Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle Legal

Oracle-nedladdningar
Juridiska meddelanden

Sekretess hos Oracle
Sekretesspolicy för Oracle Data Cloud

1. INTRODUKTION

I sekretesspolicyn för Oracle Data Cloud (sekretesspolicyn och Oracles sekretesspolicy för marknadsföringsmoln och datamoln) informerar vi konsumenter (du) om hur vi samlar in, använder och delar (behandlar) dina personuppgifter i samband med Oracles marknadsförings- och datamolntjänster som är utformade för att hjälpa Oracles kunder och partner att marknadsföra sig online och offline (Oracles marknadsföringsmoln och datamoln). I den här sekretesspolicyn förklarar vi också de val du har rörande behandlingen.

Den här sekretesspolicyn ändrades senast den 17 januari 2019. Sekretesspolicyn kan ändras över tid, till exempel för att uppfylla lagstadgade krav och ändrade verksamhetsbehov. Den mest uppdaterade versionen finns på den här webbplatsen. Om vi genomför viktiga förändringar som du behöver känna till informerar vi dig också på annat lämpligt sätt (till exempel via ett popupmeddelande eller ett meddelande om förändringar på vår webbplats). Om du vill visa den tidigare versionen av den här sekretesspolicyn kan du klicka här.

I den här sekretesspolicyn används begreppet personuppgifter, och det avser information som kan användas till att identifiera en viss person. Det kan vara namn, adress, e-postadress, tidigare inköpsbeteende och information om onlineintressen. De personuppgifter Oracle kan behandla kallas också information om dig. Du kan läsa mer om de typer av information om dig som vi kan behandla i Oracles marknadsföringsmoln och datamoln i avsnitt 4 nedan.

SEKRETESSPOLICYNS OMFATTNING

Se
mer
 • Sekretesspolicyn gäller hur Oracle behandlar information om dig som tillhandahållits Oracles marknadsföringsmoln och datamoln via våra dataleverantörer.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Oracle Corporation och dess dotterbolag är ansvariga för behandlingen av information om dig på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Se
mer
 • Oracle kan komma att behandla personuppgifter online som identifierar dig indirekt, samt offlineinformation som kan identifiera dig direkt.

VARIFRÅN HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Oracle inhämtar uppgifter från tredjepartskällor, inklusive från reklambyråer och webbplatsoperatörer, butiker och tredjepartsdataleverantörer.

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Vi använder dina personuppgifter för att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln ska kunna marknadsföra produkter och tjänster till dig. Vi använder dem också till att utveckla och förbättra Oracles produkter och tjänster samt av säkerhets- och efterlevnadsskäl.

HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Dina personuppgifter delas i Oracles hela organisation och med tredje part som kunder och partner som använder sig av Oracle Data Cloud, tjänsteleverantörer samt offentliga och statliga myndigheter när det krävs enligt lag.

VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Se
mer
 • Vi erbjuder flera val när det gäller den information vi behandlar om dig. Du kan välja bort och motsätta dig vår användning av dina personuppgifter för beteendestyrd marknadsföring och annonsering online, ta bort dina personuppgifter och få tillgång till dina personuppgifter.

HUR KONTAKTAR DU ORACLE OM DU HAR FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL?

Se
mer
 • Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med sekretesspolicyn kan du kontakta det globala dataskyddsombudet, Global Data Protection Officer.

2. OMFATTNING

Sekretesspolicyn gäller hur Oracle behandlar information om dig som tillhandahålls Oracles marknadsföringsmoln och datamoln via våra tredjepartsdataleverantörer för att hjälpa kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln att marknadsföra produkter och tjänster till dig baserat på dina intressen.

Sekretesspolicyn gäller inte följande aktiviteter:

