Prevederi legale Oracle

Descărcări Oracle
Prevederi legale
 • Confidenţialitate

Politica de confidenţialitate privind Oracle Marketing Cloud şi Oracle Data Cloud

Introducere

Este important pentru Oracle ca consumatorii să aibă cunoştinţe şi control mai mare asupra informaţiilor legate de ei, pe care Oracle le pune la dispoziţia clienţilor serviciilor sale de marketing Oracle Marketing Cloud şi Oracle Data Cloud ("serviciile OMC/ODC"). Prezenta politică de confidenţialitate este proiectată să furnizeze consumatorilor ("dvs." sau "a/al/ai/ale dvs.") instrumentele pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să controleze colectarea şi utilizarea informaţiilor respective.

Aria de acoperire

Prezenta politică se aplică tratării de către Oracle a informaţiilor terţe despre dvs. pt. furnizarea serviciilor OMC/ODC ("Informaţii de marketing"). Informaţiile "Terţe" sunt informaţiile pe care Oracle le primeşte de la terţi şi le utilizează pt. a furniza serviciile OMC/ODC conform prezentei politici de confidenţialitate. Acestea pot include informaţii care nu vă identifică direct, precum şi informaţii care vă identifică direct. Secţiunea din prezenta politică de confidenţialitate, intitulată "Tipurile de informaţii colectate", descrie diferitele tipuri de informaţii.

Prezenta politică nu se aplică propriei colectări şi utilizări a informaţiilor dvs. de către un client OMC/ODC (cunoscute ca informaţii ale "primei entităţi") pentru realizarea activităţilor de marketing, inclusiv când fac acest lucru utilizând produsele sau serviciile Oracle. De exemplu, un client Oracle poate utiliza Oracle Marketing Cloud sau alte servicii Cloud pentru a colecta şi a administra doar datele pe care ei înşişi (sau agenţii lor) le-au colectat sau achiziţionat, cunoscute altfel şi ca informaţii ale “primei entităţi”. Aceste informaţii ale primei entităţi sunt colectate, partajate şi utilizate conform politicii de confidenţialitate individuale a clientului Oracle care le-a colectat şi, prin urmare, nu sunt acoperite de prezenta politică; consultaţi-vă cu compania respectivă dacă aveţi întrebări despre utilizarea de către aceasta a informaţiilor dvs. Totuși rețineți că dacă utilizați instrumentul de renunțare descris în această politică, Oracle vă va elimina din colectarea datelor primei entități și din utilizarea informațiilor dvs. facilitate de serviciile OMC/ODC pentru publicitate bazată pe interese, în plus față de eliminarea dvs. din colectarea de către terți descrisă ulterior în această politică.

Dacă sunteţi un vizitator al unui site web Oracle sau al unui client Oracle şi doriţi să aflaţi mai multe despre modul în care utilizează Oracle informaţiile colectate de la dvs. ca parte din relaţia dvs. generală cu Oracle ori ca parte din vizita dvs. pe site-urile web Oracle, consultaţi Politica de confidenţialitate Oracle.

Tipurile de informaţii colectate

Informațiile de marketing pot include atât informații offline, cât și online. Informaţiile de marketing offline provin din surse precum magazine retail, magazine alimentare fizice sau online şi de pe cardurile lor de fidelitate asociate acestora, din comenzi din cataloage şi din liste de adrese de cataloage ("Informaţii de marketing offline").

Informaţiile de marketing offline din OMC/ODC care identifică direct o anumită persoană pot include:

 • Numele şi adresa fizică, adresele de e-mail şi numerele de telefon
 • Atribute comportamentale sau demografice, când sunt legate de identificatoare personale
 • Date tranzacţionale bazate pe comportamentul de achiziţii din trecut, când sunt legate de identificatoare personale
 • Date ale companiei, precum numele, dimensiunea și locația companiei consumatorului și rolul acestuia în cadrul companiei
 • Date din liste de înscriere de marketing, sondaje pentru consumatori sau informaţii disponibile în mod public
 

Informaţiile de marketing online sunt colectate pe baza activităţii bazate pe internet şi nu vă identifică direct ("Informaţii de marketing online"). Informaţiile de marketing online din OMC/ODC care nu identifică direct o anumită persoană pot include:

 • ID-uri unice, precum un cookie plasat pe un calculator, ID-uri de dispozitive mobile sau de dispozitive
 • Adresa IP și informații derivate din adresa IP, precum locația geografică
 • Informații despre dispozitiv, precum informații incluse în anteturile HTTP (definite mai jos) sau alte semnale prin protocol de transfer prin internet, tipul și versiunea browserului sau dispozitivului, sistemul de operare, stringuri utilizator-agent și informații despre sau din prezența sau utilizarea de "aplicații” pe dispozitive mobile, rezoluția ecranului și limba preferată a consumatorului
 • Informaţii personale dezidentificate (precum adresele de e-mail care sunt dezidentificate astfel încât să nu fie identificabile pentru destinatarul unor astfel de informaţii)
 • Informaţii demografice, precum sexul, vârsta şi intervalul de venituri ale unui consumator, când nu sunt legate de identificatoare personale
 • Date comportamentale ale utilizării calculatorului sau dispozitivului consumatorului pe site-uri web sau aplicații, precum reclamele pe care s-a făcut clic, site-urile web şi zonele de conţinut, data şi ora activităţilor
 • Căutarea web a consumatorului utilizată pentru a găsi și naviga la un site web
 • Date despre latitudine/longitudine

Cum sunt colectate informaţiile

Oracle poate primi Informaţii de marketing de la terţi, precum clienţii, furnizorii de date şi partenerii săi de date ("Surse de date"). Oracle permite Surselor sale de date OMC/ODC să trimită Informaţiile de marketing pe care le-au colectat din surse online şi offline. Acestea pot include informaţii din liste de clienţi, membri ai site-urilor web sau alte informaţii create din propria tehnologie a unui terţ (precum tehnologia proprietară de modelare sau asociere a altor companii).

Informaţiile de marketing online sunt colectate din interacţiunile dvs. de pe calculatorul sau dispozitivul dvs., inclusiv datele incluse în anteturile HTTP standard sau în HTML, colectate de Cookie-uri sau prin clicuri de like-uri din interacţiuni pe anumite site-uri, din reclame vizualizate şi din alte comportamente online, care pot fi stabilite prin intermediul JavaScript şi Tagurilor de pixeli.

"Cookie-urile" sunt fişiere text mici, care conţin un şir de caractere şi care identifică în mod unic un browser. Acestea sunt trimise către un calculator de operatorii site-urilor web sau de terţi. Majoritatea browserelor sunt configurate iniţial să accepte cookie-urile în mod prestabilit. Totuşi, puteţi schimba setările browserului pentru a determina browserul să refuze cookie-urile terţilor sau pentru a indica momentul în care este trimis un cookie terţ. Consultaţi fişierele "Asistenţă" ale browserului dvs. pentru a afla mai multe despre tratarea cookie-urilor.

"HTML" este limbajul utilizat pentru scrierea paginilor web. HTML poate include "Taguri de pixeli" sau şiruri mici de cod inclus în HTML, care oferă o metodă de livrare a unei imagini grafice într-o pagină web, într-un e-mail sau în alt document electronic. Tagurile de pixeli permit operatorului paginii web sau a altui document ori unui terţ care serveşte tagul de pixel să seteze, să citească şi să modifice cookie-urile din şi să transfere alte date în browserul utilizat pentru vizualizarea paginii web sau a altui document. De asemenea, Tagurile de pixeli pot fi utilizate pentru a obţine informaţii despre calculatorul utilizat pentru vizualizarea paginii web respective sau a altui document, inclusiv adresa IP a calculatorului către care este trimis tagul, ora la care a fost trimis, sistemul de operare şi tipul de browser al consumatorului şi alte informaţii similare.

"Anteturile HTTP" sunt informaţiile care sunt transmise la fiecare vizualizare a unei pagini web şi conţin informaţiile tehnice necesare pentru comunicarea dintre un dispozitiv de navigare şi serverul unui site web. De asemenea, alte protocoale de comunicaţii electronice (precum cele utilizate pentru e-mail) utilizează anteturi pentru a transmite informaţii. Clienţii noştri OMC/ODC pot transmite informaţii prin anteturi HTTP (sau alt protocol de comunicaţii electronice) către Oracle sau pot să instruiască altfel Oracle să preia astfel de informaţii din interacţiunea consumatorilor cu site-ul web al clientului. Acestea pot include informaţii despre browserul dispozitivului, pagina web solicitată, serverul şi alte informaţii pe care le cunoaşte clientul despre consumator, calculatorul sau dispozitivul acestuia (precum transportatorul sau identificatorul dispozitivului).

Cum utilizează Oracle informaţiile de marketing

Clienţii şi partenerii OMC/ODC utilizează Profiluri şi Segmente de interese (fiecare este definit mai jos) pentru campaniile de marketing, pentru a încerca să facă mai relevante conţinutul şi reclamele pe care le primesc clienţii. Profilurile şi Segmentele de interese sunt bazate pe interacţiunile offline sau online cu consumatorul, care au fost colectate de Sursele de date ale Oracle pentru deducerea intereselor. Când primim Informaţii de marketing offline, care identifică un consumator, eliminăm identificatoarele directe, precum numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, înainte de a le utiliza pentru publicitatea online bazată pe interese.

