Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne
 • Prywatność

Polityka prywatności w zakresie Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud

Wprowadzenie

Oracle uważa, że umożliwianie konsumentom posiadania szerszej wiedzy i kontroli nad związanymi z nimi informacjami, które Oracle udostępnia klientom swoich usług sprzedażowych Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud (dalej jako „usługi OMC/ODC”) jest ważne. Niniejsza polityka prywatności została zaprojektowana, aby dostarczyć konsumentom („Państwu”) narzędzia, które pomogą Państwu zrozumieć i kontrolować proces zbierania i korzystania z tych danych.

Zakres

Niniejsza polityka ma zastosowanie do przetwarzania informacji o Państwu dostarczonych przez osoby trzecie w celu świadczenia usług OMC/ODC (dalej „Informacje Marketingowe”). Informacje dostarczone przez osoby trzecie, to informacje otrzymane przez Oracle od osób trzecich, które wykorzystuje do świadczenia usług OMC/ODC zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Mogą one obejmować informacje, które nie pozwalają na bezpośrednie określenie Państwa tożsamości, jak i informacje, które to umożliwiają. Dział niniejszej polityki prywatności zatytułowany „Rodzaje zbieranych informacji” opisuje różne rodzaje informacji.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do zbierania i korzystania z własnych danych przez klienta OMC/ODC (inaczej zwanych informacjami strony pierwszej) w celu prowadzenia działań marketingowych, także w przypadku, gdy wykorzystywane są do tego produkty i usługi Oracle. Przykładowo, klient Oracle może korzystać z usługi Oracle Marketing Cloud lub z innych usług Cloud w celu zbierania i zarządzania danymi, które samodzielnie (lub korzystając z usług pośredników) zebrał lub kupił, inaczej zwanych informacjami strony pierwszej. Informacje strony pierwszej są zbierane, udostępniane i wykorzystywane zgodnie z odrębną polityką prywatności klienta Oracle, który je zebrał, więc nie podlegają pod postanowienia niniejszej polityki. W przypadku jakichkolwiek pytań o korzystanie z Państwa informacji należy skontaktować się z tą firmą. Należy jednak pamiętać, że w przypadku korzystania z narzędzia Rezygnacji („opt-out”), Oracle dokona wykreślenia z bazy danych strony pierwszej oraz uniemożliwi korzystanie z Państwa danych udostępnianych za pośrednictwem usług OMC/ODC w reklamach opartych na zainteresowaniach, oraz z baz danych stron trzecich opisanych w dalszej części niniejszej polityki.

Jeśli są Państwo osobą odwiedzającą stronę internetową Oracle lub klientem Oracle i chcą dowiedzieć się więcej o korzystaniu z danych zebranych od Państwa w ramach ogólnych relacji z Oracle lub Państwa odwiedzinami na stronie internetowej Oracle, należy zapoznać się z Polityką prywatności Oracle.

Rodzaje zbieranych informacji

Informacje marketingowe mogą obejmować informacje dostępne zarówno offline jak i online. Informacje Marketingowe Offline pochodzą ze źródeł takich jak sklepy stacjonarne i internetowe, sklepy spożywcze i powiązane z nimi karty lojalnościowe, zamówienia z katalogów i listy adresowe z katalogów („Informacje Marketingowe Offline”).

Informacje Marketingowe Offline w OMC/ODC, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację tożsamości poszczególnych osób mogą obejmować:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • cechy behawioralne lub demograficzne, które zostaną powiązane z informacjami określającymi tożsamość;
 • dane transakcyjne dotyczące zakupów dokonanych w przeszłości, które zostaną powiązane z informacjami określającymi tożsamość;
 • Dane firmowe takie jak nazwa spółki, wielkość i położenie spółki klienta, a także jego funkcja w spółce
 • dane pochodzące z list subskrypcji komunikacji marketingowej, ankiet przeprowadzanych wśród klientów lub z informacji dostępnych publicznie.
 

Informacje Marketingowe Online są zbierane w oparciu o działania w Internecie i nie umożliwiają bezpośredniego określenia Państwa tożsamości („Informacje Marketingowe Online”). Informacje Marketingowe Online w OMC/ODC, które nie pozwalają na bezpośrednie określenie tożsamości danej osoby obejmują:

 • unikalny identyfikator (ID), taki jak plik cookie zapisany na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu;
 • adres protokołu internetowego („adres IP”) oraz informacje uzyskane z adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje na temat urządzenia, takie jak informacje zawarte w nagłówkach HTTP (zdefiniowane poniżej) lub innych sygnałach protokołu transferu internetowego, informacje o wyszukiwarkach lub typie i wersji urządzenia, systemie operacyjnym, ciągach identyfikacyjnych oraz informacje wynikające z obecności lub wykorzystania „aplikacji” na urządzeniach mobilnych, jak również informacje o rozdzielczość monitora oraz preferowanym języku użytkownika;
 • dane osobowe pozbawione elementów pozwalających na identyfikację (takie jak adresy e-mail, które zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, aby nie pozwolić ich odbiorcy na dokonanie identyfikacji);
 • dane demograficzne, takie jak płeć, wiek i zakres przychodów klienta, o ile nie zostaną powiązane z informacjami określającymi jego tożsamość;
 • dane dotyczące korzystania z komputerów i urządzeń na stronach internetowych i w aplikacjach przez użytkowników, np. informacje o kliknięciach w reklamy na stronach internetowych i w obszarach wypełnionych treścią, informacje o dacie i godzinie wykonywania poszczególnych czynności;
 • wyszukiwanie internetowe wykonane przez użytkownika w celu lokalizacji i przejścia do strony internetowej;
 • Długość i szerokość geograficzna (dalej „Dane o długości i szerokości geograficznej”)

Sposób zbierania informacji

Oracle może otrzymywać Informacje Marketingowe od osób trzecich, takich jak nasi klienci, dostawcy danych i partnerzy (dalej jako „Źródła Danych”). Oracle pozwala swoim Źródłom Danych OMC/ODC na przekazywanie Informacji Marketingowych, które zebrali ze źródeł online i offline. Mogą one obejmować informacje z list klientów, informacje o kontach na stronach internetowych lub inne informacje pochodzące z własnych technologii osób trzecich (np. autorska technologia modelowania lub dopasowywania innych firm).

Informacje Marketingowe Online pochodzą z Państwa komunikacji za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia i obejmują dane zawarte w standardowych nagłówkach HTTP lub HTML, dane zbierane przez pliki cookie lub konkretne czynności na stronach internetowych, takie jak kliknięcia, odwiedzone reklamy lub inne czynności wykonywane online, które mogą zostać zebrane przez skrypty JavaScript lub znaczniki pikselowe (pixel tags).

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków i pozwalają na identyfikację danej przeglądarki internetowej. Są przesyłane na komputer przez osoby prowadzące strony internetowe lub osoby trzecie. Domyślna konfiguracja większości przeglądarek obejmuje akceptację plików cookie. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i spowodować odrzucanie przez nią plików cookie osób trzecich lub wyświetlanie powiadomienia przy przesyłaniu plików cookie osób trzecich. Należy zapoznać się z działem „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji o obsłudze plików cookie.

„HTML” jest językiem używanym do pisania stron internetowych. Język HTML może obejmować znaczniki pikselowe lub ciągi kodu zawartego w HTML, które stanowią metodę wyświetlania elementów graficznych na stronach internetowych, w wiadomościach e-mail lub w innych dokumentach elektronicznych. Znaczniki pikselowe pozwalają prowadzącym stronę internetową lub autorom innego dokumentu, lub osobie trzeciej, która dostarcza znacznik pikselowy, na zapisywanie, odczytywanie i zmienianie plików cookie lub przekazywanie innych danych do przeglądarki wykorzystywanej do wyświetlania strony internetowej lub dokumentu. Znaczniki pikselowe mogą także zostać wykorzystane do pozyskiwania informacji o korzystaniu z komputera do wyświetlania danej strony internetowej lub innych dokumentów, w tym adresu IP komputera, na który znacznik został przesłany, godzinie przesłania znacznika, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki internetowej oraz pozostałych informacji.

„Nagłówki HTTP”, to informacje, które są przekazywane przy każdym wyświetleniu strony internetowej i zawierają informacje techniczne, które są wymagane do komunikacji pomiędzy przeglądarką i serwerem internetowym. Pozostałe protokoły komunikacji elektronicznej (np. te wykorzystywane do przesyłania wiadomości e-mail) także korzystają z nagłówków do przekazywania informacji. Nasi klienci OMC/ODC mogą przekazywać informacje za pośrednictwem nagłówków HTTP (lub innych protokołów komunikacji elektronicznej) do Oracle lub w inny sposób spowodować pozyskanie informacji o interakcji konsumentów ze stroną internetową klienta przez Oracle. Może to obejmować informacje o przeglądarce wykorzystywanej na urządzeniu, wyświetlanej stronie, serwerze i pozostałe informacje na temat konsumenta posiadane przez klienta, jego komputerze lub urządzeniu (takie jak dane operatora lub identyfikator urządzenia).

