Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

Tworzenie wiarygodnych raportów i konsolidacja

Rozwiązanie Oracle Financial Consolidation and Close Cloud wykorzystuje najlepsze praktyki w celu usprawnienia konsolidacji i procesu zamknięcia. To łatwe w konfiguracji rozwiązanie zapewnia zgodność procesów z przepisami, możliwość ich audytowania, terminowość oraz transparentność.

 • Financial Consolidation and Close Cloud — zrzut ekranu 1

  Włączaj w łatwy sposób tylko te funkcje, które są potrzebne w firmie.

 • Financial Consolidation and Close Cloud — zrzut ekranu nr 2

  Konfigurowalne pulpity nawigacyjne ułatwiają szybką wizualizację wyników finansowych w czasie rzeczywistym.

 • Financial Consolidation and Close Cloud — zrzut ekranu nr 3

  Międzyfirmowe sprawozdania o zgodności ułatwiają analizę sald międzyfirmowych.

 • Financial Consolidation and Close Cloud — zrzut ekranu nr 4

  Wprowadzanie, zatwierdzanie, księgowanie i kopiowanie arkuszy jest łatwym procesem w rozwiązaniu Financial Consolidation and Close Cloud.

 • Financial Consolidation and Close Cloud — zrzut ekranu nr 5

  Zarządzaj procesem zamknięcia i jego analizą w wydajny sposób.


Gotowe najlepsze praktyki w zakresie konsolidacji

Gotowe najlepsze praktyki

 • Wykorzystaj 35 lat doświadczenia firmy Oracle dzięki wiodącym na rynku rozwiązaniom do zamknięcia finansowego
 • Przeprowadzaj szybką konfigurację bez potrzeby tworzenia złożonych skryptów i z wykorzystaniem najlepszych praktyk, które wbudowano dzięki prostym wyborom konfiguracji
 • Wykorzystaj wbudowane wyłączenia sald międzyfirmowych i złożone wyliczenia właścicielskie
 • Dostosowuj w łatwy sposób dzięki gotowym pulpitom nawigacyjnym i raportom, w tym zestawieniu przepływów pieniężnych, bilansowi oraz rachunkowi zysków i strat
Zapewnij kompleksowe rozwiązanie rozszerzonego procesu zamknięcia

Zarządzanie rozszerzonym procesem zamknięcia

 • Monitoruj na bieżąco postęp i stan procesu zamknięcia
 • Usprawnij zarządzanie i udostępnianie dzięki jasnej definicji zadań i odpowiedzialności
 • Włącz większą ilość personelu w ramach procesu, korzystając z rozwiązania opartego na chmurze
 • Uzyskaj szczegółowe informacje o trendach i obszarach wymagających poprawy dzięki analizom
 • Wykorzystuj wszystkie dane potrzebne do zamknięcia finansowego dzięki wiodącej na rynku integracji
Integracja, bezpieczeństwo i możliwość audytowania

Integracja, bezpieczeństwo i możliwość audytowania

 • Zapewnij użytkownikom biznesowym możliwości zarządzania procesami dzięki bezpośredniej integracji z systemami źródłowymi
 • Dostosuj rozwiązania do konkretnych wymagań dzięki bezpiecznym, zorientowanym na użytkownika samoobsługowym pulpitom nawigacyjnym i raportom
 • Udostępniaj bezpieczny dostęp poza biurem za pośrednictwem urządzeń mobilnych
 • Korzystaj z bezpiecznej integracji z pakietem Microsoft Office w celu zapewnienia analizy i raportów w trybie online/offline
 • Wykorzystaj zaawansowaną platformę zapewniania zgodności, w tym inspekcje, podział obowiązków i transparentne obliczenia

Zacznij już teraz