Un "Profil" este un set de atribute despre un anumit consumator, calculator sau dispozitiv ori un set de mai multe calculatoare sau dispozitive ce partajează atribute comune. Un "Segment de interes" este un grup de Profiluri care partajează un comportament sau o preferinţă comună. De exemplu, putem crea un Segment de interes ce constă în Profilurile interesate de "Călătorii". Creăm aceste Segmente de interes pe baza informaţiilor disponibile nouă şi pe baza preferinţelor şi cererilor clienţilor noştri.

Putem pregăti rapoarte şi metrici pe baza Informaţiilor de marketing, care furnizează clienţilor noştri numărul de consumatori dintr-un Segment de interes, utilizând date agregate din activitatea consumatorilor pe site-urile web de pe care sunt colectate şi utilizate Segmentele de interes. De asemenea, putem pregăti rapoarte agregate pentru clienţii noştri, care măsoară eficienţa campaniilor lor de marketing. Rapoartele şi metricile furnizate clienţilor noştri nu includ Informaţii de marketing care identifică direct un consumator.

Informaţiile de marketing offline pot fi utilizate de clienţii noştri pentru campanii offline prin poştă directă. Oracle poate suplimenta lista de marketing a unui client sau poate furniza unui client consumatori potenţiali pentru a asista clientul la activităţile de marketing direct offline. Consumatorii pot renunţa la utilizarea de către Oracle a Informaţiilor de marketing, aşa cum este descris mai jos, în secţiunea "Renunţarea".

De asemenea, putem utiliza Informaţiile de marketing în scopul facturării, auditării, cercetării şi dezvoltării, în scopul nostru operaţional intern şi pentru a crea statistici agregate pentru servicii de cercetare de piaţă sau de analize. Statisticile agregate nu includ informaţii care identifică direct un consumator.

Cum creează Oracle ID-urile de cookie-uri şi alte identificatoare

Oracle creează Profilurile utilizând diverse metode şi tehnologii. Oracle creează Profiluri şi Segmente de interes offline la nivel de gospodărie şi/sau la nivel de persoană, utilizând comportamentul de achiziţii din trecut, date demografice şi atribute comportamentale. Oracle creează Profiluri online prin utilizarea cookie-urilor, tehnologiei interdispozitive/intercontexte (explicată mai jos) sau prin alte identificatoare unice furnizate nouă de clienţii noştri (precum ID-uri de publicitate pentru dispozitive mobile).

Oracle asociază fiecare Cookie utilizat pentru publicitatea bazată pe interese pe care-l setează în browserul web al unui consumator cu un identificator unic ("ID-ul cookie-ului"). Când Sursele noastre de date ne transmit informaţii despre browserul web respectiv sau instruiesc altfel Oracle să colecteze informaţii din interacţiunea dintre browserul web respectiv şi o pagină web, utilizăm ID-ul cookie-ului pentru a stoca informaţiile într-un Profil cu acelaşi ID de cookie. De exemplu, un calculator cu un Cookie Oracle pre-existent pentru publicitatea bazată pe interese poate fi utilizat pentru a parcurge preţuri de linii aeriene către Hawaii pe un site web de călătorii într-o zi, iar în următoarea zi este utilizat pentru a parcurge maşini uzate pe un site web de prezentare auto. Oracle va înregistra faptul că Profilul asociat cu ID-ul de cookie respectiv este interesat atât de călătorii către Hawaii, cât şi de maşini uzate.

Alte identificatoare. Oracle poate crea un ID statistic ("ID statistic") pentru un utilizator sau un grup de utilizatori utilizând şirul utilizator - agent şi adresa IP. Crearea unui ID statistic implică calcule, apoi asignarea unui identificator probabilistic unui dispozitiv sau grup de dispozitive pe baza informaţiilor incluse în antet. Mai mulţi utilizatori pot partaja un ID statistic sau un utilizator poate avea mai multe ID-uri statistice. Sursele de date pot crea sau colecta alte identificatoare unice şi le pot furniza Oracle. Acestea pot include ID-uri destinate marketingului (precum ID-uri de publicitate pentru dispozitive mobile), e-mail cu hash sau identificatoare proprietare create de Sursele de date. Oracle poate crea conexiuni între acestea şi alte identificatoare.

Tehnologia interdispozitive/intercontexte

De asemenea, Oracle poate lega Profilurile utilizând tehnologia interdispozitive/intercontexte. Această tehnologie este proiectată să permită Oracle şi clienţilor săi să se conecteze la Segmentele de interes ale unui consumator pe diverse dispozitive sau contexte pe care consumatorul parcurge conţinut digital. De exemplu, un singur consumator poate să utilizeze mai multe browsere pe un singur dispozitiv sau să utilizeze diverse dispozitive (precum calculatoare desktop, smartphone-uri şi tablete), ceea ce poate duce la mai multe Profiluri ale consumatorului pe aceste diverse contexte şi dispozitive. Tehnologia interdispozitive/intercontexte poate fi utilizată pentru conectarea la aceste diverse Profiluri şi la Datele de interes corespunzătoare din diferite contexte şi dispozitive.