Sposób, w jaki Oracle wykorzystuje Informacje Marketingowe

Klienci i partnerzy OMC/ODC korzystają z Profilów i Segmentów Zainteresowań (poszczególne definicje znajdują się poniżej) na cele kampanii marketingowych, aby spróbować stworzyć treści i reklamy, które będą lepiej dostosowane do konsumentów. Profile i Segmenty Zainteresowań są oparte na komunikacji online i offline z konsumentem i zostały zebrane przez Źródła Danych Oracle w celu określenia zainteresowań. W przypadku otrzymania Informacji Marketingowych Offline, które pozwalają na określenie tożsamości konsumenta, przed wykorzystaniem ich do celów reklamy online opartej na zainteresowaniach pozbawiamy je identyfikatorów bezpośrednich, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

„Profil”, to zbiór cech danego konsumenta, komputera lub urządzenia, lub grupy komputerów albo urządzeń, które posiadają cechy wspólne. „Segment Zainteresowań” to zbiór Profilów, które charakteryzuje wspólny rodzaj zachowania lub preferencje. Przykładowo, możemy stworzyć Segment Zainteresowań składający się z Profilów zainteresowanych „Podróżami”. Segmenty Zainteresowań tworzymy w oparciu o dostępne informacje, preferencje i dyspozycje naszych klientów.

Możemy przygotowywać raporty i wskaźniki w oparciu o Informacje Marketingowe, które pozwolą naszym klientom poznać liczbę konsumentów w danym Segmencie Zainteresowań przy pomocy zagregowanych danych o aktywności konsumentów na stronach internetowych, na których zbierane i wykorzystywane są Segmenty Zainteresowań. Możemy również przygotowywać raporty zbiorcze dla naszych klientów, które będą mierzyć skuteczność ich kampanii marketingowych. Raporty i wskaźniki przekazywane naszym klientom przez nas nie obejmują Informacji Marketingowych pozwalających na bezpośrednie ustalenie tożsamości konsumenta.

Informacje Marketingowe Offline mogą zostać wykorzystane przez naszych klientów na potrzeby kampanii opartych na przesyłkach reklamowych poza siecią Internet. Oracle może uzupełnić listy marketingowe klientów lub dostarczyć im zestawienia potencjalnych przyszłych konsumentów, aby wesprzeć działania klientów w zakresie marketingu bezpośredniego. Konsumenci mogą sprzeciwić się korzystaniu z Informacji Marketingowych przez Oracle zgodnie z opisem dziale „Rezygnacja (opt-out)” znajdującym się poniżej.

Możemy także korzystać z Informacji Marketingowych do celów związanych z rozliczeniami, audytem, badaniami i rozwojem, do celów związanych z naszą wewnętrzną działalnością operacyjną oraz do tworzenia zagregowanych statystyk dla usług badania rynku i analizy. Zagregowane statystyki nie obejmują informacji, które pozwalają na bezpośrednie określenie tożsamości konsumenta.

Sposób tworzenia identyfikatorów cookie i innych identyfikatorów przez Oracle

Oracle tworzy Profile korzystając z różnych metod i technologii. Oracle tworzy Profile i Segmenty Zainteresowań offline na poziomie domostwa i/albo na poziomie jednostkowym na podstawie zachowań zakupowych w przeszłości, danych demograficznych i cech zachowań. Oracle tworzy Profile online korzystając z plików cookie, wieloplatformowych i wielokontekstowych technologii (zgodnie z opisem poniżej) lub z innych unikalnych identyfikatorów dostarczonych nam przez klientów (takich jak identyfikatory reklamy mobilnej).

Oracle wiąże każdy plik cookie wykorzystany do reklamy opartej na zainteresowaniach, który został przez nas utworzony w przeglądarce internetowej konsumenta, z unikalnym identyfikatorem (dalej jako „Identyfikator Pliku Cookie”). Kiedy nasze Źródła Danych przekazują nam informacje o przeglądarce internetowej lub w inny sposób nakierowują Oracle na zbieranie informacji dotyczących komunikacji pomiędzy przeglądarką i stroną internetową, wykorzystujemy Identyfikator Pliku Cookie w celu przechowywania informacji w Profilu oznaczonym tym samym Identyfikatorem Pliku Cookie. Przykładowo, komputer posiadający wcześniej utworzone reklamy Oracle oparte na zainteresowaniach może zostać jednego dnia wykorzystany do sprawdzania cen przelotów na Hawaje na stronie biura podróży, a innego dnia do przeglądania używanych samochodów na stronie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Oracle zapisze informację, że Profil powiązany z danym Identyfikatorem Pliku Cookie wyraża zainteresowanie podróżą na Hawaje i używanymi samochodami.

Pozostałe identyfikatory. Oracle może utworzyć identyfikator statystyczny (dalej jako „Identyfikator Statystyczny”) dla użytkownika lub grupy użytkowników korzystających z ciągu agenta użytkownika i jego adresu IP. Utworzenie Identyfikatora Statystycznego wymaga dokonania obliczeń i przypisania identyfikatora prawdopodobieństwa do urządzenia lub zespołu urządzeń w oparciu o informacje zawarte w nagłówku. Kilku użytkowników może mieć przypisany ten sam Identyfikator Statystyczny i określony użytkownik może mieć przypisanych kilka Identyfikatorów Statystycznych. Źródła Danych mogą tworzyć lub zbierać inne unikalne identyfikatory i przekazywać je do Oracle. Mogą one obejmować identyfikatory przeznaczone do celów marketingowych (np. identyfikatory reklamy mobilnej), skrócone adresy e-mail lub autorskie identyfikatory stworzone przez Źródła Danych. Oracle może tworzyć połączenia pomiędzy nimi i innymi identyfikatorami.

