Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Czym jest Oracle Analytics Cloud?

Oracle Analytics Cloud oferuje analitykom biznesowym i konsumentom nowoczesne, samoobsługowe funkcje analityczne oparte na sztucznej inteligencji, służące do przygotowywania danych, wizualizacji, raportowania korporacyjnego, rozszerzonej analizy oraz przetwarzania/generowania języka naturalnego.

Oracle Analytics Cloud — zrzut ekranu
Weź udział w spotkaniu z członkami kadry kierowniczej firmy Aon 30 lipca, aby dowiedzieć się, w jaki sposób udało im się obniżyć koszty o 50% i zoptymalizować proces raportowania z wykorzystaniem Oracle Analytics.
Poznaj Oracle Analytics Cloud

Najważniejsze funkcje

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Światowej klasy produkt do wizualizacji musi spełniać cztery kryteria: musi być łatwy w obsłudze, przyciągać wzrok, mieć dostęp do danych ze źródeł oficjalnych/regulowanych i osobistych oraz umożliwiać zaawansowane analizy, które można będzie szeroko udostępniać całej społeczności konsumentów.

Rozszerzona analityka

Oracle zapewnia głębszy wgląd w dane, wbudowując funkcje samouczenia się maszyn i sztucznej inteligencji w każdy aspekt procesu analitycznego, co znacznie ułatwia pracę. Wdrażamy funkcje inteligentnego przygotowania i odkrywania danych, aby nasze narzędzie jeszcze bardziej Cię satysfakcjonowało. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i generowanie języka naturalnego (NLG) wspomagają nowoczesną analitykę opartą na konwersacji.

Język naturalny

Ludzie nie mówią jak komputery. Jednak zwracamy się do nich po szybkie odpowiedzi, aby móc podjąć najlepsze możliwe decyzje. Oracle chce wyeliminować konieczność tłumaczenia pytań użytkownika, aby usprawnić działanie systemów analitycznych. Dzięki NLP i NLG możesz zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi szybko i bardziej klarownie.

Pulpity analityczne

Wszystkie przedsiębiorstwa chcą umożliwić interaktywny dostęp do spersonalizowanych informacji na podstawie tego, kim jesteśmy i co robimy. Pulpity zawierają zagregowane treści z różnych źródeł i systemów, prezentując spersonalizowany widok danych i umożliwiając pełną interakcję z tymi danymi w jednym zintegrowanym środowisku.

Eksploracja mobilna

Pracownicy firm potrzebują informacji w różnych miejscach i w różnym czasie. Wymaga to umiejętności zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na urządzeniu mobilnym. Oparta na AI mobilna funkcja BI uczy się tego, co Cię interesuje — w miejscu i czasie, gdy Cię to interesuje — oraz umożliwia udostępnianie zdobytej wiedzy wybranym przez Ciebie osobom i współpracę z nimi.

Zintegrowane przygotowywanie danych

Przygotowywanie danych zawsze zajmuje więcej czasu niż zaplanowano, a przedsiębiorstwa nie mogą analizować danych, dopóki nie będą gotowe. Dlatego Oracle uważa, że przygotowywanie i analiza danych są nierozłączne. Przygotowywanie danych pozwala zwiększyć zakres zbiorów danych, a także je ulepszyć, naprawić i wzbogacić, co zapewnia wyciąganie lepszych wniosków i lepsze zrozumienie świata, w którym się pracuje.

Data Connectors

Dane stanowią siłę napędową każdego przedsiębiorstwa. Dostęp do danych, niezależnie od źródła lub lokalizacji, jest niezbędny. Oracle zapewnia dostęp do danych hybrydowych — zarówno lokalnie, w chmurze, jak i na komputerze stacjonarnym — z poziomu kluczowych aplikacji i magazynów danych. Większy dostęp do większej ilości danych pozwala generować bogatsze, bardziej zróżnicowane analizy.

Współpraca i publikowanie

Aby w pełni wykorzystać dane swojej firmy, musisz mieć możliwość łatwego udostępniania wyników wszystkim współpracownikom, a także inteligentnej współpracy z innymi zespołami w celu dopracowywania treści analitycznych. Wykorzystaj zbiorową mądrość swoich współpracowników, aby wyciągać wnioski, które prowadzą do szybkiego działania, zapewniając najlepsze możliwe rezultaty.

Zarządzana analityka korporacyjna

Zaufane dane stanowią podstawę każdego programu analityki korporacyjnej i BI. Musisz mieć jednak także możliwość swobodnego łączenia i eksplorowania innych źródeł danych, aby odkrywać nowe sposoby zwiększania wydajności. Wykorzystuj gotowe modele danych analitycznych, które są zgodne z Twoimi zasadami bezpiecznego dostępu do innych źródeł danych, aby umożliwić swobodne analizowanie danych w ramach zarządzanego środowiska.

Wbudowane funkcje analityczne

Analizy dostarczane w kontekście procesu biznesowego są niezwykle cenne. Dlatego przedsiębiorstwa muszą często osadzać funkcje analityczne w innej aplikacji, publikować treści na stronie internetowej lub umożliwiać interakcje z poziomu chatbota. Wbudowane funkcje analityczne umożliwiają umieszczanie danych w optymalnym punkcie oddziaływania.

Architektura i zabezpieczenia korporacyjne

Przedsiębiorstwa chcą mieć możliwość samoobsługowego dokonywania analiz w zarządzanym środowisku, które dostarcza wiarygodnych, skalowalnych danych i analiz. Model architektury i zabezpieczeń leżący u podstaw rozwiązania Oracle Analytics zaspokaja te potrzeby i umożliwia dostosowanie systemu do wymagań przedsiębiorstwa w zakresie łączności, uwierzytelniania i zdolności przetwarzania. Choć klienci jej praktycznie nie widzą, jest to infrastruktura o znaczeniu newralgicznym, która obsługuje system firmy.

Analityka predykcyjna

Aby przewidywać wyniki i lepiej rozumieć dane, trzeba mieć do dyspozycji proste działania wykonywane jednym kliknięciem oraz zaawansowane modele samouczenia się maszyn (ML). Chcąc pomóc przedsiębiorstwom we wdrożeniu zaawansowanych metod analitycznych dostępnych dla wszystkich użytkowników w firmie, Oracle Analytics koncentruje się na wbudowywaniu, używaniu i szkoleniu modeli ML, aby wzbogacić przygotowywanie i odkrywanie danych oraz współpracę.

Zobacz, jakie nowości zostaną wprowadzone w Oracle Analytics Cloud.