Migracja baz danych do Oracle Cloud

Migracja Twojej lokalnej bazy Oracle Database do Oracle Cloud jest bezproblemowa

Zautomatyzowane narzędzia firmy Oracle pozwalają z łatwością przenieść lokalną bazę danych do Oracle Cloud bez przestojów. Usługa Oracle Database Cloud Service korzysta z tych samych standardów, produktów i usług, których obecnie używasz lokalnie. Dzięki temu łatwo przenieść procesy bazodanowe do chmury publicznej. Z kolei ujednolicone zarządzanie środowiskiem lokalnym i chmurowym umożliwia zachowanie kontroli i poprawienie wydajności.

  • Pokaz przenoszenia chmury hybrydowej

    Dowiedz się, jak Oracle Enterprise Manager 12c pozwala zarządzać jednocześnie lokalnymi i chmurowymi platformami IT za pomocą tego samego, znanego interfejsu, z którego korzystasz codziennie w biurze. (5:37)

  • Larry Ellison prezentuje migrację do chmury

    Larry Ellison, prezes i dyrektor ds. technologii w firmie Oracle, przenosi bazę danych i aplikację Java z lokalnego wdrożenia do Oracle Cloud. (5:46)

  • Solution-Soft opisuje rozwiązanie chmury hybrydowej

    Paul Wang, dyrektor ds. technologii w Solution-Soft, opisuje, jak za pomocą Oracle Database Cloud Service jego firma poprawiła sprawność działania i przyspieszyła wprowadzanie rozwiązań programowych do testowania czasowego środowisk baz danych klientów. (1:53)


Migracja Twojej bazy Oracle Database do Oracle Cloud jest bezproblemowa

Możesz przenieść swoją lokalną bazę danych Oracle Database do Oracle Database Cloud za pomocą kilku metod i narzędzi.

Nie wszystkie metody migracji można zastosować w każdym przypadku. Cechy i czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierania metody migracji, obejmują między innymi wersje Oracle Database używane lokalnie i w chmurze, rodzaj i wersję systemu operacyjnego lokalnego hosta, zestaw znaków bazy danych, ilości danych (w tym indeksów), użyte typy danych, wszelką pamięć masową do przygotowywania danych, dopuszczalny czas przestoju systemu i przepustowość sieci. Na podstawie tych informacji sprawdź, którą metodę migracji zastosować do konkretnego scenariusza migracji kontenerowej lub niekontenerowej bazy danych (CDB lub non-CDB).

Przenieś swoją bazę danych do Oracle Database Cloud

Metoda Niekontenerowe bazy danych Kontenerowe bazy danych
Odłączenie/podłączenie: Konsolidacja i migracja Do CDB na jednej chmurze Do instancji DBaaS
Zdalne klonowanie: Kopiowanie lokalnej bazy danych Oracle Database 12c Do bazy danych w chmurze Dla instancji DBaaS
Użycie metod Datapump, RMAN i SQL Developer w celu migracji do Oracle Database Cloud Tak — wszystkie metody są dostępne Tak — wszystkie metody są dostępne
Metody migracji Planowanie i metodologia migracji Dokumentacja

Zasoby powiązane


Produkty pokrewneZacznij już teraz

W razie potrzeby pomożemy

Porozmawiaj ze sprzedawcą

Porozmawiaj z pracownikiem działu asysty technicznej Oracle

 

Wersja próbna