Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Polityka prywatności Oracle Advertising

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności Oracle Advertising (zwana także „Polityką prywatności” lub „Polityką prywatności chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud”) informuje konsumentów (czyli „Państwa”) o gromadzeniu, wykorzystywaniu, udostępnianiu i sprzedaży (określanych łącznie jako „przetwarzanie” lub „operacje przetwarzania”) Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Oracle usług chmury marketingowej i chmury danych, żeby pomóc klientom i partnerom Oracle w zakresie działań marketingowych prowadzonych online i offline („chmury Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising”). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również, jakie mają Państwo prawa w zakresie opisanych operacji przetwarzania.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 13 kwietnia 2021 r. Niemniej jednak Polityka prywatności może ulec zmianie z biegiem czasu, na przykład w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub w celu sprostania zmieniającym się potrzebom biznesowym. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. Oracle powiadomi Państwa o istotnych zmianach, na które chce zwrócić uwagę, również inną metodą, którą uzna za stosowną (np. w formie wyskakującego komunikatu lub umieszczonej na stronie internetowej Oracle informacji o zmianach). Wyświetl poprzednią wersję niniejszej Polityki prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności terminy „dane osobowe” lub „informacje osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo takimi informacjami mogą być m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wcześniejsze zakupy lub informacje na temat Państwa zainteresowań internetowych. Państwa dane osobowe, jakie Oracle może przetwarzać, zwane będą również „informacjami dotyczącymi Państwa”. Więcej informacji na temat rodzajów informacji dotyczących Państwa, które mogą być przetwarzane w chmurach Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising, można znaleźć w rozdziale 4 poniżej.

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania przez Oracle dotyczących Państwa informacji przekazanych przez dostawców danych Oracle do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji dotyczących Państwa w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle może przetwarzać dane osobowe online, które mogą identyfikować Państwa pośrednio, jak również dane offline, które mogą identyfikować Państwa bezpośrednio.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle uzyskuje dane od podmiotów zewnętrznych, w tym agencji reklamowych i operatorów stron internetowych, sklepów detalicznych i zewnętrznych dostawców danych.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby umożliwić klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising sprzedawanie Państwu produktów i usług, aby rozwijać i ulepszać produkty i usługi Oracle oraz do celów bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawa.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ LUB SPRZEDAWAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane w ramach całej struktury organizacyjnej Oracle i sprzedawane osobom trzecim, takim jak klienci i partnerzy Oracle Advertising, usługodawcy oraz urzędy publiczne i państwowe, jeśli wymaga tego prawo.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zobacz
Więcej
 • Przysługują Państwu prawa w zakresie prywatności w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy na Państwa temat. Mogą Państwo zrezygnować z udostępniania i sprzedaży Państwa danych osobom trzecim oraz zgłosić swój sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu behawioralnego i w celach reklamowych przez Oracle, usunąć swoje dane osobowe lub uzyskać do nich dostęp.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z Globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle dotyczących Państwa informacji udostępnianych do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising przez naszych zewnętrznych dostawców danych w celu umożliwienia klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising sprzedawania Państwu produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowań.

Polityka prywatności nie ma zastosowania do następujących działań:

 • Dane zbierane w związku z narzędziami Oracle AddThis. W niektórych regionach Oracle może także przetwarzać dotyczące Państwa informacje udostępniane do chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising przez partnerów publikujących treści na stronach internetowych za pomocą narzędzi Oracle AddThis. Informacje na temat praktyk Oracle dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych w odniesieniu do narzędzi Oracle AddThis można znaleźć pod adresem https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
 • Informacje wewnętrzne dotyczące Państwa, gromadzone przez klientów Oracle. Nasi klienci ponoszą odpowiedzialność za własne praktyki gromadzenia danych osobowych oraz wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych czy jakichkolwiek innych, w tym w przypadku, gdy tacy klienci korzystają z chmur Oracle Marketing Cloud lub Oracle Advertising w celu wysyłania Państwu reklam internetowych. Obejmuje to wszelkie dane osobowe przetwarzane przez produkty Moat lub Grapeshot Oracle Advertising w imieniu klientów Oracle. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak klienci Oracle korzystają z informacji wewnętrznych dotyczących Państwa, należy zapoznać się ze stosownymi politykami prywatności firm, które zgromadziły Państwa dane lub wysyłają Państwu reklamy. Należy skontaktować się z taką firmą, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania informacji Państwa dotyczących przez taką firmę.
 • Dane gromadzone przez Oracle w związku z własnym marketingiem bezpośrednim. Informacje na temat przetwarzania przez Oracle Państwa danych osobowych zbieranych w witrynach internetowych i aplikacjach Oracle oraz wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego Oracle można znaleźć pod adresem https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym niniejszą Polityką prywatności odpowiedzialne są Oracle Corporation i Oracle America, Inc., z siedzibą pod adresem 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, USA.

4. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I KTÓRE DOKŁADNIE INFORMACJE BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Informacje dotyczące Państwa mogą w pewnych przypadkach umożliwić bezpośrednią Państwa identyfikację, zaś w innych przypadkach – jedynie pośrednią. Dane osobowe zbierane w trybie offline, które mogą umożliwić Państwa bezpośrednią identyfikację, to na przykład:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • cechy demograficzne, które zostaną powiązane z informacjami określającymi tożsamość;
 • dane transakcyjne dotyczące zakupów dokonanych w przeszłości, które zostaną powiązane z informacjami określającymi Państwa tożsamość;
 • dane firmowe takie jak nazwa spółki, wielkość i położenie spółki, w jakiej Państwo pracują, a także Państwa stanowisko w spółce;
 • dane pochodzące z list subskrypcji komunikacji marketingowej, ankiet przeprowadzanych wśród klientów lub z informacji dostępnych publicznie;
 • wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych: szerokość/długość geograficzna ustalona na podstawie adresu fizycznego.

Dane osobowe zbierane online, a które mogą umożliwić Państwa pośrednią identyfikację mogą obejmować np.:

 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • identyfikator podłączonego urządzenia taki jak identyfikator telewizora smart TV lub urządzenia do przesyłania strumieniowego (wykorzystywane w celu dopasowania tylko w Stanach Zjednoczonych);
 • adres protokołu internetowego oraz informacje uzyskane z adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje dotyczące urządzenia, np. przeglądarki internetowej, rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, obecności lub wykorzystania „aplikacji”, rozdzielczości ekranu lub preferowanego języka;
 • dane osobowe pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, jak np. zaszyfrowane adresy e-mail (bezpośrednie identyfikatory są usuwane);
 • dane demograficzne, takie jak płeć, wiek i zakres przychodów klienta, o ile nie zostaną powiązane z informacjami określającymi Państwa tożsamość;
 • dane behawioralne dotyczące korzystania z komputerów podłączonych do Internetu lub urządzeń wykorzystywanych do wchodzenia na strony internetowe bądź aplikacje, lub innych powiązanych urządzeń, np. informacje o kliknięciach w reklamy lub obejrzanych reklamach, o stronach internetowych i obszarach wypełnionych treścią, informacje o dacie i godzinie wykonywania poszczególnych czynności, lub wyszukiwanie w Internecie w celu znalezienia strony internetowej i poruszania się po niej.

Oracle może połączyć informacje dotyczące Państwa z segmentami zainteresowań lub profilami w ramach świadczenia usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising.

 • Segmenty zainteresowań to konkretne grupy klientów, które charakteryzują wspólny rodzaj zachowania lub preferencje wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle. Na przykład: oferty wycieczek na Hawaje.
 • Profile to zbiory cech danego konsumenta lub urządzenia bądź grupy wielu konsumentów lub urządzeń, które posiadają cechy wspólne wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle. Przykład: wiek 25–55; przygody; surferzy; oferty wycieczek na Hawaje.

5. W JAKICH CELACH HANDLOWYCH LUB BIZNESOWYCH ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach handlowych:

 • a) aby umożliwić klientom oraz partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising sprzedawanie Państwu produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowań;
 • b) w przypadku danych osobowych gromadzonych poza UE/EOG: aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle;

Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach biznesowych:

 • c) w celu zarządzania bezpieczeństwem stron, sieci i systemów Oracle;
 • d) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także w celu prowadzenia działalności przez Oracle.

Cele te zostały szczegółowo omówione poniżej.

 • a) aby umożliwić klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising sprzedawanie Państwu produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowań

Przetwarzamy informacje dotyczące Państwa w celach marketingowych, aby umożliwić klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising reklamowanie Państwu produktów i usług poprzez działania marketingowe online i offline oparte na Państwa zainteresowaniach. „Cele marketingowe” oznaczają przetwarzanie danych osobowych w trybie offline i online, jak określono w rozdziale 4: (i) zabieganie o zakup lub nakłanianie do zakupu, wynajmu, leasingu lub wymiany produktów lub usług, skierowane bezpośrednio do konsumentów lub firm za pośrednictwem kampanii reklamowych w trybie offline lub online; (ii) rozwijanie badań lub ankiet rynkowych, a także świadczenie usług weryfikacyjnych na rzecz osób zajmujących się marketingiem; (iii) tworzenie, przekazywanie, dostarczanie i wymiana ofert, które mają wartość dla klientów, partnerów i ogółu społeczeństwa; lub (iv) zachęcania do stosowania bezpiecznych praktyk i trendów oraz dostarczanie informacji opartych na faktach, w tym, na przykład, dostarczanie powiadomień o wycofaniu produktów lub pojazdu z rynku.