 • Uppgifter som samlas in i samband med Oracle AddThis-verktygen. I vissa regioner kan Oracle också komma att behandla information om dig som tillhandahålls Oracles marknadsföringsmoln och datamoln av webbpubliceringspartner via Oracle AddThis-verktygen. Information om Oracles rutiner för insamling och användning av uppgifter i samband med Oracle AddThis-verktygen finns på https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
 • Förstapartsinformation som samlas in om dig av Oracles kunder. Våra kunder ansvarar för sina egna informationsinsamlingsmetoder och hur de använder personuppgifter för marknadsföring och andra ändamål, inklusive när de använder Oracles marknadsföringsmoln och datamoln till att skicka onlinereklam till dig. Om du vill veta mer om hur våra kunder använder förstapartsinformation om dig kan du läsa sekretesspolicyn som gäller hos det företag som samlar in information om dig eller skickar dig reklam. Kontakta företaget om du har ytterligare frågor om hur de använder information om dig.
 • Uppgifter som samlas in för Oracles egna direktmarknadsföringsändamål. Om du vill ha information om hur Oracle behandlar dina personuppgifter som samlas in via Oracles webbplatser och program och används för Oracles egna direktmarknadsföringsändamål, kan du gå till https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.

3. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Oracle Corporation och dess dotterbolag är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med den här sekretesspolicyn. I avsnitt 18 finns kontaktuppgifter och registrerade adresser för Oracle Corporation. En lista med Oracle-enheter finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

4. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH FRÅN VILKA KÄLLOR?

Oracle kan behandla såväl offline- som onlineinformation om dig. Det kan vara information från offentligt tillgängliga källor och från tredjepartsdataleverantörer.

 • Oracle får offlineinformation om dig från offlinepartner. Det kan vara fysiska butiker, livsmedelsbutiker och deras medlemsprogram, kreditkortsföretag, katalogbeställningar och konsumentundersökningar. Det kan också vara tredjepartsaktörer som inte har någon koppling till dig och som samlar in offlineinformation via sina offlinepartner.
 • Oracle samlar in onlineinformation om dig när du är aktiv på webbplatser som drivs av våra onlinepartner, exempelvis reklambyråer och webbplatsoperatörer (som onlinebutiker och resewebbplatser). Oracle får även onlineinformation från tredje part som inte har någon koppling till dig. Informationen kan samlas in med hjälp av cookies och liknande teknik, exempelvis pixeltaggar och enhetsidentifierare, när du surfar på internet och interagerar med webbplatser. Mer information om cookies och liknande teknik som används i samband med Oracle Data Cloud finns i avsnitt 11 nedan.

  Våra webbaserade datapartner av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln finns med i vår katalog, som innehåller en heltäckande lista över våra aktuella dataleverantörer i EU/EEA. Observera att vissa av dessa partner endast tillhandahåller information om personer i specifika regioner.

Information om dig kan i vissa fall direkt identifiera dig, medan den i andra fall endast indirekt kan identifiera dig. Personuppgifter som samlas in offline och som kan användas till att direkt identifiera dig kan vara:

 • namn och fysisk adress, e-postadresser och telefonnummer
 • demografiska attribut knutna till andra uppgifter som identifierar dig
 • transaktionsdata baserade på dina inköp som knyts till annan information som identifierar dig
 • företagsdata som namn, storlek och plats för företaget du arbetar för och din roll inom företaget
 • data från marknadsföringslistor, konsumentundersökningar och allmänt tillgänglig information
 • endast i USA: härledd latitud-/longituddata från en fysik adress.

Personuppgifter som samlas in online och som kan användas till att indirekt identifiera dig kan vara

 • unika id:n, som id:t för en mobil enhet eller webbläsarens cookie-id
 • IP-adresser och information som härleds från IP-adresser, till exempel geografisk plats
 • information om din enhet, t.ex. webbläsare, enhetstyp, operativsystem, om du har eller använder ”appar”, skärmupplösning eller önskat språk
 • dolda personuppgifter, till exempel hashade e-postadresser (direkta identifierare borttagna)
 • demografisk information som kön, ålder och inkomstintervall när den inte är knuten till information som direkt identifierar dig
 • beteendemässiga data från en internetansluten dator eller enhet som du använder när du interagerar med webbplatser eller andra anslutna enheter, till exempel reklam du klickar på eller visar, webbplatser och innehållsområden, datum och tid för aktiviteter eller vilken webbsökning du använde för att hitta och navigera till en webbplats.

Vi kan koppla dina personuppgifter till intressesegment och profiler i samband med att vi erbjuder Oracles marknadsföringsmolns- och datamolnstjänster till våra kunder och partner:

 • Ett intressesegment utgörs av en viss grupp konsumenter som delar ett gemensamt beteende eller en preferens. Våra kunder använder det här i sin direktmarknadsföring. Exempel: intresserad av specialerbjudanden på resor till Hawaii.
 • En profil är en uppsättning attribut kopplat till en viss konsument eller enhet. Det kan också vara en grupp med flera konsumenter eller enheter som delar gemensamma attribut. Våra kunder använder det här i sin marknadsföring. Exempel: åldersgrupp 25–55, äventyrlig resenär, surfentusiast, intresserad av specialerbjudanden på resor till Hawaii.

5. VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 • a) för att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln ska kunna marknadsföra produkter och tjänster till dig baserat på dina intressen
 • b) för att i samband med personuppgifter som samlas in utanför EU/EES analysera, utveckla, förbättra och optimera användning, funktion och prestanda hos Oracles produkter och tjänster
 • c) för att hantera säkerheten för webbplatser, nätverk och system
 • d) för att följa gällande lagar och förordningar och bedriva vår verksamhet.

De här ändamålen beskrivs nedan i detalj.

 • a) För att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln ska kunna marknadsföra produkter och tjänster till dig baserat på dina intressen

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln ska kunna marknadsföra produkter och tjänster till dig via marknadsföringsaktiviteter online och offline baserat på dina intressen.

Oracle kan mer specifikt behandla information om dig för följande ändamål:

 • i. För onlineintressebaserad marknadsföring genom Oracle Data Cloud-partner som visar onlinemarknadsföring å Oracle Data Cloud-kunders vägnar.

  Exempel: En marknadsförare på ett reseföretag vill marknadsföra företagets erbjudanden på resor till Hawaii till en viss grupp individer (även kallad målgrupp) som skulle kunna vara intresserad av sådana erbjudanden. Marknadsföraren använder Oracle Data Cloud och skapar en målgrupp som är intresserad av resor till Hawaii. Om du vid ett tidigare tillfälle har besökt en resewebbplats och tittat på semesterresor till Hawaii kan det hända att du sedan ser reklam för resor dit på andra webbplatser. Det beror på att en cookie har lagts på din enhet som gör att du nu ingår i reseföretagets målgrupp.

 • ii. För att mäta, analysera och utveckla kampanjer offline och online å våra Oracle Data Cloud-kunders vägnar.

  Exempel: En marknadsförare på ett reseföretag vill undersöka om företagets marknadsföringskampanj för resor till Hawaii lett till en ökning av antalet sålda resor dit. Marknadsföraren använder Oracle Data Cloud och undersöker hur många videor och annonser som sågs, huruvida betraktaren klickade på annonsen och om något köp genomfördes.

 • iii. För att våra Oracle Data Cloud-kunder ska kunna anpassa sina produkter och tjänster efter målgruppen, exempelvis webbplatser och e-post, dynamisk marknadsföring och optimering av reklam.

  Exempel: Om du tidigare visat intresse för resor till Hawaii och du sedan besöker ett reseföretags webbplats kan företaget visa personligt anpassade erbjudanden om resor till Hawaii på webbplatsen.

 • iv. För att länka profiler och intressesegment så att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln kan knyta samman dina intressesegment i olika webbläsare och enheter, för de ändamål som beskrivs i det här avsnittet.

  Exempel: Du är intresserad av resor som erbjuds av ett reseföretag. Du har klickat på deras onlinereklam. Du är inloggad på flera enheter med samma inloggningsuppgifter (dator, smart mobiltelefon och surfplatta). Oracles partner ser att det sannolikt handlar om samma användare på flera enheter. Reseföretaget kan visa erbjudanden för dig på samtliga enheter (via ett avidentifierat cookie-id).

 • v. För att skapa målgrupper online och offline för Oracle Data Cloud-kunders produkter och tjänster.

  Exempel: En marknadsförare på ett reseföretag vill hitta nya potentiella kunder som, liksom du, sannolikt är intresserade av resor till Hawaii. Oracle Data Cloud kan hjälpa reseföretaget genom att söka efter viktiga egenskaper hos profiler som har visat intresse för att resa till Hawaii och andra profiler där ett liknande intresse kan avläsas utifrån dessa egenskaper, till exempel ett intresse för resor till tropiska öar.

 • vi. För att Oracle Data Cloud-kunderna ska kunna koppla förstapartsinformation till vissa Oracle Data Cloud-identifierare och skicka marknadsföring och reklam till dig.

