oracle Juridisch

Oracle Downloads
Juridische kennisgevingen

Privacybeleid voor Oracle Marketing Cloud en Oracle Data Cloud

Inleiding

Oracle vindt het belangrijk dat consumenten meer weten over en meer controle hebben over de informatie die betrekking op hen heeft en die Oracle ter beschikking stelt van de klanten van Oracle Marketing Cloud- en Oracle Data Cloud-marketingservices ("OMC/ODC-services"). Dit privacybeleid is bedoeld om consumenten ("u" of ''uw") de tools te verschaffen om het verzamelen en het gebruik van deze informatie te begrijpen en te beheren.

Reikwijdte

Dit beleid betreft de verwerking door Oracle van door derden verkregen informatie over u teneinde OMC/ODC-services te kunnen leveren ("Marketinginformatie"). Informatie "van derden" verwijst naar informatie die Oracle ontvangt van derde partijen en die Oracle gebruikt om OMC/ODC-services te leveren in overeenkomst met dit privacybeleid. Dit kan informatie zijn aan de hand waarvan u niet kunt worden geïdentificeerd, maar ook informatie aan de hand waarvan u wel kunt worden geïdentificeerd. In het gedeelte ''Typen verzamelde informatie'' van dit privacybeleid worden de verschillende typen informatie beschreven.

Dit beleid is niet van toepassing op het door de OMC/ODC-klant zelf uitgevoerde verzamelen en gebruiken van uw informatie (''eigen informatie'') voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ook niet wanneer de klant dat doet met gebruik van Oracle-producten of -services. Een Oracle-klant kan bijvoorbeeld de Oracle Marketing Cloud- of andere Cloud-services gebruiken om alleen de gegevens te verzamelen of te beheren die het bedrijf zelf (of haar agenten) heeft verzameld of aangeschaft. Dit wordt ook wel ''eigen informatie'' genoemd. Deze eigen informatie wordt verzameld, gedeeld en gebruikt volgens het individuele privacybeleid van de Oracle-klant die deze informatie heeft verzameld en is dus niet onderhevig aan dit beleid. Neem contact op met het desbetreffende bedrijf als u vragen hebt over het gebruik van uw informatie. Houd er echter rekening mee dat als u de in dit privacybeleid beschreven afmeldingstool gebruikt, Oracle u afmeldt voor het verzamelen en het gebruiken van uw informatie door OMC/ODC-services voor gerichte reclame. Daarnaast wordt u afgemeld voor het verzamelen door derden, hetgeen later in dit beleid wordt beschreven.

Bezoekers van Oracle-websites of Oracle-klanten die meer willen weten over de manier waarop Oracle gebruikmaakt van de informatie die over hen wordt verzameld in het kader van hun algemene relatie met Oracle of hun bezoek aan Oracle-websites, dienen het Oracle-privacybeleid te raadplegen.

Typen verzamelde informatie

Marketinginformatie kan zowel offline als online informatie omvatten. Offline marketinginformatie is bijvoorbeeld afkomstig van fysieke of online winkels, supermarkten en de daaraan gerelateerde klantenkaarten, catalogusbestellingen en adreslijsten voor catalogi ("Offline marketinginformatie").

Enkele voorbeelden van Offline marketinginformatie in OMC/ODC aan de hand waarvan een bepaalde persoon rechtstreeks kan worden geïdentificeerd:

 • Naam en woonadres, e-mailadressen en telefoonnummers
 • Gedragskenmerken of demografische kenmerken die zijn gekoppeld aan persoonlijke identificatiecodes
 • Transactiegegevens op basis van eerdere aanschaffen, indien gekoppeld aan persoonlijke identificatiecodes
 • Bedrijfsgegevens zoals de naam, grootte en locatie van het bedrijf van de consument en de functie van de consument binnen het bedrijf
 • Gegevens van aanmeldingslijsten voor marketing, consumentenenquêtes of openbare informatie
 

Online marketinginformatie wordt verzameld op basis van internetactiviteiten en u kunt niet persoonlijk worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie ("Online marketinginformatie"). Enkele voorbeelden van Online marketinginformatie in OMC/ODC aan de hand waarvan een bepaalde persoon niet rechtstreeks kan worden geïdentificeerd:

 • Unieke identificatiecodes, zoals een cookie die op een computer is geplaatst, de identificatiecode van een mobiel of ander apparaat,
 • het Internet Protocol-adres ("IP-adres") en de informatie afkomstig van het IP-adres, zoals de geografische locatie
 • Informatie over een apparaat zoals informatie in http-headers (hieronder gedefinieerd) of overige ITP-signalen (Internet Transfer Protocol), type en versie browser of apparaat, besturingssysteem, tekenreeks van de gebruikersagent en informatie over of op basis van de aanwezigheid of het gebruik van "apps" op mobiele apparaten, schermresolutie en de voorkeurstaal van de consument
 • Geanonimiseerde persoonlijke gegevens (zoals e-mailadressen die geanonimiseerd zijn, zodat de ontvanger deze informatie niet kan identificeren)
 • Demografische informatie, zoals het geslacht, de leeftijd en inkomenscategorie, waar deze niet zijn gekoppeld aan persoonlijke identificatiecodes
 • Gedragsgegevens op basis van het gebruik van de computer of het apparaat van de consument op websites of in apps, zoals advertenties, websites en inhoudsgebieden waarop is geklikt en datum en tijd van activiteiten
 • De zoekopdracht die de gebruiker heeft gebruikt om een website te bereiken
 • Breedte-/lengtegraadgegevens ("Breedte-/lengtegegevens")

Hoe informatie wordt verzameld

Oracle kan Marketinginformatie ontvangen van derde partijen, zoals onze klanten, gegevensproviders en gegevenspartners ("Gegevensbronnen"). Oracle staat onze OMC/ODC-gegevensbronnen toe om ons Marketinginformatie te verzenden die ze hebben verzameld met gebruik van zowel online als offline bronnen. Dit kan informatie zijn van klantlijsten, abonnees van websites of andere informatie die is gemaakt met de eigen technologie van een derde partij (zoals eigen modellering of afstemmingstechnologie van andere bedrijven).

Online marketinginformatie wordt verzameld naar aanleiding van de interactie op uw computer of apparaat, inclusief gegevens die zijn opgenomen in standaard HTTP-headers of HTML, die zijn verzameld door cookies of specifieke site-interactie zoals klikbewegingen, de bekeken reclame en ander online gedrag dat kan worden bepaald via JavaScript en Pixel Tags.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden met een reeks tekens die fungeren als een unieke identificatiecode voor een browser. Ze worden door websitebeheerders of derde partijen naar een computer gestuurd. De meeste browsers zijn aanvankelijk zo geconfigureerd dat cookies standaard worden geaccepteerd. U kunt uw browserinstellingen echter wijzigen, zodat cookies van derde partijen worden afgewezen of dat er een waarschuwing verschijnt wanneer een cookie van een derde partij wordt verzonden. Raadpleeg de Help-bestanden bij uw browser voor informatie over het verwerken van cookies.

"HTML" is de taal waarin webpagina's worden geschreven. HTML kan "Pixeltags" bevatten, dit zijn kleine reeksen code in HTML die een methode bieden voor het leveren van afbeeldingen op een webpagina, in een e-mail of een ander elektronisch document. Met pixeltags kan de beheerder van de webpagina of een ander document of een derde partij die de pixeltag levert, cookies instellen, lezen en wijzigen in en andere gegevens overdragen naar de browser waarin de webpagina of het andere document wordt weergegeven. Pixeltags kunnen ook worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de computer waarop de webpagina of het andere document wordt weergegeven, inclusief het IP-adres van de computer waar de tag naartoe is gestuurd, het tijdstip van verzending, het besturingssysteem en het browsertype van de consument en dergelijke informatie.

"HTTP-headers" zijn gegevens die worden verzonden wanneer een webpagina wordt bekeken. Deze headers bevatten technische informatie die nodig is voor de communicatie tussen een websiteserver en een apparaat met een browser. Andere protocollen voor elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mailprotocollen) gebruiken ook headers voor de overdracht van informatie. Onze OMC/ODC-klanten verzenden mogelijk informatie via HTTP-headers (of andere protocollen voor elektronische communicatie) naar Oracle of stellen Oracle anderszins in staat deze informatie af te leiden van de interactie van de consument met de website van de klant. Dit betreft mogelijk informatie over de browser op het apparaat, de gewenste webpagina, de server en andere informatie die de klant heeft over de consument, diens computer of apparaat (zoals een drager of identificatiecode voor het apparaat).