W szczególności Oracle może przetwarzać Państwa dane:

 • i. Na potrzeby reklamy internetowej opartej na zainteresowaniach dostarczanej przez partnerów Oracle Advertising, którzy pokazują Państwu reklamy internetowe w imieniu klientów Oracle Advertising.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce promować oferty wycieczek na Hawaje swojej firmy wśród określonej grupy ludzi (zwanych również grupą odbiorców), którzy mogą być zainteresowani takimi ofertami. Agent korzysta z Oracle Advertising, żeby utworzyć grupę odbiorców zainteresowanych podróżą na Hawaje. Jeśli odwiedzili Państwo wcześniej stronę internetową biura podróży i wyrazili zainteresowanie wakacjami na Hawajach, mogą Państwo trafić do grupy odbiorców biura podróży i być może zobaczą Państwo reklamy dotyczące wakacji na Hawajach na innych stronach internetowych (ponieważ na Państwa urządzeniu znajduje się odpowiedni plik cookie) lub, w przypadku Stanów Zjednoczonych, na podłączonym urządzeniu (ze względu na powiązanie adresu IP i identyfikatora urządzenia).

 • ii. Na potrzeby pomiarów, badań analitycznych i zbierania informacji na temat kampanii prowadzonych w Internecie i poza nim w imieniu klientów Oracle Advertising.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce lepiej zrozumieć, czy kampania marketingowa biura dotycząca ofert wycieczek na Hawaje przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży produktów biura. Agent korzysta z Oracle Advertising, żeby zobaczyć, ile filmów lub reklam obejrzano, lub czy po kliknięciu reklamy następowała sprzedaż.

 • iii. Żeby umożliwić klientom Oracle Advertising personalizowanie ich produktów i usług, w tym optymalizację strony internetowej, personalizację wiadomości e-mail oraz personalizację marketingu dynamicznego i reklam.

  Przykład: jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie wakacjami na Hawajach, biuro może wyświetlać na stronie głównej dopasowane do Państwa potrzeb oferty dotyczące wakacji na Hawajach, kiedy odwiedzą Państwo stronę internetową biura.

 • iv. Do wiązania profili i segmentów zainteresowań, aby umożliwić klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising łączenie Państwa segmentów zainteresowań w różnych przeglądarkach internetowych lub na różnych urządzeniach w celach opisanych w tym rozdziale.

  Przykład: są Państwo zainteresowani oferowanymi przez biuro podróży wakacjami i kliknęli na reklamę internetową biura. Pod tym samym loginem są Państwo zalogowani na kilku urządzeniach (komputer, smartfon i tablet). Partnerzy Oracle wskazali, że najpewniej z tych urządzeń korzysta ten sam użytkownik. Biuro podróży może wyświetlać oferty wakacji (za pomocą zanonimizowanego identyfikatora pliku cookie) na tych urządzeniach.

 • v. W celu tworzenia modelowanych grup odbiorców w Internecie i poza nim dla produktów i usług klientów Oracle Advertising.

  Przykład: agent pracujący dla biura podróży chce znaleźć nowych potencjalnych klientów, którzy, podobnie jak Państwo, mogą być zainteresowani podróżą na Hawaje. Oracle Advertising pomoże biuru podróży, wyszukując kluczowe parametry wśród profili, które wyraziły zainteresowanie podróżami na Hawaje oraz innych profili, w których można wywnioskować podobne zainteresowania na podstawie tych parametrów, np. zainteresowania związane z podróżami na wyspy tropikalne.

 • vi. W celu umożliwiania klientom Oracle Advertising powiązania informacji wewnętrznych z określonymi identyfikatorami Oracle Advertising, żeby świadczyć Państwu usługi marketingowe i reklamowe.

  Przykład: Biuro podróży posiada swoją własną listę klientów, którzy zakupili od niego podróż, zawierającą imiona i nazwiska, adresy e-mail i adresy pocztowe. Biuro podróży chce móc dotrzeć do tych klientów za pomocą reklam internetowych. Chmura Oracle Advertising może pomóc biuru podróży poprzez konwersję własnej listy klientów biura ze wskazanych imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania i adresów e-mail do zanonimizowanych grup plików cookie i identyfikatorów urządzeń zapewnianych przez chmurę Oracle Advertising w procesie znanym w branży jako „onboarding”.

 • vii. Wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych: aby umożliwić klientom Oracle dostarczenie na Państwa adres fizyczny katalogów, które mogą Państwa zainteresować, na podstawie Państwa poprzednich zakupów.