  Exempel: Ett reseföretag har egna listor över kunder som har köpt resor av dem, med namn, e-postadress och fysisk adress. Reseföretaget vill kunna nå de här kunderna via onlinereklam. Oracle Data Cloud kan hjälpa reseföretaget genom att göra om företagets kundlistor, från identifierade namn, e-postadresser och fysiska adresser till avidentifierade grupper med cookie- och enhets-id som tillhandahållits av Oracle Data Cloud. Den här processen kallas onboarding inom reklambranschen.

 • vii. Endast USA: för att våra kunder ska kunna skicka kataloger som kan vara av intresse för dig, baserat på ditt tidigare inköpsbeteende, till din fysiska adress.

 • b) För att i samband med personuppgifter som samlas in utanför EU/EES analysera, utveckla, förbättra och optimera användning, funktion och prestanda hos Oracles produkter och tjänster

  Vi kan behandla personuppgifter för Oracles egna forsknings- och utvecklingsändamål.

  Det kan till exempel handla om att förbättra datakvaliteten, utveckla nya funktioner och analysera statistik kopplad till prestanda och drift hos Oracles marknadsföringsmoln och datamoln.

 • c) För att hantera säkerheten för våra webbplatser, nätverk och system

  Vi kan samla in användnings- och systeminformation från Oracles marknadsföringsmoln och datamoln i syfte att hantera säkerheten och driften. Det kan handla om att hålla nätverk, system, produkter och tjänster säkra och att undersöka och förebygga cyberattacker och potentiella bedrägerier, inklusive att upptäcka reklambedrägerier och robotar.

 • d) För att följa gällande lagar och förordningar och bedriva vår verksamhet

  I vissa fall kan vi behandla personuppgifter för att efterleva tillämpliga lagar och förordningar. Det kan till exempel vara för att svara på en begäran från en myndighet eller försvara ett rättsligt anspråk. Vi kan också behandla personuppgifter i samband med driften av vår verksamhet. Det kan till exempel handla om revisioner och utredningar, ekonomi och redovisning samt arkivering och försäkring.

6. VILKEN ÄR VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR INFORMATION OM DIG SOM SAMLAS IN I EU/EES?

Vi förlitar oss på ditt samtycke för att kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln ska kunna marknadsföra produkter och tjänster till dig, inklusive mäta och analysera kampanjeffektivitet, personanpassning, modellering, onboarding och länksystem (mer information om dessa ändamål finns i avsnitt 5 ovan). Ditt samtycke erhålls av våra tredjepartsdataleverantörer, på uppdrag av Oracle och kunder och partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta syfte. I avsnitt 12 nedan finns mer information om hur du kan välja bort intressebaserad databehandling som bygger på ditt samtycke.

Dessutom kan vi enligt behov behandla viss information om dig baserat på vårt berättigade intresse för att upprätthålla säkerheten för våra webbplatser, nätverk och system, och för att efterleva tillämpliga lagar och regelverk, t.ex. behandla en bortvalsbegäran.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATION OM DIG?

Oracle har följande lagringstider för information om dig:

 • a) Onlineinformation om dig behålls i upp till 13 månader.

  I undantagsfall, och när det gäller onlineinformation som har samlats in utanför EU/EES, kan onlineinformation behållas i upp till 18 månader. Det gäller exempelvis för Oracles kunders säsongsbaserade eller cykliska intressebaserade annonseringskampanjer eller interna analyser och modellutveckling.

 • b) Onlineinformation om dig för länkningssyften (teknik mellan flera enheter/kontexter) behålls i upp till 12 månader.

 • c) Offlineinformation om dig kan behållas i upp till 5 år om den samlats in i EU/EES. Vi behåller offlineinformation om dig i andra regioner då det är relevant för tillämpliga ändamål i dessa regioner (se även avsnitt 5 ovan).

 • d) Personuppgifter som behövs för att spara bortvalsinställningar behålls i 20 år såvida du inte tar bort dem eller på annat sätt förhindrar att de samlas in. Mer information finns i avsnitt 12 nedan.