Hoe Oracle gebruikmaakt van Marketinginformatie

OMC/ODC-klanten en -partners gebruiken Profielen en Interessesegmenten (beide worden verderop gedefinieerd) voor marketingcampagnes teneinde de inhoud en advertenties die consumenten ontvangen relevanter te maken. Profielen en Interessesegmenten zijn gebaseerd op offline of online interacties met de consument die zijn verzameld door de Gegevensbronnen van Oracle teneinde interesses te kunnen afleiden. Als we Offline marketinginformatie ontvangen waaruit de identiteit van een klant blijkt, verwijderen we de gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, voordat we deze informatie gebruiken voor gerichte online reclame.

Een "Profiel" is een serie kenmerken over een specifieke consument of computer of over een specifiek apparaat of over een aantal computers of apparaten met gemeenschappelijke kenmerken. Een "interessesegment" is een groep Profielen met gemeenschappelijke voorkeuren of die hetzelfde gedrag vertonen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat we een Interessesegment maken dat bestaat uit Profielen met een interesse voor ''Reizen''. We creëren deze Interessesegmenten op basis van de informatie die ons ter beschikking staat en van de voorkeuren en verzoeken van onze consumenten.

We kunnen rapporten opstellen en metrische gegevens voorbereiden op basis van Marketinginformatie, zodat onze klanten weten hoeveel consumenten uit een Interessesegment gebruikmaken van de geaggregeerde gegevens over de consumentenactiviteit op de websites waarvoor Interessesegmenten worden verzameld en gebruikt. We kunnen ook geaggregeerde rapporten opstellen voor onze klanten waarin de effectiviteit van hun marketingcampagnes wordt gemeten. De rapporten en metrische gegevens die we onze klanten verschaffen, bevatten geen Marketinginformatie aan de hand waarvan een klant kan worden geïdentificeerd.

Offline marketinginformatie wordt mogelijk door onze klanten gebruikt voor offline direct mail campagnes. Oracle kan de marketinglijst van een klant aanvullen of een klant een lijst met mogelijke consumenten verschaffen om de klant te helpen met offline direct marketing. Consumenten kunnen zich afmelden voor het gebruik van Marketinginformatie door Oracle. In het gedeelte Afmelden wordt beschreven hoe dat moet.

Marketinginformatie kan ook worden gebruikt voor facturerings-, auditing-, onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden, voor onze interne bedrijfsvoering en om geaggregeerde statistische gegevens op te stellen voor marktonderzoek of analyseservices. Geaggregeerde statistische gegevens bevatten geen informatie aan de hand waarvan een consument rechtstreeks kan worden geïdentificeerd.

Hoe Oracle gebruikmaakt van cookie-id's en andere identificatiecodes

Oracle gebruikt verschillende methoden en technologieën om Profielen te maken. Oracle maakt offline Profielen en Interessesegmenten per huishouden en/of persoon door gebruik te maken van eerder aangeschafte producten, demografische gegevens en gedragskenmerken. Oracle maakt online Profielen aan de hand van cookies, apparaat- en contextoverschrijdende technologie (wordt verderop uitgelegd) of andere unieke identificatiecodes die onze klanten ons verschaffen (bijvoorbeeld mobiele reclame-id's).

Oracle koppelt een unieke identificatiecode (''Cookie-id'') aan elke cookie voor gerichte reclame die we hebben geïnstalleerd in de webbrowser van een consument. Wanneer onze Gegevensbronnen ons informatie over de desbetreffende browser sturen of Oracle anderszins in staat stellen om informatie te verzamelen aan de hand van de interactie tussen de webbrowser en een webpagina, gebruiken we de Cookie-id om de informatie op te slaan in een Profiel met dezelfde Cookie-id. Stel bijvoorbeeld dat een computer met een bestaande cookie van Oracle voor gerichte reclame wordt gebruikt om te zien hoe duur vluchten naar Hawaii zijn en dat deze computer de volgende dag wordt gebruikt om naar tweedehandsauto's te zoeken. Oracle legt dan vast dat het Profiel dat aan de desbetreffende Cookie-id is gekoppeld interesse heeft geuit voor zowel reizen naar Hawaii als voor tweedehandsauto's.

Andere identificatiecodes. Oracle kan een statistische identificatiecode ("Stat-id") maken voor een gebruiker of een groep gebruikers die de tekenreeks van de gebruikersagent en het IP-adres gebruiken. Voor het maken van een Stat-id worden berekeningen uitgevoerd waarna een probabilistische identificatiecode aan een apparaat of aan een groep apparaten wordt toegewezen op basis van de informatie in de header. Meerdere gebruikers kunnen dezelfde Stat-id hebben en één gebruiker kan meerdere Stat-id's hebben. Gegevensbronnen kunnen andere unieke identificatiecodes maken of verzamelen en deze doorgeven aan Oracle. Dit kunnen identificatiecodes zijn die zijn bedoeld voor marketingdoeleinden (mobiele reclame-id's), gehashte e-mails of eigen identificatiecodes die zijn gemaakt door de Gegevensbronnen. Oracle kan verbindingen tot stand brengen tussen deze en andere identificatiecodes.