 • b) w przypadku danych osobowych gromadzonych poza UE/EOG: aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle

  Oracle może przetwarzać dane osobowe we własnych celach badawczych i rozwojowych Oracle.

  Na przykład: aby poprawić jakość danych, opracować nowe funkcje i funkcjonalności, a także na potrzeby analiz statystycznych związanych z wydajnością i działaniem chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising.

 • c) w celu zarządzania bezpieczeństwem stron, sieci i systemów Oracle

  Oracle może gromadzić dane dotyczące użytkowania i systemowe dane operacyjne z chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising w celu zarządzania bezpieczeństwem i operacjami, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemów Oracle, klientów i partnerów, a także bezpieczeństwo produktów i usług. Oracle może również gromadzić dane dotyczące użytkowania i systemowe dane operacyjne w celu badania i zapobiegania cyberatakom, złośliwej działalności lub potencjalnym oszustwom, w tym oszustwom dotyczącym reklam, i w celu wykrywania botów.

 • d) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także w celu prowadzenia działalności przez Oracle

  W niektórych przypadkach Oracle może przetwarzać dane osobowe, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa; Przykładowo możemy robić to, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Oracle może również przetwarzać dane osobowe na potrzeby prowadzenia działalności; przykładowo, żeby przeprowadzać audyty i dochodzenia w celach finansowych i rachunkowych, na potrzeby archiwizacji i ubezpieczeniowe.

6. KATEGORIE ŹRÓDEŁ DANYCH OSOBOWYCH

Oracle może przetwarzać informacje dotyczące Państwa uzyskane w Internecie (informacje online) i poza nim (informacje offline), w tym z powszechnie dostępnych źródeł lub od niezależnych dostawców danych.

 • Informacje offline dotyczące Państwa są uzyskiwane przez Oracle od partnerów offline Oracle, np. od stacjonarnych sklepów detalicznych, sklepów spożywczych i ich programów kart lojalnościowych, kart płatniczych, zamówień katalogowych i programów ankiet konsumenckich, oraz od osób trzecich, które mogą nie mieć z Państwem żadnej relacji, a które pobierają informacje offline od swoich partnerów offline.
 • Dotyczące Państwa informacje online mają swoje źródło w Państwa aktywności na stronach internetowych partnerów Oracle, takich jak agencje reklamowe czy operatorzy stron internetowych (przykładowo, sklepy internetowe lub portale dla podróżnych). Oracle uzyskuje informacje online również od osób trzecich, które mogą nie mieć z Państwem żadnej relacji, a które pobierają informacje online przy wykorzystaniu plików cookie lub podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń, gdy przeglądają Państwo Internet lub korzystają ze stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach wykorzystywanych w związku z Oracle Advertising można znaleźć w rozdziale 12 poniżej.

Lista naszych partnerów Oracle Marketing Cloud i Advertising w zakresie przetwarzania danych znajduje się w katalogu, który zawiera pełną listę obecnych dostawców danych z obszaru UE/EOG. Należy pamiętać, że niektórzy z partnerów dostarczają jednie informacji na temat osób w określonych regionach.

7. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA W UE/EOG?

Polegamy na Państwa zgodzie w zakresie umożliwienia klientom i partnerom Oracle Marketing Cloud i Advertising sprzedawania Państwu produktów i usług, w tym pomiarów i analiz związanych ze skutecznością kampanii, personalizacji, modelowania, onboardingu i łączenia danych (w rozdziale 5 znajdą Państwo dodatkowe informacje na temat tych celów). Państwa zgoda uzyskiwana jest przez naszych zewnętrznych dostawców danych Oracle w imieniu Oracle oraz klientów i partnerów Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising.

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody dotyczącej tego celu przetwarzania danych w dowolnym momencie. Należy zapoznać się z treścią rozdziału 13 poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości rezygnacji z przetwarzania danych opartych na zainteresowaniach na podstawie Państwa zgody.

Ponadto możemy przetwarzać niektóre dotyczące Państwa informacje ze względu na konieczność ochrony naszych uzasadnionych interesów, aby chronić nasze strony internetowe, sieci i systemy, oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, np. aby przetworzyć żądanie rezygnacji.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA?

Oracle przechowuje informacje dotyczące Państwa przez następujące okresy:

 • a) informacje online na Państwa temat są zatrzymywane przez maksymalny okres 13 miesięcy.

  W wyjątkowych sytuacjach i w przypadku informacji online zebranych poza UE/EOG informacje online mogą być przechowywane przez okres 18 miesięcy, na przykład na potrzeby prowadzonych przez klientów Oracle sezonowych lub cyklicznych kampanii reklamowych opartych na zainteresowaniach, lub analityki wewnętrznej i opracowywania modeli.