Oracle face acest lucru prin metode deterministice şi statistice. Metoda deterministică se foloseşte de datele care nu se schimbă, precum conectarea unui consumator la un singur cont de pe mai multe dispozitive. Metoda statistică se foloseşte de datele care nu sunt fixe despre dispozitiv sau browsere, care ajută la identificarea dispozitivelor sau contextelor, precum adresa IP parţială sau completă şi versiunea browserului. Oracle analizează aceste date pentru a stabili dacă este probabil ca dispozitivele sau contextele să fie corelate cu un singur consumator. Când este găsită o conexiune probabilă, Oracle creează linkuri între ID-urile de Profiluri de pe diferite dispozitive/contexte utilizând un tabel de referinţe pentru legarea acestor dispozitive sau contexte. Clienţii Oracle pot utiliza Datele de interes legate când servesc publicitate bazată pe interese şi alt conţinut pe dispozitivele/contextele consumatorului. De exemplu, un consumator care caută curse către Hawaii pe un browser Chrome poate comuta la o aplicaţie pentru dispozitive mobile. Când se întâmplă acest lucru, dacă Oracle a legat ID-ul cookie-ului din browserul Chrome de ID-urile de publicitate pentru dispozitive mobile, Oracle poate furniza apoi consumatorului publicitate legată de vacanţe în Hawaii pe dispozitivul mobil al consumatorului. Consumatorii pot renunţa la utilizarea de către Oracle a tehnologiei interdispozitive, aşa cum este descris mai jos, în secţiunea "Renunţarea".

Dezvăluirea informaţiilor de marketing

Dezvăluim Informaţiile de marketing clienţilor noştri OMC/ODC pentru a facilita utilizarea de către clienţii noştri a serviciilor OMC/ODC pentru executarea campaniilor de marketing offline şi online. Clienţii noştri pot utiliza furnizori de servicii terţi, care acţionează în numele lor, pentru a crea şi a afişa publicitate sau alt conţinut care reflectă calitatea de membru a unui Profil într-un Segment de interes. Când Oracle partajează Informaţiile dvs. de marketing cu clienţii OMC/ODC, le cere să utilizeze Informaţiile de marketing consecvent cu prezenta Politică şi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor respective.

De asemenea, putem partaja Informaţiile de marketing cu furnizori de servicii terţi pentru ca acei furnizori de servicii să presteze funcţiile de business pentru Oracle sau în numele clienţilor Oracle. Când Oracle partajează Informaţiile dvs. de marketing cu furnizori de servicii terţi, le cerem să utilizeze Informaţiile de marketing doar în scopul furnizării serviciilor către noi şi să implementeze controale de securitate pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor respective.

De asemenea, Oracle poate utiliza sau dezvălui Informaţiile de marketing când consideră că este necesar sau adecvat: (a) în baza legii aplicabile, inclusiv a legilor din afara ţării dvs. de rezidenţă; (b) pentru a respecta procesul legal; (c) pentru a răspunde la cereri de la autorităţi publice şi guvernamentale, inclusiv autorităţi publice şi guvernamentale din afara ţării dvs. de rezidenţă, în scopul securităţii naţionale şi/sau al aplicării legii; (d) pentru a ne impune termenii şi condiţiile; (e) pentru a ne proteja operaţiunile sau pentru a le proteja pe cele ale oricăruia dintre afiliaţii noştri; (f) pentru a ne proteja drepturile, confidenţialitatea, siguranţa sau proprietatea şi/sau pe cele ale afiliaţilor noştri, ale dvs. sau ale altor entităţi şi (g) pentru a ne permite să urmărim măsurile corective disponibile sau pentru a limita pagubele pe care le putem suferi.

În plus, în eventualitatea unei reorganizări, fuziuni, vânzări, joint venture, cesionări, transfer sau a altui aranjament al întregii sau a unei părţi din activitatea, mijloacele fixe sau stocul nostru (inclusiv în legătură cu un faliment sau cu proceduri similare), putem transfera Informaţiile de marketing către terţul relevant.