Apparaat- en contextoverschrijdende technologie

Oracle kan Profielen ook koppelen met gebruik van apparaat- en contextoverschrijdende technologie. Deze technologie is ontworpen om Oracle en haar klanten in staat te stellen de Interessesegmenten van een consument te koppelen aan de verschillende apparaten of situaties waarin de consument door digitale inhoud navigeert. Eén gebruiker kan bijvoorbeeld meerdere browsers gebruiken op één apparaat of verschillende apparaten gebruiken (pc's, smartphones en tablets), met als resultaat dat hij of zij meerdere Profielen heeft op deze verschillende apparaten en in deze verschillende situaties. Aan de hand van apparaat- en contextoverschrijdende technologie kunnen deze Profielen en de corresponderende Interessegegevens van verschillende situaties en apparaten worden gekoppeld.

Oracle doet dit aan de hand van deterministische en statistische methodes. De deterministische methode maakt gebruik van gegevens die niet veranderen, zoals een consument die zich op verschillende apparaten aanmeldt bij hetzelfde account. De statistische methode maakt gebruik van niet-vaststaande gegevens over het apparaat of de browsers aan de hand waarvan apparaten of situaties kunnen worden vastgesteld, zoals een geheel of gedeeltelijk IP-adres en de browserversie. Oracle analyseert deze gegevens om te bepalen of de apparaten of situaties mogelijk gekoppeld zijn aan één consument. Als een waarschijnlijk verband wordt gevonden, brengt Oracle koppelingen aan tussen de Profiel-id's van de verschillende apparaten en situaties aan de hand van een referentietabel voor het koppelen van deze apparaten of situaties. Oracle-klanten kunnen deze gekoppelde Interessegegevens dan gebruiken voor het leveren van gerichte reclame en andere inhoud op alle apparaten en in alle situaties van de consument. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een klant die in een Chrome-browser naar vakanties in Hawaii zoekt, overschakelt op een mobiele toepassing. Als dat gebeurt en Oracle de Cookie-id van de Chrome-browser aan de mobiele reclame-id's heeft gekoppeld, kan Oracle de consument dan reclame over vakanties op Hawaii leveren op het mobiele apparaat. Consumenten kunnen zich afmelden voor het gebruik van apparaatoverschrijdende technologie door Oracle. In het gedeelte Afmelden wordt beschreven hoe dat moet.

Openbaarmaking van Marketinginformatie

We spelen Marketinginformatie door naar onze OMC/ODC-klanten, zodat onze klanten de OMC/ODC-services kunnen gebruiken voor het uitvoeren van offline en online marketingcampagnes. Onze klanten kunnen externe serviceproviders in de arm nemen die namens hen reclame of andere inhoud tot stand brengen en weergeven die past bij het Interessesegment waartoe een Profiel behoort. Als Oracle uw Marketinginformatie deelt met OMC/ODC-klanten, vereisen we dat deze de Marketinginformatie gebruiken in overeenkomst met dit Beleid en dat ze de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen.

We kunnen Marketinginformatie ook delen met externe serviceproviders, zodat deze voor Oracle of namens Oracle-klanten zakelijke functies kunnen uitvoeren. Als Oracle uw Marketinginformatie deelt met externe serviceproviders, vereisen wij dat deze de Marketinginformatie uitsluitend gebruiken om services aan ons te leveren. Ook moeten de serviceproviders beveiligingsmaatregelen implementeren om de vertrouwelijkheid van de desbetreffende informatie te handhaven.

Oracle kan de Marketinginformatie gebruiken of openbaar maken zoals wij dat noodzakelijk of passend achten: (a) volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief de wetgeving buiten het land waarin u woonachtig bent; (b) om te voldoen aan juridische vereisten; (c) om te reageren op verzoeken van openbare organen en regeringsinstanties, waaronder organen en instanties buiten het land waar u woonachtig bent in het kader van de nationale veiligheid en/of wetshandhaving; (d) om onze voorwaarden na te leven; en (e) om onze bedrijfsvoering of die van een van onze vestigingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze vestigingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we oplopen te beperken.