 • b) informacje online na Państwa temat na potrzeby łączenia danych (technologie wieloplatformowe i wielokontekstowe) są przechowywane przez maksymalny okres 12 miesięcy.

 • c) informacje offline na Państwa temat mogą być przechowywane przez maksymalny okres 5 lat, jeśli zostały zebrane w kraju UE/EOG. Możemy przechowywać informacje offline na Państwa temat w innych regionach jeśli jest to konieczne do określonych celów w tych regionach (patrz również rozdział 5 powyżej).

 • d) dane osobowe konieczne do zachowania preferencji w zakresie rezygnacji są przechowywane przez okres 20 lat, chyba że Państwo je usuną lub uniemożliwią ich gromadzenie w sposób określony w rozdziale 13 poniżej.

9. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Jesteśmy organizacją globalną i dlatego informacje na Państwa temat mogą być udostępniane globalnie w całej ogólnoświatowej organizacji Oracle w celach biznesowych. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie lub sprzedaż osobom trzecim

Oracle może udostępniać lub sprzedawać dane osobowe w celach handlowych następującym osobom trzecim:

 • klientom i partnerom Oracle Advertising, w tym dystrybutorom cyfrowym, agencjom reklamowym, wydawcom internetowym, dostawcom telewizji hybrydowej, platformom Demand Side Platform, platformom do zarządzania danymi, platformom Supply Side Platform i serwisom społecznościowym; oraz
 • niezależnym usługodawcom, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising w imieniu Oracle.

Oracle może udostępniać dane osobowe w celach biznesowych następującym osobom trzecim:

 • stosownym osobom trzecim w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów Oracle (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami); oraz
 • organom publicznym lub rządowym, w tym organom poza Państwa krajem zamieszkania (w zakresie, w jakim prawo wymaga udzielenia odpowiedzi na ich obligatoryjne wnioski w związku z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa).

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

10. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest ogólnoświatową korporacją prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane w skali globalnej, zgodnie z wymaganiami niniejszej Polityki. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle w kraju, który nie zapewnia właściwego stopnia ochrony danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie działania w celu zagwarantowania ochrony danych, np. zapewniając, że takie przekazywanie podlega wzorcowym klauzulom UE lub innym właściwym mechanizmom dotyczącym przekazywania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ DANE PAŃSTWA DOTYCZĄCE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

12. Z JAKICH PLIKÓW COOKIE, ZNACZNIKÓW PIKSELOWYCH ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII ORACLE KORZYSTA?

Pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń) są wykorzystywane przez Oracle oraz partnerów Oracle w zakresie technologii reklamy w celu rozpoznania Państwa lub Państwa urządzenia na różnych serwisach i urządzeniach na potrzeby określone w rozdziale 5 powyżej.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków i pozwalają na identyfikację danej przeglądarki internetowej na połączonym urządzeniu. Oracle i partnerzy Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising mogą używać plików cookie m.in. po to, żeby śledzić trendy wśród użytkowników i zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych klientów Oracle i sposobu interakcji z reklamami. Domyślna konfiguracja większości przeglądarek obejmuje akceptację plików cookie. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i spowodować odrzucanie przez nią plików cookie osób trzecich lub wyświetlanie powiadomienia przy przesyłaniu plików cookie osób trzecich. Należy zapoznać się z działem „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji o obsłudze plików cookie.

Znaczniki pikselowe (zwane także sygnalizatorami www lub czystymi GIFami) to niewidoczne piksele o wymiarze 1 x 1, które są umieszczane na stronach internetowych, które korzystają z tej technologii w celach marketingowych i testowych. Kiedy odwiedzają Państwo taką stronę internetową, znaczniki pikselowe generują ogólne powiadomienie o wizycie. Znaczniki pikselowe mogą być używane łącznie z plikami cookie lub samodzielnie. W pierwszym przypadku znaczniki pikselowe mogą śledzić aktywność na stronie internetowej na konkretnym urządzeniu i dostarczać Państwu odpowiednie reklamy internetowe. Gdy wyłączą Państwo obsługę plików cookie lub zrezygnują z nich, znaczniki pikselowe będą jedynie wykrywać unikalne odwiedziny strony internetowej i to, jak skorzystano z reklamy, lecz nie będą śledzić danej osoby, żeby dostarczyć jej odpowiednich reklam internetowych.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania plików cookie przy użyciu narzędzi do rezygnacji w następnym dziale.

13. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w określonych jurysdykcjach osobom, których dane dotyczą, mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im zrezygnowanie z udostępniania i sprzedaży danych osobowych osobom trzecim, ich usuwania, kasowania, żądania dostępu do danych bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób.