Păstrarea informaţiilor de marketing

Oracle setează Informaţiile de marketing online colectate pentru publicitatea bazată pe interese să expire în termen de 180 de zile de la data colectării lor. De exemplu, dacă aţi navigat ultima dată pe un site web de călătorii aplicabil pentru bilete de avion către Hawaii pe 1 ianuarie, calitatea dvs. de membru în Segmentul de interes Oracle "Călătorii către Hawaii" va expira din Profilul dvs. până la 1 iulie. ID-urile de dispozitive utilizate pentru tehnologia interdispozitive/intercontexte, aşa cum este descrisă mai sus, sunt păstrate timp de 365 de zile. Ocazional şi conform legii aplicabile, Oracle poate permite anumitor clienţi OMC/ODC să păstreze Informaţii de marketing până la maximum 36 de luni în scopuri limitate, precum campanii de publicitate sezoniere sau ciclice bazate pe interese sau pentru analize interne şi dezvoltare de modele; acestor clienţi li se cere să şteargă aceste Informaţii de marketing la sfârşitul perioadei de timp convenite.

De asemenea, Oracle poate păstra Informaţiile de marketing offline şi alte date statistice corelate cu performanţa, operarea şi utilizarea serviciilor OMC/ODC mai mult de 180 de zile pentru administrarea securităţii şi a operaţiunilor, analize statistice, îmbunătăţirea serviciilor şi cercetare - dezvoltare.

Accesarea informaţiilor de marketing

Oracle întreţine un instrument pentru consumatori, denumit Oracle Data Cloud Registry ("Registry"), care vă permite să vizualizaţi tipul de Segmente de interes online terţe din Oracle BlueKai Marketplace, care sunt aplicabile dispozitivului care vizualizează Registry. În cadrul Registry, puteţi elimina segmente de interes individuale, la discreţia dvs. exclusivă. Reţineţi că Segmentele de interes pe care le vedeţi în Registry sunt informaţii din Profilul asociat cu browserul, calculatorul sau dispozitivul specific pe care-l utilizaţi pentru a vizita Registry. Putem vedea alte segmente la vizualizarea Registry din alt browser, de pe alt calculator sau dispozitiv.

Puteţi solicita revizuirea, corectarea, actualizarea, suprimarea sau modificarea în alt mod a Informaţiilor dvs. de marketing offline sau puteţi obiecta faţă de utilizarea sau procesarea acestor Informaţii de marketing offline de către noi, prin cerere scrisă la adresa furnizată mai jos. Oracle vă va furniza o copie a Informaţiilor de marketing offline din bazele noastre de date, inclusiv o listă a Segmentelor de interes pe care le-am asociat cu dvs. Puteţi solicita să primiţi aceste informaţii prin trimiterea unei cereri scrise, împreună cu o copie a identificării emise de stat pentru verificarea identităţii dvs., către:

Chief Privacy Officer, Oracle
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
Statele Unite ale Americii

Deşi majoritatea întrebărilor şi problemelor legate de accesare pot fi tratate rapid, cererile complexe pot necesita mai multă cercetare şi mai mult timp. În astfel de cazuri, veţi fi contactat cu privire la natura cererii şi a următorilor paşi corespunzători, în termen de treizeci de zile de la data primirii cererii. Nu putem furniza informaţii care sunt colectate şi controlate exclusiv de clienţii noştri. Dacă aveţi întrebări cu privire la practicile de confidenţialitate ale clienţilor noştri, Oracle vă recomandă să contactaţi direct clientul respectiv.

Renunţarea

Aşa cum este descris mai sus, Oracle utilizează Informaţii de marketing offline şi online terţe pentru a furniza serviciile OMC/ODC către clienţii săi. De asemenea, oferim consumatorilor posibilitatea de a renunţa la utilizarea de către Oracle a informaţiilor respective.

Renunţarea la informaţiile de marketing online. Oracle vă oferă mai multe moduri de a renunţa la colectarea şi utilizarea de către terţi a Informaţiilor dvs. de marketing pentru publicitatea online bazată pe interese. Renunţarea nu înseamnă că nu veţi mai vedea reclame online, ci că reclamele pe care le vedeţi nu vor fi influenţate de Informaţiile de marketing colectate utilizând OMC/ODC. Dacă browserul dvs. acceptă cookie-uri, puteţi renunţa direct la publicitatea bazată pe interese a terţilor OMC/ODC, descărcând cookie-ul de renunţare OMC/ODC al Oracle pentru Datalogix, AddThis, Crosswise şi BlueKai ("Cookie-ul de renunţare"). Acest Cookie de renunţare, când este depozitat în browserul dvs., va împiedica OMC/ODC să creeze Segmente de interes pe baza informaţiilor colectate din browserul respectiv. Puteţi accesa şi afla mai multe despre Cookie-ul de renunţare aici. Cookie-ul de renunţare este configurat să păstreze renunţarea timp de minimum 20 de ani dacă este menţinut neşters. 

De asemenea, puteţi renunţa utilizând instrumentele furnizate de următoarele grupuri din industrie. (Participarea Oracle la aceste organizaţii poate apărea sub numele "BlueKai" sau "Datalogix".)