En in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van ons volledige of gedeeltelijke bedrijf, onze bedrijfsmiddelen of voorraad (inclusief in verband met een eventueel faillissement of vergelijkbare procedures), kunnen we de Marketinginformatie bovendien overdragen aan de desbetreffende derde partij.

Retentie van Marketinginformatie

Oracle zorgt dat Online marketinginformatie die is verzameld voor gerichte reclame binnen 180 dagen na de verwervingsdatum verloopt. Als u bijvoorbeeld voor het laatst op 1 januari op een reiswebsite hebt gezocht naar vliegtickets naar Hawaii, vervalt uw lidmaatschap van het Oracle-interessesegment ''Reizen naar Hawaii'' in uw Profiel op 1 juli. Apparaat-id's voor apparaat- en contextoverschrijdende technologie, zoals hieronder beschreven, worden 365 dagen lang bewaard. Sporadisch en in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving kan Oracle bepaalde OMC/ODC-klanten toestaan de Marketinginformatie maximaal 36 maanden te bewaren voor beperkte doeleinden, zoals seizoensgebonden of cyclische gerichte reclamecampagnes of interne analyses en modelontwikkeling. Dergelijke klanten dienen deze Marketinginformatie na afloop van de overeengekomen tijdsperiode te verwijderen.

Oracle kan ook Offline marketinginformatie en andere statistische gegevens die verband houden met de prestaties, de werking en het gebruik van OMC/ODC-services langer dan 180 dagen bewaren voor de volgende doeleinden: beveiligingsbeheer en operationeel beheer, statistische analyse, verbetering van de services, en onderzoek en ontwikkeling.

Toegang tot Marketinginformatie

Oracle beheert een consumententool, het Oracle Data Cloud-register ("Register"), waarmee u de online interessesegmenten van derde partijen in de Oracle BlueKai Marketplace kunt bekijken die van toepassing zijn op het apparaat waarmee het Register wordt bezocht. Binnen het Register kunt u individuele interessesegmenten naar eigen goeddunken verwijderen. De Interessesegmenten die u in het Register ziet, bevatten informatie van het Profiel dat is gekoppeld aan de specifieke browser of computer of aan het specifieke apparaat waarmee u het Register bezoekt. U ziet mogelijk andere segmenten wanneer u het Register bekijkt in een andere browser, op een andere computer of op een ander apparaat.

U kunt een verzoek indienen voor het controleren, corrigeren, bijwerken, onderdrukken of anderszins wijzigen van uw Offline marketinginformatie. U kunt ook bezwaar indienen tegen het gebruik of de verwerking van dergelijke Offline marketinginformatie door ons door een schriftelijk verzoek naar het onderstaande adres te sturen. Oracle zal u een kopie verschaffen van de Offline marketinginformatie in onze databases, waaronder een lijst met de Interessesegmenten die we aan u hebben gekoppeld. Als u deze informatie wilt ontvangen, stuurt u een schriftelijk verzoek en een kopie van uw door de overheid uitgeschreven identiteitsbewijs naar:

Chief Privacy Officer, Oracle
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
VS

Het merendeel van de vragen en problemen met betrekking tot toegang kan snel worden afgewerkt, maar voor ingewikkelde aanvragen is meer tijd en nader onderzoek vereist. In dergelijke gevallen nemen we binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek contact met u op om het verzoek en de volgende stappen te bespreken. We kunnen geen informatie verschaffen die uitsluitend door onze klanten wordt verzameld en beheerd. Mocht u vragen hebben over de privacywerkwijzen van onze klanten, dan raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende klant.

Afmelden

Zoals eerder vermeld, maakt Oracle gebruik van externe Offline en Online marketinginformatie om OMC/ODC-services te kunnen leveren aan onze klanten. We geven consumenten ook de kans zich af te melden, zodat Oracle deze informatie niet kan gebruiken.