Technologia wieloplatformowa i wielokontekstowa

Oracle może również łączyć Profile korzystając z technologii wieloplatformowej i wielokontekstowej. Technologia ta została zaprojektowana, aby umożliwić Oracle i jej klientom łączenie Segmentów Zainteresowań konsumentów między różnymi urządzeniami lub kontekstami, w których konsumenci przeglądają treści cyfrowe. Przykładowo, jeden konsument może korzystać z kilku przeglądarek na jednym urządzeniu lub korzystać z różnych urządzeń (takich jak komputer stacjonarny, smartphone i tablet), co może spowodować utworzenie różnych Profilów dla tego konsumenta dla poszczególnych kontekstów i urządzeń. Technologia wieloplatformowa i wielokontekstowa może być wykorzystana do połączenia tych różnych Profilów i powiązanych z nimi Danych o Zainteresowaniach z różnych kontekstów i urządzeń.

Oracle przeprowadza ten proces korzystając z metod deterministycznych i statystycznych. Metoda deterministyczna wykorzystuje dane, które pozostają niezmienne, np. konsument logujący się na pojedyncze konto na różnych urządzeniach. Metoda statystyczna wykorzystuje dane zmienne o urządzeniu i przeglądarkach, które pomagają zidentyfikować urządzenia lub konteksty, np. częściowy lub pełny adres IP i wersja przeglądarki. Oracle analizuje te dane, aby określić czy urządzenia lub konteksty mogą być powiązane z jednym konsumentem. W przypadku odnalezienia prawdopodobnego powiązania, Oracle tworzy łącza pomiędzy identyfikatorami Profilów z różnych urządzeń/kontekstów przy pomocy tabeli korelacji, aby połączyć te urządzenia lub konteksty. Klienci Oracle mogą w ten sposób skorzystać z połączonych Danych o Zainteresowaniach przy stosowaniu reklam opartych na zainteresowaniach na różnych urządzeniach konsumenta lub w różnych kontekstach. Przykładowo, konsument szukający wycieczki na Hawaje w przeglądarce Chrome może przełączyć się na aplikację mobilną. W takim przypadku, jeśli Oracle połączyła Identyfikator Pliku Cookie z przeglądarki Chrome z identyfikatorem reklamy mobilnej, Oracle może przedstawić konsumentowi reklamy dotyczące wakacji na Hawajach na urządzeniu mobilnym konsumenta. Konsumenci mogą zrezygnować z wykorzystywania technologii wieloplatformowej przez Oracle zgodnie z poniższym opisem w dziale „Rezygnacja (opt-out)”.

Ujawnianie Informacji Marketingowych

Ujawniamy Informacje Marketingowe naszym klientom OMC/ODC, aby ułatwić naszym klientom korzystanie z usług OMC/ODC przy przeprowadzaniu kampanii marketingowych online i offline. Nasi klienci mogą korzystać z usług zewnętrznych dostawców, którzy będą działać w ich imieniu w celu stworzenia i wyświetlania reklam lub innych treści, które odzwierciedlają przynależność Profilu do Segmentu Zainteresowań. Przy udostępnianiu Państwa Informacji Marketingowych naszym klientom OMC/ODC wymagamy, aby stosowali Informacje Marketingowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i zapewnili zachowanie poufności tych informacji.

Możemy także udostępnić Informacje Marketingowe zewnętrznym dostawcom usług, aby umożliwić im realizację funkcji biznesowych dla Oracle i w imieniu klientów Oracle. Przy udostępnianiu Państwa Informacji Marketingowych zewnętrznym dostawcom usług wymagamy, aby wykorzystywali Informacje Marketingowe wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz, oraz aby zastosowali zabezpieczenia, które zapewnią zachowanie poufności tych informacji.

Oracle może także wykorzystać lub ujawnić Informacje Marketingowe, jeżeli uznamy to za koniecznie lub odpowiednie: (a) ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa krajów innych, niż Państwa kraj zamieszkania; (b) w celu zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi; (c) aby udzielić odpowiedzi na żądania zgłoszone przez organy władzy publicznej lub organy rządowe, w tym przez organy władzy publicznej lub organy rządowe spoza Państwa kraju zamieszkania, w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym i/albo z egzekwowaniem prawa; (d) w celu egzekwowania naszych regulaminów;(e) w celu ochrony działań operacyjnych Oracle lub naszych partnerów; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku Oracle lub naszych partnerów; (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków ochrony prawnej lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Dodatkowo, w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami), możemy przekazać Informacje Marketingowe odpowiedniej osobie trzeciej.