8. NÄR OCH HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dela inom Oracle

Oracle är en global organisation och information om dig kan delas globalt i hela vår världsomspännande organisation. En lista med Oracle-enheter finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

Oracle-anställda är endast behöriga att få tillgång till personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för ändamålet och för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dela med tredje part

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter:

 • kunder och partner som använder Oracle Data Cloud, inklusive digitala marknadsförare, reklambyråer, webbutgivare, efterfrågeplattformar, datahanteringsplattformar, leverantörsplattformar och sociala nätverk
 • tredjepartsleverantörer som behövs för att utföra tjänster kopplade till Oracles marknadsföringsmoln och datamoln å Oracles vägnar
 • relevanta tredjepartsaktörer i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, resurser eller lager, inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfarande
 • offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland (i den utsträckning som krävs enligt lag för att svara på deras obligatoriska begäranden i samband med nationell säkerhet och/eller brottsbekämpning).

När tredje part ges tillgång till personuppgifter vidtar vi lämpliga kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig, i enlighet med den här sekretesspolicyn och tillämplig lagstiftning.

9. HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTER GLOBALT?

Oracle är ett globalt företag med verksamhet i över 80 länder och personuppgifter behandlas globalt. Om personuppgifter överförs till en Oracle-mottagare i ett land som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, vidtar Oracle åtgärder för att skydda information om dig, t.ex. att se till att sådana överföringar omfattas av villkoren i EU-modellklausulerna.

Oracle efterlever vidare EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som har upprättats av Department of Commerce i USA angående insamling, användning och lagring när en kund som använder Oracle Data Cloud och Oracle har avtalat om att överföringar av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kommer att överföras och behandlas i enlighet med Privacy Shield för de berörda tjänsterna. När de här aktiviteterna genomförs för kunder i EES och Schweiz som använder Oracle Data Cloud innehar och behandlar Oracle personuppgifter från kunden i EES eller Schweiz under ledning av kunden. Oracle kommer sedan att ansvara för att se till att tredje part som agerar för Oracles räkning gör detsamma. Oracle har certifierat till Department of Commerce att Oracle följer Privacy Shield-principerna. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och Privacy Shield-principerna har Privacy Shield-principerna företräde. Mer information om Privacy Shield-programmet och Oracles certifiering finns på https://www.privacyshield.gov/.

En lista över de enheter som omfattas av Oracles självcertifiering för Privacy Shield finns på webbplatsen för Privacy Shield. När det gäller personuppgifter som har mottagits eller överförts i enlighet med Privacy Shield Framework är Oracle föremål för de reglerande tillsynsbefogenheterna hos Federal Trade Commission i USA och har förbundit sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter.

10. HUR SKYDDAS INFORMATION OM DIG?

Oracle har implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändringar, otillåten spridning eller åtkomst, samt alla andra former av olaglig behandling.

11. VILKA TYPER AV COOKIES, PIXELTAGGAR OCH LIKNANDE TEKNIK ANVÄNDER VI?

Cookies och liknande teknik (t.ex. pixeltaggar och enhetsbeteckningar) används av Oracle och våra marknadsföringsteknikpartner för att känna igen dig eller din enhet på, utanför och mellan olika tjänster och enheter för de ändamål som anges i avsnitt 5 ovan.

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som unikt identifierar en webbläsare på en webbansluten enhet. Vi och de av våra partner som använder Oracles marknadsföringsmoln och datamoln kan använda cookies bland annat i syfte att spåra användartrender och samla information om hur du använder våra kunders webbplatser och interagerar med marknadsföring. De flesta webbläsare är ursprungligen konfigurerade för att acceptera cookies som standard. Du kan ändra inställningarna i webbläsaren för att webbläsaren ska vägra cookies från tredje part eller ange när en cookie från tredje part skickas. Mer information om hantering av cookies finns i hjälpavsnittet i den webbläsare du använder.

Pixeltaggar (även kallade webbfyrar och Clear GIF) är osynliga 1 x 1-bildpunkter som placeras ut i marknadsförings- och statistiksyfte på webbplatser som använder sig av tekniken. När du öppnar en sådan webbsida genererar pixeltaggarna en allmän anteckning om besöket. Pixeltaggar kan användas med cookies och ensamma. När de används med cookies kan pixeltaggar spåra webbsideaktivitet för en viss enhet och tillhandahålla relevant onlinereklam till dig. Om du stänger av eller väljer bort cookies noterar pixeltaggarna helt enkelt ditt enskilda webbplatsbesök och hur du interagerar med reklam. Den kan däremot inte spåra dig och tillhandahålla relevant onlinereklam.