Afmelden voor online marketinginformatie. Oracle biedt meerdere manieren waarop u zich kunt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw Marketinginformatie door derde partijen voor gerichte online reclame. Afmelden betekent niet dat u geen online reclame meer ziet, maar de advertenties die worden weergegeven, zijn niet bepaald door de Marketinginformatie die is verkregen aan de hand van OMC/ODC. Als uw browser cookies accepteert, kunt u zich rechtstreeks afmelden voor door een derde partij geleverde, gerichte reclame van OMD/ODC door de OMC/ODC-afmeldingscookie voor Datalogix, AddThis, Crosswise en BlueKai van Oracle te downloaden ("afmeldingscookie"). Wanneer deze afmeldingscookie in uw browser wordt geïnstalleerd, wordt voorkomen dat OMD/ODC Interessesegmenten creëert op basis van informatie die via de desbetreffende browser wordt verzameld. Klik hier voor toegang tot en meer informatie over de afmeldingscookie. De afmeldingscookie is zodanig geconfigureerd dat de afmelding minimaal 20 jaar geldig is, als de cookie niet wordt verwijderd. 

U kunt zich ook afmelden met gebruik van tools die door de volgende branchegroepen worden verschaft. (De deelname van Oracle aan dergelijke organisaties kan plaatsvinden onder de naam "BlueKai" of "Datalogix".)

 

Opmerking: de zojuist beschreven afmeldingstools zijn momenteel op cookies gebaseerd en voorkomen dat Oracle de Marketinginformatie gebruikt voor gerichte reclame in de browser waarin de cookies zijn geïnstalleerd. Dit betekent dat de afmelding alleen werkt als uw browser is ingesteld op het accepteren van externe cookies en mogelijk niet werkt als cookies soms automatisch worden uitgeschakeld of verwijderd (zoals op bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen). Als u cookies verwijdert, uw browserinstellingen wijzigt, een andere browser of computer of een ander besturingssysteem gebruikt, dient u zich opnieuw af te melden. Oracle gebruikt geen blijvende, unieke identificatiecodes waarmee een eerder afgemeld profiel of verwijderde cookie weer geactiveerd kan worden.

Let ook op het volgende: in verband met bepaalde OMC/ODC-services is het mogelijk dat OMC/ODC interactie aangaat met derde partijen die zich bezighouden met gerichte reclame. Een Oracle-klant kan u bijvoorbeeld via Oracle Marketing Cloud-services e-mails met reclame sturen en tags in deze e-mails opnemen waarmee een derde partij een cookie in uw webbrowser kan plaatsen. De Oracle-klant en de derde partij kunnen deze cookie gebruiken om gegevens over u te verzamelen en u later gerichte reclame te sturen. In deze bijzonder specifieke situatie voorkomt u via het afmelden met de eigen afmeldingscookie van Oracle niet dat derde partijen Marketinginformatie verzamelen of gebruiken voor gerichte reclame. Daarom raadt Oracle u aan de eerder beschreven afmeldingstools van het NAI, de DAA en de EDAA te gebruiken als u zich wilt afmelden voor deze activiteiten.

Apparaat- en contextoverschrijdend afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor gerichte reclame en Oracle apparaat- en contextoverschrijdende technologie heeft gebruikt om het desbetreffende profiel te koppelen aan andere apparaten of situaties, verbreekt Oracle de koppelingen tussen het afgemelde profiel en de andere apparaten of situaties. Als u zich wilt afmelden voor gerichte reclame op basis van uw andere apparaten of situaties, dient u een van de zojuist besproken afmeldingsopties te gebruiken voor elk apparaat dat en elke context (inclusief elke browser) die u gebruikt.

Afmelden op mobiele apparaten. OMC/ODC staat klanten toe Marketinginformatie die van mobiele apparaten is verkregen te gebruiken voor gerichte reclame. De eerder beschreven afmeldingsmethodes werken vaak gewoon in mobiele webbrowsers, maar ze zijn gebaseerd op cookies en zijn daarom minder betrouwbaar in mobiele ''app''-omgevingen die mogelijk geen cookies accepteren. Oracle raadt u daarom aan de AppChoices-app van de DAA (Digital Advertising Alliance) te downloaden. Deze app stelt consumenten in staat zich af te melden voor bepaalde bedrijven, waaronder Oracle, en levert een betrouwbaarder afmeldingssignaal wanneer u in een mobiele app werkt.

Afmelden voor Offline marketinginformatie. Oracle respecteert uw keuze u af te melden voor het gebruik van Offline marketinginformatie voor offline uitgevoerde direct mail campagnes of online uitgevoerde gerichte reclame. We hebben uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw afmelding te kunnen verwerken. Uw verzoek zal binnen 30 dagen worden ingewilligd. Het is mogelijk dat u nog marketing ontvangt van reeds in gang gezette campagnes, maar u bent afgemeld voor alle toekomstige campagnes. Klik hier om u af te melden voor offline reclame.