Przechowywanie Informacji Marketingowych

Ustawienia stosowane przez Oracle powodują wygaśnięcie Informacji Marketingowych Online, które zostały zebrane na cele reklamy opartej na zainteresowaniach po upływie 180 dni od daty ich zebrania. Przykładowo, jeśli ostatni raz, kiedy przeglądali Państwo odpowiednią stronę internetową biura podróży w poszukiwaniu biletów na przelot na Hawaje miał miejsce 1 stycznia, Państwa przynależność do Segmentu Zainteresowań Oracle dotyczącego podroży na Hawaje wygaśnie w Państwa profilu 1 lipca. Identyfikatory urządzeń wykorzystywane do opisanych powyżej technologii na wielu urządzeniach i w wielu kontekstach przechowywane są przez 365 dni. Sporadycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oracle może dopuścić przechowywanie Informacji Marketingowych przez klientów OMC/ODC nie dłużej niż przez 36 miesięcy do ograniczonych celów, takich jak sezonowe lub cykliczne kampanie reklamowe oparte na zainteresowaniach lub wewnętrzna analiza i rozwój modelu. W takim przypadku klienci są zobowiązani do usunięcia Informacji Marketingowych po upływie umówionego okresu ich przechowywania.

Oracle może także przechowywać Informacje Marketingowe Offline i inne dane statystyczne związane z wydajnością, działaniem i korzystaniem z usług OMC/ODC przez okres przekraczający 180 dni w celu zarządzania bezpieczeństwem i działaniami operacyjnymi, przeprowadzania analiz statystycznych, ulepszania usług oraz do badań i rozwoju.

Dostęp do Informacji Marketingowych

Oracle korzysta z narzędzia konsumenckiego zwanego Rejestr Danych w Chmurze (dalej „Rejestr”), które pozwoli Państwu zapoznać się z tym rodzajem internetowych Segmentów Zainteresowań osób trzecich na Oracle BlueKai Marketplace, który jest właściwy dla urządzenia, na którym przeglądają Państwo rejestr. Wewnątrz Rejestru mogą Państwo usuwać poszczególne segmenty zainteresowań wedle własnego uznania. Należy zauważyć, że Segmenty Zainteresowań, które Państwo widzą w Rejestrze, to informacje z Profilu powiązane z konkretną przeglądarką, komputerem lub urządzeniem wykorzystywanym do przeglądania Rejestru. Podczas przeglądania Rejestru przy pomocy innej przeglądarki, komputera lub urządzenia, mogą Państwo zobaczyć inne segmenty.

Mogą Państwo złożyć dyspozycję analizy, poprawy, aktualizacji, ograniczenia lub innej zmiany Państwa Informacji Marketingowych Offline lub wyrazić sprzeciw wobec korzystania i przetwarzania ich przez nas, przesyłając wniosek w formie pisemnej na wskazany poniżej adres. Oracle może przekazać Państwu kopię Informacji Marketingowych Offline, które znajdują się w naszych bazach danych, w tym listę Segmentów Zainteresowań, które z Państwem powiązaliśmy. Mogą Państwo złożyć wniosek o przekazanie tych informacji, przesyłając wniosek w formie pisemnej oraz kopię dokumentu wydanego przez ograny administracji rządowej potwierdzającego Państwa tożsamość na adres:

Chief Privacy Officer (Dyrektor ds. Prywatności), Oracle
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
USA

Większość pytań i problemów związanych z dostępem do Danych Osobowych jest szybko rozwiązywana, ale bardziej złożone wnioski mogą wymagać szerszego zbadania danej sprawy i czasu. W takich przypadkach kontakt z naszej strony w związku z danym wnioskiem i stosownymi dalszymi krokami nastąpi w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku. Nie możemy przekazywać informacji, które są zbierane i kontrolowane wyłącznie przez naszych klientów. W przypadku pytań związanych z praktykami naszych klientów odnośnie prywatności, Oracle zaleca bezpośredni kontakt z danym klientem.

Rezygnacja (opt-out)

Zgodnie z powyższym opisem, Oracle wykorzystuje Informacje Marketingowe Offline i Online pochodzące od osób trzecich wyłącznie w celu świadczenia usług OMC/ODC na rzecz swoich klientów. Zapewniamy naszym konsumentom także możliwość rezygnacji z wykorzystywania tych informacji przez Oracle.

