Rozwiązania dla branży usług

Zapewnij wyjątkową obsługę klienta dzięki wykorzystaniu kanałów marketingu organicznego, interakcji opartej na wiedzy i automatyzacji.

Obsługa cyfrowa

Wyposaż się w inteligentniejszą samoobsługę

Rozwiązanie Oracle Service Cloud umożliwia odwiedzającym wyszukiwanie odpowiedzi w trybie online z dowolnego urządzenia. Samoucząca się baza wiedzy poprawia się wraz z każdą interakcją z klientem i zapewnia głęboki, wartościowy wgląd w każdego klienta lub każdy trend.

Centrum kontaktowe

Zapewnij bezproblemowe działanie agentów ds. obsługi

Intuicyjne, wydajne, zintegrowane, kontekstowe i skalowalne rozwiązanie wielokanałowego centrum kontaktowego firmy Oracle umożliwia agentom skoncentrowanie się na kliencie zamiast na kontrolowaniu wielu aplikacji.

Zarządzanie wiedzą

Zapewnij niezwykle łatwą obsługę klienta

Zarządzanie wiedzą jest podstawą doskonałej obsługi klienta, która umożliwia agentom i organizacjom zapewnianie wysoce interaktywnych i angażujących doświadczeń klientów.

Automatyzacja zarządzania zasadami

Dostarcz spersonalizowane porady i zautomatyzuj decyzje

Obsługa w terenie

Przekraczaj oczekiwania klientów dzięki szybkiemu i terminowemu zarządzaniu obsługą

Podstawą rozwiązania Oracle Field Service Cloud Service jest oparta na czasie, samoucząca się i predykcyjna technologia, umożliwiająca rozwiązywanie problemów biznesowych oraz organizację obsługi w terenie. To konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie obsługuje użytkowników z wysoką dokładnością, przy użyciu kontekstu oraz inteligencji.

Rozwiązania według roli

Dla organizacji usługowych

Kierownicy ds. obsługi

Jako kierownik ds. obsługi za swój cel ustal przekraczanie oczekiwań klientów, umożliwienie agentom dostarczania zindywidualizowanej i wydajnej obsługi oraz przekształcania doświadczeń klientów.

Polecana platforma do obsługi klienta
Cyfrowa samoobsługa

Zaoferuj szereg cyfrowych opcji kontaktu.

Centrum kontaktowe

Daj pracownikom możliwości przekroczenia oczekiwań.

Automatyzacja zarządzania zasadami

Zautomatyzuj decyzje i dostarcz spersonalizowane porady.

Agenci ds. obsługi

Agenci skoncentrowani na kliencie potrzebują, przede wszystkim, łatwego, pozbawionego przeszkód środowiska pracy, które pozwoli im skupić się na zaspokajaniu potrzeb klienta, a nie na systemach. Oracle dostarcza zunifikowany, wielokanałowy pulpit, wiedzę i wskazówki.

Polecane produkty
Wielokanałowe centrum kontaktu

Rozwiązuj sprawy we wszystkich kanałach.

Zarządzaj pocztą elektroniczną

Skutecznie zarządzaj wieloma e-mailami.

Computer—Telephony Integration

Zapewnij szybką i łatwą integrację z wiodącymi w branży dostawcami CTI.

Menedżerowie ds. wiedzy

Rozwiązanie Oracle Knowledge Management jest oparte na najlepszej w swojej klasie bazie, oferującej bogate możliwości, w tym wyszukiwanie w języku naturalnym (NLP), słowniki branżowe, uczenie maszynowe, elastyczne tworzenie i publikowanie, bogatą analitykę, konfigurowalną samoobsługę i wiedzę przeznaczoną dla agentów.

Polecane produkty
Zarządzanie językiem

Ugruntuj globalizację dzięki najlepszej w swojej klasie obsłudze języków.

Proaktywne odpowiedzi

Dostarcz najwłaściwsze odpowiedzi klientom i agentom.

Wyszukiwanie treści korporacyjnych

Przeszukuj wiele repozytoriów wiedzy w tym samym czasie.

Kierownicy obsługi w terenie

Podstawą rozwiązania Oracle Field Service Cloud Service jest oparta na czasie, samoucząca się i predykcyjna technologia, umożliwiająca rozwiązywanie problemów biznesowych oraz organizację obsługi w terenie. To konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie obsługuje użytkowników z wysoką dokładnością, przy użyciu kontekstu oraz inteligencji.

Polecane produkty
Zarządzanie wydajnością

Wykorzystaj narzędzia do planowania, aby zoptymalizować zasoby.

Mobilność

Zwiększ możliwości pracowników mobilnych dzięki najważniejszym informacjom na temat zadań.

Rozdzielanie prac i harmonogram

Do każdego zadania przydziel odpowiedniego pracownika z właściwymi umiejętnościami.

Dział IT i programiści

Bądź animatorem innowacji. Zapewnij satysfakcjonującą obsługę klientów i użytkowników biznesowych. Wykorzystaj szeroką gamę narzędzi, aby pracować inteligentniej i szybciej. Elastyczna, skalowalna, bezpieczna, zunifikowana platforma CX firmy Oracle zaspokaja złożone potrzeby biznesowe oraz umożliwia łączenie, rozszerzanie i integrowanie istniejących systemów.

Polecane produkty
Interfejsy API oparte na standardach

Zintegruj aplikacje szybko i oszczędnie.

Narzędzia do projektowania wizualnego

Zwiększ możliwości użytkowników biznesowych i projektantów za pomocą narzędzi wizualnych.

Zabezpieczenia

Zaufaj wiodącym w branży certyfikatom zgodności zabezpieczeń.

SmarterCX

Innowacje w zakresie obsługi

Podejście do obsługi SmarterCX

Rozwiązania w zakresie obsługi Oracle są częścią połączonego, inteligentniejszego podejścia do obsługi klienta, obejmującego połączone dane, połączoną inteligencję i połączone doświadczenia.