Als u zich wilt afmelden voor alle direct mail marketing die naar uw woonadres wordt gestuurd, ga dan naar de Direct Marketing Association-website voor informatie over het reduceren van dergelijke direct mail marketing.

Niet traceren. Oracle verwerkt Niet traceren-signalen van browsers niet op uniforme wijze. U kunt echter voorkomen dat Oracle Interessesegmenten verzamelt aan de hand van Cookies in een browser door externe cookies in die browser te blokkeren. Als u externe cookies blokkeert, zodat deze niet worden ingesteld in uw browser, kunt u mogelijk niet profiteren van alle functies van bepaalde websites en is het mogelijk dat u dezelfde inhoud en reclame vaak ziet op deze websites.

Oracle voegt mogelijk mettertijd meer afmeldingstools toe wanneer deze beschikbaar worden gesteld.

De toewijding van Oracle aan de privacystandaarden

Betrokkenheid bij de industrie. Oracle is lid van en houdt zich aan de zelfregulerende principes van de Direct Marketing Association (DMA), Direct Marketing Association UK (DMA UK), Network Advertising Initiative (NAI), Interactive Advertising Bureau (IAB), Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) en European Digital Advertising Alliance (EDAA). Als lid van deze organisaties werkt Oracle samen met toonaangevende bedrijven aan belangrijke kwesties op het gebied van privacy en klantbeveiliging met betrekking tot offline direct marketing en online reclame.

Het NAI heeft een nalevingsprogramma opgesteld waarin nalevingscontroles, een klachtenproces voor klanten, sancties en jaarrapporten zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de deelnemende bedrijven zich aan hun beloften aan u houden en de zelfregulerende gedragscode van het NAI volgen. Klik hier voor meer informatie over het NAI.

De DAA (Digital Advertising Alliance), DAAC (Digital Advertising Alliance of Canada) en de EDAA (European Digital Advertising Alliance) verschaffen zelfregulerende principes voor online gedragsgerichte reclame. Klik hier voor meer informatie over de DAA. Klik hier voor meer informatie over de DAAC. Klik hier voor meer informatie over de EDAA.

Gegevensbronnen. Oracle vereist dat haar Gegevensbronnen zich houden aan de wetten die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken en delen van Marketinginformatie door deze bronnen en dat de Gegevensbronnen een eigen privacybeleid hebben waarin hun werkwijzen worden vermeld, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Oracle staat dergelijke bedrijven toe een rechtstreekse koppeling naar dit privacybeleid te plaatsen. Oracle schrijft ook voor dat deze bedrijven uw toestemming vragen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dit omvat uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie.

Gevoelige gegevens. Oracle is zich bewust van de gevoelige aard van bepaalde typen gegevens. We creëren geen online Interessesegmenten die Marketinginformatie van derden weerspiegelen die wij als gevoelig beschouwen. Verschillende consumenten hebben mogelijk andere ideeën over welke typen Marketinginformatie als gevoelig worden beschouwd, maar op dit moment behandelen wij online Marketinginformatie als gevoelig als deze het volgende bevat: precieze gezondheidsinformatie (zoals een consument die een bepaalde ziekte heeft, zoals kanker of diabetes); bepaalde aspecten van het privéleven of de financiële situatie van een consument of een interesse in producten of services ''voor volwassenen''. Klik hier voor de lijst met externe Interessesegmenten op het gebied van gezondheid en welzijn die beschikbaar zijn in de Oracle BlueKai Marketplace. We stellen mogelijk verdere beperkingen in op segmenten op basis van andere wetgeving in landen buiten de Verenigde Staten. We staan niet toe dat onze Marketinginformatie wordt gebruikt om te bepalen of iemand geschikt is voor een dienstbetrekking, krediet of (zorg)verzekering. Klanten die hun eigen gegevens verzamelen, inclusief de klanten die ervoor kiezen hun gegevens te delen met andere derde partijen, hebben mogelijk hun eigen idee over wat zij als gevoelige informatie beschouwen. Oracle vereist echter dat alle dergelijke klanten de wetten op het gebied van gevoelige informatie naleven.

Kinderen. We verzamelen niet opzettelijk Marketinginformatie van en stemmen onze services niet af op kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. We verbieden onze Gegevensbronnen Oracle informatie te verschaffen van sites die gericht zijn op kinderen jonger dan 13 jaar of van consumenten van wie deze bedrijven weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Beveiliging

De beveiliging van Marketinginformatie is uitermate belangrijk voor Oracle. We implementeren fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw Marketinginformatie te beveiligen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, aanpassing en vernietiging.