Rezygnacja z Informacji Marketingowych Online. Oracle oferuje różne sposoby na rezygnację ze zbierania i wykorzystywania Państwa Informacji Marketingowych przez osoby trzecie do reklamy online opartej na zainteresowaniach. Rezygnacja nie spowoduje, że przestaną być Państwu wyświetlane reklamy online, a jedynie pozbawi wpływu Informacji Marketingowych zebranych przy użyciu OMC/ODC na treść tych reklam. Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje pliki cookie, mogą Państwo dokonać bezpośredniej rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach od osób trzecich korzystających z usług OMC/ODC, pobierając plik cookie informujący o sprzeciwie dla usług Datalogix, AddThis, Crosswise i BlueKai (dalej „Opt-Out Cookie”). Po umieszczeniu w Państwa przeglądarce plik Opt-Out Cookie zapobiegnie tworzeniu Segmentów Zainteresowań przez usługi OMC/ODC w oparciu o informacje zebrane z przeglądarki. Aby uzyskać dostęp i dowiedzieć się więcej o pliku Opt-Out Cookie należy przejść tutaj. Plik Opt-Out Cookie jest skonfigurowany do przechowywania informacji o rezygnacji przez co najmniej 20 lat, jeśli nie zostanie wcześniej usunięty. 

Mogą Państwo dokonać rezygnacji, korzystając z narzędzi udostępnianych przez następujące organizacje branżowe (przynależność Oracle do poniższych organizacji może być oznaczona nazwą „BlueKai” lub „Datalogix”):

 

Informacja: Narzędzia do rezygnacji opisane powyżej są obecnie oparte na plikach cookie i uniemożliwiają Oracle wykorzystywanie Informacji Marketingowych do reklamy opartej na zainteresowaniach w przeglądarce, w której zostały zainstalowane. W wyniku powyższego, rezygnacja będzie skuteczna jedynie w przypadku, gdy Państwa przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie osób trzecich i może nie działać, gdy pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane (np. na niektórych urządzeniach mobilnych lub w systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią ustawienia przeglądarki, skorzystają z innej przeglądarki, komputera albo z innego systemu operacyjnego, konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji. Oracle nie stosuje trwałych, unikalnych identyfikatorów do przywracania Profilów, w których wcześniej zgłoszono rezygnację lub usuniętych plików cookie.

Należy również mieć na uwadze, że: Usługi OMC/ODC mogą zostać wykorzystane do nawiązywania kontaktu z osobami trzecimi, które zajmują się reklamą opartą na zainteresowaniach w połączeniu z określonymi usługami OMC/ODC. Przykładowo, klient Oracle może korzystać z usług Oracle Marketing Cloud do wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych w wiadomościach e-mail i umieszczać w nich znaczniki, które umożliwią osobom trzecim umieszczanie plików cookie w Państwa przeglądarce. Klient Oracle i osoba trzecia mogą korzystać z tego pliku cookie do zbierania danych dotyczących Państwa, a następnie do prowadzenia działań reklamowych opartych na zainteresowaniach. Ze względu na to, że w tym konkretnym przypadku rezygnacja przy użyciu własnego pliku opt-out cookie Oracle obecnie nie spowoduje zaprzestania zbierania lub wykorzystywania Informacji Marketingowych przez osoby trzecie w celach związanych z reklamą opartą na zainteresowaniach, Oracle zachęca do skorzystania z wyżej opisanych narzędzi NAI, DAA, i EDAA do wyrażenia sprzeciwu, jeśli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tego typu działań.

Wyrażenie sprzeciwu na wielu urządzeniach lub w wielu kontekstach. Przy rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach zgodnie z powyższym, kiedy Oracle skorzystała z technologii wieloplatformowej i wielokontekstowej, aby połączyć dany profil z innymi urządzeniami lub kontekstami, Oracle przerwie połączenia płynące z profilu, wobec którego został wyrażony sprzeciw z innymi urządzeniami lub kontekstami. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania reklamy opartej na zainteresowaniach na swoich innych urządzeniach lub w innych kontekstach, należy skorzystać z jednej z wyżej omówionych opcji zgłoszenia sprzeciwu na każdym urządzeniu lub w każdym kontekście (w tym w każdej przeglądarce), z których Państwo korzystają.

Rezygnacja na urządzeniach mobilnych. Usługi OMC/ODC pozwalają klientom na korzystanie z Informacji Marketingowych zebranych z urządzeń mobilnych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. Podczas gdy metody rezygnacji opisane powyżej często działają w przypadku mobilnego przeglądania internetu, to ze względu na to, że są oparte na plikach cookie, są w mniejszym stopniu trwałym rozwiązaniem w środowisku aplikacji mobilnych, które mogą nie akceptować plików cookie. Alternatywnym rozwiązaniem sugerowanym przez Oracle jest pobranie aplikacji AppChoices od Digital Advertising Alliance (DAA). Aplikacja ta umożliwia konsumentom kontrolowanie dokonania rezygnacji wobec określonych firm, w tym Oracle, i zapewnia pewniejszy sygnał o rezygnacji podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