Rezygnacja z i sprzeciw wobec wykorzystywania przez Oracle informacji dotyczących Państwa

Oracle udostępnia wiele możliwości w zakresie rezygnacji z udostępniania i sprzedaży danych osobom trzecim i sprzeciwu wobec wykorzystywania informacji dotyczących Państwa:

 • Rezygnacja z Oracle Advertising. Należy skorzystać z narzędzia do rezygnacji z Oracle Advertising.

  Należy pamiętać, że w przypadku, gdy skorzystają Państwo z tego narzędzia, Oracle nie będzie wykorzystywać dotyczących Państwa informacji na potrzeby usług Oracle Advertising w formie informacji wewnętrznych ani udostępniać czy sprzedawać Państwa danych osobom trzecim. Więcej informacji na temat rozróżnienia między informacjami wewnętrznymi a informacjami osób trzecich można znaleźć w rozdziale 2.

  Rezygnacja z przetwarzania danych przez chmurę Oracle Advertising sprawi, że Oracle nie będzie już w stanie dostarczać zewnętrznych grup odbiorców do podłączonych urządzeń, takich jak telewizory smart TV lub urządzenia do przesyłania strumieniowego. Mogą Państwo sprawdzić w ustawieniach urządzenia lub polityce prywatności, jak zrezygnować z przetwarzania danych bezpośrednio z poziomu urządzenia.
 • Rezygnacja z AdTech Industry. Mogą Państwo także zrezygnować z udostępniania i sprzedaży dotyczących Państwa informacji osobom trzecim w ramach usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising, korzystając z narzędzi do rezygnacji udostępnionych przez poniższe grupy branżowe:
 • Rezygnacja na urządzeniach mobilnych. Opisane powyżej sposoby rezygnacji będą często działać również w przypadku przeglądania Internetu na urządzeniach mobilnych, jednak środowiska aplikacji mobilnych nie akceptują plików cookie. Warto rozważyć zainstalowanie aplikacji AppChoices udostępnionej przez Digital Advertising Alliance (DAA) w celu rezygnacji z usług określonych firm, w tym Oracle, w środowisku aplikacji mobilnych. Więcej informacji na temat pobierania i konfigurowania aplikacji AppChoices na Państwa platformie mobilnej. Można także odwiedzić stronę NAI, aby uzyskać więcej informacji i instrukcji dotyczących rezygnacji z przetwarzania danych na urządzeniach mobilnych.
 • Śledzenie (Do Not Track). Oracle przestrzega ustawień „Do Not Track” w przeglądarce internetowej, co oznacza, że nie będzie śledzić Państwa przeglądarki w celach marketingowych, kiedy opcja „Do Not Track” jest włączona w Państwa przeglądarce internetowej.

Należy pamiętać, że pomimo rezygnacji z przetwarzania danych za pomocą któregokolwiek z powyższych narzędzi, wciąż mogą Państwo widzieć oparte na zainteresowaniach reklamy klientów Oracle Marketing Cloud i Advertising ze względu na trwające już kampanie reklamowe tych klientów. Zostaną jednak Państwo wypisani z wszelkich przyszłych kampanii marketingowych klientów Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising.

Należy także pamiętać, że pierwsze trzy narzędzia do rezygnacji opisane powyżej są obecnie oparte na plikach cookie i uniemożliwiają Oracle wykorzystywanie Państwa danych osobowych, ich udostępnianie i sprzedaż w celach związanych z reklamą opartą na zainteresowaniach w przeglądarce, w której zostały zainstalowane. W wyniku powyższego narzędzia rezygnacji zadziałają jedynie w przypadku, gdy Państwa przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie osób trzecich i mogą nie zadziałać, gdy pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane (np. na niektórych urządzeniach mobilnych lub w systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią ustawienia przeglądarki, skorzystają z innej przeglądarki, komputera albo z innego systemu operacyjnego, konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji. Oracle nie stosuje trwałych, unikalnych identyfikatorów do przywracania profilów, w których wcześniej zgłoszono rezygnację, lub usuniętych plików cookie.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z przetwarzania przez Oracle informacji dotyczących Państwa w chmurze Oracle Advertising, ale nie chcą otrzymywać plików cookie osób trzecich, należy zmienić ustawienia przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym do łączenia się z Internetem. Większość przeglądarek internetowych umożliwia rezygnację z reklamowych plików cookie, w tym plików cookie Oracle.

Usunięcie dotyczących Państwa informacji

Mogą Państwo skasować lub usunąć wszystkie dotyczące Państwa informacje online, rezygnując z usług Oracle Advertising przy wykorzystaniu narzędzia do rezygnacji z Oracle Advertising, o którym mowa powyżej.