Wanneer Oracle vaststelt dat Marketinginformatie is verkregen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden en die is opgeslagen in OMC/ODC of als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze informatie is verkregen door een onbevoegde persoon en de toepasselijke wet kennisgeving voorschrijft, zal Oracle, in naleving van de redelijke vereisten van wetshandhaving en volgens de toepasselijke wetgeving, de desbetreffende Gegevensbron die Oracle de informatie heeft verschaft op de hoogte stellen, zodat de Gegevensbron u op de hoogte kan stellen.

Overdracht naar het buitenland

Oracle is een wereldwijde onderneming met vestigingen in meer dan 80 landen. Het bedrijf heeft globale werkwijzen voor gegevensbeveiliging ontwikkeld die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen. Het is in overeenkomst met dit privacybeleid mogelijk dat uw persoonsgegevens globaal worden overgebracht, geopend en opgeslagen.

Oracle houdt zich aan het tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten afgesloten Privacy Shield Framework en het tussen Zwitserland en de Verenigde Staten afgesloten Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de retentie van persoonsgegevens in gevallen waarin een klant en Oracle contractueel zijn overeengekomen dat de overdracht van Persoonsgegevens uit de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland zal worden uitgevoerd en verwerkt volgens het Privacy Shield voor de relevante services. Wanneer Oracle deze activiteiten uitvoert namens klanten in de EER of Zwitserland, bewaart en/of verwerkt Oracle de door de EER-of Zwitserse klant verschafte persoonsgegevens volgens de aanwijzingen van de klant. Het is aan Oracle ervoor te zorgen dat derde partijen die uit hoofde van ons handelen, dat ook doen.

Oracle is gecertificeerd door het Amerikaanse Department of Commerce en houdt zich aan de principes van het Privacy Shield. Mochten de voorwaarden in dit Beleid in strijd zijn met de principes van het Privacy Shield, dan gelden de principes van het Privacy Shield. Ga naar https://www.privacyshield.gov/list voor meer informatie over het Privacy Shield-programma. Daar vindt u ook onze certificering.

Raadpleeg de Privacy Shield-website voor de lijst van bedrijven en instellingen die door de Privacy Shield-zelfcertificering van Oracle worden gedekt. Wat persoonsgegevens betreft die zijn ontvangen of overgedragen volgens het Privacy Shield Framework is Oracle onderhevig aan de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de V.S.

Oplossing van geschillen

Neem in eerste instantie contact met ons op als u een klacht hebt met betrekking tot onze naleving van dit privacybeleid. We zullen klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen volgens de voorwaarden van dit privacybeleid.

Mocht u een niet opgeloste klacht met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens hebben die niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, neem dan (gratis) contact op met onze in de V.S. gebaseerde externe bemiddelaar voor de oplossing van geschillen op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden, die in meer detail worden besproken op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen als alle andere procedures voor het oplossen van geschillen geen resultaat opleveren.

Contact met ons opnemen

Oracle heeft een Chief Privacy Officer aangesteld. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een manier die in strijd is met dit privacybeleid of uw opgegeven voorkeuren of als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met de Chief Privacy Officer door een aanvraagformulier in te vullen.

Schriftelijke vragen kunt u richten aan:

Chief Privacy Officer, Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
VS

Hoofdkantoor

Het adres van het hoofdkantoor van Oracle:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, VS
Tel: +1.650.506.7000
Fax: +1.650.506.7200

Updates van het beleid

Het is mogelijk dat Oracle dit privacybeleid zo nu en dan bijwerkt. In het geval van aanzienlijke wijzigingen die u minder rechten geven of Oracle volgens dit privacybeleid minder verplichtingen geven, plaatsen we een opvallende kennisgeving in deze sectie van dit privacybeleid zodat gebruikers weten dat het beleid is bijgewerkt.

Beleid bijgewerkt: woensdag 21 juni 2017

Oracle heeft dit privacybeleid opgesteld na de overname van BlueKai, Inc, Datalogix en Crosswise door Oracle, en nadat Oracle de bedrijfstakken Oracle Marketing Cloud en Oracle Data Cloud heeft opgericht. Klik hier om de vorige versie van het BlueKai-privacybeleid te zien. Klik hier om de vorige versie van het Datalogix-privacybeleid te zien. Klik hier om de vorige versie van het Crosswise-privacybeleid te zien.


Meer informatie