 

Notă: Instrumentele de renunţare descrise mai sus sunt momentan bazate pe Cookie-uri şi împiedică Oracle să utilizeze Informaţiile de marketing pentru publicitatea bazată pe interese în browserul pe care sunt instalate. Ca rezultat, renunţarea va funcţiona doar dacă browserul este setat să accepte Cookie-uri terţe şi este posibil să nu funcţioneze când Cookie-urile sunt dezactivate sau eliminate automat (de ex. pe anumite dispozitive mobile şi sisteme de operare). Dacă ştergeţi Cookie-urile, schimbaţi setările browserului, comutaţi între browsere sau calculatoare ori utilizaţi alt sistem de operare, va trebui să renunţaţi din nou. Oracle nu utilizează identificatoare unice persistente pentru a reactiva un profil care a renunţat anterior sau un Cookie şters.

De asemenea, reţineţi: OMC/ODC poate interacţiona cu terţi care se implică în publicitatea bazată pe interese, împreună cu anumite servicii OMC/ODC. De exemplu, un client Oracle poate utiliza serviciile Oracle Marketing Cloud pentru a vă trimite e-mailuri promoţionale şi pentru a include taguri în e-mailurile respective, care permit unui terţ să plaseze un Cookie în browserul dvs. web. Clientul Oracle şi terţul pot utiliza acest Cookie pentru a colecta date despre dvs. şi pentru a se implica în publicitatea bazată pe interese ulterior. Deoarece, în această circumstanţă limitată, renunţarea cu Cookie-ul de renunţare de la Oracle nu va împiedica momentan terţii să colecteze şi să utilizeze Informaţiile de marketing pentru publicitatea bazată pe interese, Oracle vă încurajează să utilizaţi instrumentele de renunţare NAI, DAA şi EDAA descrise mai sus dacă sunteţi interesat să renunţaţi la acest tip de activitate.

Renunţarea la interdispozitive/intercontexte. Când renunţaţi la publicitatea bazată pe interese de mai sus şi Oracle a utilizat tehnologia interdispozitive/intercontexte pentru a lega profilul respectiv la alte dispozitive sau contexte, Oracle va întrerupe conexiunile din profilul care a renunţat la acele alte dispozitive sau contexte. Dacă doriţi să renunţaţi la publicitatea bazată pe interese, bazată pe alte dispozitive sau contexte ale dvs., trebuie să vă exercitaţi una dintre opţiunile de renunţare discutate mai sus, utilizând fiecare dispozitiv/context (inclusiv fiecare browser) pe care-l utilizaţi.

Renunţarea de pe dispozitive mobile. OMC/ODC permite clienţilor să utilizeze Informaţiile de marketing colectate de pe dispozitive mobile pentru publicitatea bazată pe interese. Deşi metodele de renunţare descrise mai sus funcţionează adesea pentru navigarea pe web pentru dispozitive mobile, ele sunt bazate pe Cookie-uri şi, prin urmare, mai puţin fiabile în mediile "aplicaţiilor" pentru dispozitive mobile, care este posibil să nu accepte Cookie-uri. Ca alternativă, Oracle vă sugerează să descărcaţi aplicaţia AppChoices, furnizată de Digital Advertising Alliance (DAA). Această aplicaţie permite consumatorilor să-şi exercite controlul de renunţare pentru anumite companii, inclusiv Oracle, şi oferă un semnal mai fiabil de renunţare când sunteţi într-o aplicaţie pentru dispozitive mobile.

Renunţarea la informaţiile de marketing offline. Oracle vă onorează opţiunea de a renunţa la utilizarea Informaţiilor de marketing offline pentru campaniile offline prin poştă directă sau pentru publicitatea online bazată pe interese. Pentru a procesa cererea dvs. de renunţare, avem nevoie de numele, adresa şi adresa dvs. de e-mail. Cererea dvs. va intra în vigoare în termen de 30 de zile. Este posibil să continuaţi să primiţi materiale de marketing din cauza campaniilor de marketing aflate deja în desfăşurare; totuşi, veţi fi eliminat din toate campaniile de marketing viitoare. Puteţi accesa renunţarea offline aici.

Dacă doriţi să renunţaţi la toate acţiunile de marketing prin poştă directă la adresa dvs. de reşedinţă, puteţi vizita site-ul web Direct Marketing Association pentru informaţii despre modul de reducere a materialelor de marketing prin poştă directă la adresa dvs. de reşedinţă.

Neurmărirea. Oracle nu procesează uniform semnalele de neurmărire din browsere. Totuşi, puteţi împiedica Oracle să colecteze Segmente de interes utilizând Cookie-urile dintr-un browser prin blocarea Cookie-urilor terţe în browserul respectiv. Dacă blocaţi setarea Cookie-urilor terţe în browserul dvs., este posibil să nu puteţi să vă bucuraţi de anumite caracteristici sau funcţionalităţi şi este posibil să vedeţi acelaşi conţinut şi reclame repetate pe anumite site-uri web.

