Moderní osvědčené postupy Oracle – přehled o zaměstnancích

Zapojení zaměstnanců
Zapojte zaměstnance do plánování pracovního života

Od přehledu o zaměstnancích po plánování pracovního života

Společnosti, které budují zapojení pro své zaměstnance, se mohou těšit vyšší úrovni věrnosti zákazníků a zvýšení ročních příjmů.* Navyšte zapojení svých zaměstnanců podporou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím mobilních technologií, sociálních sítí, analýzy, internetu věcí, modelu big data a cloudu. Používejte herní mechaniku a společenské soutěže pro zvýšení motivace, dosažení cílů v životním stylu a zvýšení produktivity. Nastavte cíle na základě analyzovaných postřehů v souladu s kariérními cíli. Sledujte a analyzujte zdravotní data z nositelných elektronických zařízení.

* Skupina Aberdeen: Angažovanost zaměstnanců díky technologii, 2015.


Zajištění nutného minima a nastavení osobních cílů
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. IoT. Big Data. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě. IoT. Big Data.

Zajištění nutného minima a nastavení osobních cílů

Využijte klíčové postřehy pro určení a nastavení cílů v souladu s osobními a kariérními cíli a rozeznejte aktivity, které umožní těchto cílů dosáhnout.


Sledujte pokrok životního stylu
Mobilita. Sociální sítě. Analytika. Internet věcí. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě. IoT. Big Data.

Sledujte pokrok životního stylu

Sledujte, měřte a vyhodnocujte trendy a vzorce životního stylu pomocí dynamických nástrojů, jako jsou nositelná elektronika a aplikace pro chytré telefony, a s jejich pomocí určujte úroveň dosažení cíle.


Sledování angažovanosti
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. Big Data. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě. Big Data.

Měření reputace

Optimalizujte svoje zapojení a vliv na sociálních sítích měřením míry vlivu, dopadu, štědrosti a aktivity podle vstupu z interních a externích zdrojů, jako je služba Twitter, Facebook nebo Oracle Social Network.


Výběr dobrovolných programů
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Výběr dobrovolných programů

Zapojte se do zajímavých dobrovolných projektů společnosti a podporujte cílené úspěchy v oblasti kariérního rozvoje.


Zúčastněte se soutěží na sociálních sítích
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Zúčastněte se soutěží na sociálních sítích

Zlepšujte motivaci a propojení spolupracovníků jejich zapojením do pracovních soutěží a sdílejte celkový postup v oblasti osobních cílů a dobrovolné práce.


Přijímejte pochvaly, odměny a uznání
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Přijímejte pochvaly, odměny a uznání

Přijímejte uznání za dosažení cíle a postup, které podporuje naplnění v pracovním živote.


Začínáme