Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Analytics Cloud

Analityka biznesowa
Opieraj wszystkie działania na danych

Wykorzystaj wizualizację opartą na chmurze, analizę predykcyjną i uczenie maszynowe do odkrywania ukrytych wniosków biznesowych.

Oracle Analytics Cloud

Najbardziej wszechstronna analiza w chmurze

Oracle Analytics Cloud to zintegrowana platforma, która umożliwia całej organizacji kierowanie dowolnego zapytania dotyczącego dowolnych danych w każdym środowisku i na każdym urządzeniu.


Współpraca

Historie wizualne
Gromadzenie wniosków i komentarzy w celu tworzenia interaktywnych historii, które można udostępniać w całej organizacji.

Analityka w każdym miejscu
Osadzanie wniosków w środowiskach pracy innych osób w preferowanych aplikacjach i portalach.

Analiza warunkowa
Sprawna współpraca z danymi analitycznymi, w tym modelowanie wielu założeń i ich wpływu na firmę.

Przepływ pracy
Formalizacja współpracy i udostępnianie zatwierdzonych modeli szerokiej grupie odbiorców.


Klasa korporacyjna

Warstwa modelu biznesowego
Łatwe budowanie warstwy semantycznej lub używanie istniejących modeli lokalnych w celu wykorzystania definicji biznesowych w analityce.

Interaktywne pulpity nawigacyjne
Konfigurowalne pulpity nawigacyjne umożliwiają szybkie analizowanie aktywności i zarządzanie nią w całym systemie.

Zaawansowana analityka
Możliwość wyboru interaktywnych wizualizacji i automatycznego tworzenia zaawansowanych obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków na podstawie danych.

Elastyczność uczenia maszynowego
Przewidywanie wyników i wzmacnianie decyzji niezależnie od miejsca przechowywania danych. Dostęp do danych lokalnych i w chmurze bez ich przenoszenia.


Elastyczność

Elastyczność
Zasoby mogą być skalowane w celu ich dostosowania do zmieniającej się natury obciążeń.

Zautomatyzowana administracja
Wdrażanie poprawek i tworzenie/przywracanie kopii zapasowych jednym kliknięciem.

Automatyzacja procesów
Automatyzacja zadań związanych z zarządzaniem cyklem życia za pomocą interfejsu API RESTful w celu implementacji nadających się do ponownego użycia i powtarzalnych procesów.

Szybka konfiguracja
Natychmiastowe tworzenie środowisk w celu przyspieszenia wdrażania.


Samoobsługa

Intuicyjna interakcja wizualna
Prosty, płynny interfejs usuwa granice między wykrywaniem i wyświetlaniem, co upraszcza obserwację danych, pracę z wizualizacjami i tworzenie interesujących historii.

Zaawansowana mobilność
Automatycznie ucząca się aplikacja mobilna wprowadza wnioski oparte na danych do codziennych czynności i wykorzystuje także możliwości głosowe w celu uzyskiwania odpowiedzi.

Inteligentne wnioski
Zautomatyzowane funkcje wnioskowania wizualnego uwypuklają szczególnie interesujące dane przed bezpośrednią interakcją użytkownika.

Samoobsługowe przygotowanie danych
Szybkie połączenie z odpowiednimi danymi, a następnie łatwe przygotowywanie i łączenie danych w dynamicznych przepływach.


Produkty

Oracle Analytics Cloud — Standard

Cechy Najważniejsze możliwości
Wykrywanie, przygotowywanie i wizualizacja danych za pośrednictwem Internetu, komputerów i urządzeń mobilnych.

Ponad 40 źródeł danych, w tym bezpośrednie połączenie z SaaS, bazami danych, big data i NoSQL oraz ogólnymi źródłami ODBC/JDBC.

Zunifikowane katalogowanie i przeszukiwanie wszystkich danych.

Proste samoobsługowe przygotowywanie i łączenie danych.

Szybki i płynny proces samodzielnego wykrywania, wizualizowania i prezentowania danych.

Automatyczna wizualizacja wniosków i zaawansowana analityka jednym kliknięciem.

Wizualizacja za pośrednictwem aplikacji mobilnej Oracle Synopsis i na komputerze (dla 50 użytkowników na OCPU).

Proste modelowanie scenariuszy warunkowych z wizualizacją danych i stylem opartym na programie Microsoft Excel.

 

Oracle Analytics Cloud — Data Lake

Cechy Najważniejsze możliwości
Wszystko to, co w wersji Standard, a ponadto obsługa tworzenia skalowalnych przepływów danych, włącznie z ich pozyskiwaniem, transformacją i zachowywaniem. Przepływy danych mogą być wykonywane w Apache Spark lub Oracle Database Cloud.

Płynne udostępnianie i zarządzanie dzięki Oracle Big Data Cloud.

Łatwe definiowanie pozyskiwania, przygotowywania, transformacji i zachowywania danych przy użyciu przepływów danych Oracle Analytics Cloud.

Transformacja danych na skalę masową z wykorzystaniem Apache Spark.

Łączność z lokalnymi repozytoriami data lake.

Sandboxing i partycje zewnętrznych źródeł dla Oracle Essbase.

 

Oracle Analytics Cloud — Enterprise

Cechy Najważniejsze możliwości
Wszystko to, co w wersji Data Lake, a ponadto aplikacja mobilna Day by Day i obsługa pełnej warstwy semantycznej, która umożliwia migrację metodą „lift and shift” klasycznego rozwiązania OBIEE, jak również zapewnia zoptymalizowaną łączność na żywo z lokalnymi hurtowniami danych.