Jeśli chcą Państwo przesłać żądanie skasowania lub usunięcia dotyczących Państwa informacji offline, należy skorzystać z tego formularza.

Dostęp do dotyczących Państwa informacji

W celu skorzystania ze swojego prawa do dostępu do informacji online przechowywanych w Oracle Advertising mogą Państwo skorzystać z Rejestru Oracle Advertising („Rejestr”), aby zobaczyć segmenty online, jakie zostały powiązane przez Oracle z Państwa urządzeniem. Uzyskując dostęp do Rejestru, będą mogli Państwo zobaczyć rodzaje segmentów zainteresowań osób trzecich, które są udostępnianie lub sprzedawane klientom Oracle Advertising. Należy zauważyć, że segmenty zainteresowań, które widzą Państwo w Rejestrze, to informacje z profilu powiązane z konkretną przeglądarką, komputerem lub urządzeniem wykorzystywanym do przeglądania Rejestru. Podczas przeglądania Rejestru przy pomocy innej przeglądarki, komputera lub urządzenia, istnieje możliwość, że zobaczą Państwo inne segmenty. Aby uzyskać pełny obraz segmentów powiązanych ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami, zalecamy korzystanie z tych przeglądarek i urządzeń podczas uzyskiwania dostępu do Rejestru.

Dostęp do swoich informacji offline mogą Państwo uzyskać odwiedzając stronę internetową dotycząca dostępu do Oracle Advertising pod adresem https://datacloudoptout.oracle.com/request-your-data. Większość żądań dotyczących dostępu offline jest szybko rozwiązywana, ale bardziej złożone wnioski mogą wymagać szerszego zbadania danej sprawy i czasu. W takich przypadkach kontakt z naszej strony w związku z danym wnioskiem i stosownymi dalszymi krokami nastąpi w ciągu 45 dni od dnia otrzymania wniosku. Podczas wizyty na stronie internetowej dotyczącej dostępu do Oracle Advertising zostaną Państwo poproszeni o zweryfikowanie tożsamości w celu przesłania wniosku. Jeśli nie mogą Państwo zweryfikować swojego wniosku za pośrednictwem portalu online, mogą Państwo przesłać wniosek w formie pisemnej do Globalnego inspektora ochrony danych Oracle na poniższy adres wraz z kopią dowodu tożsamości wydanego przez organ administracji publicznej lub innym dowodem tożsamości do celów weryfikacji. Oracle nie może zapewnić dostępu do danych w trybie offline, jeśli zweryfikowanie tożsamości osoby przesyłającej wniosek nie jest możliwe. Oracle Advertising przetwarza dane offline tylko w odniesieniu do mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Oracle nie może przekazywać informacji wewnętrznych offline, które są zbierane i przechowywane przez klientów Oracle. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji wewnętrznych Oracle zaleca skontaktować się bezpośrednio z firmą, która zgromadziła takie informacje od Państwa.

Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Oracle nie będzie dyskryminować konsumentów, którzy skorzystali z praw do usunięcia, rezygnacji lub dostępu do danych osobowych, przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności.

14. CZY ORACLE Advertising ZBIERA WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Oracle nie tworzy żadnych segmentów zainteresowań online, które zawierałyby dane osobowe, jakie Oracle uzna za wrażliwe. Na naszej platformie obowiązują również procedury operacyjne mające na celu uniemożliwienie naszym partnerom i klientom wykorzystywania danych osobowych przekazanych im przez Oracle do tworzenia segmentów zainteresowań, które uważamy za wrażliwe. Jakkolwiek rodzaje danych osobowych uznawanych za wrażliwe mogą różnić się w zależności od klienta i obowiązującego prawa, Oracle uznaje poniższe rodzaje danych osobowych za wrażliwe:

 • dokładne informacje zdrowotne, biometryczne lub genetyczne, takie jak niektóre wrażliwe dane na temat chorób, np. raka lub cukrzycy;
 • określone aspekty związane z życiem osobistym, takie jak wyznanie, preferencje polityczne lub orientacja seksualna;
 • zainteresowanie zajęciami „dla dorosłych”, takimi jak spożywanie alkoholu lub branie narkotyków, zainteresowanie bronią lub materiałami pornograficznymi; oraz
 • informacje uznawane za wrażliwe na podstawie obowiązującego prawa.

Ponadto w UE/EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, Oracle zakazuje wszystkich segmentów, które należą do jednej z następujących kategorii: zdrowie/dane biometryczne/dane genetyczne, życie seksualne lub orientacja seksualna, rasa lub pochodzenie etniczne, przekonania religijne/filozoficzne, powiązania polityczne i opinie, wszelkie informacje dotyczące dzieci poniżej szesnastego roku życia, przestępstwa lub wyroki, oraz przynależność do związków. Podobne lub dodatkowe ograniczenia mogą mieć zastosowanie w innych regionach.