Du kan välja bort cookies med hjälp av verktygen för bortval i nästa avsnitt.

12. VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Vi erbjuder flera val i fråga om den information vi behandlar om dig. Du kan välja enligt beskrivningen nedan.

Välja bort och motsätta dig vår användning av information om dig

Oracle erbjuder flera alternativ om du vill välja bort och motsätta dig att vi använder information om dig:

 • Bortvalsverktyget för Oracles datamoln. Du hittar bortvalsverktyget för Oracles datamoln här.

  Om du använder det här bortvalsverktyget avslutar vi Oracles användning av information om dig för Oracles datamolnstjänster. Det gäller såväl förstapartsanvändning som tredjepartsanvändning av din information. I avsnitt 2 ovan hittar du mer information om skillnaden mellan första- och tredjepartsinformation.
 • Bortval som rör reklamteknikbranschen i övrigt. Du kan också stoppa behandlingen av information om dig för Oracles marknadsföringsmolns- och datamolnstjänster med hjälp av de bortvalsverktyg som tillhandahålls av följande branschgrupper:
 • Bortval för mobila enheter: De alternativ som beskrivs ovan fungerar ofta även när du surfar med en mobil enhet, men appmiljöer accepterar inte cookies. Du kan eventuellt installera AppChoices-appen som tillhandahålls av Digital Advertising Alliance (DAA) för att kontrollera bortval för vissa företag, exempelvis Oracle, när du använder appar för mobila enheter. Mer information om hur du hämtar och konfigurerar den AppChoices-app som är relevant för den mobilplattform du använder finns här.
 • Spåra inte. Oracle efterlever webbläsarinställningar om att inte spåra. Det innebär att vi avstår från att spåra din webbläsare i marknadsföringssyfte om du anger att du inte vill bli spårad.

Om du använder något av de tre förstnämnda verktygen kan du ändå tillfälligt se intressebaserad annonsering från kunder som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln. Det beror på att dessa kunders annonseringskampanjer redan har påbörjats. Du tas däremot bort från alla framtida annonseringskampanjer från kunder som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln.

Observera också att de tre förstnämnda verktygen för bortval är cookiebaserade. De förhindrar Oracle från att använda dina personuppgifter i intressebaserad annonsering i den webbläsare där de är installerade. Det betyder att dessa bortvalsverktyg endast fungerar om webbläsaren är inställd så att den accepterar cookies från tredje part. Det fungerar kanske inte om cookies ibland avaktiveras eller tas bort automatiskt (till exempel på vissa mobila enheter och i vissa operativsystem). Om du tar bort cookies, ändrar dina webbläsarinställningar, byter webbläsare eller dator eller använder ett annat operativsystem måste du välja bort igen. Oracle använder inte beständiga, unika identifierare för att återuppliva en bortvald profil eller borttagen cookie.

Om du inte vill att Oracle ska använda information om dig för Oracles datamolnstjänster, men inte vill ta emot cookies från tredje part, kan du också ändra webbläsarinställningarna på datorn eller enheten du använder för att ansluta till internet. De flesta webbläsare har även funktioner för att välja bort alla annonseringscookies, inklusive Oracle-cookies.

Radera information om dig

Du kan radera och ta bort all onlineinformation om dig genom att välja bort Oracles datamolnstjänster med bortvalsverktyget för Oracles datamoln ovan.

Om du vill att vi ska radera eller ta bort eventuell offlineinformation om dig kan du använda det här formuläret.

Få tillgång till information om dig

Du har rätt att få tillgång till onlineinformation om dig som finns lagrad i Oracles marknadsföringsmoln och datamoln. Du kan använda Oracles datamolnsregister (registret) om du vill se vilka onlinesegment Oracle har kopplat till din enhet. I registret kan du visa de typer av tredjepartsintressesegment som är tillgängliga för Oracle Data Cloud-kunder. De intressesegment som visas i registret är informationen från den profil som är associerad med den webbläsare, dator eller enhet du använder för att besöka registret. Olika segment kan visas när du visar registret från en annan webbläsare, dator eller enhet. Om du vill ha en fullständig bild av de segment som är associerade med alla dina webbläsare och enheter rekommenderar vi därför att du använder samtliga webbläsare och enheter när du öppnar registret.