Oracle poate adăuga instrumente de renunţare suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Angajamentul Oracle faţă de standardele de confidenţialitate

Implicarea în industrie. Oracle este membru şi aderă la principiile de auto-reglementare ale Direct Marketing Association (DMA), Direct Marketing Association UK (DMA UK), Network Advertising Initiative (NAI), Interactive Advertising Bureau (IAB), Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) şi European Digital Advertising Alliance (EDAA). Ca membru al acestor organizaţii, Oracle lucrează cu companii lider în industrie pentru a adresa problemele importante legate de confidenţialitate şi de protecţia consumatorilor din marketingul direct offline şi din publicitatea online.

NAI a creat un program de conformitate ce include recenzii de cazuri, un proces pentru plângerile consumatorilor, sancţiuni şi raportare anuală pentru a ajuta la garantarea faptului că companiile membre îşi ţin promisiunile faţă de dvs. şi că se supun Codului de conduită de auto-reglementare al NAI. Pentru a afla mai multe despre NAI, faceţi clic aici.

The Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) şi European Digital Advertising Alliance (EDAA) furnizează Principiile de auto-reglementare pentru publicitatea comportamentală online. Pentru a afla mai multe despre DAA, faceţi clic aici. Pentru a afla mai multe despre DAAC, faceţi clic aici. Pentru a afla mai multe despre EDAA, faceţi clic aici.

Sursele de date. Oracle cere Surselor sale de date să respecte legile aplicabile pentru colectarea, utilizarea şi partajarea Informaţiilor de marketing şi să întreţină propriile lor politici de confidenţialitate, care să le dezvăluie practicile, conform legilor aplicabile. Oracle permite acestor companii să creeze linkuri direct către prezenta politică de confidenţialitate. De asemenea, Oracle autorizează aceste companii să obţină consimţământul dvs., conform legii aplicabile, inclusiv consimţămintele necesare pentru colectarea, utilizarea şi partajarea informaţiilor dvs.

Datele confidenţiale. Oracle este conştientă de confidenţialitatea anumitor tipuri de date. Nu creăm niciun Segment de interes online care să reflecte Informaţii de marketing terţe pe care le considerăm confidenţiale. Deşi tipurile de Informaţii de marketing considerate confidenţiale pot varia între consumatori, momentan tratăm Informaţiile de marketing online drept confidenţiale dacă acestea includ informaţii precise despre sănătate (precum un consumator care are o anumită afecţiune medicală, precum cancer sau diabet); anumite aspecte al vieţii personale sau ale situaţiei financiare a unui consumator sau interesul faţă de produse sau servicii destinate adulţilor. Dacă doriţi să vizualizaţi lista de Segmente de interes terţe legate de sănătate şi bunăstare, disponibile în Oracle BlueKai Marketplace, faceţi clic aici. Putem restricţiona suplimentar segmentele pe baza diferitelor legi din ţările din afara Statelor Unite. Nu permitem ca Informaţiile noastre de marketing să fie utilizate în scopul angajării, creditării, asistenţei medicale sau eligibilităţii pentru asigurări. Clienţii noştri care colectează propriile lor date (date ale primei entităţi), inclusiv cei care aleg să-şi partajeze datele cu alţi terţi, pot avea propriile lor standarde cu privire la ce consideră confidenţial; totuşi, Oracle cere tuturor acestor clienţi să respecte legile aplicabile informaţiilor confidenţiale.

Copiii. Nu colectăm în mod intenţionat Informaţii de marketing de la şi nu adaptăm niciun serviciu pentru copii sub vârsta de 13 ani. Interzicem Surselor noastre de date să furnizeze Oracle informaţii de pe site-uri adresate copiilor sub vârsta de 13 ani sau de la consumatori a căror vârstă aceste companii o cunosc ca fiind sub 13 ani.

Securitatea

Securitatea Informaţiilor de marketing este foarte importantă pentru Oracle. Utilizăm măsuri de siguranţă fizice, tehnice şi administrative, care sunt proiectate să protejeze Informaţiile de marketing împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării şi distrugerii.

În cazul în care Oracle stabileşte că Informaţiile de marketing care vă identifică şi care sunt stocate în OMC/ODC sunt obţinute sau consideră în mod rezonabil că au fost obţinute printr-o persoană neautorizată, iar legea aplicabilă cere înştiinţarea, Oracle va înştiinţa, în mod consecvent cu nevoile rezonabile de aplicare a legii şi conform legii aplicabile, Sursa de date aplicabilă, care a furnizat Oracle informaţiile, astfel încât aceasta să vă poată înştiinţa pe dvs.