Nie zezwalamy klientom ani partnerom Oracle Marketing Cloud i Oracle Advertising na wykorzystywanie danych dostarczonych im przez Oracle do podejmowania decyzji związanych z tym, czy dana osoba kwalifikuje się do zatrudnienia, decyzji dotyczących kredytów, opieki zdrowotnej, lub do celów ubezpieczeniowych, a także do podejmowania decyzji wyłącznie w sposób automatyczny, jeżeli decyzja ta ma znaczący wpływ na daną osobę lub w jakikolwiek sposób dyskryminuje lub może dyskryminować jakąkolwiek osobę albo promuje bigoterię, rasizm lub działanie na czyjąś szkodę. W nawiązaniu do powyższych celów, Oracle uważa, że działanie na szkodę obejmuje wykorzystanie danych dostarczonych przez Oracle w celu skierowania kampanii marketingowych będących oszustwami lub zawierających mylne informacje do szczególnie wrażliwych osób lub grup.

Jak wspomniano powyżej, Oracle Advertising nie tworzy segmentów zainteresowań, które zawierają wrażliwe informacje na temat stanu zdrowia. Listę segmentów Oracle Advertising związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, które nie są wrażliwe, można znaleźć tutaj (PDF).

15. CZY ORACLE ZBIERA DANE OSOBOWE OD DZIECI?

Celowo nie zbieramy ani nie udostępniamy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Co więcej, Oracle zabrania partnerom Oracle Advertising przekazywania Oracle danych osobowych ze stron internetowych skierowanych do dzieci, które nie ukończyły 16 lat, lub od konsumentów, o których firmy te wiedzą, że nie ukończyli 16 lat.

16. CZY ORACLE JEST CZŁONKIEM JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI BRANŻOWYCH?

Oracle jest członkiem poniższych organizacji branżowych i stosuje się od ich samoregulacyjnych zasad:


Jako członek tych organizacji Oracle pracuje wraz z wiodącymi spółkami w branży nad ważnymi problemami związanymi z prywatnością i ochroną konsumentów w związku z marketingiem bezpośrednim offline i reklamą online.

Organizacja NAI opracowała program zgodności, który obejmuje przegląd zaświadczeń, procedurę reklamacji dla konsumentów, sankcje i roczne sprawozdania, aby upewnić się, czy spółki-członkowie dotrzymują składanych Państwu obietnic i przestrzegają samoregulacyjnego kodeksu postępowania NAI.

17. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA)?

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo zażądać od nas:

 • 1. ujawnienia Państwu następujących informacji, obejmujących okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • kategorie danych osobowych i konkretne dane, które zebraliśmy na Państwa temat, oraz kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy (patrz rozdział 4);
  • kategorie źródeł, z których zbieraliśmy takie dane osobowe (patrz rozdział 6);
  • cele biznesowe lub handlowe w zakresie gromadzenia lub sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 5); oraz
  • kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub w inny sposób ujawniliśmy dane osobowe (patrz rozdział 9).
 • 2. usunięcia danych osobowych zebranych od Państwa (patrz rozdział 13); lub
 • 3. rezygnacji z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 13).

Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli są Państwo upoważnionym przedstawicielem żądającym dostępu lub usunięcia danych w imieniu osoby mieszkającej na terenie stanu Kalifornia, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza zapytania ze wskazaniem, że są Państwo upoważnionym przedstawicielem. Przekażemy Państwu instrukcje, jak złożyć wniosek jako upoważniony przedstawiciel w imieniu osoby mieszkającej na terenie stanu Kalifornia.

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo uzyskać informacje na temat korzystania ze swoich praw, jak opisano powyżej, kontaktując się z nami pod numerem 1-800-633-0748.

18. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Oracle powołała Globalnego inspektora ochrony danych. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności lub Państwa wyborami, lub jeżeli mają Państwo dalsze pytania, uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, lub jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw dostępu do Państwa danych osobowych offline w sposób określony w rozdziale 13 powyżej, należy skontaktować się z Globalnym inspektorem ochrony danych, wypełniając formularz zapytania.

Pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA.

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle zbada zgłoszenie i podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wykorzystane. Jeśli mają Państwo miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

20. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Centrala Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel.: +1.737.867.1000

Poprzednie wersje: 04.01.21 | 20.10.20 | 11.06.20 | 24.12.19 | 26.07.19 | 17.01.19 | 25.05.18 | 13.02.18

TRUSTe

Dowiedz się więcej