Oracle Data Visualization

İş İçgörülerini Görselleştirin

İşinizi göz alıcı görsel analiz ve self servis keşif özellikleri ile iyileştirmek üzere anında netlik kazanın. Artık çok daha fazla insan çok daha hızlı bir şekilde daha fazla veri keşfedebilir ve yeni içgörüler elde edebilir. Her an, her veride, her yerde.

 • Oracle Data Visualization Cloud Service

  Hem kuruluş verilerini hem de kişisel verileri harmanlayın ve görsel olarak analiz edin.

 • Oracle Data Visualization Cloud Service

  Akıllı görsellerle verilerinizi deşifre edin.

 • Oracle Data Visualization Cloud Service

  Sürükle ve bırak işleviyle cazip analizler oluşturun.

 • Oracle Data Visualization Cloud Service

  Zengin, etkileşimli görsellerle verilerinizdeki öyküyü görün.


İşletme Verilerinizi Bambaşka Bir Işıkla Görün

Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirme; soyut bilgilerin grafik olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Veri görselleştirme, geleneksel raporlarda, tablolarda veya elektronik tablolarda fark edemeyebileceğimiz modelleri, trendleri ve korelasyonları belirlememizi sağlar.

Çalışmalar, insanların görsellere diğer tüm uyarıcılardan çok daha iyi yanıt verdiğini göstermektedir. İnsan beyni görsel bilgileri metne göre 60.000 kat daha hızlı işler. Hatta görsel veriler beyne aktarılan bilgilerin yüzde 90'ını oluşturur.

Bugünün işletmeleri, hem organizasyonun içinden hem de dışında oluşturulan büyük miktarda veriye erişim sağlayabiliyor. Veri görselleştirme, tüm bu verileri anlamlandırmanıza yardımcı olur. Verilere farklı bir açıda bakarak yeni yanıtlar ve öngörüler keşfedebilmenizi sağlar, örneğin:

 • Görsel Bir Veri Öyküsü Anlatma
  Yalnızca sayıları ve bilgileri sunmanın ötesine geçin. Öngörüleri görsel öyküler olarak yakalayın. Öykülemelerinizi verilerinizin çevresinde oluşturarak öneminin açık bir şekilde sunulmasını ve kolayca anlaşılmasını sağlayın.
 • Gürültüden İşaretleri Tanıma
  Bir resim binlerce kelimeye bedeldir. Tek bir grafik ile karmaşık konular çok daha açık bir şekilde iletilebilir ve kullanıcıların aykırılıkları ve anormallikleri çok daha hızlı tanımlayabilmesi sağlanır.
 • Büyüyen Veri Hacmi Üzerinde Hakimiyet Kazanma
  Dijital evrenin her iki yılda bir iki katına çıkması bekleniyor. Ancak bunalmanıza gerek yok. Veriler, basit görsellere dönüştürülerek karar mercileri için daha anlamlı kılınabilir. Büyük veri kümeleri ile görsel etkileşim, analitik süresini basitleştirerek rekabet avantajı haline getirilebilecek yeni iş öngörülerini açığa çıkarır.

e-Kitap: Oracle Data Visualization Cloud Service: İşaretleri Görün (PDF)

İşaretleri Görün

İşaretleri Görün

Zengin, etkileşimli görsellerle verilerinizde gizli öngörüleri keşfedin. Oracle Data Visualization kullanımı kolay ancak gelişmiş hesaplamaları gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir çözümdür.

 • Öznitelikleri, çizelge ve grafikleri sürükleyip bırakırken verileri otomatik olarak görselleştirin
 • Yeni öngörüler sunmak üzere düzenleri değiştirin
 • Online arama ve kılavuzlu gezinti ile soruları daha hızlı yanıtlayın
 • Organizasyonunuzdaki tüm çalışanları verilerinizdeki değeri ortaya çıkarmak üzere güçlendirin

Görsel Veri Öyküleri Oluşturun

Görsel Veri Öyküleri Oluşturun

Görsel verilerle öyküleme, karmaşık fikirleri etkileşimli, anlamlı ve kolay anlaşılır hale getirir. Tek tıkla yeni kullanıcılar katılabilir, içerik eklenebilir veya kaldırılabilir ve yeni öngörüler paylaşılabilir.

 • Öngörüleri görsel öyküler olarak yakalayın
 • Öykü noktaları kaydedin (analitik anların görüntüleri)
 • Temel keşifleri vurgulamak için yorumlar ekleyin
 • Güvenli ve dinamik iş birliği ile görüşmelerinizde dönüşüm sağlayın
 • Karar alma sürecini iyileştirin ve daha hızlı eyleme geçiş teşviki sağlayın

Self Servis Analitik ve Veri Hazırlama Yeniden Tanımlanıyor

Veriler kötüyse organizasyonunuz nasıl verilerini anlamlandırabilir? Böyle bir durumun meydana gelmemesi için Oracle’ın self servis görsel analiz ve veri hazırlamayı nasıl bir araya getirdiğini öğrenin.

Qualogy, Oracle BT Cloud ile Veri Hikayeciliğinden Faydalanıyor

Görsel analitik, Qualogy'nin müşterilere değer sunmasına yardımcı olan temel noktadır. Bunu nasıl yaptıklarını öğrenin.


Başlarken

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Oracle Support Alın

 

Konuya göre kaydolun