Om du vill ha en kopia på offlineinformationen kan du kontakta Oracles globala dataskyddsombud. Mer information finns i avsnitt 16 nedan. I de flesta fall kan tillgång till offlineinformation hanteras snabbt, men en komplicerad begäran kan kräva mer efterforskning och tid. I sådana fall bli du kontaktad angående typen av begäran och lämpliga nästa steg inom en månad från dagen för mottagandet av begäran. Oracle kan inte tillhandahålla förstapartsofflineinformation som samlas in och kontrolleras av våra kunder. Om du har frågor rörande förstapartsinformation rekommenderar Oracle att du kontaktar det företag som hämtade in informationen om dig.

13. SAMLAR ORACLE DATA CLOUD IN KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER?

Oracle skapar inte några onlineintressesegment som återspeglar personuppgifter som vi anser vara känsliga. Vilka personuppgifter som betraktas som känsliga kan variera bland konsumenter och tillämplig lagstiftning, men vi behandlar följande typer av personuppgifter som känsliga:

 • exakt information om hälsa, exempelvis en konsument som har en viss sjukdom, som cancer eller diabetes – om du vill visa listan över intressesegment för hälsa och välbefinnande från tredje part som är tillgängliga i Oracle Data Cloud för USA klickar du här (Observera att vissa av dessa segment inte är tillgängliga i vissa jurisdiktioner, t.ex. EU/EEA)
 • vissa aspekter av konsumentens privatliv eller ekonomiska situation
 • intresse för ”vuxenklassade” produkter eller tjänster
 • information som anses vara känslig enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. särskilda kategorier av uppgifter om du befinner dig i EU/EES.

Vi tillåter inte att kunder eller partner som använder sig av Oracles marknadsföringsmoln och datamoln använder Oracles marknadsföringsmolns- och datamolnstjänsterna för anställnings-, kredit-, sjukvårds- eller försäkringskvalificeringsändamål.

14. SAMLAR ORACLE DATA CLOUD IN PERSONUPPGIFTER FRÅN BARN?

Oracle samlar inte avsiktligt in personuppgifter från och anpassar inte några tjänster till barn under 16 år. Oracle förbjuder vidare Oracle Data Cloud-partner att tillhandahålla oss information från webbplatser som riktar sig till barn under 16 år och från konsumenter som de här företagen vet är under 16 år.

15. ÄR ORACLE MEDLEM I NÅGRA BRANSCHORGANISATIONER?

Oracle är medlem i och följer de självreglerande principerna hos följande branschorganisationer:


Som medlem av dessa organisationer arbetar Oracle med branschledande företag med viktiga sekretess- och konsumentskyddsfrågor inom offlinedirektreklam och onlineannonsering.

NAI har skapat ett efterlevnadsprogram som omfattar attesteringsgranskningar, en process för konsumentklagomål, påföljder och årlig rapportering för att säkerställa att medlemsföretagen håller sina löften till dig och följer NAI:s självreglerande uppförandekod.

16. HUR KONTAKTAR DU ORACLE RÖRANDE FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL?

Oracle har utsett ett globalt dataskyddsombud: Global Data Protection Officer. Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med den här sekretesspolicyn eller dina val, eller om du har ytterligare frågor, kommentarer eller förslag som rör den här sekretesspolicyn, eller om du vill utöva rätten att få tillgång till dina personuppgifter offline enligt vad som beskrivs i avsnitt 12 ovan, kontaktar du det globala dataskyddsombudet genom att fylla i ett förfrågningsformulär.

Skriftliga förfrågningar till dataskyddsombudet kan ställas till:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

17. TVISTLÖSNING ELLER INLÄMNING AV KLAGOMÅL

Om du har några klagomål angående Oracles efterlevnad av den här sekretesspolicyn ber vi dig att först kontakta oss. Oracle kommer att utreda och försöka lösa klagomål och tvister angående användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med den här sekretesspolicyn, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har ett olöst sekretess- eller dataproblem som du anser att Oracle inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du Oracles tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) i USA på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förhållanden, som beskrivs på Privacy Shield-webbplatsen kan du åberopa bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet om du är bosatt i någon av EU:s medlemsstater.

18. ORACLES HUVUDKONTOR

Oracles huvudkontor finns på:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA

Tel: +1 650 506 7000
Fax: +1 650 506 7200

TRUSTe

Mer information