Jedno źródło wiarygodnej wiedzy w przypadku ważnych danych firmowych przy użyciu warstwy semantycznej.

Spersonalizowane wyszukiwanie i wizualizacja, które zapewniają odpowiedzi dostosowane do użytkownika.

Łączenie metodą „przeciągnij i upuść” danych samoobsługowych i firmowych.

Proste, a zarazem zaawansowane modelowanie danych wspierające tworzenie definicji biznesowych i analiz w przedsiębiorstwie.

Proaktywne, automatycznie uczące się funkcje wnioskowania za pośrednictwem Day by Day — natywnej aplikacji mobilnej zintegrowanej z Oracle Business Intelligence Cloud.

Zoptymalizowana łączność z lokalnymi hurtowniami danych przy użyciu łącznika danych zdalnych.

Samodzielna wizualizacja oparta na modelach danych OBI dzięki migracji metodą „lift and shift” modeli danych, raportów i paneli nawigacyjnych OBI do chmury.

Sierra-Cedar
Zastosowanie rozwiązania Oracle Business Analytics pomogło naszej firmie ulepszyć udostępnianie informacji w odpowiednim czasie i podejmowanie decyzji przez scentralizowanie zróżnicowanych danych operacyjnych w bezpiecznym i wszechstronnym zintegrowanym rozwiązaniu, które jest dostępne dla naszej globalnej bazy użytkowników. Podejście Oracle umożliwia użytkownikowi końcowemu łączenie i eksplorowanie szerokiej gamy źródeł danych oraz zapewnia elastyczność w zakresie wspierania zróżnicowanych potrzeb użytkowników.
—Greg Vlahos, dyrektor generalny ds. BI-EPM, Sierra-Cedar
Accenture
Rozwiązanie Oracle Business Analytics wykorzystuje zarządzanie rosnącą ilością danych hybrydowych i architekturę analityczną w połączeniu z samodzielnym dostępem do danych i ich analizą. Te możliwości razem z naszymi zasobami sprawiają, że Accenture jest w stanie obsługiwać i dostarczać rozwiązania, które pozwalają naszym klientom na użycie informacji jako przewagi konkurencyjnej.
—Mattias Wohlen, dyrektor zarządzający, Accenture
Red Pill Analytics
Łatwe w użyciu, samoobsługowe BI? Jest. Nadzorowane, standaryzowane dane z możliwością skalowania? Są. Wszystko na tej samej platformie? Na 100% tak. Nikt nie podważy możliwości Oracle w zakresie dostarczania kompleksowej platformy do przetwarzania danych i analityki.
— Kevin McGinley, właściciel i współzałożyciel, Red Pill Analytics
interRel
Właśnie zakończyliśmy naszą coroczną ankietę „State of Business Analytics” na rok 2017. Wynika z niej, że respondenci, decydując się na przejście do chmury, w przeważającej mierze wybierają rozwiązania Oracle. Już ponad 1000 klientów korzysta z rozwiązań analitycznych Oracle w chmurze. Dominacja rynkowa Oracle będzie niezwykle trudna do przezwyciężenia przez konkurentów.”
—Edward Roske, dyrektor generalny, interRel
Aortabi
Dobrze jest zobaczyć, że możemy poszerzać nasze relacje dzięki Oracle Business Analytics. Jako wieloletni partner Oracle cieszymy się z posiadania tego typu powiązań. Świadomość, że możemy korzystać z tej technologii w różnego rodzaju środowiskach oraz że Oracle intensywnie w nią inwestuje, umożliwia nam dostarczanie nowoczesnych usług.
—Leander van Dongen, dyrektor generalny, Business Intelligence, Aortabi
Edgewater Ranzal
Synergię, którą osiągnęliśmy dzięki wyborowi Oracle Business Analytics, potwierdza ciągłe dostarczanie odpowiednich wyników dla klientów. Wprowadzając innowacje w naszych ofertach, w tym w tradycyjnym BI, wizualizacji, analityce predykcyjnej i zarządzaniu wydajnością, przybliżamy naszych klientów do zaawansowanej analityki, która jest im niezbędna w rozwijaniu działalności.
—Robin Ranzal Knowles, prezes, Edgewater Ranzal
Deloitte
Platforma Oracle Business Analytics wykorzystuje zarządzanie rosnącą ilością danych hybrydowych i architekturę analityczną, jak również samodzielny dostęp do danych, tworzenie raportów i analizę. Dzięki tym możliwościom Deloitte jest w stanie spełniać potrzeby w zakresie informacji naszych klientów i wykorzystywać nowe i istniejące okazje rynkowe, inwestując w rozwiązania, które wykorzystują bogate branżowe i techniczne doświadczenie Deloitte, przy użyciu platformy Oracle Business Analytics.
—Rich Solari, dyrektor zarządzający, Deloitte
Vlamis Software Solutions
Wielu naszych klientów potrzebuje skalowalnych rozwiązań analityki biznesowej, którymi mogą zarządzać i które mogą samodzielnie dostosowywać, niezależnie od swoich działów IT. Dzięki Oracle Business Analytics możemy dostarczać dostosowane do potrzeb wizualizacje nakierowane na określone potrzeby biznesowe oraz usługę, którą można skalować aż do poziomu całego przedsiębiorstwa, na platformie, która będzie dostępna przez wiele lat..
—Dan Vlamis, prezes, Vlamis Software Solutions, Inc.

Zacznij już teraz