Rezygnacja z Informacji Marketingowych Offline. Oracle szanuje Państwa decyzję o sprzeciwie wobec korzystania z Informacji Marketingowych Offline do przeprowadzania kampanii poza internetem przy użyciu przesyłek reklamowych lub reklamy online opartej na zainteresowaniach. W celu przetworzenia Państwa dyspozycji o rezygnacji potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail. Państwa dyspozycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni. Istnieje możliwość dalszego otrzymywania przez Państwa komunikacji marketingowej ze względu na trwające kampanie marketingowe, ale Państwa decyzja o rezygnacji zostanie uwzględniona przy wszystkich kampaniach marketingowych w przyszłości. Aby złożyć dyspozycję rezygnacji offline, należy przejść tutaj.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z wszelkich przesyłek reklamowych przekazywanych na Państwa adres zamieszkania, mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, aby uzyskać informację o sposobach zmniejszenia liczby przesyłek reklamowych wysyłanych na Państwa adres.

Śledzenie (Do Not Track). Oracle nie przetwarza w jednolity sposób sygnałów o sprzeciwie wobec śledzenia (do-not-track) pochodzących z przeglądarek. Mimo to, mogą Państwo uniemożliwić Oracle zbieranie Segmentów Zainteresowań przy użyciu plików cookie w przeglądarce poprzez zablokowanie w niej plików cookie pochodzących od osób trzecich. W przypadku zablokowania plików cookie pochodzących od osób trzecich w Państwa przeglądarce mogą wystąpić problemy z niektórymi funkcjonalnościami strony internetowej, a na niektórych stronach internetowych mogą Państwo widzieć za każdym razem te same treści i reklamy.

Oracle może w przyszłości dodać dodatkowe narzędzia do zgłoszenia sprzeciwu, w miarę ich dostępności.

Zobowiązanie Oracle do przestrzegania standardów ochrony prywatności

Działalność w organizacjach branżowych. Oracle jest członkiem następujących organizacji i stosuje się do zasad samoregulacju: Direct Marketing Association (DMA), Direct Marketing Association UK (DMA UK), Network Advertising Initiative (NAI), Interactive Advertising Bureau (IAB), Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) i European Digital Advertising Alliance (EDAA). Jako członek tych organizacji, Oracle pracuje wraz z wiodącymi spółkami w branży nad ważnymi problemami związanymi z prywatnością i ochroną konsumentów w związku z marketingiem bezpośrednim offline i reklamą online.

NAI została stworzona jako program zgodności, który obejmuje przegląd zaświadczeń, procedurę reklamacji konsumentów, sankcje i roczne sprawozdania, aby upewnić się czy spółki-członkowie dotrzymują obietnic składanych Państwu i przestrzegają samoregulacyjnego kodeksu postępowania NAI. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o NAI.

Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) i European Digital Advertising Alliance (EDAA) opracowały samoregulacyjne Zasady Reklamy Behawioralnej Online. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o DAA. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o DAAC. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o EDAA.

Źródła Danych. Oracle wymaga od swoich Źródeł Danych, aby postępowały zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do zbierania, przetwarzania i udostępniania przez nie Informacji Marketingowych, oraz aby posiadały własne polityki prywatności, które opisują ich praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oracle zezwala im na zamieszczanie bezpośredniego odnośnika do niniejszej polityki prywatności. Dodatkowo Oracle zobowiązuje te firmy do uzyskiwania Państwa zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgody na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie Państwa danych.

Dane chronione. Oracle jest świadoma poufności niektórych rodzajów danych. Nie tworzymy żadnych Segmentów Zainteresowań online, które zawierałyby Informacje Marketingowe dostarczone przez osoby trzecie, które uznajemy za chronione. Podczas gdy rodzaje Informacji Marketingowych, które są uznawane za chronione mogą się różnić wśród konsumentów, obecnie traktujemy Informacje Marketingowe jak informacje chronione, jeśli obejmują one informacje o zdrowiu (np. o chorobie konsumenta, takiej jak nowotwór lub cukrzyca); określonych aspektach prywatnego życia konsumenta i jego sytuacji finansowej, a także zainteresowanie produktami lub usługami z kategorii „dla dorosłych”. Aby wyświetlić listę dostarczonych przez osoby trzecie Segmentów Zainteresowań z dziedziny zdrowia i wellness dostępne na platformie Oracle BlueKai, należy kliknąć tutaj. Możemy zwiększyć ograniczenia dotyczące segmentów w oparciu o różne obowiązujące przepisy prawa w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Nie zezwalamy na korzystanie z naszych Informacji Marketingowych do celów rekrutacji, uzyskiwania pożyczek i kredytów, opieki zdrowotnej lub kwalifikacji do ubezpieczenia. Nasi klienci, którzy zbierają dane we własnym zakresie (dane osób pierwszych), w tym klienci, którzy decydują się udostępniać swoje dane osobom trzecim, mogą posiadać własne standardy określające dane, które uznają za chronione, jednak Oracle wymaga, żeby wszyscy klienci postępowali zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do informacji chronionych.