Transferul transfrontalier

Oracle este o corporaţie globală, cu operaţiuni în peste 80 de ţări, şi a dezvoltat practici globale de securitate a datelor, destinate să garanteze faptul că informaţiile dvs. personale sunt protejate în mod corespunzător. Reţineţi că informaţiile personale pot fi transferate, accesate şi stocate la nivel global, după cum este necesar, conform prezentei politici de confidenţialitate.

Oracle respectă Cadrul de protecţie a confidenţialităţii dintre UE şi SUA şi Cadrul de protecţie a confidenţialităţii dintre Elveţia şi SUA, stipulate de Departamentul de Comerţ al SUA, cu privire la colectare, utilizare şi păstrare când un client şi Oracle au convenit prin contract că transferurile de informaţii personale din Spaţiul Economic European (“SEE”) sau Elveţia vor fi transferate şi procesate cu respectarea Protecţiei confidenţialităţii pentru serviciile relevante. Când realizează aceste activităţi în numele clienţilor săi din SEE sau Elveţia, Oracle stochează şi/sau procesează informaţiile personale furnizate de clientul din SEE sau Elveţia la indicaţia clientului. Oracle va fi apoi responsabilă să garanteze faptul că terţii care acţionează ca agent în numele său fac la fel.

Oracle a declarat faţă de Departamentul de Comerţ că aderă la Principiile de protecţie a confidenţialităţii. Dacă există un conflict între condiţiile din prezenta Politică şi Principiile de protecţie a confidenţialităţii, vor guverna Principiile de protecţie a confidenţialităţii. Pentru a afla mai multe despre programul Protecţia confidenţialităţii şi pentru a vizualiza certificarea noastră, vizitaţi https://www.privacyshield.gov/list.

Consultaţi site-ul web Protecţia confidenţialităţii pentru lista de entităţi acoperite de Auto-certificarea Oracle pentru protecţia confidenţialităţii. În ce priveşte informaţiile personale primite şi transferate în baza Cadrului de protecţie a confidenţialităţii, Oracle se supune puterilor de aplicare a reglementărilor ale Comisiei de Comerţ Federale a SUA.

Soluţionarea litigiilor

Dacă aveţi plângeri privind conformitatea noastră cu prezenta politică de confidenţialitate, ar trebui mai întâi să ne contactaţi. Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm plângerile şi litigiile cu privire la utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor personale conform prezentei politici de confidenţialitate.

Dacă aveţi o îngrijorare nerezolvată privind confidenţialitatea sau utilizarea datelor, care nu a fost adresată satisfăcător, contactaţi furnizorul nostru terţ de rezolvare a litigiilor, aflat în SUA (gratuit), la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. În anumite condiţii, descrise mai complet pe site-ul web Protecţia confidenţialităţii, puteţi invoca arbitrajul obligatoriu când alte proceduri de rezolvare a litigiilor sunt epuizate.

Contactaţi-ne

Oracle a numit un Funcţionar şef pentru confidenţialitate. În cazul în care credeţi că informaţiile dvs. personale au fost utilizate într-un mod care nu este consecvent cu prezenta politică de confidenţialitate sau cu preferinţele dvs. specificate ori dacă aveţi întrebări suplimentare legate de prezenta politică de confidenţialitate contactaţi-l pe Funcţionarul şef pentru confidenţialitate prin completarea unui formular de solicitare.

Solicitările scrise pot fi adresate către:

Chief Privacy Officer, Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
Statele Unite ale Americii

Sediul central al corporaţiei

Sediul central al corporaţiei Oracle se află la:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA
Tel.: +1.650.506.7000
Fax: +1.650.506.7200

Actualizările politicii

Oracle poate actualiza prezenta politică de confidenţialitate la anumite intervale. În cazul în care efectuăm modificări substanţiale, care reduc drepturile dvs. sau obligaţiile Oracle în baza prezentei politici de confidenţialitate, vom posta un aviz evident în această secţiune a prezentei politici de confidenţialitate, care să înştiinţeze utilizatorii despre actualizare.

Actualizarea politicii: 21 iunie 2017.

Oracle a creat prezenta politică de confidenţialitate ca urmare a achiziţiei de către Oracle a BlueKai, Inc, Datalogix şi Crosswise şi ca urmare a creării de către Oracle a afacerilor sale Oracle Marketing Cloud şi Oracle Data Cloud. Pentru a vedea versiunea anterioară a politicii de confidenţialitate BlueKai, faceţi clic aici. Pentru a vedea versiunea anterioară a politicii de confidenţialitate Datalogix, faceţi clic aici. Pentru a vedea versiunea anterioară a politicii de confidenţialitate Crosswise, faceţi clic aici.


Aflaţi mai multe