Dzieci i młodzież. Nie jest naszym celem zbieranie Informacji Marketingowych ani dostosowywanie jakichkolwiek usług do dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Zabraniamy naszym Źródłom Danych przekazywania nam informacji ze stron skierowanych do dzieci, które nie ukończyły 13 lat lub od konsumentów, o których firmy te wiedzą, że nie ukończyli 13 lat.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Informacji Marketingowych jest niezwykle ważne dla Oracle. Korzystamy z zabezpieczeń fizycznych, technicznych i administracyjnych, które zostały zaprojektowane do ochrony Informacji Marketingowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmienianiem i zniszczeniem.

W momencie, gdy stosowne przepisy prawa wymagają odpowiedniego powiadomienia, w przypadku przejęcia lub uzasadnionego podejrzenia przejęcia przez osobę nieupoważnioną Informacji Marketingowych pozwalających na określenie Państwa tożsamości, które były przechowywane w OMC/ODC, Oracle powiadomi zgodnie z uzasadnioną potrzebą organów ścigania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Źródło Danych, za pośrednictwem którego Oracle uzyskała tę informację, aby umożliwić tej firmie poinformowanie Państwa.

Przekazywanie danych za granicę

Oracle jest globalną korporacją, która prowadzi działalność w ponad 80 krajach i w związku z tym opracowała globalne praktyki ochrony danych zaprojektowane, aby zapewniać odpowiednią ochronę danych osobowych. Należy zauważyć, że dane osobowe mogą być w miarę potrzeb przekazywane, odczytywane i przechowywane na całym świecie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Oracle zbiera, wykorzystuje i przechowuje dane zgodnie z postanowieniami unijnych i amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield Framework) oraz Szwajcarsko-Amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) i zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA, w przypadku gdy klient i Oracle zawarli porozumienie w formie umowy, według której przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) lub Szwajcarii będzie wykonywane i przetwarzane zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności dla odpowiednich usług. Przeprowadzając te czynności w imieniu klientów z EOG lub Szwajcarii, Oracle przechowuje lub przetwarza dane osobowe przekazane przez klienta z EOG lub Szwajcarii zgodnie z wytycznymi klienta. W takim przypadku Oracle będzie odpowiedzialna za upewnienie się, że osoby trzecie działające jako pośrednik w imieniu Oracle będą stosować się do tych samych zasad.

Oracle złożyła oświadczenie w Departamencie Handlu USA o stosowaniu się do Zasad Ochrony Prywatności. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki i Zasadami Ochrony Prywatności, zastosowanie mają Zasady Ochrony Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem należy przejść na stronę https://www.privacyshield.gov/list.

Aby uzyskać listę podmiotów podlegających procedurze certyfikacji własnej w ramach programu Ochrony Prywatności Oracle, należy odwiedzić stronę internetową Ochrony Prywatności. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności Oracle podlega pod uprawnienia wykonawcze Federalnej Komisji Handlu, jako organu regulacyjnego.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami. Zbadamy zgłoszenie i podejmiemy próbę rozstrzygnięcia reklamacji i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej polityki prywatności.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których nie omówiliśmy w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej programu Ochrony Danych, mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Skontaktuj się z nami

Oracle posiada wyznaczonego Dyrektora ds. Prywatności. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej polityki prywatności lub określonymi przez Państwa ustawieniami, lub jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Prywatności poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Listowne zapytania należy zaadresować do:

Chief Privacy Officer (Dyrektor ds. Prywatności), Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
USA

Centrala

Centrala Oracle znajduje się przy:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA
Tel: +1 650 506 7000
Faks: +1 650 506 7200

Aktualizacja polityki

Oracle może okresowo aktualizować niniejszą politykę. W przypadku naniesienia istotnych zmian, które ograniczają Państwa prawa lub zobowiązania Oracle wynikające z niniejszej polityki prywatności, zamieścimy wyraźną informację w danej części niniejszej polityki prywatności, aby poinformować użytkowników o jej aktualizacji.

Aktualizacja polityki: 21 czerwca 2017 r.

Oracle stworzyła niniejszą politykę prywatności w następstwie przejęcia BlueKai, Inc, Datalogix i Crosswise przez Oracle i stworzenia usług Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud. Poprzednie wersje polityki prywatności BlueKai są dostępne tutaj. Poprzednie wersje polityki prywatności Datalogix są dostępne tutaj. Poprzednie wersje polityki prywatności Crosswise są dostępne tutaj.


Dowiedz się więcej